לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים במרכז אירופה בהם פולנית היא שפת הרוב. בכחול בהיר - האזורים במרכז אירופה בהם פולנית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

פולנית (Język polski) היא שפה סלאבית מערבית במשפחת השפות ההודו-אירופיות.

מרבית דוברי השפה נמצאים בפולין, שם השפה הפולנית היא השפה הרשמית של המדינה. נכון ל-2017 ישנם מעל ל-38.5 מיליון בני אדם בפולין שדוברים את השפה כשפת אם. השפה נמצאת גם בשימוש בקרב מיליוני פולנים ברחבי העולם. בנוסף לכך, במערב בלארוס, בליטא ובאוקראינה, וכן בחלקים הצפוניים של צ'כיה וסלובקיה ישנם אנשים רבים הדוברים את השפה כשפה שנייה.

משום שפולנים רבים בחרו לאורך השנים להגר החוצה מפולין, ישנם כיום גם מיליוני דוברי פולנית במדינות מערביות כמו אוסטרליה, ברזיל, קנדה, בריטניה, אירלנד וארצות הברית. לפי ההערכות נכון ל-1999 היו בסך הכל בסביבות 45 מיליון אנשים ברחבי העולם שדיברו את השפה כשפת אם[1], ועוד 5 מיליון אנשים שדוברים את השפה כשפה שנייה.[2]

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ąą - נהגית כהגיית אוֹ מאונפף באמצע ובסוף מילה
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ęę - נהגית כהגיית אֵ מאונפף באמצע מילה, וכצירי רגיל בסוף מילה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Óó - נהגית כהגיית שורוק
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק
 • Yy - אין מקבילה עברית, בדרך כלל נהגית כהגיית חיריק

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Cc - נהגה כהגיית צד"י
 • Ch ch - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Ci ci - נהגה טְשִי
 • Cz cz - נהגה כהגיית ch באנגלית
 • Ćć - נהגה טְשְ
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Dz dz - נהגה דְזְ
 • Dzi dzi - נהגה דְזִ'י כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
 • Dż dż - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור
 • Dź dź - נהגה דְזְ' כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Hh - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Łł - נהגה כהגיית w אנגלית
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ni ni - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת עם חיריק
 • Ńń - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Rz rz - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Si si - נהגה כהגיית שׁי"ן מרוככת עם חיריק
 • Sz sz - נהגה כהגיית שׁי"ן
 • Śś - נהגה כהגיית שׁי"ן מרוככת
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Ww - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן
 • Zi zi - נהגה כזי"ן מרוככת עם חיריק
 • Źź - נהגה כזי"ן מרוככת
 • Żż - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בפולנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי)/ יום טוב.
Dzień dobry
Jeyn Dob-ry
ג'ין דובְּרֶה
שלום (לא פורמלי).
Cześć
Tch-esh-ch
צֶ'אשץ'
מה שלומך?
Jak się masz?
Yak sheng mash?
יאק שֶה מאש?
טוב מאוד, תודה.
Dziękuję, dobrze
Jenkoo-yeh dob-zhe
גֶ'נקויֶה, בארדזו דוֹבזֶ'ה
מה שמך?
Jak masz na imię?
yak mash nah eem-ye?
יאק מאש נָה אִימיֶה?
השם שלי הוא _____.
Nazywam się ______
Nah-zivam sheng ____
נאזיבאם שֶה _____
נעים מאוד
Bardzo mi miło
Bahr-dzo mee mee-woh
בארדז'ו מי מיווֹ
בבקשה
Proszę
PRO-she
פרוֹשֶה
תודה
Dziękuję
Jenkoo-yeh
ג'ינקוּיֶה
על לא דבר
Nie ma za co
nye ma za tso
נייֶה מָה זָה צוֹ
כן
Tak
tack
טאק
לא
Nie
nye
נייה
סליחה (השגת תשומת לב)
Przepraszam
pshe-pra-sham
פש'אפראש'ם
אני מתנצל/ת
Przepraszam
pshe-pra-sham
פשה-פרא-שאם
להתראות (פורמלי)
Do widzenia
do vee-dze-nya
דו וי-דזה-נייה
להתראות (לא פורמלי)
pa
pah
פא
אני לא מדבר/ת פולנית‏.
ja Nie mówię po polsku
nye moo-vye po pol-skoo
יא נייה מו-בייה- פו פולסקו
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Czy mówisz po angielsku?
chi moo-vish po ang-gyel-skoo?
צ'י מו-ביש פו אנגילסקו
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Czy ktoś tu mówi po angielsku?
tch-y ktosh too moo-vee po ang-yel-skoo
צ'י קטוש טו מובי פו אנגילסקו
הצילו!
Pomocy!
po-mo-tsy!
פו-מו-צע!
יום טוב
dzień dobry
Jeyn Dob-ry
ג'ען דובְּרֶה
בוקר טוב
dobry rano
dob-ry ranoh
דוֹברִי ראנו
ערב טוב
dobry wieczór
dob-ry viehtzoor
דוֹברִי ויה-צ'ור
לילה טוב
Dobranoc
doh-brah-nots
דו-ברא-נוץ
אני לא מבין/ה
Nie rozumiem
Nyeh roh-zoom-yem
נייה רו-זומ-יים
איפה השירותים?
Gdzie jest toaleta?
g-jeh yest twa-leta?
ג-ג'ה ייסט טו-א-לטה?
מה?
co?
tso?
צו?
איפה?
gdzie?
g-jeh?
ג-ג'ה?
מי?
kto?
?
קטו
מתי?
kiedy?
?
קיעדע
איזה?
której?
ktooray?
קטו-ריי?
למה?
czemu?
?
צ'מו?
איך?
jak?
yahk?
יאק?
כמה?
ile?
eeleh?
אילע?
גברת (פנייה מקובלת לנשים בוגרות/נשואות)
pani
pa-ni
פא-ני
מר / אדון
pan
pahn
פאן
עלמה (פנייה מקובלת לנשים צעירות/לא נשואות)
chybienie
ch-bee-nyhe
חח-בי-נייה

