הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע

██ מדינות בהן השפה הספרדית היא שפה רשמית של המדינה.

██ המדינות הריבוניות והמדינות בארצות הברית בהן ספרדית איננה שפה רשמית, אך מעל ל-25% מהתושבים דוברים את השפה.

██ המדינות הריבוניות והמדינות בארצות הברית בהן ספרדית איננה שפה רשמית, אך אשר בהן בין 10% ל-20% מהתושבים דוברים את השפה.

██ המדינות הריבוניות והמדינות בארצות הברית בהן ספרדית איננה שפה רשמית, אך אשר בהן בין 5% ל-9% מהתושבים דוברים את השפה.

██ מדינות או אזורים בעולם בהם ישנו שיעור גבוה של דוברי שפות קריאוליות המבוססות על השפה הספרדית.

ספרדית (Español) היא שפה איברו-רומאנית והשפה הרומאנית המדוברת ביותר. ספרדית היא שפת הדיבור השנייה בתפוצתה בעולם אם כוללים רק דוברים אשר עבורם השפה היא שפת אמם (אחרי מנדרינית).

ספרדית היא השפה הרשמית או הלאומית בספרד, בגינאה המשוונית, וב-19 מדינות ביבשת אמריקה. על פי הערכות נכון ל-2016 היו בסביבות 570 מיליון דוברי ספרדית ברמה כלשהי ברחבי העולם, בין כשפת אם ובין כשפה שנייה. מתוכם, בסביבות 470 מיליוני בני אדם היו דוברי ספרדית כשפת אם.

בשיחון זה נעשה שימוש בספרדית בניב הנפוץ באמריקה הלטינית (הניב הספרדי הנפוץ ביותר בעולם כיום). אנא עזרו לתקן פריטים שאינם כתובים בניב זה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, ונהגה כהגיית בי"ת דגושה מרוככת בכל מקום אחר
 • Cc - נהגה כהגיית סמ״ך לפני התנועות הקדמיות:e ו-i (בספרד נהגה כהגיית ת"ו רפה), ונהגה כהגיית כ"ף דגושה בכל מקום אחר
 • Ch/ch - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, נהגה כהגיית דל"ת רפה בין שתי תנועות ולאחר כל עיצור אחר, ונהגה כהגיית ת"ו דגושה בסוף מילה לפעמים
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית כ"ף רפה לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה כהגיית גימ"ל דגושה בתחילת מילה או לאחר N, ונהגה כהגייתה המקורית של גימ"ל רפה בכל מקום אחר
 • Gu/gu - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Gü/gü - נהגה גְּוו (כשהו"ו עיצורית)
 • Hh - אינו נהגה
 • Ii - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה אחרת
 • Jj - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Kk - מופיע במילים שאולות בלבד, אז נהגה כבשפת המקור
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ññ - הצליל "ni" בשם nicolas בשפה האנגלית.
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qu/qu - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו דגושה
 • Uu - נהגה כהגיית W אנגלית לפני תנועה אחרת
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת דגושה בתחילת מילה או לאחר m או n, ונהגה כהגיית בי"ת רפה בכל מקום אחר
 • Yy - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה אחרת. נהגה כהגיית זי"ן גרושה רק בניב של השפה הקיים בארגנטינה, באורוגוואי ובפרגוואי.
 • Ww - מופיע במילים שאולות בלבד, אז נהגה כבשפת המקור
 • Xx - נהגה כ-קס או כ-גס בין שתי תנועות, ובכל מקום אחר נהגה כסמ"ך
 • Zz - נהגה כהגיית סמ״ך. בספרד נהגה כהגיית ת"ו רפה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בספרדית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Hola
OH-lah
או-לה
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
שיהיה לך יום טוב
Que pase un buen día
keh PAH-seh un BWEHN DEE-a
קה פא-סה און בואן דייה
מה שלומך? (פורמלי)
¿Cómo está usted?
KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?
קו-מו אס-טה אוס-טד?
מה שלומך? (לא פורמלי)
¿Cómo estás?
KOH-moh ehs-TAHS?
קו-מו אס-טאס?
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
טוב מאוד, תודה
Muy bien, gracias.
MOO-ee byehn, GRAH-syahs
מו-אי ביין, גרא-סיאס
מה שמך? (פורמלי)
¿Cómo se llama usted?
KOH-moh SAY YAH-mah oos-TEHD?
קו-מו סה יא-מה אוס-טד?
מה שמך? (לא פורמלי)
¿Cómo te llamas?
KOH-moh TAY YAH-mahs?
קו-מו טה יא-מאס?
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
השם שלי הוא _____
Me llamo ______
MEH YAH-moh _____
מי יא-מו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
שמח לפגוש אותך
Mucho gusto
MOO-cho GOO-sto
מו-צ'ו גו-סטו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
לחצו כאן על מנת לשמוע את הגיית המילה באתר פורבו
בבקשה
Por favor
POHR fah-BOHR
פור פא-בור
תודה
Gracias
GRAH-syahs
גרא-סיאס
על לא דבר
De nada
DAY NAH-dah
דה נא-דה
כן
SEE
סי
לא
No
NOH
נו
סליחה
Perdon
pehr-DOHN
פר-דון
אני מצטער/ת
Lo siento
LOH SYEHN-toh
לו סיינ-טו
להתראות
Adiós
ah-DYOHS
אה-דיוס
אני מדבר/ת רק מעט ספרדית
Hablo un poco español.
ah-BLOH oon POH-koh ehs-pah-NYOHL
אה-בלו און פו-קו אס-פא-ניול
אני לא מדבר/ת ספרדית
No hablo español
noh AH-bloh ehs-pah-NYOL
נו אה-בלו אס-פא-ניול
את/ה מדבר/ת אנגלית?
¿Hablas inglés?
AH-blahs een-GLEHS?
אה-בלאס אינ-גלס?
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית?
¿Hay alguien que hable inglés?
ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?
איי אל-גיין קה אה-בלה אינ-גלס?
הצילו!
¡Ayuda!
ah-YOO-dah!
אה-יו-דה!
בוקר טוב
Buenos días
BWEH-nohs DEE-ahs
בווה-נוס די-אס
ערב/לילה טוב
Buenas noches
BWEH-nahs NOH-chehs
בווה-נוס נו-צ'ס
אני לא מבין/ה
No entiendo
NOH ehn-TYEHN-doh
נו אנ-תיינ-דו
איפה השירותים?
¿Dónde está el baño?
DOHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?
דונ-דה אס-תה אל בא-ניו?
מה?
¿Qué?
KEH?
קה?
איפה?
¿Dónde?
DOHN-deh?
דונ-דה?
מי?
¿Quién?
KYEN?
קיאן?
מתי?
¿Cuando?
KWAHN-doh?
קוואנ-דו?
איזה?
¿Cuál?
KWAHL?
קוואל?
למה?
¿Por qué?
Por KEH?
פור קה?
איך?
¿Cómo?
KOH-moh?
קו-מו?
כמה?
¿Cuánto?
KWAHN-toh?
קוואנ-טו?
גברת (פנייה מקובלת לנשים בוגרות/נשואות)
Señora
seh-NYOH-rah
סה-ניו-רה
מר / אדון
Señor
seh-NYOHR
סה-ניור
עלמה (פנייה מקובלת לנשים צעירות/לא נשואות)
Señorita
seh-nyoh-REE-thah
סה-ניו-רי-טה

