הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים בשוודיה ופינלנד בהם שוודית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים בשוודיה ופינלנד בהם שוודית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

שוודית (svenska) היא שפה סקנדינבית מזרחית מקבוצת השפות הגרמאניות של משפחת השפות ההודו אירופאיות. ישנם מעל ל-9 מיליון בני אדם הדוברים את השפה. שוודית היא השפה הלאומית של שוודיה. ב[איי אולנד (Åland) שבתחום הריבונות הפינית השפה הרשמית היא שוודית. כמו כן, גם בפינלנד עצמה שוודית היא שפה רשמית (יחד עם פינית), אם כי היא שפת האם של רק 6 אחוזים מכלל התושבים בפינלנד.

השפה דומה מאוד לנורווגית ולדנית בהגייה, בדקדוק ובאוצר המלים.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - בגרסה הארוכה נהגה כהגיית צירה, בגרסה הקצרה נהגית כהגיית שווא נע
 • i - נהגית כחיריק
 • o - בגרסה הארוכה נהגית כהגיית קובוץ, בגרסה הקצרה נהגית כתנועה בין קובוץ לבין חולם
 • u - נהגית כ-U אומלאוט בגרמנית, או כ-U בצרפתית.
 • y - נהגית כמו e, במילה bee באנגלית.
 • å - בגרסה הארוכה נהגית כהגיית חולם, בגרסה הקצרה נהגית כתנועת שורוק המשתנה לפתח.
 • ä - נהגית כתנועה בין צרה לבין פתח
 • ö - נהגית כתנועה בין חולם לבין צרה, כמו eu הצרפתי, ö הגרמני או האות e באנגלית כמו במילה האנגלית egg.

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגה כ-S לפני התנועות e, i או y. בכל מקום אחר נהגית K.
 • d - נהגה כהגיית דל"ת דגושה עם הלשון צמוד לאחורי השיניים.
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני התנועות הקדמיות:e, i, y, ä, j או ö; כמו כן, גם בסופי מילים, בעיקר בשמות שמסתיימים ב-berg. נהגה כהגיית גימ"ל בכל מקום אחר (לרוב כלל אינה נהגיית, בעיקר בשמות המסתיימים ב-ning).
 • h - נהגה כהגיית ה"א (לעיתים כלל אינה נהגיית)
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כשי"ן לפני התנועות e, i, y, ä או ö. נהגית כ-K באנגלית בכל מקום אחר.
 • l - נהגה כהגיית למ"ד מוולנת - אין מקבילה עברית. 'lj' נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • q - נהגה קְוּוּ לפני תנועות. תמיד בצירוף u.
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת. 'Rs' נהגה כהגיית שי"ן עם קצה הלשון מופנה אחורנית.
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך. 'skj' ו-'stj' נהגה כחי"ת.
 • t - נהגה כהגיית ת"ו עם הלשון צמודה לאחורי השיניים. 'tj' נהגה כצליל בין ch הגרמני לאחר התנועות הקדמיות לבין שי"ן הימנית, צליל הדומה ל-טש שיני-חיכי ללא צליל הט' בהתחלה
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • w - נהגה כהגיית ו"ו ארוכה
 • x - נהגה קְסְ (כמעט ולא קיימת בשוודית)
 • z - נהגה כהגיית סמ"ך

