שיחון פולני

מתוך ויקימסע
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

שיחונים

בכחול כהה - האזורים במרכז אירופה בהם פולנית היא שפת הרוב. בכחול בהיר - האזורים במרכז אירופה בהם פולנית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

פולנית (Język polski) היא שפה סלאבית מערבית במשפחת השפות ההודו-אירופיות אותה דוברים נכון ל-2016 מעל ל-43 מיליון דוברי פולנית ברחבי העולם. מרבית דוברי הפולנית חיים בפולין, בה השפה הפולנית היא שפה רשמית.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ąą - נהגית כהגיית אוֹ מאונפף באמצע ובסוף מילה
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ęę - נהגית כהגיית אֵ מאונפף באמצע מילה, וכצירי רגיל בסוף מילה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Óó - נהגית כהגיית שורוק
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק
 • Yy - אין מקבילה עברית, בדרך כלל נהגית כהגיית חיריק

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Cc - נהגה כהגיית צד"י
 • Ch ch - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Ci ci - נהגה טְשִי
 • Cz cz - נהגה כהגיית ch באנגלית
 • Ćć - נהגה טְשְ
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Dz dz - נהגה דְזְ
 • Dzi dzi - נהגה דְזִ'י כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
 • Dż dż - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור
 • Dź dź - נהגה דְזְ' כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Hh - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Łł - נהגה כהגיית w אנגלית
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ni ni - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת עם חיריק
 • Ńń - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Rz rz - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Si si - נהגה כהגיית שׁי"ן מרוככת עם חיריק
 • Sz sz - נהגה כהגיית שׁי"ן
 • Śś - נהגה כהגיית שׁי"ן מרוככת
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Ww - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן
 • Zi zi - נהגה כזי"ן מרוככת עם חיריק
 • Źź - נהגה כזי"ן מרוככת
 • Żż - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בקירוב כשהלשון כפופה לאחור

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בפולנית[עריכה]

בסיסיים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Dzien dobry
Jeyn Dob-ry
גֶ'ן דוֹברִי
שלום (לא פורמלי).
Cześć
Tch-esh-ch
צֶ'שץ'
מה שלומך?
Jak się masz?
Yak sheng mash
יאק שֶה מאש
טוב מאוד, תודה.
Dziękuję, dobrze
Jenkoo-yeh dob-zhe
גֶ'נקויֶה דוֹבזֶ'ה
מה שמך?
Jak masz na imię?
yak mash nah eem-ye
יאק מאש נָה אִימיֶה
השם שלי הוא _____.
Nazywam się ______
Nah-zivam sheng ____
נאזיבאם שֶה _____
נעים מאוד
Bardzo mi miło
Bahr-dzo mee mee-woh בארדז'ו מי מיווֹ
בבקשה
Proszę
PRO-she
פרוֹשֶה
תודה
Dziękuję
Jenkoo-yeh
גֶ'נקוּיֶה
על לא דבר
Nie ma za co
nye ma za tso
נייֶה מָה זָה צוֹ
כן
Tak
tack
טאק
לא
Nie
nye
נייה
סליחה (השגת תשומת לב)
Przepraszam
pshe-pra-sham
פשה-פרא-שאם
אני מתנצל/ת
Przepraszam
pshe-pra-sham
פשה-פרא-שאם
להתראות (פורמלי)
Do widzenia
do vee-dze-nya
דו וי-דזה-נייה
להתראות (לא פורמלי)
pa
pah
פא
אני לא מדבר/ת פולנית‏.
Nie mówię po polsku
nye moo-vye po pol-skoo
נייה מו-ווייה- פו פולסקו
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Czy mówisz po angielsku?
chi moo-vish po ang-gyel-skoo?
צ'י מו-ביש פו אנגילסקו
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Czy ktoś tu mówi po angielsku?
tch-y ktosh too moo-vee po ang-yel-skoo
צ'י קטוש טו מובי פו אנגילסקו
הצילו !
Pomocy!
po-mo-tsy
פו-מו-צי!
בוקר טוב
?
?
?
אחר הצהריים טובים.
?
?
?
ערב טוב
?
?
?
לילה טוב
Dobranoc
doh-brah-nots
דו-ברא-נוטס
אני לא מבין/ה
Nie rozumiem
Nyeh roh-zoom-yem
נייה רו-זום-יים
איפה השירותים ?
Gdzie jest toaleta?
g-jeh yest twa-leta
גג'ה ייסט טווא-לטה
מה?
?
?
?
איפה?
?
?
?
מי?
?
?
?
מתי?
?
?
?
איזה?
?
?
?
למה?
?
?
?
איך?
?
?
?
כמה?
?
?
?

