שיחון ספרדי

מתוך ויקימסע
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

שיחונים

באדום – מדינות בעולם בהן השפה הספרדית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – מדינות בהן השפה הספרדית היא השפה השנייה, בוורוד – מדינות בהם ישנם קהילות גדולות של דוברי ספרדית.

ספרדית (Español) היא שפה איברו-רומאנית והשפה הרומאנית המדוברת ביותר. ספרדית היא שפת הדיבור השלישית בתפוצתה בעולם (אחרי מנדרינית ואנגלית). על פי הערכות יש בסביבות 560 מיליון דוברי ספרדית ברמה כלשהי, בין כשפת אם ובין כשפה שנייה. מתוכם, בסביבות 470 מיליוני בני אדם מדברים ספרדית כשפת אם.

ספרדית היא שפה הרשמית או הלאומית בספרד, בגינאה המשוונית, וב-19 מדינות ביבשת אמריקה.

בשיחון זה נעשה שימוש בספרדית בניב הנפוץ באמריקה הלטינית (הניב הספרדי הנפוץ ביותר בעולם כיום).
אנא עזרו לתקן פריטים שאינם כתובים בניב זה.

לחלופין, שיחון העושה שימוש בניב הספרדי הנפוץ ביותר בספרד תוכלו למצוא כאן.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, ונהגה כהגיית בי"ת דגושה מרוככת בכל מקום אחר
 • Cc - נהגה כהגיית סמ״ך לפני התנועות הקדמיות:e ו-i (בספרד נהגה כהגיית ת"ו רפה), ונהגה כהגיית כ"ף דגושה בכל מקום אחר
 • Ch/ch - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, נהגה כהגיית דל"ת רפה בין שתי תנועות ולאחר כל עיצור אחר, ונהגה כהגיית ת"ו דגושה בסוף מילה לפעמים
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית כ"ף רפה לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה כהגיית גימ"ל דגושה בתחילת מילה או לאחר N, ונהגה כהגייתה המקורית של גימ"ל רפה בכל מקום אחר
 • Gu/gu - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Gü/gü - נהגה גְּוו (כשהו"ו עיצורית)
 • Hh - אינו נהגה
 • Ii - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה אחרת
 • Jj - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Kk - מופיע במילים שאולות בלבד, אז נהגה כבשפת המקור
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - הגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ññ - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qu/qu - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו דגושה
 • Uu - נהגה כהגיית W אנגלית לפני תנועה אחרת
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, ונהגה כהגיית בי"ת רפה בכל מקום אחר
 • Yy - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה אחרת. נהגה כהגיית זי"ן גרושה רק בניב של השפה הקיים בארגנטינה, באורוגוואי ובפרגוואי.
 • Ww - מופיע במילים שאולות בלבד, אז נהגה כבשפת המקור
 • Xx - נהגה כ-קס או כ-גס בין שתי תנועות, ובכל מקום אחר נהגה כסמ"ך
 • Zz - נהגה כהגיית סמ״ך. בספרד נהגה כהגיית ת"ו רפה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בספרדית[עריכה]