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בשוודית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Hej
HAY
הֵייִ
מה שלומך?
Hur mår du?
Hoor mor doo?
הוּר מוֹר דוּ
טוב מאוד, תודה
jag mår bra, tack!
yoh- mor brah, tack!
יוֹ- מוֹר בְּרָה, טַאק!
מה שמך?
Vad heter du?
Vaa- HAY-tehr doo?
וָא- הֵאטֵר דוּ?
השם שלי הוא _____
Jag heter ______ .
Yoh- HAY-tehr _____ .
יוֹ- הֵאטֵר ___
שמח/ה לפגוש אותך
Trevligt att träffa dig
TRAYV-leet at TREH-fa day
טרווליגט א'ת טרפה דיי
בבקשה
Vänligen.
Venlien
וונליין
תודה
Tack.
TACK
טאק
על לא דבר
ingen orsak
ingueunn ourschak
איניין אורשק
כן
Ja
YAH
יא
לא
Nej
NAY
נאיי
סליחה (השגת תשומת לב)
Ursäkta
Ooshehk-ta
אושקטה
סליחה (התנצלות)
Förlåt
Fur lowt
פרלוט
להתראות (פורמלי)
Adjö
A-juuh
אדיו
להתראות (לא פורמלי)
Hej då
Hay doe
היי דוה
אני לא מדבר/ת שוודית
Jag pratar inte svenska
yoh protar eenteh svenskah
יו פרוטר אינטה סוונסקה
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Kan du engelska?
Cann du ehng-ehl-ska
קאן דו אנ-גל-סקה
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Finns den någon här som kan engelska?
Feens den nogon ha'ir som cann engelskah
פינס דן נוגון האר סום קאן אנ-גל-סקה
הצילו!
Hjälp!
Yhelp!
יילפ!
בוקר טוב
God morgon
Go' Morron
גו מורון
אחר הצהריים טובים
God eftermiddag
Good eefter-mee-doha
גו איפטרמידוע
ערב טוב
God kväll
Good kvell
גו קבֵל
לילה טוב
God natt
Good natt
גו נאט
אני מבין/ה
Jag förstår
yoh fer-sh-tur
יו פרשטור
אני לא מבין/ה
Jag förstår inte
yoh fer-sh-tur ihnte
יו פרשטור אינטה
איפה השירותים?
Var ligger toaletten?
Vaa' liggehr twa-LETT-en
וא ליגר טואלטן?
מה?
vad?
Vahd?
ואד?
איפה?
hur?
Hoor?
הוּר?
מי?
vem?
Vem?
וום?
מתי?
när?
nahr?
נאר?
איזה?
vilka?
Vi-cka?
ויקה?
למה?
varför?
Var-fer?
וארפר?
איך?
hur?
Hoor?
הוּר?
כמה?
hur många?
Hoor moonga?
הוּר מונגא?

בעיות
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי
Lämna mig ifred
Lehm-na may ee-frehd
למנה מיי איפרד
אל תיגע בי!
Rör mig inte
Rerr may in-teh
רר מיי אינטה
אני הולך/ת להתקשר למשטרה
Jag ringer polisen
yoh reenger poolee-sen
יו רינייר פוליסן
משטרה!
Polis!
Poolees!
פוליס
עצור! גנב!
Stopp! Tjuv!
Stop! Schoove!
סטופ! חווב!
אני זקוק לעזרתך
Jag behöver din hjälp.
yoh behoever deen yelp
יו ביאהוור דין יילפ
זה מקרה חירום
Det är ett nödläge
Dat ehr ett noedleh-ge
די אר עט נדלייה
איבדתי את דרכי
Jag är vilse
yoh ehr veel-seh
יו אר וילסה
איבדתי את התיק שלי
Jag har tappat bort min väska
yoh haar tapp-att boort meen vess-ka
יו האר טאפאט בוט מין וסקה
איבדתי את הארנק שלי
Jag har förlorat min plånbok
yoh haar furlooratt meen plohnbook
יו האר פרלוראט מין פלונבוק
אני חולה
Jag är sjuk
yoh aer chook
יו אר חוק
נפצעתי
Jag är skadad
yoh ehr skaadaad
יו אר סקודאד
אני זקוק לרופא
Jag behöver en doktor
yoh behoever en dock-toor
יו ביהוור אן דוקטור
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Får jag låna din telefon?
Fohr yoh lohna deen telle-fohn
פור יו לונה דין טלפון?

מספרים
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
noll
noll
נול
1
en/ett
en/ett
עט/אן
2
två
tfoo
טוו-אה
3
tre
trah
טרי-אה
4
fyra
feera
פיר-אה
5
fem
fahm
פם
6
sex
sax
סאקס
7
sju
hwoo
חו
8
åtta
otha
או-טה
9
nio
neeo
ניו/נייה
10
tio
teeo
טיו/טייה
11
elva
ahlvaa
אלבה
12
tolv
tohlv
טולב
13
tretton
traahtoon
טרהטון
14
fjorton
fioortoon
פיורטון
15
femton
famtton
פמטון
16
sexton
saxtoon
סאקסטון
17
sjutton
hwootoon
חו-טון
18
arton
ahrtoon
ארטון
19
nitton
neetoon
ניטון
20
tjugo
shoogoo
שוגו/שוגי
21
tjugoett
shoogoo ett
שוגו עט
22
tjugotvå
shoogo tfoo
שוגו טווה
23
tjugotre
shoogo trah
שוגו טרי-אה
30
trettio
thra tee
טרהטי
40
fyrtio
fur tee
פירטי
50
femtio
fam tee
פמטי
60
sextio
sax tee
סאקסטי
70
sjuttio
hwoo tee
חו-טי
80
åttio
oo tee
או-טי
90
nittio
nee tee
ני-טי
100
ett hundra
at hoondrah
עט הונדרה
200
två hundra
tfoo hoondrah
טווה הונדרה
300
tre hundra
trah hoondrah
טרי-אה הונדרה
1000
ett tusen
at toosan
עט טוסן
2000
två tusen
tfoo toosan
טווה טוסן
1,000,000
En miljon
Ahn millyoon
אן מיליון
חצי
halv/halvt/halva
hahlv/hahlft/hahlva
האלב/האלפט/האלבה
רבע
kvart
Kvar
קוואר