בעיות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Zostaw mnie
Zostaff mnieh
זוסטאף מנייה
אל תיגע בי!
?
?
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
?
?
?
משטרה!
Policja!
po-litz-yah!
פו-ליץ-יה!
עצרו את הגנב!
Zatrzymać złodzieja!
zah-tschy-matz zwoh-TZIEH-yah!
זא-טסצ'י-מאץ זוו-טסייה-יא!
אני זקוק לעזרתך
Potrzebuję pomocy
poh-tscheh-BOO-yeh poh-moh-tsi
פו-טסצ'ה-בו-ייה פו-מו-צי
זה מקרה חירום.
To nagła potrzeba
toh NAH-gwah poh-CHEh-bah
?
איבדתי את דרכי.
Zabłądziłem
zah-bwon-TZEE-wehm
?
איבדתי את התיק שלי
Zgubiłem torbę
zgu-BEE-wehm TOHR-beh
?
איבדתי את הארנק שלי
Zgubiłem portfel
zgu-BEE-wehm pohr-tvehll
?
אני חולה
Jestem chory
YEH-stehm hoh-ry
?
נפצעתי
Jestem ranny
YEH-stehm rahn-ni
?
אנא הזמן רופא
Potrzebuję lekarza
Pohtschehbooie leckaschah
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Czy mogę zadzwonić od pana או Czy mogę zadzwonić od pani?
tshy moh-gheh zah-tzvoh-nitz pah-nah (פנייה לגבר) tshy moh-gheh zah-tzvoh-nitz ohd pa-nih (פנייה לאישה)
?

מספרים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
ZEH-ro
?
1
jeden
YEH-den
יֶדֶן
2
dwa
dvah
דְבָה
3
trzy
tzhih
טְשִי
4
cztery
CHTEH-rih
צְ'טֶרִי
5
pięć
pyench
פִּײֶנְצִ'י
6
sześć
sheshch
שִׁשֶׁצִ'י
7
siedem
SHEH-dem
שִׁיאֶדֶם
8
osiem
OH-shem
אוֹשִיאֶם
9
dziewięć
JEV-yench
דְזִ'יאֶבִיאֶנְצִ'י
10
dziesięć
JESH-yench
דְזִ'יאֶשִׁיאֶנְצִ'י
11
jedenaście
yeh-deh-NAHSH-cheh
?
12
dwanaście
dvah-NAHSH-cheh
?
13
trzynaście
tzhi-NAHSH-cheh
?
14
czternaście
chter-NAHSH-cheh
?
15
piętnaście
pyent-NAHSH-cheh
?
16
szesnaście
shes-NAHSH-cheh
?
17
siedemnaście
sheh-dem-NAHSH-cheh
?
18
osiemnaście
oh-shem-NAHSH-cheh
?
19
dziewiętnaście
jev-yent-NAHSH-cheh
?
20
dwadzieścia
dva-JESH-cha
?
21
dwadzieścia jeden
dvah-DZHESH-chah YEH-dehn
?
22
dwadzieścia dwa
dvah-DZHESH-chah dvah
?
23
dwadzieścia trzy
dvah-DZHESH-chah tshih
?
30
trzydzieści
tzhi-JESH-chee
?
40
czterdzieści
czterdziesty
?
50
pięćdziesiąt
pięćdziesiąty
?
60
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt
?
70
siedemdziesiąt
siedemdziesiąty
?
80
osiemdziesiąt
osiemdziesiąty
?
90
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąty
?
100
sto
setny
?
200
dwieście
dvyesh-SHCHEH
?
300
trzysta
trzysetny
?
1000
tysiąc
tysięczny
?
2000
dwa tysiące
dwutysięczny
?
1,000,000
milion
milionowy
?
חצי
pół/połowa
poow/powova
?
רבע
?
?
?

זמן[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
teraz
tehras
?
מאוחר יותר
później
poozniehy
?
לפני
?
?
?
בוקר
rano
ranoh
?
אחר הצהריים
popołudnie
popo-oodnye
?
ערב
wieczór
viehtzoor
?
לילה
noc
nohtz
?

שעות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
dziś
jeesh
?
אתמול
wczoraj
f-chore-eye
?
מחר
jutro
yoo-troh
?
השבוע
w tym tygodniu
f tyhm tyghodnioo
?
בשבוע שעבר
w poprzednim tygodniu
f pohp-shed-neem tyghodnioo
?
בשבוע הבא
w następnym tygodniu
v nastenpnym tyghodnioo
?
יום ראשון
niedziela
nyehjehla
?
יום שני
poniedziałek
poniedziawehck
?
יום שלישי
wtorek
vtorehck
?
יום רביעי
środa
shrodah
?
יום חמישי
czwartek
chvartehck
?
יום שישי
piątek
piontehck
?
יום שבת
sobota
sobota
?