בסיסיים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Hola
OH-lah
או-לה
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
שיהיה לך יום טוב
Que pase un buen día
keh PAH-seh un BWEHN DEE-a
קה פא-סה און בואן דייה
מה שלומך? (פורמלי)
¿Cómo está usted?
KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?
קו-מו אס-טה אוס-טד?
מה שלומך? (לא פורמלי)
¿Cómo estás?
KOH-moh ehs-TAHS?
קו-מו אס-טאס?
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
טוב מאוד, תודה.
Muy bien, gracias.
MOO-ee byehn, GRAH-syahs
מו-אי ביין, גרא-סיאס
מה שמך? (פורמלי)
¿Cómo se llama usted?
KOH-moh SAY YAH-mah oos-TEHD?
קו-מו סה יא-מה אוס-טד
מה שמך? (לא פורמלי)
¿Cómo te llamas?
KOH-moh TAY YAH-mahs?
קו-מו טה יא-מאס
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
השם שלי הוא _____.
Me llamo ______
MEH YAH-moh _____
מי יא-מו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
שמח לפגוש אותך.
Mucho gusto
MOO-cho GOO-sto
מו-צ'ו גו-סטו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
בבקשה
Por favor
POHR fah-BOHR
פור פא-בור
תודה
Gracias
GRAH-syahs
גרא-סיאס
על לא דבר
De nada
DAY NAH-dah
דה נא-דה
כן
SEE
סי
לא
No
NOH
נו
סליחה
Perdon
pehr-DOHN
פר-דון
אני מצטער/ת.
Lo siento
LOH SYEHN-toh
לו סיינ-טו
להתראות
Adiós
ah-DYOHS
אה-דיוס
אני מדבר/ת רק מעט ספרדית.
Hablo un poco español.
ah-BLOH oon POH-koh ehs-pah-NYOHL
אה-בלו און פו-קו אס-פא-ניול
אני לא מדבר/ת ספרדית.
No hablo español
noh AH-bloh ehs-pah-NYOL
נו אה-בלו אס-פא-ניול
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
¿Hablas inglés?
AH-blahs een-GLEHS?
אה-בלאס אינ-גלס
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית?
¿Hay alguien que hable inglés?
ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?
איי אל-גיין קה אה-בלה אינ-גלס
הצילו!
¡Ayuda!
ah-YOO-dah!
אה-יו-דה!
בוקר טוב
Buenos días
BWEH-nohs DEE-ahs
בווה-נוס די-אס
ערב/לילה טוב
Buenas noches
BWEH-nahs NOH-chehs
בווה-נוס נו-צ'ס
אני לא מבין/ה
No entiendo
NOH ehn-TYEHN-doh
נו אנ-תיינ-דו
איפה השירותים?
¿Dónde está el baño?
DOHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?
דונ-דה אס-תה אל בא-ניו
מה?
¿Qué?
KEH?
קה?
איפה?
¿Dónde?
DOHN-deh?
דונ-דה?
מי?
¿Quién?
KYEN?
קיאן?
מתי?
¿Cuando?
KWAHN-doh?
קוואנ-דו?
איזה?
¿Cuál?
KWAHL?
קוואל?
למה?
¿Por qué?
Por KEH?
פור קה?
איך?
¿Cómo?
KOH-moh?
קו-מו?
כמה?
¿Cuánto?
KWAHN-toh?
קוואנ-טו?
גברת (פנייה מקובלת לנשים בוגרות/נשואות)
Señora
seh-NYOH-rah
סה-ניו-רה
מר / אדון
Señor
seh-NYOHR
סה-ניור
עלמה (פנייה מקובלת לנשים צעירות/לא נשואות)
Señorita
seh-nyoh-REE-thah
סה-ניו-רי-טה

בעיות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Déjame en paz.
DEH-hah-meh ehn PAHS
דחמה אן פאס
אל תיגע בי!
¡No me toques!
noh meh TOH-kehs!
נו מה טוקס
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Llamaré a la policía.
yah-mah-REH ah lah poh-lee-SEE-ah
ימרה אה לה פוליסיה
משטרה!
¡Policía!
poh-lee-SEE-ah!
פוליסיה
עצור! גנב!
¡Alto, ladrón!
AHL-toh, lah-DROHN!
אלטו לדרון
אני זקוק/ה לעזרה
Necesito ayuda.
neh-seh-SEE-toh ah-YOO-dah
נססיטו איודה
זה מקרה חירום.
Es una emergencia.
ehs OO-nah eh-mehr-HEHN-syah
אס אונה אמרחנסיה
איבדתי את דרכי.
Estoy perdido/a
ehs-TOY pehr-DEE-doh/dah
אסטוי פרדידו
איבדתי את התיק שלי
Perdí mi cartera. .
pehr-DEE mee kahr-TEH-rah
פרדי מי קרטרה
איבדתי את הארנק שלי
Perdí la cartera/billetera.
pehr-DEE lah kahr-TEH-rah / bee-yeh-TEH-rah
פרדי מי בייטרה
אני חולה
Estoy enfermo/a.
ehs-TOY ehn-FEHR-moh/mah
אסטוי אנפרמו/מה
נפצעתי
Estoy herido/a.
ehs-TOY heh-REE-doh/dah
אסטוי ארידו/דה
אני זקוק/ה לרופא
Necesito un médico.
neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh
נססיטו און מדיקו
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
¿Puedo usar su teléfono?
PWEH-doh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh?
פואדו אוסר סו טלפונו