זמן
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
nu
noo
נו
מאוחר יותר
senare
seenareh
סי-נארה
לפני
före
fureh
פו-רה
בוקר
morgon
mohrgon
מורגון
אחר הצהריים
eftermiddag
ehftermeedag
איפטר מידאג
ערב
kväll
kvehll
קבֵל
לילה
natt
nat
נאט

שעות[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
Klockan 1
Clockan ett
קלוקאן עט
שתיים לפנות בוקר
Klockan 2
Clockan tfoo
קלוקאן טפו
תשע בבוקר
Klockan 9
Clockan ni-a
קלוקאן נייה
צהרי היום
Klockan 12
Clockan toolfh
קלוקאן טולף
בשעה אחת בצהריים
Klockan 13
Clockan traahtoon
קלוקאן טראטון
בשעה שתיים בצהריים
Klockan 14
Clockan fiootoon
קלוקאן פיוטון
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה 19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
Midnatt
Meed nat
מיד-נאט

משך[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minut/minuter
_____ meenoot/meenootar
_____ מינוט / מינוט-אר
_____ שעה/ות
_____ timme/timmar
_____ teemah/teemahr
_____ טימא / טימאר
_____ יום/ימים
_____ dag/dagar
_____ daag/daagahr
_____ דאג / דאגאר
_____ שבוע/ות
_____ vecka/veckor
_____ vacka/vackor
_____ ווקה / ווק-אור
_____ חודש/ים
_____ månad/månader
_____ moo-nad/moo-nadar
_____ מו-נאד / מו-נאדאר
_____ שנה/ים
_____ år/år
_____ ohr/ohr
_____ אור / אור

ימים[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
idag
ee-dag
אי-דאג
אתמול
igår
ee-goor
אי-גור
שלשום
i förrgår
ee fur-goor
אי פור-גור
מחר
imorgon
ee-moor-goon
אי מור-גון
מחרתיים
i övermorgon
ee uh-vahr-moorgoon
אי או-ואר-מור-גון
השבוע
denna vecka
dehn-a vecka
דן-אה ווקא
בשבוע שעבר
förra veckan
fur-a veck-an
פור-אה ווק-אן
בשבוע הבא
nästa vecka
nesta vecka
נסטא ווקא
יום ראשון
Söndag
Sun-daag
סון-דאג
יום שני
Måndag
moon-daag
מון-דאג
יום שלישי
Tisdag
Tees-daag
טיס-דאג
יום רביעי
Onsdag
oons-daag
אונס-דאג
יום חמישי
Torsdag
toosh-daag
טוש-דאג
יום שישי
Fredag
fraah-daag
פרא-דאג
יום שבת
Lördag
lur-daag
לור-דאג

חודשים[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
Januari
yaan oo ah ree
יאנ-או-א-רי
פברואר
Februari
fab roo ah ree
פב-רו-א-רי
מרץ
Mars
maash
מָּאשְ
אפריל
April
aa preel
א-פריל
מאי
Maj
my
מאי
יוני
Juni
yoo nee
יו-ני
יולי
Juli
yoo lee
יו-לי
אוגוסט
Augusti
ao goo stee
או-גו-סטי
ספטמבר
September
sap tam bahr
סאפ-טאמ-באר
אוקטובר
Oktober
ohk too bahr
אוק-טו-באר
נובמבר
November
noo vam baar
נו-וומ-באר
דצמבר
December
dah sam baar
דא-סאמ-באר