בעיות
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי
Déjame en paz
DEH-hah-meh ehn PAHS
דה-חא-מה אן פאס!
אל תיגע בי!
¡No me toques!
noh meh TOH-kehs!
נו מה טו-קס!
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Llamaré a la policía.
yah-mah-REH ah lah poh-lee-SEE-ah
יא-מא-רה אה לה פו-לי-סי-יה
משטרה!
¡Policía!
poh-lee-SEE-ah!
פו-לי-סי-יה!
עצור! גנב!
¡Alto, ladrón!
AHL-toh, lah-DROHN!
אל-טו, לא-דרון!
אני זקוק/ה לעזרה
Necesito ayuda.
neh-seh-SEE-toh ah-YOO-dah
נה-סה-סי-טו אה-יו-דא
זה מקרה חירום
Es una emergencia.
ehs OO-nah eh-mehr-HEHN-syah
אס או-נא אה-מר-חנ-סייא
איבדתי את דרכי
Estoy perdidodoh (כשהדובר הוא גבר)
Estoy perdida (כשהדוברת היא אישה)
ehs-TOY pehr-DEE-doh (כשהדובר הוא גבר)
ehs-TOY pehr-DEE-dah (כשהדוברת היא אישה)
אס-טוי פר-די-דו (כשהדובר הוא גבר)
אס-טוי פר-די-דא (כשהדוברת היא אישה)
איבדתי את התיק שלי
Perdí mi cartera. .
pehr-DEE mee kahr-TEH-rah
פר-די מי קאר-תה-רא
איבדתי את הארנק שלי
Perdí la billetera
pehr-DEE lah bee-yeh-TEH-rah
פר-די לה בי-יה-תה-רא
אני חולה
Estoy enfermo (כשהדובר הוא גבר)
Estoy enferma (כשהדוברת היא אישה)
ehs-TOY ehn-FEHR-moh (כשהדובר הוא גבר)
ehs-TOY ehn-FEHR-mah (כשהדוברת היא אישה)
אס-טוי אנ-פר-מו (כשהדובר הוא גבר)
אס-טוי אנ-פר-מא (כשהדוברת היא אישה)
נפצעתי
Estoy herido (כשהדובר הוא גבר)
Estoy herida (כשהדוברת היא אישה)
ehs-TOY heh-REE-doh (כשהדובר הוא גבר)
ehs-TOY heh-REE-dah (כשהדוברת היא אישה)
אס-טוי הא-רי-דו (כשהדובר הוא גבר)
אס-טוי הא-רי-דא (כשהדוברת היא אישה)
אני זקוק/ה לרופא
Necesito un médico
neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh
נה-סה-סי-טו און מה-די-קו
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
¿Puedo usar su teléfono?
PWEH-doh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh?
פווה-דו או-סאר סו טה-לה-פו-נו?