חודשים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
styczeń
stitshen
?
פברואר
luty
loot-ay
?
מרץ
marzec
mazhehtz
?
אפריל
kwiecień
kviehtziehn
?
מאי
maj
mai
?
יוני
czerwiec
chehrviehts
?
יולי
lipiec
lipiec
?
אוגוסט
sierpień
siehrpiehn
?
ספטמבר
wrzesień
vjehciehn
?
אוקטובר
październik
pazchiehrnick
?
נובמבר
listopad
listohpaht
?
דצמבר
grudzień
grootziehn
?

צבעים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
czarny
char-nay
?
לבן
biały
bee-ah-way
?
אפור
szary
sha-ray
?
אדום
czerwony
chair-vo-nay
?
כחול
niebieski
nyeh-bee-es-kee
?
צהוב
żółty
zhoh-tay
?
ירוק
zielony
zhielony
?
כתום
pomarańczowy
po-mar-an-cho-vay
?
ורוד
różowy
roo-zho-vay
?
חום
brązowy
braw-zho-vay
?

תחבורה[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Ile kosztuje bilet do _____?
eeleh koshtooyeh bee-let doh _____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Proszę jeden bilet do _____
prosheh yeh-dehn bee-let doh _____
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Dokąd jedzie ten pociąg/autobus?
doh-kohnt ye-dzheh tehn pochyonk/aw-toh-boos
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Skąd odjeżdża pociąg/autobus do _____?
skohnt ohd-yeshch-ah pochyonk/aw-toh-boos doh ____ ?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Czy ten pociąg/autobus staje w _____?
chi tehn pochyonk/aw-toh-boos stah-yeah f _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do _____?
kyeh-dee ohd-yeshch-ah pochyonk/aw-toh-boos doh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
O której kiedy ten pociąg/autobus przyjeżdża do _____?
o ktooray kyeah-dee tehn pochyonk/aw-toh-boos pshi-yeah-shchah doh _____ ?
?

כיוונים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Jak dostać się do _____ ?
?
?
...תחנת הרכבת ?
...stacji kolejowej?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
...dworca autobusowego?
?
?
... שדה התעופה ?
...lotniska?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
...centrum?
?
?
...אכסנית נוער ?
...schroniska młodzieżowego?
?
?
...המלון _____ ?
...hotelu _____?
?
?
...הקונסוליה ה_______?
______ konsulatu?
?
?
היכן ישנם הרבה...
Gdzie znajdę dużo...?
?
?
...מלונות?
...hoteli?
?
?
...מסעדות?
...restauracji?
?
?
...פאבים?
...barów?
?
?
...מוזיאונים?
...muzeów?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...miejsc do zwiedzenia?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
Czy może pan/pani pokazać mi na mapie?
?
?
רחוב
ulica
?
?
פנה שמאלה
Skręć w lewo
?
?
פנה ימינה.
Skręć w prawo
?
?
שמאלה
lewo
?
?
ימינה
prawo
?
?
היישר מלפנים
prosto
?
?
לקראת _____
w kierunku _____
?
?
אחרי ה- _____
w kierunku _____
?
?
לפני ה- _____
przed _____
?
?
חפש את ה- _____
uważaj na _____.
?
?
צומת דרכים
skrzyżowanie
?
?
צפון
północ
?
?
דרום
południe
?
?
מזרח
wschód
?
?
מערב
zachód
?
?
במעלה הגבעה/ההר
pod górę
?
?
במורד הגבעה/הר
w dół
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksówka!
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Proszę mnie zawieźć do ______.
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Ile kosztuje przejazd do _____?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Proszę mnie tam zawieźć.
?
?

לינה באכסניה/מלון[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Czy są wolne pokoje?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Ile kosztuje pokój dla jednej osoby/dwóch osób?
?
?
האם יש בחדר ___...
Czy ten pokój jest z...
?
?
...סדינים ?
...prześcieradłami?
?
?
...חדר אמבטיה ?
...łazienką?
?
?
...טלפון ?
...telefonem?
?
?
...טלוויזיה ?
...telewizorem?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Czy mogę najpierw zobaczyć pokój?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Czy jest jakiś cichszy?
?
?
... גדול יותר ?
...większy?
?
?
...נקי יותר ?
...czystszy?
?
?
...זול יותר?
...czystszy?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
...czystszy?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Zostanę na _____ noc(e/y)
?
?
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
Czy może pan/pani polecić inny hotel?
?
?
האם יש לכם כספת ?
Czy jest tu sejf?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Czy śniadanie/kolacja jest wliczone?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
O której godzinie jest śniadanie/kolacja?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
Proszę posprzątać mój pokój
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Czy może mnie pan/pani obudzić o _____?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Chcę się wymeldować
?
?