מספרים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
cero
SEH-roh
סרו
1
uno
OO-noh
אונו
2
dos
dohs
דוס
3
tres
trehs
טרס
4
cuatro
KWAH-troh
קואטרו
5
cinco
SEEN-koh
סינקו
6
seis
SEH-ees
סייס
7
siete
see-EH-teh
סיאטה
8
ocho
OH-choh
אוצ'ו
9
nueve
noo-EH-beh
נואבה
10
diez
dee-EHS
דיאס
11
once
OHN-seh
אונסה
12
doce
DOH-seh
דוסה
13
trece
TREH-seh
טרסה
14
catorce
kah-TOHR-seh
קטורסה
15
quince
KEEN-seh
קינסה
16
dieciséis
dee-EH-see-SEH-ees
דייס אי סייס
17
diecisiete
dee-EH-see-see-EH-teh
דייס אי סיאטה
18
dieciocho
dee-EH-see-OH-choh
דייס אי אוצ׳ו
19
diecinueve
dee-EH-see-NOO-EH-beh
דייס אי נואבה
20
veinte
VAIN-teh
ביינטה
21
veintiuno
VAIN-tee-OO-noh
ביינטיאונו
22
veintidós
VAIN-tee-DOHS
ביינטידוס
23
veintitrés
VAIN-tee-TREHS
ביינטיטרס
30
treinta
TRAIN-tah
טריינתה
40
cuarenta
kwah-REHN-tah
קוארנטה
50
cincuenta
seen-KWEHN-tah
סינקואנטה
60
sesenta
seh-SEHN-tah
ססנטה
70
setenta
seh-TEHN-tah
סטנטה
80
ochenta
oh-CHEHN-tah
אוצ׳נטה
90
noventa
noh-BEHN-tah
נובנטה
100
cien
see-EHN
סיאן
200
doscientos
dohs-see-EHN-tohs
דוסיאנטוס
300
trescientos
trehs-see-EHN-tohs
טרסיאנטוס
1000
mil
MEEL
מיל
2000
dos mil
dohs MEEL
דוס מיל
1,000,000
un millón
oon mee-YOHN
און מייון
חצי
medio
MEH-dyoh
מדיו

זמן[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
ahora
ah-OH-rah
אאורה
מאוחר יותר
después
dehs-PWEHS
מס תרדה
לפני
antes
AHN-tehs
אנתס
בוקר
mañana
mah-NYAH-nah
מניינה
אחר הצהריים
tarde
TAHR-deh
טרדה
לילה
noche
NOH-cheh
נוצ'ה

שעות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
la una de la madrugada; la una de la mañana
lah OOH-nah deh lah mah-droo-GAH-dah; lah OOH-nah deh lah mah-NYAH-nah
לה אונה דה לה מדרוגדה/ דה לה מניינה
שתיים לפנות בוקר
las dos de la madrugada; las dos de la mañana
lahs DOHS deh lah mah-droo-GAH-dah; lahss DOHS deh lah mah-NYAH-nah
לס דוס דה לה מדרוגדה/ דה לה מניינה
צהרי היום
mediodía; las doce de la mañana
meh-dee-oh-DEE-ah; lahs DOH-seh deh lah mah-NYAH-nah
מדיודיה/ דוסה דה לה מניינה
בשעה אחת בצהריים
la una de la tarde
lah OOH-nah deh lah TAHR-deh
לה אונה דה לה טרדה
בשעה שתיים בצהריים
las dos de la tarde
lahs DOHS deh lah TAHR-deh
לס דוס דה לה טרדה
חצות
medianoche; las doce de la noche
meh-dee-yah-NOH-cheh; lahs DOH-seh deh lah NOH-cheh
מדיה נוצ׳ה/ לס דוסה דה לה נוצ׳ה

משך[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
______ minuto(s)
mee-NOO-toh(s)
מינוטו (ס)
_____ שעה/ות
______ hora(s)
OH-rah(s)
אורה (ס)
_____ יום/ימים
______ día(s)
DEE-ah(s)
דיאה (ס)
_____ שבוע/ות
______ semana(s)
seh-MAH-nah(s)
סמנה (ס)
_____ חודש/ים
______ mes(es)
MEHS-(ehs)
מס (מסס)
_____ שנה/ים
______ año(s)
AH-nyoh(s)
אניו (ס)

ימים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
hoy
oy
אוי
אתמול
ayer
ah-YEHR
אייר
מחר
mañana
mah-NYAH-nah
מניינה
השבוע
esta semana
EHS-tah seh-MAH-nah
אסטה סמנה
בשבוע שעבר
la semana pasada
lah seh-MAH-nah pah-SAH-dah
לה סמנה פסדה
בשבוע הבא
la semana que viene
lah seh-MAH-nah keh BYEH-neh
לה סמנה קה ביאנה
יום שני
lunes
LOO-nehs
לונס
יום שלישי
martes
MAHR-tehs
מרטס
יום רביעי
miércoles
MYEHR-koh-lehs
מיארקולס
יום חמישי
jueves
WEH-vehs
חואבס
יום שישי
viernes
VYEHR-nehs
ביארנס
יום שבת
sábado
SAH-bah-doh
סבדו
יום ראשון
domingo
doh-MEEN-goh
דומינגו