בעיות
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Zostaw mnie
Zostaff mnieh
זוסטאף מנייה
אל תיגע בי!
nie dotykaj mnie
nie dotikai mnie
ניע דוטיקאי מניע
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
ja idę wołać policję
ya ide volatz politzi
יא אידע בוואץ' פוליצי
משטרה!
Policja!
po-litz-yah!
פו-ליץ-יה!
עצרו את הגנב!
Zatrzymać złodzieja!
zah-tschy-matz zwoh-TZIEH-yah!
זא-טסצ'י-מאץ זוו-ג'ייה !
אני זקוק לעזרתך
Potrzebuję pomocy
poh-tscheh-BOO-yeh poh-moh-tsi
פו-טש'ה-בו-ייה פו-מו-צי
זה מקרה חירום.
To nagła potrzeba
toh NAH-gwah poh-CHEh-bah
טו נא-גווה פו-טש'ה-בא
איבדתי את דרכי.
Zabłądziłem
zah-bwon-TZEE-wehm
ז'א-בוון-צי-וום
איבדתי את התיק שלי
Zgubiłem torbę
zgu-BEE-wehm TOHR-beh
זגו-בי-וום תור-בה
איבדתי את הארנק שלי
Zgubiłem portfel
zgu-BEE-wehm pohr-tvehll
זגו-בי-וום פור-טפל
אני חולה
Jestem chory
YEH-stehm hoh-ry
ייה-סטם חו-רי
נפצעתי
Jestem ranny
YEH-stehm rahn-ni
ייה-סטם ראן-ני
אנא הזמן רופא
Potrzebuję lekarza
Pohtschehbooie leckaschah
פוטשהבוי לקאשה
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Czy mogę zadzwonić od pana או Czy mogę zadzwonić od pani?
tshy moh-gheh zah-tzvoh-nitz pah-nah (פנייה לגבר) tshy moh-gheh zah-tzvoh-nitz ohd pa-nih (פנייה לאישה)
טשי מו-גה ז'א-זצבו-ניץ אוד פא-נא טלפונו (פנייה לגבר) טשי מו-גה ז'א-טסבו-ניץ עוד פא-ני (פנייה לאישה) טלפונו