כסף[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Czy mogę zapłacić amerykańskimi dolarami?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Czy mogę zapłacić kartą?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Czy mogę wymienić pieniądze?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
?
?
מהו שער החליפין ?
Jaki jest kurs wymiany?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Gdzie jest bankomat?
?
?

אוכל[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Poproszę stolik dla jednej osoby/dwóch osób
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Czy mogę zobaczyć menu?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
Jestem wegetarianinem
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
z menu
?
?
ארוחת בוקר
śniadanie
?
?
ארוחת צהריים
lunch
?
?
ארוחת ערב
kolacja
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
Poproszę _____
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Poproszę danie z _____
?
?
עוף
kurczaka
?
?
בשר בקר
wołowiny
?
?
דג
ryby
?
?
בשר חזיר
szynką
?
?
נקניק
parówką
?
?
גבינה
serem
?
?
ביצים
jajkiem
?
?
סלט
sałatką
?
?
ירקות (טריים)
(świeże) warzywa
?
?
פירות (טריים)
(świeże) owoce
?
?
לחם
chleb
?
?
טוסט
tost
?
?
פסטה
makaron
?
?
אורז
ryż
?
?
תפוח אדמה
kartofel
?
?
שעועית
fasola
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Poproszę szklankę _____?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Poproszę kubek _____?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Poproszę butelkę _____?
?
?
קפה
...kawy
?
?
תה
...herbaty
?
?
מיץ
...sok
?
?
מים מוגזים
woda gazowana
?
?
מים
woda
?
?
בירה
piwo
?
?
יין אדום / לבן
czerwone/białe wino
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Czy mogę dostać trochę _____?
?
?
מלח
...soli?
?
?
פלפל
...pieprzu?
?
?
חמאה
...masła?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Przepraszam?
?
?
אני סיימתי
Skończyłem
?
?
זה היה טעים.
Było bardzo dobre
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
Proszę rachunek
?
?

פאבים[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Piwo/Dwa piwa proszę
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Kieliszek czerwonego/białego wina proszę.
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
rum
ROOM
?
מים
woda
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
sok pomarańczowy
?
?
קוקה קולה
Kola
KO-lah
?
עוד אחד בבקשה.
Jeszcze raz proszę
?
?
מתי אתם סוגרים ?
O której zamykacie?
?
?

קניות[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Ile to kosztuje?
?
?
זה יקר מדי !
Za drogo
?
?
האם אתה לוקח _____?
Czy weźmiesz _____?
?
?
יקר
drogo
?
?
זול
tanio
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nie stać mnie
?
?
אני לא מעוניין בזה
Nie chcę tego
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
W porządku, biorę
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Czy mogę dostać siatkę?
?
?
אני זקוק/ה ל...
Potrzebuję...
?
?
...משחת שיניים.
...pastę do zębów
?
?
...מברשת שיניים.
...szczoteczkę do zębów
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
...mydło
?
?
...שמפו.
...szampon
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...środek przeciwbólowy (na przykład aspirynę lub ibuprofen)
?
?
...תרופה להצטננות.
...lekarstwo na przeziębienie
?
?
...תרופה לכאב בטן.
...lekarstwo na żołądek
?
?
...תער.
...maszynkę do golenia
?
?
...סוללות.
...baterie
?
?
...מטרייה
...parasol
?
?
...קרם הגנה.
...krem przeciwsłoneczny
?
?
...גלויה.
...pocztówkę
?
?
...בולים..
...znaczki pocztowe
?
?
...נייר מכתבים.
...papier listowy
?
?
...עט.
...długopis
?
?

נהיגה[עריכה]

עברית פולנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Chciałbym wynająć samochód
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Czy mogę dostać ubezpiecznie?
?
?
עצור
stop
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
ulica jednokierunkowa
?
?
תן זכות קדימה
podporządkowana
?
?
אין חנייה
zakaz parkowania
?
?
מגבלת מהירות
ograniczenie prędkości
?
?
תחנת דלק
stacja benzynowa
?
?
בנזין
paliwo
?
?
דיזל
diesel
dee-zehl
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: פולנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: פולנית