מספרים
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
cero
SEH-roh
סה-רו
1
uno
OO-noh
או-נו
2
dos
dohs
דוס
3
tres
trehs
טרס
4
cuatro
KWAH-troh
קווה-טרו
5
cinco
SEEN-koh
סינ-קו
6
seis
SEH-ees
סה-איס
7
siete
see-EH-teh
סי-אה-תה
8
ocho
OH-choh
או-צ'ו
9
nueve
noo-EH-beh
נו-אה-בה
10
diez
dee-EHS
די-אס
11
once
OHN-seh
אונ-סה
12
doce
DOH-seh
דו-סה
13
trece
TREH-seh
טרה-סה
14
catorce
kah-TOHR-seh
קא-טור-סה
15
quince
KEEN-seh
קינ-סה
16
dieciséis
dee-EH-see-SEH-ees
די-אה-סי-סה-איס
17
diecisiete
dee-EH-see-see-EH-teh
די-אה-סי-סי-אה-תה
18
dieciocho
dee-EH-see-OH-choh
די-אה-סי-או-צ׳ו
19
diecinueve
dee-EH-see-NOO-EH-beh
די-אה-סי-נו-אה-בה
20
veinte
VAIN-teh
וויינ-טה
21
veintiuno
VAIN-tee-OO-noh
וויינ-טי-או-נו
22
veintidós
VAIN-tee-DOHS
וויינ-טי-דוס
23
veintitrés
VAIN-tee-TREHS
וויינ-טי-טרס
30
treinta
TRAIN-tah
טריינ-תא
40
cuarenta
kwah-REHN-tah
קווא-רנ-תא
50
cincuenta
seen-KWEHN-tah
סינ-קוונ-תא
60
sesenta
seh-SEHN-tah
סה-סנ-תא
70
setenta
seh-TEHN-tah
סה-טנ-תא
80
ochenta
oh-CHEHN-tah
או-צ׳נ-תא
90
noventa
noh-BEHN-tah
נו-בנ-תא
100
cien
see-EHN
סי-אן
200
doscientos
dohs-see-EHN-tohs
דוס-סי-אנ-טוס
300
trescientos
trehs-see-EHN-tohs
טרס-סי-אנ-טוס
1000
mil
MEEL
מיל
2000
dos mil
dohs MEEL
דוס מיל
1,000,000
un millón
oon mee-YOHN
און מי-יון
חצי
medio
MEH-dyoh
מה-דיו

זמן
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
ahora
ah-OH-rah
אה-או-רא
מאוחר יותר
después
dehs-PWEHS
דס-פוואס
לפני
antes
AHN-tehs
אנ-תס
בוקר
mañana
mah-NYAH-nah
מא-נייא-נא
אחר הצהריים
tarde
TAHR-deh
טאר-דה
לילה
noche
NOH-cheh
נו-צ׳ה

שעות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
la una de la madrugada; la una de la mañana
lah OOH-nah deh lah mah-droo-GAH-dah; lah OOH-nah deh lah mah-NYAH-nah
לה או-נא דה לה מא-דרו-גא-דא / דה לה מא-נייא-נא
שתיים לפנות בוקר
las dos de la madrugada; las dos de la mañana
lahs DOHS deh lah mah-droo-GAH-dah; lahss DOHS deh lah mah-NYAH-nah
לאס דוס דה לה מא-דרו-גא-דא / לאס דוס דה לה מא-נייא-נא
צהרי היום
mediodía; las doce de la mañana
meh-dee-oh-DEE-ah; lahs DOH-seh deh lah mah-NYAH-nah
מה-די-או-די-אה / לאס דו-סה דה לה מא-נייא-נא
בשעה אחת בצהריים
la una de la tarde
lah OOH-nah deh lah TAHR-deh
לה או-נא דה לה טאר-דה
בשעה שתיים בצהריים
las dos de la tarde
lahs DOHS deh lah TAHR-deh
לאס דוס דה לה טאר-דה
חצות
medianoche; las doce de la noche
meh-dee-yah-NOH-cheh; lahs DOH-seh deh lah NOH-cheh
מה-די-יא-נו-צ׳ה / לאס דו-סה דה לה נו-צ׳ה

משך[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
______ minuto(s)
mee-NOO-toh(s)
_____ מינוטו / מינוטס
_____ שעה/ות
______ hora(s)
OH-rah(s)
_____ או-רא / או-ראס
_____ יום/ימים
______ día(s)
DEE-ah(s)
_____ די-אה / די-אס
_____ שבוע/ות
______ semana(s)
seh-MAH-nah(s)
_____ סה-מא-נא / סה-מא-נאס
_____ חודש/ים
______ mes(es)
MEHS-(ehs)
_____ מס / מס-אס
_____ שנה/ים
______ año(s)
AH-nyoh(s)
_____ אה-ניו / אה-ניוס