מספרים
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
ZEH-ro
זה-רו
1
jeden
YEH-den
יֶה-דֶן
2
dwa
dvah
דבה
3
trzy
tshih
טְשִי
4
cztery
CHTEH-rih
צְ'טֶ-רִי
5
pięć
pyench
פיינץ'
6
sześć
sheshch
ששץ'
7
siedem
SHEH-dem
שִׁה-דֶם
8
osiem
OH-shem
אוֹ-שם
9
dziewięć
DJEV-yench
ג'ביינץ
10
dziesięć
DJESH-yench
ג'ש-יינְץ'
11
jedenaście
yeh-deh-NAHSH-cheh
ייה-דה-נאש-צ'ה
12
dwanaście
dvah-NAHSH-cheh
דווה-נאש-צ'ה
13
trzynaście
tshi-NAHSH-cheh
טשי-נאש-צ'ה
14
czternaście
chter-NAHSH-cheh
צ'טר-נאש-צ'ה
15
piętnaście
pyent-NAHSH-cheh
פיינט-נאש-צ'ה
16
szesnaście
shes-NAHSH-cheh
שס-נאש-צ'ה
17
siedemnaście
sheh-dem-NAHSH-cheh
שה-דם-נאש-צ'ה
18
osiemnaście
oh-shem-NAHSH-cheh
או-שם-נאש-צ'ה
19
dziewiętnaście
djev-yent-NAHSH-cheh
דז'ב-יינט-נאש-צ'ה
20
dwadzieścia
dva-JESH-cha
דווה-ג'ש-צ'ה
21
dwadzieścia jeden
dvah-DZHESH-chah YEH-dehn
דווה-דז'ש-צ'ה ייה-דן
22
dwadzieścia dwa
dvah-DZHESH-chah dvah
דווה-דז'ש-צ'ה דווה
23
dwadzieścia trzy
dvah-DZHESH-chah tshih
דווה-דז'ש-צ'ה טשי
30
trzydzieści
tzhi-JESH-chee
טזי-ג'ש-צ'י
40
czterdzieści
chter-JESH-cheh
צ'טר-ג'ש-צ'ה
50
pięćdziesiąt
pyen-JESH-ant
פיין-ג'ש-אנט
60
sześćdziesiąt
shesh-JESH-ant
שש-ג'ש-אנט
70
siedemdziesiąt
sheh-dem-JESH-ant
שה-דם-ג'ש-אנט
80
osiemdziesiąt
oh-shem-JESH-ant
או-שם-ג'ש-אנט
90
dziewięćdziesiąt
djev-yen-JESH-ant
דז'ב-יין-ג'ש-אנט
100
sto
setny
סטני
200
dwieście
dvyesh-SHCHEH
דבייש-שץ'
300
trzysta
TSHIS-da
צ'יס-דה
1,000
tysiąc
tysięczny
דה-ז'נס
2,000
dwa tysiące
dwutysięczny
דווה דה-ז'נס
1,000,000
milion
milionowy
מילי-אן
חצי
pół/połowa
poow
פו
רבע
kwartał
kfar-tau
כפר-טאו

זמן
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
teraz
tehras
תה-ראס
מאוחר יותר
później
poozniehy
פוז-נייה-יי
לפני
Przed
Preh-shed
פרה-שד
בוקר
rano
ranoh
ראנו
אחר הצהריים
popołudnie
popo-oodnye
פופו-אודנייה
ערב
wieczór
viehtzoor
וייה-צור
לילה
noc
nohtz
נוטס