צבעים
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
svart
svaahrt
סוואט
לבן
vit
veet
וויט
אפור
grå
groo
גרוה
אדום
röd
rud
רוד
כחול
blå
bloo
בלוה
צהוב
gul
gool
גול
ירוק
grön
grun
גרון
כתום
orange
ohrahnj
או-ראנג'
סגול
lila
leela
לי-לה
חום
brun
broon
ברון

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Vad kostar en biljett till _____?
Vahd koostaar ahn beeljat teel_____?
ואד קוסטאר אן ביליאט טיל ____ ?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
En biljett till _____, tack.
Ahn beel-jat teel ___, tac.
אן ביליאט טיל ____, טאק.
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Vart går detta tåg / denna buss ?
vahrt goor dat a toog / dahna boos ?
ואט גור דאת א טוג / דאנא בוס?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Var är tåget/bussen till _____?
vahr ahr toogat/boosan teel _____?
ואר אר טוגאט / בוסן טיל _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Stannar tåget/bussen i _____?
staanar toogat/boosan ee _____?
סטאנאר טוגאט / בוסן יי _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
När åker tåget/bussen till _____?
nahr oocar toogat/boosan teel _____?
נאר אוקאר טוגאט / בוסן טיל _____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
När kommer tåget/bussen till _____?
nahr coomer toogat/boosan teel _____?
נאר קומר טוגאט / בוסן טיל _____?

כיוונים[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Hur kommer jag till _____ ?
Hoor koomar yoh teel _____ ?
הור קומאר יו טיל ______?
...תחנת הרכבת ?
...järnvägsstationen?
...jaahrn-vaags-stat-ee-oo-nahn?
ייאן-וואגס-סטאט-יי-או-נאן
...תחנת האוטובוס ?
...busshållplatsen?
...boos-hool-plat-sahn?
בוס-הול-פלא-טסאן
... שדה התעופה ?
...flygplatsen?
...fleeg plat-sahn?
...פליג פלא-טסאן?
...אזור מרכז העיר ?
...centrum?
...sehntrohm?
...סנטרום ?
...אכסנית נוער ?
...vandrarhemmet?
...vahndrahrhehmeht?
...וונדאראהמט ?
...המלון _____ ?
...hotellet _____ ?
...hootahlat _____ ?
...הוטאלאט _____ ?
...הקונסוליה הישראלית?
...det israeliska konsulatet?
...dat isra-eliska consoolah-tat?
...דאת יסרא-אלסקה קונסולא-טאט?
היכן ישנם הרבה...
Var finns det många...
vahr feens dat moonga...
ואר פינס דאת מונגא...
...מלונות?
...hotell?
...hoo tahl?
...הו-טאל?
...מסעדות?
...restauranger?
...rastoorangar?
...רסט-או-ראנגר?
...פאבים?
...barer?
...baa rar?
...בא-ראר?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...sevärdheter?
...sehvahrdheheter?
...סה-ווארט-הטר?
תוכל/י להראות לי על המפה?
Kan du visa mig på kartan?
Can doo veesa may poo car-taan?
קאן דו ויסה מיי פה קאר-טאן?
רחוב
gata/gatan
gaataa/gaataan
גא-טא / גא-טאן
פנה שמאלה
Gå till vänster
Goo teel vanster
גו טיל וואן-סטר
פנה ימינה.
Gå till höger
Goo teel hug ar
גו טיל הוג-אר
שמאלה
vänster
vanster
וואן-סטר
ימינה
höger
hug ar
הוג-אר
היישר מלפנים
rakt framåt
raakt frahmoot
ראקט פראמוט
לקראת _____
mot _____
moot _____
מוט _____
אחרי ה- _____
förbi_____
fur bee _____
פור-בי _____
לפני ה- _____
före _____
fur ahe _____
פו-רא _____
חפש את ה- _____
Titta efter _____
Tee-taa ahefter ______
טי-טה אפטר _____
צומת דרכים
vägkorsning
vahg-koor-sning
ואג-קור-סנינג
צפון
norr
nohr
נור
דרום
syd
seed
סיד
מזרח
öst
ust
אוסט
מערב
väst
vahst
וואסט
במעלה הגבעה/ההר
uppe på berget
oopah poo baryat
אופה פו בר-ייט
במורד הגבעה/הר
nedanför berget
nahdan-fur baryat
נדאן-פור בר-ייט

נסיעה במונית[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
tah ksee!
טא-קסי!
קח אותי ל _____, בבקשה
Kör mig till_____, tack.
Chur may teel ____, tac.
שור מיי טיל ____, טאק.
כמה יעלה להגיע ל _____?
Vad kostar det att åka till_____?
Vaad coostar dat at ooka teel_____?
ואד קוסטאר דאת עט אוקה טיל _____?
קח אותי לשם, בבקשה
Ta mig dit, tack.
Tah may deet, tac.
תא מיי דיט, טאק.