ימים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
hoy
oy
אוי
אתמול
ayer
ah-YEHR
אה-ייר
מחר
mañana
mah-NYAH-nah
מא-נייה-נא
השבוע
esta semana
EHS-tah seh-MAH-nah
אס-תא סה-מא-נא
בשבוע שעבר
la semana pasada
lah seh-MAH-nah pah-SAH-dah
לה סה-מא-נה פא-סא-דא
בשבוע הבא
la semana que viene
lah seh-MAH-nah keh BYEH-neh
לה סה-מא-נה קה בייה-נה
יום שני
lunes
LOO-nehs
לו-נס
יום שלישי
martes
MAHR-tehs
מאר-טס
יום רביעי
miércoles
MYEHR-koh-lehs
מייר-קו-לס
יום חמישי
jueves
WEH-vehs
ווה-ווס
יום שישי
viernes
VYEHR-nehs
וייר-נס
יום שבת
sábado
SAH-bah-doh
סא-בא-דו
יום ראשון
domingo
doh-MEEN-goh
דו-מינ-גו

חודשים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
enero
eh-NEH-roh
אה-נה-רו
פברואר
febrero
feh-BREH-roh
פה-ברה-רו
מרץ
marzo
MAR-soh
מאר-סו
אפריל
abril
ah-BREEL
אה-בריל
מאי
mayo
MAH-joh
מא-יו
יוני
junio
HOO-nyoh
חו-ניו
יולי
julio
HOO-lyoh
חו-ליו
אוגוסט
agosto
ah-GOHS-toh
אה-גוס-טו
ספטמבר
septiembre
sehp-TYEHM-breh
ספ-טייאמ-ברה
אוקטובר
octubre
ohk-TOO-breh
אוק-טו-ברה
נובמבר
noviembre
noh-VYEHM-breh
נו-וייאמ-ברה
דצמבר
diciembre
dee-SYEHM-breh
די-סייאמ-ברה

צבעים
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
negro
NEH-groh
נה-גרו
לבן
blanco
BLAHN-koh
בלאנ-קו
אפור
gris
GREES
גריס
אדום
rojo
ROH-hoh
רו-חו
כחול
azul
ah-SOOL
אה-סול
צהוב
amarillo
ah-mah-REE-yoh
אה-מא-רי-יו
ירוק
verde
BEHR-deh
בר-דה
כתום
naranja
nah-RAHN-hah
נא-ראנ-חה
סגול
púrpura
POOR-poo-rah
פור-פו-רה
חום
marrón
mahr-ROHN
מאר-רון

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
¿Cuánto cuesta un billete _____?
KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh ___?
קוואנ-טו קווס-תא און בי-יה-תה _____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un boleto/pasaje a _____, por favor.
oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.
און בו-לה-טו / פא-סא-חה אה _______, פור פה-בור
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
¿A donde va este tren/autobús?
ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?
אה דונ-דה בא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
¿Donde está el tren/autobús hacia _____?
DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn / ow-toh-BOOS ah-syah _____?
דונ-דה אס-תא אל טרן/ אאו-טו-בוס אה-סיה _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
¿Se para este tren/autobús en _____?
seh PAH-rah EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ehn ___?
סה פא-רא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס אן _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
¿Cuándo hace el tren/autobús para_____ departa?
KWAHN-doh AH-seh ehl trehn/ow-toh-BOOS PAH-rah ____ deh-PAHR-tah?
קוואנ-דו אה-סה אל טרן / אאו-טו-בוס פא-רה ____ דה-פאר-תא?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?
KWAHN-doh yeh-gah-RAH EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ah____?
קוואנ-דו יה-גא-רא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס אה _____ ?