שעות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
Raz rano
Raze raeno
ראיז ראינו
שתיים לפנות בוקר
Druga nad ranem
Drug ned ronem
דרג-אנהד-רונם
תשע בבוקר
Dziewiąta rano
Dzie-wiatae reno
דזיא-וויאטי רנו
צהרי היום
Południe
Polude-niae di-na
פולאד-ניאי די-נא
בשעה אחת בצהריים
pierwsza po południu
Pier-vsha po-poludniu
פיירוושה פופולדניו
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
dziś
jeesh
ג'יש
אתמול
wczoraj
f-chore-eye
פף-צ'ור-איי
מחר
jutro
yoo-troh
יו-טרו
השבוע
w tym tygodniu
f tyhm tyghodnioo
פף טיאם טיגודניו
בשבוע שעבר
w poprzednim tygodniu
f pohp-shed-neem tyghodnioo
פף פופ-שד-ניים טיגודניו
בשבוע הבא
w następnym tygodniu
v nastenpnym tyghodnioo
וו נאסטה-נפ-נים טיגודניו
יום ראשון
niedziela
nyehjehla
נייה-הז'-הלה
יום שני
poniedziałek
poniedziawehck
פונייה-דז-יא-ווק
יום שלישי
wtorek
vtorehck
ווטו-רק
יום רביעי
środa
shrodah
שרודא
יום חמישי
czwartek
chvartehck
צ'ווארטק
יום שישי
piątek
piontehck
פיונטק
יום שבת
sobota
sobota
סובוטא

חודשים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
styczeń
stitshen
סטיצ'ן
פברואר
luty
loot-ay
לוט-איי
מרץ
marzec
mazhehtz
מאז-הטס
אפריל
kwiecień
kviehtziehn
קבי-הטס-איאן
מאי
maj
mai
מאי
יוני
czerwiec
chehrviehts
צ'רבייטס
יולי
lipiec
lipiec
לי-פייק
אוגוסט
sierpień
siehrpiehn
סיירפיאן
ספטמבר
wrzesień
vjehciehn
ווג'סיאן
אוקטובר
październik
pazchiehrnick
פאזצ'יארניק
נובמבר
listopad
listohpaht
ליסטופאט
דצמבר
grudzień
grootziehn
גרוציאן

צבעים
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
czarny
char-nay
צ'רנה
לבן
biały
bee-ah-way
בֵיווה
אפור
szary
sha-ray
שׁרה
אדום
czerwony
chair-vo-nay
צ'רבונה
כחול
niebieski
nyeh-bee-es-kee
ניבייסקי
צהוב
żółty
zhoh-tay
ז'וטה
ירוק
zielony
zhielony
ז'ילונה
כתום
pomarańczowy
po-mar-an-cho-vay
פומרנצ'ובה
ורוד
różowy
roo-zho-vay
רוז'ובה
חום
brązowy
braw-zho-vay
ברוזובי

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Ile kosztuje bilet do _____?
eeleh koshtooyeh bee-let doh _____?
אילא קוש-טו-ייה בי-לט דו _____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Proszę jeden bilet do _____
prosheh yeh-dehn bee-let doh _____
פרושה ייה-דן בי-לט דו _____
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Dokąd jedzie ten pociąg/autobus?
doh-KOND ye-dzheh tehn pochyonk/aw-toh-boos
דו-קונד ייה-דז'ה טן פוצ'יונק/אאו-טו-בוס
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Skąd odjeżdża pociąg/autobus do _____?
skohnt ohd-yeshch-ah pochyonk/aw-toh-boos doh ____ ?
סקונט אוד-ישץ'-אה פוצ'יונק/אאו-טו-בוס דו ____ ?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Czy ten pociąg/autobus staje w _____?
chi tehn pochyonk/aw-toh-boos stah-yeah f _____?
צ'י טן פוצ'יונק/אאו-טו-בוס סטא-ייה פפ _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do _____?
kyeh-dee ohd-yeshch-ah pochyonk/aw-toh-boos doh _____?
קייה-די אוד-ישץ'-אה פוצ'יונק/אאו-טו-בוס דו _____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
O której kiedy ten pociąg/autobus przyjeżdża do _____?
o ktooray kyeah-dee tehn pochyonk/aw-toh-boos pshi-yeah-shchah doh _____ ?
או קטו-ריי קייה-די תן פוצ'יונק/ אוו-טו-בוס פשי-ייה-שהא דו _____?