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Finns det några rum lediga?
Feens dat noogra room ladiga?
פינס דאת נוגרה רום לאדיגא?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Vad kostar ett rum för en person/två personer
vahd koostar at room fur ahn pahrsoon/tfoo parsoonar
ואד קוסטאר עט רום פור אן פארסון/טפו פארסונאר?
האם יש בחדר ___?
Ingår ... i rummet?
Ehngaar ... ee roomat?
אנגאר ___ יי רומאט?
...סדינים...
...lakan...
...laa can...
...לא-קאן...
...חדר אמבטיה...
...ett badrum...
...at baahd room...
...באד רום...
...טלפון...
...en telefon...
...ahn tahlephoon...
...טאלהפון...
...טלוויזיה...
...en TV...
...ahn teh veh...
...אן טה-בה?...
האם אני יכול לראות את החדר ?
Får jag se rummet först?
Fohr yoh seh roomat first?
פור יו סה רומט פורשט?
האם יש לכם חדר ___?
Finns det något mindre?
feens dat noogot meendra?
פינס דאת נוגוט ___?
... קטן יותר ?
...större?
...stuh rah?
...מינדרה?
... גדול יותר ?
...större?
...stuh rah?
...סטו-רא?
...נקי יותר ?
...renare?
...rehnara?
...רה-נארא??
...זול יותר?
...billigare?
...beelee gaa rah?
...בילי גארה?
טוב, אני אקח אותו..
OK, jag tar det
Oh-key, yoh taar dat
או-קיי, יו טאר דאת
בכוונתי להישאר _____ לילה/ות.
Jag stannar _____ natt / nätter
yoh stahnahr ____ nat / natar
יו סטאנאר ____ נאט / נאטאר
אתה יכול להציע מלון אחר?
Kan du föreslå ett annat hotell?
Can doo fur-ah-sloo at ahnat hohtahl?
קאן דו פור-אה-שלו עט אענט הו-טאל?
האם יש לכם ____ ?
Har du ett ____?
Hahr doo at ____?
האר דו עט ____?
... כספת ?
...kassaskåp ?
...cassascope ?
... קאסא-סקאפ ?
... לוקרים ?
...låsbara skåp?
...loosbahra scope?
... לוס-בארא סקאפ?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Ingår frukost / middag?
ingoor froo-kost / meedag
אינגור פרו-קוסט / מידאג?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר / צהריים ?
När är det frukost / middag?
Nehr are det froo-kost / meedag ?
נר אר דט פרו-קוסט?
אנא נקו את החדר שלי..
Gör rent mitt rum, är ni snäll
Yur rent meet room, ehr nee snahl
יור רנט מיט רום, אר ני סנאל?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ ?
Kan du väcka mig klockan _____?
Can doo vacka may clockan _____ ?
קאן דו וקא מיי קלוקן ____?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Jag vill checka ut
yoh veel chaca oot
יו ויל צ'אקה אוט

כסף
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Tar ni amerikanska dollar?
Taar nee americansca dollar
טאר ני אמרי-קנסה דו-לאר?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Tar ni kreditkort?
taar nee crahdeetcoort?
טאר ני קרדיט-קורט?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Kan ni växla pengar åt mig?
Can nee vacslaa pahngar oot may?
קאן ני וקשלה פנגאר אוט מיי?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Var kan jag växla pengar?
Vahr can yoh vacslaa pahngar?
ואר קאן יו וקשלה פנגאר?
מהו שער החליפין ?
Vad är växelkursen?
Vahd ehr vehcsehl coorsahn?
ואד אר וקשל קורסאן?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Var ligger den närmast bankomaten?
Vahr leegehr dehn neermsta baancomaten?
ואר ליגר דן נירמסטה בנקומאטן?