כיוונים[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל _____ ?
¿Cómo puedo llegar a _____ ?
KOH-moh PWEH-doh yeh-GAHR ah____?
קו-מו פווה-דו יה-גאר אה _____ ?
...תחנת הרכבת?
...la estación de tren?
....lah ehs-tah-SYOHN deh trehn?
...לה אס-תא-סיון דה טרן?
...תחנת האוטובוס?
...la estación de autobuses?
....lah ehs-tah-SYOHN deh ow-toh-BOO-sehs?
...לה אס-תא-סיון דה אאו-טו-בו-סס?
... שדה התעופה?
...al aeropuerto?
...ehl ah-eh-roh-PWEHR-toh?
...אל אה-ארו-פוואר-טו?
...אזור מרכז העיר?
...al centro?
...ahl SEHN-troh?
...אל סנ-טרו?
...אַכְסַנְיַת נוער?
...al hostal?
...ahl ohs-TAHL?
...אל אוס-טאל?
...המלון _____ ?
...el hotel _____ ?
ehl oh-TEHL?
...אל או-תל _____ ?
...הקונסוליה הישראלית?
...el consulado de Israel?
...ehl kohn-soo-LAH-doh deh Israel?
...אל קונ-סו-לא-דו דה ישראל?
היכן ישנם הרבה...
¿Dónde hay muchos...
DOHN-deh eye MOO-chohs...
דונ-דה איי מו-צ'וס...
...מלונות?
...hoteles?
...oh-TEH-lehs?
...או-תה-לס?
...מסעדות?
...restaurantes?
...rehs-tow-RAHN-tehs?
...רס-טאו-ראנ-טס?
...פאבים?
...bares?
...BAH-rehs?
...בא-רס?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...sitios para visitar?
...SEE-tyohs PAH-rah bee-see-TAHR?
...סי-טיוס פא-רא בי-סי-תאר?
אתה יכול להראות לי על המפה?
¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa?
PWEH-deh ehn-seh-NYAHR-meh/mohs-TRAHR-meh ehn ehl MAH-pah?
פווה-דה אנ-סה-נייאר-מה / מוס-תראר-מה אן אל מא-פא?
רחוב
calle
KAH-yeh
קא-ייה
פנייה שמאלה
Gire/doble/da vuelta a la izquierda.
HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah ees-KYEHR-dah
חי-רה/דו-בלה/ דא וול-טה אה לה איס-קייר-דא
פנייה ימינה
Gire/doble/da vuelta a la derecha.
HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah deh-REH-chah
חי-רה/דו-בלה/ דא וול-טה אה לה דה-רה-צ׳ה
שמאלה
izquierda
ees-KYEHR-dah
איס-קייר-דה
ימינה
derecha
deh-REH-chah
דה-רה-צ׳ה
היישר לפנים
todo recto
TOH-doh REHK-toh
טו-דו רק-טו
לקראת _____
hacia el/la_____
HAH-syah ehl/lah _____
הא-סיה אל/לה _____
אחרי ה- _____
pasando el/la _____
pah-SAH-doh ehl/lah _____
פא-סא-דו אל/לה _____
לפני ה- _____
antes de _____
AHN-tehs deh _____
אנ-טס דה _____
חפש את ה- _____
busque el/la _____.
BOOS-keh ehl/lah _____
בוס-קה אל/לה _____
צומת דרכים
intersección , cruce
een-tehr-sehk-SYOHN, KROO-seh
אינ-טר-סק-סיון, קרו-סה
צפון
norte
NOHR-teh
נור-תה
דרום
sur
soor
סור
מזרח
este
EHS-teh
אס-תה
מערב
oeste
ooh-EHS-teh
או-אס-תה

נסיעה במונית[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
¡Taxi!
TAHK-see!
תאק-סי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Lléveme a _____, por favor.
YEH-beh-meh ah, pohr FAH-bohr
ייה-בה-מה אה, פור פא-בור
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
¿Cuanto cuesta ir hasta/a _____?
KWAHN-toh KWEHS-tah eer AHS-tah/ah _____?
קוואנ-טו קווס-טה איר אס-טה/אה ___?
קח אותי לשם, בבקשה.
Déjeme ahí, por favor.
DEH-heh-meh ah-EE, pohr FAH-bohr
דה-חה-מה אה-אי, פור פא-בור

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים?
¿Hay habitaciones libres?
ai ah-bee-tah-SYOH-nehs LI-brehs?
איי אה-בי-תא-סיו-נס לי-ברס?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
¿Cuanto cuesta una habitación para una persona/para dos personas?
KWAHN-toh KWEHS-tah OO-nah ah-bee-tah-SYOHN PAH-rah OO-nah pehr-SOH-nah/PAH-rah dohs pehr-SOH-nahs?
קוואנ-טו קווס-טה או-נה אה-בי-טא-סיון פר-סו-נה / דוס פר-סו-נאס?
האם יש בחדר ___...
¿La habitación viene con....
lah ah-bee-tah-SYOHN BYEH-neh kohn....
לה אה-בי-טא-סיון בייה-נה קון ___
...סדינים?
...sábanas?
SAH-bah-nahs?
...און סא-בא-נאס?
...חדר אמבטיה?
...un baño?
oon BAH-nyoh?
...און בא-ניו?
...טלפון?
...un teléfono?
oon teh-LEH-foh-noh?
...און טה-לה-פו-נו?
...טלוויזיה?
...un televisor?
oon teh-leh-vee-SOHR?
...און טה-לה-בי-סור?
האם אני יכול לראות את החדר ?
¿Puedo ver la habitación primero?
PWEH-doh vehr lah ah-bee-tah-SYOHN pree-MEH-roh?
פווה-דו וור לה אה-בי-טא-סיון פרי-מה-רו?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
¿Tiene algo más tranquilo?
TYEH-neh AHL-goh MAHS trahn-KEE-loh?
טייה-נה אל-גו מאס טראנ-קי-לו?
... גדול יותר ?
...más grande?
MAHS GRAHN-deh
מאס גראנ-דה
...נקי יותר ?
...más limpio?
MAHS LEEM-pyoh
מאס לימ-פיו
...זול יותר?
...más barato?
MAHS bah-RAH-toh
מאס בא-רא-טו
טוב, אני אקח אותו..
Muy bien, la tomaré.
MOO-ee byehn, lah toh-mah-REH
מו-אי ביין, לה טו-מא-רה
בכוונתי להישאר _____ לילה/ות.
Me quedaré ______ noche(s)
meh keh-dah-REH ___ NOH-cheh(s)
מה קה-דא-רה ___ נו-צ׳ה/ נו-צ׳ס
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
¿Puede recomendarme otros hoteles?
PWEH-deh reh-koh-mehn-DAHR-meh OH-trohs oh-TEH-lehs?
פווה-דה רק-קו-מנ-דאר-מה או-טרוס או-טה-לס?
האם יש לך כספת?
¿Hay caja fuerte?
eye KAH-hah FWEHR-teh?
איי קא-חה פוואר-טה?
... לוקרים ?
...taquillas?
...tah-KEE-yahs?
...טא-קי-יאס?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
¿El desayuno/la cena va incluido/a?
ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah bah een-kloo-WEE-doh/ah?
אל דה-סא-יו-נו/לה סה-נה בא אינ-קלו-ווי-דו/דה?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
¿A qué hora es el desayuno/la cena?
ah KEH OH-rah ehs ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah?
אה קה או-רה אס אל דה-סא-יו-נו/לה סה-נה?
אנא נקו את החדר שלי..
Por favor, limpie mi habitación.
pohr fah-BOHR, LEEM-pyeh mee ah-bee-tah-SYOHN
פור פא-בור, לימ-פייה מי אה-בי-טא-סיון
האם את/ה יכול/ה להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
¿Puede despertarme a las _____?
PWEH-deh dehs-pehr-TAHR-meh ah lahs _____?
פווה-דה דס-פר-טאר-מה אה לאס _____?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Quiero dejar el hotel.
KYEH-roh deh-HAHR ehl oh-TEHL
קייה-רו דה-חאר אל או-טל