חודשים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
enero
eh-NEH-roh
אנרו
פברואר
febrero
feh-BREH-roh
פבררו
מרץ
marzo
MAR-soh
מרסו
אפריל
abril
ah-BREEL
אבריל
מאי
mayo
MAH-joh
מאיו
יוני
junio
HOO-nyoh
חוניו
יולי
julio
HOO-lyoh
חוליו
אוגוסט
agosto
ah-GOHS-toh
אגוסטו
ספטמבר
septiembre
sehp-TYEHM-breh
ספטיאמברה
אוקטובר
octubre
ohk-TOO-breh
אוקטוברה
נובמבר
noviembre
noh-VYEHM-breh
נוביאמברה
דצמבר
diciembre
dee-SYEHM-breh
דיסיאמברה

צבעים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
negro
NEH-groh
נגרו
לבן
blanco
BLAHN-koh
בלאנקו
אפור
gris
GREES
גריס
אדום
rojo
ROH-hoh
רוחו
כחול
azul
ah-SOOL
אסול
צהוב
amarillo
ah-mah-REE-yoh
אמריו
ירוק
verde
BEHR-deh
ורדה
כתום
naranja
nah-RAHN-hah
נאראנחה
סגול
púrpura
POOR-poo-rah
פורפורה
חום
marrón
mahr-ROHN
מארון

תחבורה[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
¿Cuánto cuesta un billete _____?
KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh ___?
קואנטו קואסטה און בייטה
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un boleto/pasaje a _____, por favor.
oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.
און בולטו/ פסאחה אה __ פור פבור
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
¿A donde va este tren/autobús?
ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?
אה דונדה בה אסטה טרן/ אאוטובוס
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
¿Donde está el tren/autobús hacia _____?
DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn/ ow-toh-BOOS ah-syah_____?
דונדה אסטה אל טרן/ אאוטובוס אסיה ___
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
¿Se para este tren/autobús en? _____?
seh PAH-rah EHS-teh trehn/ow-toh-BOOS ehn___?
סה פארה אסטה טרן/אאוטובוס אן___
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
¿Cuándo hace el tren/autobús para_____ departa?
KWAHN-doh AH-seh ehl trehn/ow-toh-BOOS PAH-rah____deh-PAHR-tah?
קואנדו אסה אל טרן/אאוטובוס פארה ____ דפארטה
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?
KWAHN-doh yeh-gah-RAH EHS-teh trehn/ow-toh-BOOS ah____?
קואנדו יגארה אסטה טרן/אאוטובוס אה___

כיוונים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______
¿Cómo puedo llegar a _____ ?
KOH-moh PWEH-doh yeh-GAHR ah____?
קומו פואדו יגאר אה__
...תחנת הרכבת ?
...la estación de tren?
....lah ehs-tah-SYOHN deh trehn?
לה אסטאסיון דה טרן
...תחנת האוטובוס ?
...la estación de autobuses?
....lah ehs-tah-SYOHN deh ow-toh-BOO-sehs?
לה אסטאסיון דה אאוטובוסס
... שדה התעופה ?
...al aeropuerto?
ehl ah-eh-roh-PWEHR-toh?
אל אארופוארטו
...אזור מרכז העיר ?
...al centro?
ahl SEHN-troh?
אל סנטרו
...אַכְסַנְיַת נוער ?
...al hostal?
ahl ohs-TAHL
אל אוסטאל
...המלון _____ ?
...el hotel _____ ?
ehl oh-TEHL?
אל אותל
...השגרירות הישראלית?
...el consulado de Israel?
ehl kohn-soo-LAH-doh deh Israel
לה אמבאחאדה דה ישראל
היכן ישנם הרבה...
¿Dónde hay muchos...
DOHN-deh eye MOO-chohs
דונדה איי מוצ'וס
...מלונות?
...hoteles?
oh-TEH-lehs
אותלס
...מסעדות?
...restaurantes?
rehs-tow-RAHN-tehs
רסטאורנטס
...פאבים?
...bares?
BAH-rehs
בארס
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...sitios para visitar?
SEE-tyohs PAH-rah bee-see-TAHR
סיטיוס פארה ביסיתר
אתה יכול להראות לי על המפה ?
¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa?
PWEH-deh ehn-seh-NYAHR-meh/mohs-TRAHR-meh ehn ehl MAH-pah?
פואדה אנסניירמה/מוסתררמה אן אל מפה
רחוב
calle
KAH-yeh
קאייה
פנייה שמאלה
Gire/doble/da vuelta a la izquierda.
HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah ees-KYEHR-dah
חירה/דובלה/ דה בואלטה אה לה איסקיארדה
פנייה ימינה.
Gire/doble/da vuelta a la derecha.
HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah deh-REH-chah
חירה/דובלה/ דה בואלטה אה לה דרצ׳ה
שמאלה
izquierda
ees-KYEHR-dah
איסקיארדה
ימינה
derecha
deh-REH-chah
דרצ׳ה
היישר לפנים
todo recto
TOH-doh REHK-toh
טודו רקטו
לקראת _____
hacia el/la_____
HAH-syah ehl/lah
אסיה אל/לה__
אחרי ה- _____
pasando el/la _____
pah-SAH-doh ehl/lah
פאסאנדו אל/לה___
לפני ה- _____
antes de _____
AHN-tehs deh
אנטס דה___
חפש את ה- _____
busque el/la _____.
BOOS-keh ehl/lah
בוסקה אל/לה___
צומת דרכים
intersección , cruce
een-tehr-sehk-SYOHN, KROO-seh
אינטרסקסיון, קרוסה
צפון
norte
NOHR-teh
נורתה
דרום
sur
soor
סור
מזרח
este
EHS-teh
אסטה
מערב
oeste
ooh-EHS-teh
אואסטה