אוכל
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
בתיאבון!
Smaklig måltid!
Smock-lig mol-tid!
סמוק-ליג מול-טיד!
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה...
Ett bord för en/två, tack
At boord fur ahn/tfoo , tac
עט ברוד פור אן / טפו, טאק
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה?
Får jag se på menyn, tack?
Foor yoh seh poo meh-neen, taak?
פור יו סה פה מה-ני-יין, טאק?
האם ניתן לראות את המטבח?
Kan jag titta i köket?
Can yoh tee-ta ee chu-keht?
קאן יו טי-טא אי שו-קט
אני צמחוני/ת
Jag är vegetarian
yoh ahr vehgehtahreean
יו אר וה-גה-טא-ריאן
אני טבעוני/ת
Jag är vegan
yoh ahr veh-gaan
יו אר וה-גאן
אני לא אוכל/ת חזיר
Jag äter inte fläskkött
yoh ehtahr eentah flahsc-shut
יו אתאר אינטא פלאסק-שות
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד
Jag äter bara koshermat
yoh ehter bahra kosher-maht
יו אתאר בארא כושר-מאט
תפריט
meny/restaurangmeny
meny
מני
ארוחת בוקר
frukost
froocost
פרוקוסט
ארוחת צהריים
lunch
loons
לונס
ארוחת ערב
middag
meedag
מידאג
אני מעוניין/ת ב-_____
Jag vill ha _____
yoh veel ha _____
יו ויל הא _____
עוף
kyckling
shoo-cleeng
שו-קלינג
בשר בקר
biff
beeff
ביף
דג
fisk
fihsk
פיסק
בשר חזיר
skinka
sheenca
שינקה
נקניק
korv
coorv
קורב
גבינה
ost
oost
אוסט
ביצים
ägg
eg
אג
סלט
sallad
sahlad
סאלאד
ירקות (טריים)
(färska) grönsaker
(fehrsca) grun-sahcehr
(פאשקה) גרון-סאקר
פירות (טריים)
(färsk) frukt
(fehrsc) frooct
(פאשק) פרוקט
לחם
bröd
brud
ברוד
טוסט
toast
toast
טוסט
נודלס
nudlar
noodlar
נודלאר
אורז
ris
rees
ריס
שעועית
bönor
bun-oor
'בון-אור
האם אוכל לקבל כוס _____?
Kan jag få ett glas _____?
Can yoh foo at glahs _____?
קאן יו פו עט גלאס _____?
האם אוכל לקבל ספל _____?
Kan jag få en kopp _____?
Can yoh foo ahn cop _____?
קאן יו פו אן קופ _____?
האם אוכל לקבל בקבוק _____?
Kan jag få en flaska _____?
Can yoh foo ahn flaasca _____?
קאן יו פו אן פלאסקה _____?
קפה
kaffe
ca-feh
קה-פה
תה
te
teh
תה
מיץ
juice
yoos
יוס
מים מוגזים
bubbelvatten
boobehl-vahtehn
בובל-וא-טן
מים
vatten
vah-tehn
וא-טן
בירה
öl
uhl
אול
יין אדום / לבן
röd/vitt vin
rud/veet veen
רוד/ויט וין
האם אוכל לקבל מעט _____?
Kan jag få lite _____?
Can yoh foo leeteh _____?
קאן יו פו ליטא _____?
מלח
salt
sahlt
סאלט
סוכר
socker
sock-kare
סוק-קאר
פלפל שחור
svartpeppar
svart pehppar
סוואט פה-פאר
חמאה
smör
smurr
סמור
תסלח לי? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Ursäkta, hovmästarn
Oorsacta, hoovmastarn
אורסאקטה, הובמאסטארן
אני סיימתי
Jag är klar
yoh ahr clahr
יו אר קלאר
זה היה טעים
Det smakade utmärkt
deht smahcade utmehrct
דט סמאקאדה אוטמרקט
אתה יכול לנקות את השולחן
Ta bort faten, tack
Tah boot fahten, tac
תא בוט פאטאן, טאק
אנא הבא לי את החשבון בבקשה
Notan, tack
Nootan, tac
נו-טאן, טאק

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול?
Serverar ni alkohol?
sehrvehrar doo alcohoole?
סרבהראר דו אלקו-הול?
בירה / שתי בירות, בבקשה...
En öl/två öl, tack
Ahn ul/tfoo ul, tac
אן אול/טפו אול, טאק
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Ett glas röd/vitt vin, tack
At glaas rudt/veet veen
עט גלאס רוטת/ויט וין
בקבוק, בבקשה
En flaska, tack
Ahn flaascha, tac
אן פלאסקה טאק
ויסקי
whiskey
whees-key
ויס-קי
וודקה
vodka
vood caah
ווד-קה
רום
rom
rohm
רום
מים
vatten
vaah-ten
וא-טן
סודה
klubb-soda
clohb-sooda
קלוב-סודה
מי טוניק
tonic
tonic
טוניק
מיץ תפוזים
apelsin juice
apehlseen joohs
אפלסין יוס
קולה
Cola
cohla
קו-לה
עוד אחד בבקשה
En till, tack
An teel, tac
אן טיל, טאק
מתי אתם סוגרים?
När stänger ni?
Nehr stahngahr nee
נאר סטנגאר ני ?