כסף
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
¿Aceptan dólares estadounidenses?
ah-SEHP-tahn DOH-lah-rehs ehs-tah-dow-oo-nee-DEHN-sehs?
אה-ספ-טאן דו-לא-רס אס-טא-דו-או-ני-דנ-סס?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
¿Aceptan tarjeta de crédito?
ah-SEHP-tahn tahr-HEH-tah deh KREH-dee-toh?
אה-ספ-טאן תאר-חה-תה דה קרה-די-טו?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
¿Me puede cambiar dinero?
meh PWEH-deh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?
מה פווה-דה קאמ-ביאר די-נה-רו?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
¿Dónde puedo cambiar dinero?
DOHN-deh PWEH-doh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?
דונ-דה פווה-דו קאמ-ביאר די-נה-רו?
מהו שער החליפין ?
¿A cuánto está el cambio?
ah KWAHN-toh ehs-TAH ehl KAHM-byoh?
אה קוואנ-טו אס-טה אל קאמ-ביו?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
¿Dónde hay un cajero automático?
DOHN-deh eye kah-HEH-roh ow-toh-MAH-tee-koh?
דונ-דה איי און קא-חה-רו אאו-טו-מא-טי-קו?

אוכל
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Una mesa para una persona/dos personas, por favor
OO-nah MEH-sah pah-rah OO-nah pehr-SOH-nah / dohs pehr-SOH-nahs pohr fah-BOHR
או-נה מה-סה פא-רה או-נה פר-סו-נה / דוס פר-סו-נאס פור פא-בור
האם אני יכול לקבל את התפריט, בבקשה ?
¿Puedo ver el menú, por favor?
PWEH-doh behr ehl meh-NOO, pohr fah-BOHR?
פווה-דו בר אל מה-נו, פור פא-בור?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
¿Puedo entrar a la cocina?
PWEH-doh ehn-TRAHR ah lah koh-SEE-nah?
פווה-דו אנ-טראר אה לה קו-סי-נה?
אני צמחוני/ת.
Soy vegetariano (כאשר הדובר גבר) Soy vegetariana (כאשר הדוברת אישה)
soy beh-heh-tah-RYAH-noh (כאשר הדובר גבר) soy beh-heh-tah-RYAH-nah (כאשר הדוברת אישה)
סוי בה-חה-טא-רייא-נו (כאשר הדובר גבר) סוי בה-חה-טא-רייא-נה (כאשר הדוברת אישה)
אני לא אוכל/ת חזיר
No como cerdo
noh KOH-moh SEHR-doh
נו קו-מו סר-דו
אני אוכל/ת בשר כשר בלבד
Sólo como comida kosher
SOH-loh KOH-moh koh-MEE-dah koh-SHEHR
סו-לו קו-מו קו-מי-דה קו-שר
תפריט
la carta
ah lah KAHR-tah
אה לה קר-טה
ארוחת בוקר
desayuno
deh-sah-YOO-noh
דה-סא-יו-נו
ארוחת צהריים
comida
koh-MEE-dah
קו-מי-דה
ארוחת ערב
cena
SEH-nah
סה-נא
אני מעוניין/ת ב-_____
Quiero _____
KYEH-roh
קייה-רו___
אני רוצה צלחת עם _____
Quisiera un plato que lleve _____
kee-SYEH-rah oon PLAH-toh keh YEH-beh _____
קי-סייה-רה און פלא-טו קה יה-בה ___
עוף
pollo.
POH-yoh
פו-ייו
בקר
ternera
tehr-NEH-rah
תר-נה-רה
דג
pescado
pehs-KAH-doh
פס-קא-דו
בשר חזיר
jamón
hah-MOHN
הא-מון
נקניק
salchicha
sahl-CHEE-chah
סאל-צ'י-צ'ה
גבינה
queso
KEH-soh
קה-סו
ביצים
huevos
oo-WEH-bohs
או-ווה-בוס
סלט
ensalada
ehn-sah-LAH-dah
אנ-סא-לא-דה
ירקות (טריים)
verduras (frescas)
behr-DOO-rahs (FREHS-kahs)
בר-דו-ראס (פרס-קאס)
פירות (טריים)
fruta (fresca)
FROO-tah (FREHS-kah)