נסיעה במונית[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
¡Taxi!
TAHK-see
תאקסי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Lléveme a _____, por favor.
YEH-beh-meh ah, pohr FAH-bohr
ייבמה פור פאבור
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
¿Cuanto cuesta ir hasta/a _____?
KWAHN-toh KWEHS-tah eer AHS-tah/ah
קואנטו קואסטה איר אסטה/אה___
קח אותי לשם, בבקשה.
Déjeme ahí, por favor.
DEH-heh-meh ah-EE, pohr FAH-bohr
דחמה אאי פור פבור

לינה באכסניה/מלון[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
¿Hay habitaciones libres?
ai ah-bee-tah-SYOH-nehs LI-brehs?
איי אביטסיונס ליברס
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
¿Cuanto cuesta una habitación para una persona/para dos personas?
KWAHN-toh KWEHS-tah OO-nah ah-bee-tah-SYOHN PAH-rah OO-nah pehr-SOH-nah/PAH-rah dohs pehr-SOH-nahs?
קואנטו קואסטה אונה אביטאסיון פארה אונה פרסונה/דוס פרסונאס
האם יש בחדר ___...
¿La habitación viene con....?
lah ah-bee-tah-SYOHN BYEH-neh kohn?
לה אביטאסיון ביאנה קון___
...סדינים ?
...sábanas?
SAH-bah-nahs?
סאבאנאס
...חדר אמבטיה ?
...un baño?
oon BAH-nyoh?
באניו
...טלפון ?
...un teléfono?
oon teh-LEH-foh-noh?
טלפונו
...טלוויזיה ?
...un televisor?
oon teh-leh-vee-SOHR?
טלביסיון
האם אני יכול לראות את החדר ?
¿Puedo ver la habitación primero?
PWEH-doh vehr lah ah-bee-tah-SYOHN pree-MEH-roh?
פואדו בר לה אביטאסיון פרימרו
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
¿Tiene algo más tranquilo?
TYEH-neh AHL-goh MAHS trahn-KEE-loh?
טיאנה אלגו מאס טראנקילו
... גדול יותר ?
...más grande?
MAHS GRAHN-deh
מאס גראנדה
...נקי יותר ?
...más limpio?
MAHS LEEM-pyoh
מאס לימפיו
...זול יותר?
...más barato?
MAHS bah-RAH-toh
מאס באראטו
טוב, אני אקח אותו..
Muy bien, la tomaré.
MOO-ee byehn, lah toh-mah-REH
מוי ביאן, לה טומארה
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Me quedaré ______ noche(s).
meh keh-dah-REH ___ NOH-cheh(s)
מה קדארה ___ נוצ׳ה (ס)
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
¿Puede recomendarme otros hoteles?
PWEH-deh reh-koh-mehn-DAHR-meh OH-trohs oh-TEH-lehs?
פואדה רקומנדארמה אוטרוס אוטלס
האם יש לך כספת ?
¿Hay caja fuerte?
eye KAH-hah FWEHR-teh?
איי קאחה פוארטה
... לוקרים ?
...taquillas?
...tah-KEE-yahs?
טאקייאס
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
¿El desayuno/la cena va incluido/a?
ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah bah een-kloo-WEE-doh/ah?
אל דסאיונו/לה סנה בה אינקלואידו/דה
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
¿A qué hora es el desayuno/la cena?
ah KEH OH-rah ehs ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah?
אה קה אורה אס אל דסאיונו/לה סנה
אנא נקו את החדר שלי..
Por favor, limpie mi habitación.
pohr fah-BOHR, LEEM-pyeh mee ah-bee-tah-SYOHN
פור פבור לימפיה מי אביטאסיון
האם את/ה יכול/ה להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
¿Puede despertarme a las _____?
PWEH-deh dehs-pehr-TAHR-meh ah lahs
פואדה דספרטארמה אה לאס___
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Quiero dejar el hotel.
KYEH-roh deh-HAHR ehl oh-TEHL
קיארו דחאר אל אוטל