כיוונים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Jak dostać się do _____ ?
?
?
...תחנת הרכבת ?
...stacji kolejowej?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
...dworca autobusowego?
?
?
... שדה התעופה ?
...lotniska?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
...centrum?
?
?
...אכסנית נוער ?
...schroniska młodzieżowego?
?
?
...המלון _____ ?
...hotelu _____?
?
?
...הקונסוליה ה_______?
______ konsulatu?
?
?
היכן ישנם הרבה...
Gdzie znajdę dużo...?
?
?
...מלונות?
...hoteli?
?
?
...מסעדות?
...restauracji?
?
?
...פאבים?
...barów?
?
?
...מוזיאונים?
...muzeów?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...miejsc do zwiedzenia?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
Czy może pan/pani pokazać mi na mapie?
?
?
רחוב
ulica
?
?
פנה שמאלה
Skręć w lewo
?
?
פנה ימינה.
Skręć w prawo
?
?
שמאלה
lewo
?
?
ימינה
prawo
?
?
היישר מלפנים
prosto
?
?
לקראת _____
w kierunku _____
?
?
אחרי ה- _____
w kierunku _____
?
?
לפני ה- _____
przed _____
?
?
חפש את ה- _____
uważaj na _____.
?
?
צומת דרכים
skrzyżowanie
?
?
צפון
północ
?
?
דרום
południe
?
?
מזרח
wschód
?
?
מערב
zachód
?
?
במעלה הגבעה/ההר
pod górę
?
?
במורד הגבעה/הר
w dół
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksówka!
tahk-SOOV-kah!
טאק-סוב-קה!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Proszę mnie zawieźć do ______.
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Ile kosztuje przejazd do _____?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Proszę mnie tam zawieźć.
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Czy są wolne pokoje?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Ile kosztuje pokój dla jednej osoby/dwóch osób?
?
?
האם יש בחדר ___...
Czy ten pokój jest z...
?
?
...סדינים ?
...prześcieradłami?
?
?
...חדר אמבטיה ?
...łazienką?
?
?
...טלפון ?
...telefonem?
?
?
...טלוויזיה ?
...telewizorem?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Czy mogę najpierw zobaczyć pokój?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Czy jest jakiś cichszy?
?
?
... גדול יותר ?
...większy?
?
?
...נקי יותר ?
...czystszy?
?
?
...זול יותר?
...tańszy?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
Dobrze. Wezmę go
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Zostanę na _____ noc(e/y)
?
?
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
Czy może pan/pani polecić inny hotel?
?
?
האם יש לכם כספת?
Czy jest tu sejf?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Czy śniadanie/kolacja jest wliczone?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
O której godzinie jest śniadanie/kolacja?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
Proszę posprzątać mój pokój
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Czy może mnie pan/pani obudzić o _____?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Chcę się wymeldować
?
?