קניות
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה?
Vad kostar den?
Vahd coostahr dan?
וָאד קוּסְטֶר אֶן
זה יקר מדי
Det är för dyrt
Dat ar fur deert
דֶט אֶר פוֹר דִירְט
האם אתה לוקח _____?
Tar ni _____?
Taar nee ___?
טאר ני ___?
יקר
dyr (יחיד), dyra (רבים)
deer (יחיד), deerah (רבים)
דיר (יחיד), דירה (רבים)
זול
billig (יחיד), billiga (רבים)
bee leegh (יחיד), bee leegah (רבים)
בי-ליג (יחיד), בי-ליגה (רבים)
אני לא מעוניין בזה
Den vill jag inte ha
Dan veel yoh eenta haa
דאן ויל יו אינטה הא
אתה מרמה אותי
Du lurar mig?
Doo loorar may
דו לוראר מיי
בסדר, אני אקח את זה
Jag tar den
yoh tahr dan
יו טאר דאן
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Kan jag få en plastpåse?
Can yoh foo ahn plahst-poosa
קאן יו פו אן פלאסט-פוסא
אני זקוק/ה ל...
Jag behöver...
yoh be-huv-ehr...
יו בה-הוב-אר...
...משחת שיניים
...tandkräm
...tahnd-crehm
...טאנד-קרם
...מברשת שיניים
...en tandborste
...ehn tahnd-boor-sta
...אן טאנד-בור-סטה
...טמפונים
...tamponger.
...tamp-onger.
...טאמפ-אונגר
...סבון
...tvål
...tvool
...טבול
...שמפו
...schampo
...shahm-poo
...שמפו.
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...något smärtstillande
...noogoot smahrt-steel-ahn-deh
...נוגוט סמארט-סטיל-אן-דה
...תרופה להצטננות
...förkylningsmedicin
...foorshyhlningsmehdiseen
...פורשילנינגסמדיסין
...תרופה לכאב בטן
...medicin mot magont
...madeeseen moot mahg-oont
...מדיסין מוט מאג-אונט
...תער
...ett rakblad
...at raac-blaad
...עט ראק-בלאד
...סוללות
...batterier
...baht-eh-ree-ar
...באט-אה-רי-אר
...מטרייה
...ett paraply
...at pahraa-plee
...עט פארא-פלי
...קרם הגנה
...solskyddskräm
...sool-sheeds-crahm
...סול-שידס-קראם
...גלויה
...ett vykort
...at veecoort
...עט ויקורט
...בולים
...frimärken
...free-mahr-can
...פרי-מאר-קאן
...נייר מכתבים
...skrivblock/skrivpapper
...screev-bloc/screev-pap-ar
...סקריב-בלוק/סקריב-פאפ-אר
...עט
...en penna
...ahn pen-a
...אן פן-א

נהיגה
[עריכה]

עברית שוודית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Jag vill hyra en bil.
yoh veel heera ahn beel
יו ויל הירא אן ביל
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
Kan jag få en försäkring?
Can yoh foo ehn fur-sahc-reeng
קאן יו פו אן פור-סאק-רינג ?
עצור
stanna
stahna
סטאנה
האט
Minska hastigheten
Minska hast-ei-heten
מינסקה האסט-אי-הטן
נתיב חד סטרי
en-vägs
en vegs
אן ואגס
תן זכות קדימה
ge vika
yii vi-ka
יי וי-קה
אין חנייה
parkering förbjuden
pahr-kehreeng fur-beeoo-dan
פר-קהרינג פור-ביו-דאן
מגבלת מהירות
hastighetsbegränsning
haas-teeg-hehts-beh-graans-neeng
האס-טיג-הטס-בה-גראנס-נינג
תחנת דלק
bensinstation
behnseenstaateeon
בנסינסטאטיון
בנזין
bensin
behnseen
בנסין
דיזל
diesel
deesehl
דיסל

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: שבדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שבדית