כסף[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
¿Aceptan dólares estadounidenses?
ah-SEHP-tahn DOH-lah-rehs ehs-tah-dow-oo-nee-DEHN-sehs?
אספטאן דולארס אסטאדואונידנסס
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
¿Aceptan tarjeta de crédito?
ah-SEHP-tahn tahr-HEH-tah deh KREH-dee-toh?
אספתן תרחתה דה קרדיתו
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
¿Me puede cambiar dinero?
meh PWEH-deh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?
מה פואדן קאמביאר דינרו
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
¿Dónde puedo cambiar dinero?
DOHN-deh PWEH-doh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?
דונדה פואדו קאמביאר דינרו
מהו שער החליפין ?
¿A cuánto está el cambio?
ah KWAHN-toh ehs-TAH ehl KAHM-byoh?
אה קואנטו אסטה אל קאמביו
היכן אוכל למצוא כספומט ?
¿Dónde hay un cajero automático?
DOHN-deh eye kah-HEH-roh ow-toh-MAH-tee-koh?
דונדה איי און קאחרו אאוטומאטיקו

אוכל[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Una mesa para una persona/dos personas, por favor
OO-nah MEH-sah pah-rah OO-nah pehr-SOH-nah / dohs pehr-SOH-nahs pohr fah-BOHR
אונה מסה פארה אונה פרסונה/דוס פרסונס פור פבור
האם אני יכול לקבל את התפריט, בבקשה ?
¿Puedo ver el menú, por favor?
PWEH-doh behr ehl meh-NOO pohr fah-BOHR?
פואדו רסיביר אל מנו, פור פבור
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
¿Puedo entrar a la cocina?
PWEH-doh ehn-TRAHR ah lah koh-SEE-nah?
פואדו אנטראר אה לה קוסינה
אני צמחוני/ת.
Soy vegetariano/-na.
soy beh-heh-tah-RYAH-noh/-nah
סוי בחטאריאנו/נה
אני לא אוכל/ת חזיר.
No como cerdo.
noh KOH-moh SEHR-doh
נו קומו סרדו
אני אוכל/ת בשר כשר בלבד.
Sólo como comida kosher.
SOH-loh KOH-moh koh-MEE-dah koh-SHEHR
סולו קומו קומידה קושר
תפריט
la carta
ah lah KAHR-tah
לה קרטה
ארוחת בוקר
desayuno
deh-sah-YOO-noh
דסאיונו
ארוחת צהריים
comida
koh-MEE-dah
קומידה
ארוחת ערב
cena
SEH-nah
סנה
אני מעוניין/ת ב-_____
Quiero _____.
KYEH-roh
קיארו___
אני רוצה צלחת עם _____.
Quisiera un plato que lleve _____.
kee-SYEH-rah oon PLAH-toh keh YEH-beh
קיסיארה און פלאטו קה יבה___
עוף
pollo.
POH-yoh
פוייו
בקר
ternera
tehr-NEH-rah
תרנרה
דג
pescado
pehs-KAH-doh
פסקאדו
בשר חזיר
jamón
hah-MOHN
חאמון
נקניק
salchicha
sahl-CHEE-chah
סלצ'יצ'ה
גבינה
queso
KEH-soh
קסו
ביצים
huevos
oo-WEH-bohs
אואבוס
סלט
ensalada
ehn-sah-LAH-dah
אנסלאדה
ירקות (טריים)
verduras (frescas)
behr-DOO-rahs (FREHS-kahs)
ברדוראס (פרסקאס)
פירות (טריים)
fruta (fresca)
FROO-tah (FREHS-kah)
פרוטה (פרסקה)
לחם
pan
pahn
פאן
טוסט
tostada
tohs-TAH-dah
טוסטאדה
נודלס
fideos
FEE-deh-ohs
פידאוס
אורז
arroz
ahr-ROHS
ארוס
שעועית
frijoles
free-HOH-lehs
פריחולס
האם אוכל לקבל כוס _____?
¿Me puede poner/traer un vaso de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR oon BAH-soh deh?
מה פואדה פונר/טראאר און באסו דה___
תוכל להביא לי ספל _____?
¿Me puede poner/traer una taza de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah TAH-sah deh?
מה פואדה פונר/טראאר אונה טאסה דה___
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
¿Me puede poner/traer una botella de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah boh-TEH-yah deh?
מה פואדה פונר/טראאר אונה בוטייה דה___
קפה
café
kah-FEH
קפה
תה
TEH
טה
מיץ
zumo
THOO-mo
סומו
מים מוגזים
agua con gas
AH-gwah kohn gahs)
אגואה קון גאס
מים
agua
AH-gwah
אגואה
בירה
cerveza
sehr-VAY-sah
סרבסה
יין אדום / לבן
vino tinto/blanco
BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh
בינו טינטו/בלאנקו
האם אוכל לקבל מעט _____?
¿Me puede dar un poco de _____?
meh PWEH-deh dahr oon POH-koh deh?
מה פואדה דאר און פוקו דה___
מלח
sal
sahl
סאל
פלפל
pimienta
pee-MYEHN-tah
פימיאנטה
חמאה
mantequilla
mahn-teh-KEE-yah
מאנטקיה
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
¿camarero?
kah-mah-REH-roh?
קאמאררו
אני סיימתי
He acabado, terminé
heh ah-kah-BAH-doh, tehr-mee-NEH
אה אקאבאדו/טרמינה
זה היה טעים..
Estaba delicioso
ehs-TAH-bah deh-lee-SYOH-soh
אסטאבה דליסיוסו
אתה יכול לנקות את השולחן..
Puede llevarse los platos.
PWEH-deh yeh-BAHR-seh lohs PLAH-tohs
פואדה יבארסה לוס פלאטוס
אנא הבא לי את החשבון.
La cuenta, por favor.
lah KWEHN-tah, pohr fah-BOHR
לה קואנטה, פור פאבור