פרו-טה (פרס-קה)
לחם
pan
pahn
פאן
טוסט
tostada
tohs-TAH-dah
טוס-טא-דה
נודלס
fideos
FEE-deh-ohs
פי-דה-אוס
אורז
arroz
ahr-ROHS
אר-רוס
שעועית
frijoles
free-HOH-lehs
פרי-חו-לס
האם אוכל לקבל כוס _____?
¿Me puede poner/traer un vaso de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR oon BAH-soh deh _____?
מה פווה-דה פו-נר/טרא-אר און בא-סו דה _____?
תוכל להביא לי ספל _____?
¿Me puede poner/traer una taza de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah TAH-sah deh _____?
מה פווה-דה פו-נר/טרא-אר או-נה טא-סה דה _____?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
¿Me puede poner/traer una botella de _____?
meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah boh-TEH-yah deh _____?
מה פווה-דה פו-נר / טרא-אר או-נה בו-טה-ייה דה _____?
קפה
café
kah-FEH
קא-פה
תה
TEH
טה
מיץ
zumo
THOO-mo
ת'ו-מו
מים מוגזים
agua con gas
AH-gwah kohn gahs)
אה-גווה קון גאס
מים
agua
AH-gwah
אה-גווה
בירה
cerveza
sehr-VAY-sah
סר-ביי-סה
יין אדום / לבן
vino tinto/blanco
BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh
בי-נו טינ-טו / בלאנ-קו
האם אוכל לקבל מעט _____?
¿Me puede dar un poco de _____?
meh PWEH-deh dahr oon POH-koh deh?
מה פווה-דה דאר און פו-קו דה___
מלח
sal
sahl
סאל
פלפל
pimienta
pee-MYEHN-tah
פי-מיינ-טה
חמאה
mantequilla
mahn-teh-KEE-yah
מאנ-טה-קי-יה
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
¡mesero!
meh-SEH-roh!
מה-סה-רו!
אני סיימתי
He acabado, terminé
heh ah-kah-BAH-doh, tehr-mee-NEH
הא אה-קא-בא-דו, טר-מי-נה
זה היה טעים..
Estaba delicioso
ehs-TAH-bah deh-lee-SYOH-soh
אס-טא-בה דה-לי-סיו-סו
אתה יכול לנקות את השולחן..
Puede llevarse los platos.
PWEH-deh yeh-BAHR-seh lohs PLAH-tohs
פווה-דה יה-באר-סה לוס פלא-טוס
אנא הבא לי את החשבון.
La cuenta, por favor.
lah KWEHN-tah, pohr fah-BOHR
לה קוונ-טה, פור פה-בור

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתה מגיש אלכוהול ?
¿Sirve usted el alcohol?
SEER-beh oos-TEHD ehl ahl-koh-OHL?
סיר-בה אוס-טד אל אל-כו-אול?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Una cerveza/dos cervezas, por favor.
OO-nah sehr-BEH-sah/dohs sehr-BEH-sahs, pohr FAH-bohr
או-נה סר-בה-סה/דוס סר-בה-סאס, פור פא-בור
כוס יין אדום / לבן
Un vaso de vino tinto/blanco.
oon BAH-soh deh BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh
און בא-סו דה בי-נו טינ-טו/בלאנ-קו
בקבוק אחד.
Una botella.
OO-nah boh-TEH-yah
או-נה בו-טה-יה
ויסקי
whisky
WEES-kee
וויס-קי
וודקה
vodka
BOHD-kah
בוד-קה
רום
ron
rohn
רון
מים
agua
AH-gwah
אה-גווה
מי טוניק
agua tónica
AH-gwah TOH-nee-kah
אה-גווה טו-ני-קה
מיץ תפוזים
jugo de naranja
HOO-goh deh NAH-rahn-hah
חו-גו דה נא-ראנ-חה
קולה
Cola
KOH-lah
קו-לה
עוד אחד בבקשה.
Otro/a, por favor.
OH-troh/ah pohr-FAH-bohr
או-טרו/אה, פור פא-בור
מתי אתם סוגרים?
¿Cuándo cierran?
KWAHN-doh SYEHR-rahn?
קוואנ-דו סייר-ראן?