כסף
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Czy mogę zapłacić amerykańskimi dolarami?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Czy mogę zapłacić kartą?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Czy mogę wymienić pieniądze?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
?
?
מהו שער החליפין ?
Jaki jest kurs wymiany?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Gdzie jest bankomat?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Poproszę stolik dla jednej osoby/dwóch osób
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Czy mogę zobaczyć menu?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
Jestem wegetarianinem
Yestem vege-tar-ian-ee-nem
ייסטם ווגה-טאר-איאן-אי-נם
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
z menu
?
?
ארוחת בוקר
śniadanie
?
?
ארוחת צהריים
lunch
?
?
ארוחת ערב
kolacja
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
Poproszę _____
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Poproszę danie z _____
?
?
עוף
kurczaka
?
?
בשר בקר
wołowiny
?
?
דג
ryby
?
?
בשר חזיר
szynką
?
?
נקניק
parówką
?
?
גבינה
serem
?
?
ביצים
jajkiem
?
?
סלט
sałatką
?
?
ירקות (טריים)
(świeże) warzywa
?
?
פירות (טריים)
(świeże) owoce
?
?
לחם
chleb
?
?
טוסט
tost
?
?
פסטה
makaron
?
?
אורז
ryż
?
?
תפוח אדמה
kartofel
?
?
שעועית
fasola
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Poproszę szklankę _____?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Poproszę kubek _____?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Poproszę butelkę _____?
?
?
קפה
...kawy
?
?
תה
...herbaty
?
?
מיץ
...sok
?
?
מים מוגזים
woda gazowana
?
?
מים
woda
?
?
בירה
piwo
?
?
יין אדום / לבן
czerwone/białe wino
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Czy mogę dostać trochę _____?
?
?
מלח
...soli?
?
?
פלפל
...pieprzu?
?
?
חמאה
...masła?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Przepraszam?
?
?
אני סיימתי
Skończyłem
?
?
זה היה טעים.
Było bardzo dobre
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
Proszę rachunek
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Piwo/Dwa piwa proszę
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Kieliszek czerwonego/białego wina proszę.
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
rum
ROOM
רום
מים
woda
VOH-da
וו-דא
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
sok pomarańczowy
?
?
קולה
Kola
KO-lah
קו-לה
עוד אחד בבקשה.
Jeszcze raz proszę
?
?
מתי אתם סוגרים ?
O której zamykacie?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה?
Ile to kosztuje?
?
?
זה יקר מדי!
Za drogo
?
?
האם אתה לוקח _____?
Czy weźmiesz _____?
?
?
יקר
drogo
?
?
זול
tanio
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nie stać mnie
?
?
אני לא מעוניין בזה
Nie chcę tego
?
?
אתה מרמה אותי
?
?
?
אני לא מעוניין/ת
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
W porządku, biorę
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Czy mogę dostać siatkę?
?
?
אני זקוק/ה ל...
Potrzebuję...
?
?
...משחת שיניים
...pastę do zębów
?
?
...מברשת שיניים
...szczoteczkę do zębów
?
?
...טמפונים
...tampony
?
?
...סבון
...mydło
?
?
...שמפו
...szampon
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...środek przeciwbólowy (na przykład aspirynę lub ibuprofen)
?
?
...תרופה להצטננות
...lekarstwo na przeziębienie
?
?
...תרופה לכאב בטן
...lekarstwo na żołądek
?
?
...תער
...maszynkę do golenia
?
?
...סוללות
...baterie
?
?
...מטרייה
...parasol
?
?
...קרם הגנה
...krem przeciwsłoneczny
?
?
...גלויה
...pocztówkę
?
?
...בולים
...znaczki pocztowe
?
?
...נייר מכתבים
...papier listowy
?
?
...עט
...długopis
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Chciałbym wynająć samochód
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Czy mogę dostać ubezpiecznie?
?
?
עצור
stop
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
ulica jednokierunkowa
?
?
תן זכות קדימה
podporządkowana
?
?
אין חנייה
zakaz parkowania
?
?
מגבלת מהירות
ograniczenie prędkości
?
?
תחנת דלק
stacja benzynowa
?
?
בנזין
paliwo
?
?
דיזל
diesel
dee-zehl
די-זל?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: פולנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: פולנית

הערות שוליים[עריכה]

 1. World Almanac and Book of Facts, World Almanac Books, Mahwah, 1999. ISBN 0-88687-832-2.
 2. Encyklopedia języka polskiego, pod red. S Urbańczyka i M. Kucały, Ossolineum, wyd. 3, Warszawa 1999, ISBN 83-04-02994-4, s. 156.