פאבים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתה מגיש אלכוהול ?
¿Sirve usted el alcohol?
SEER-beh oos-TEHD ehl ahl-koh-OHL?
סיר-בה אוס-טד אל אל-כו-אול?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Una cerveza/dos cervezas, por favor.
OO-nah sehr-BEH-sah/dohs sehr-BEH-sahs, pohr FAH-bohr
או-נה סר-בה-סה/דוס סר-בה-סאס, פור פא-בור
כוס יין אדום / לבן
Un vaso de vino tinto/blanco.
oon BAH-soh deh BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh
און בא-סו דה בי-נו טינ-טו/בלאנ-קו
בקבוק אחד.
Una botella.
OO-nah boh-TEH-yah
או-נה בו-טה-יה
ויסקי
whisky
WEES-kee
וויס-קי
וודקה
vodka
BOHD-kah
בוד-קה
רום
ron
rohn
רון
מים
agua
AH-gwah
אה-גווה
מי טוניק
agua tónica
AH-gwah TOH-nee-kah
אה-גווה טו-ני-קה
מיץ תפוזים
jugo de naranja
HOO-goh deh NAH-rahn-hah
חו-גו דה נא-ראנ-חה
קולה
Cola
KOH-lah
קו-לה
עוד אחד בבקשה.
Otro/a, por favor.
OH-troh/ah pohr-FAH-bohr
או-טרו/אה, פור פא-בור
מתי אתם סוגרים?
¿Cuándo cierran?
KWAHN-doh SYEHR-rahn?
קוואנ-דו סייר-ראן?