קניות
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
¿Cuánto cuesta?
KWAHN-toh KWEHS-tah?
קוואנ-טו קוואס-טה?
זה יקר מדי !
Es demasiado caro.
ehs deh-mah-MYAH-doh KAH-roh
אס דה-מא-סיא-דו קא-רו
האם אתה לוקח ויזה/דולרים אמריקנים?
¿Aceptan Visa/dólares Americanos?
ah-SEHP-tahn BEE-sah/DOH-lah-rehs ah-meh-ree-KAH-noh?
אה-ספ-טאן בי-סא / דו-לא-רס אה-מה-רי-קא-נוס?
יקר
caro
KAH-roh
קא-רו
זול
barato
bah-RAH-toh
בא-רא-טו
זה מאוד יקר בשבילי
Es muy caro para mí.
ehs MOO-ee KAH-roh PAH-rah mee
אס מו-אי קא-רו פא-רה מי
אני לא רוצה
No lo quiero.
noh loh KYEH-roh
נו לו קייה-רו
אתה מרמה אותי.
Me está engañando.
meh ehs-TAH ehn-gah-NYAHN-doh
מה אס-תה אנ-גא-נייאנ-דו
אני לא מעוניין.
No me interesa.
noh meh een-teh-REH-sah
נו מה אינ-טה-רה-סא
בסדר, אני אקח את זה
De acuerdo, me lo llevaré.
deh ah-KWEHR-doh, meh loh yeh-bah-REH
דה אה-קואר-דו, מה לו יה-בא-רה
אפשר לקבל שקית?
¿Tiene una bolsa?
TYEH-neh OO-nah BOHL-sah?
טייה-נה או-נה בול-סה?
אני זקוק ל...
Necesito...
neh-seh-SEE-toh...
נה-סה-סי-טו...
...משחת שיניים.
...pasta de dientes.
...PAHS-tah deh DYEHN-tehs
...פאס-טה דה דיינ-טס
...מברשת שיניים.
... un cepillo de dientes.
...oon seh-PEE-yoh deh DYEHN-tehs
...און סה-פי-יו דה דיינ-טס
...טמפונים.
...tampones.
...tahm-POH-nehs
...טאמ-פו-נס
...סבון.
...jabón.
...hah-BOHN
...חא-בון
...שמפו.
...champú.
...chahm-POO
...צ׳אמ-פו
...משכך כאבים
...analgésico
...ah-nahl-HEH-see-koh
...א-נאל-חה-סי-קו
...תרופה להצטננות.
...medicamento para el resfriado.
...meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl rehs-FRYAH-doh
...מה-די-קא-מנ-טו פא-רה אל רס-פריא-דו
...תרופה לכאב בטן.
.... medicamento para el dolor de estómago
...meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl doh-LOHR deh ehs-TOH-mah-goh
...מה-די-קא-מנ-טו פא-רה אל דו-לור דה אס-טו-מא-גו
...תער.
...una hoja/navaja de afeitar
...OO-nah OH-hah/nah-BAH-hah deh ah-fay-TAHR
...או-נא או-חה/נא-בא-חה דה אה-פיי-טאר
...סוללות.
...pilas/baterías
...PEE-lahs/bah-teh-REE-ahs
...פי-לאס/בא-טה-רי-אס
...מטרייה
...un paraguas/una sombrilla
...oon pah-RAH-gwahs/ OO-nah sohm-BREE-yah
...און פא-רא-גואס/או-נה סומ-ברי-יה
...קרם הגנה.
...crema solar.
...KREH-mah soh-LARH
...קרה-מה סו-לאר
...גלויה.
...una postal.
...OO-nah pohs-TALH
...או-נא פוס-טאל
...בולים..
...sellos
...SEH-yohs
...סה-יוס
...נייר מכתבים.
...papel para escribir.
...pah-PEHL PAH-rah ehs-kree-BEER
...פא-פל פא-רה אס-קרי-ביר
...עט.
...una pluma
...OO-nah PLOO-mah
...או-נא פלו-מה

נהיגה
[עריכה]

עברית ספרדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Quiero alquilar un coche
KYEH-roh ahl-kee-LAHR oon KOH-cheh
קייה-רו אל-קי-לאר און קו-צ׳ה
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
¿Puedo contratar un seguro?
PWEH-doh con-tra-tar oon se-go-ra?
פווה-דו קונ-טרא-טאר און סה-גו-רה?
עצור (תמרור)
STOP
stohp
סטופ
נתיב חד סטרי
dirección única
dee-rehk-SYOHN OO-nee-kah
די-רק-סיון או-ני-קה
אין חנייה
no aparcar
noh ah-pahr-KAHR
נו א-פאר-קאר
מגבלת מהירות
límite de velocidad
LEE-mee-teh deh beh-loh-see-DAHD
לי-מי-טה דה בלו-סי-דאד
תחנת דלק
gasolinera
gah-soh-lee-NEH-rah
גא-סו-לי-נה-רה
בנזין
gasolina
gah-soh-LEE-nah
גא-סו-לי-נה
דיזל
diesel
DYEH-sehl
דיא-סל

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: ספרדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: ספרדית