קניות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
¿Cuánto cuesta?
KWAHN-toh KWEHS-tah?
קוואנ-טו קוואס-טה?
זה יקר מדי !
Es demasiado caro.
ehs deh-mah-MYAH-doh KAH-roh
אס דה-מא-סיא-דו קא-רו
האם אתה לוקח ויזה/דולרים אמריקנים?
¿Aceptan Visa/dólares Americanos?
ah-SEHP-tahn BEE-sah/DOH-lah-rehs ah-meh-ree-KAH-noh?
אה-ספ-טאן בי-סא / דו-לא-רס אה-מה-רי-קא-נוס?
יקר
caro
KAH-roh
קא-רו
זול
barato
bah-RAH-toh
בא-רא-טו
זה מאוד יקר בשבילי
Es muy caro para mí.
ehs MOO-ee KAH-roh PAH-rah mee
אס מו-אי קא-רו פא-רה מי
אני לא רוצה
No lo quiero.
noh loh KYEH-roh
נו לו קייה-רו
אתה מרמה אותי.
Me está engañando.
meh ehs-TAH ehn-gah-NYAHN-doh
מה אס-תה אנ-גא-נייאנ-דו
אני לא מעוניין.
No me interesa.
noh meh een-teh-REH-sah
נו מה אינ-טה-רה-סא
בסדר, אני אקח את זה
De acuerdo, me lo llevaré.
deh ah-KWEHR-doh, meh loh yeh-bah-REH
דה אה-קואר-דו, מה לו יה-בא-רה
אפשר לקבל שקית?
¿Tiene una bolsa?
TYEH-neh OO-nah BOHL-sah?
טייה-נה או-נה בול-סה?
אני זקוק ל...
Necesito...
neh-seh-SEE-toh...
נה-סה-סי-טו...
...משחת שיניים.
...pasta de dientes.
...PAHS-tah deh DYEHN-tehs
...פאס-טה דה דיינ-טס
...מברשת שיניים.
... un cepillo de dientes.
...oon seh-PEE-yoh deh DYEHN-tehs
...און סה-פי-יו דה דיינ-טס
...טמפונים.
...tampones.
...tahm-POH-nehs
...טאמ-פו-נס
...סבון.
...jabón.
...hah-BOHN
...חא-בון
...שמפו.
...champú.
...chahm-POO
...צ׳אמ-פו
...משכך כאבים
...analgésico
...ah-nahl-HEH-see-koh
...א-נאל-חה-סי-קו
...תרופה להצטננות.
...medicamento para el resfriado.
...meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl rehs-FRYAH-doh
...מה-די-קא-מנ-טו פא-רה אל רס-פריא-דו
...תרופה לכאב בטן.
.... medicamento para el dolor de estómago
...meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl doh-LOHR deh ehs-TOH-mah-goh
...מה-די-קא-מנ-טו פא-רה אל דו-לור דה אס-טו-מא-גו
...תער.
...una hoja/navaja de afeitar
...OO-nah OH-hah/nah-BAH-hah deh ah-fay-TAHR
...או-נה או-חה/נא-בא-חה דה אה-פיי-טאר
...סוללות.
...pilas/baterías
...PEE-lahs/bah-teh-REE-ahs
...פי-לאס/בא-טה-רי-אס
...מטרייה
...un paraguas/una sombrilla
...oon pah-RAH-gwahs/ OO-nah sohm-BREE-yah
...און פא-רא-גואס/או-נה סומ-ברי-יה
...קרם הגנה.
...crema solar.
...KREH-mah soh-LARH
...קרה-מה סו-לאר
...גלויה.
...una postal.
...OO-nah pohs-TALH
...או-נה פוס-טאל
...בולים..
...sellos
...SEH-yohs
...סה-יוס
...נייר מכתבים.
...papel para escribir.
...pah-PEHL PAH-rah ehs-kree-BEER
...פא-פל פא-רה אס-קרי-ביר
...עט.
...una pluma
...OO-nah PLOO-mah
...או-נה פלו-מה

נהיגה[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Quiero alquilar un coche
KYEH-roh ahl-kee-LAHR oon KOH-cheh
קייה-רו אל-קי-לאר און קו-צ׳ה
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
¿Puedo contratar un seguro?
PWEH-doh con-tra-tar oon se-go-ra?
פווה-דו קונ-טרא-טאר און סה-גו-רה?
עצור (תמרור)
STOP
stohp
סטופ
נתיב חד סטרי
dirección única
dee-rehk-SYOHN OO-nee-kah
די-רק-סיון או-ני-קה
אין חנייה
no aparcar
noh ah-pahr-KAHR
נו א-פאר-קאר
מגבלת מהירות
límite de velocidad
LEE-mee-teh deh beh-loh-see-DAHD
לי-מי-טה דה בלו-סי-דאד
תחנת דלק
gasolinera
gah-soh-lee-NEH-rah
גאסולינרה
בנזין
gasolina
gah-soh-LEE-nah
גא-סו-לי-נה
דיזל
diesel
DYEH-sehl
דיא-סל

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: ספרדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: ספרדית

קישורים חיצוניים[עריכה]