הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בכחול כהה – מדינות בעולם בהן השפה האיטלקית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – מדינות בהן השפה האיטלקית היא השפה הרשמית, אך לא שפת האם של רוב ילידי המדינה. בירוק - אזורים בהם ישנו מיעוט גדול במיוחד של דוברי איטלקית
בכחול כהה - האזורים בדרום אירופה בהם השפה האיטלקית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים בהם השפה האיטלקית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

איטלקית (Italiano) היא שפה המדוברת על ידי כ-70 מיליון אנשים ברחבי העולם, כולל 58 מיליון איטלקים באיטליה. זוהי השפה הרשמית של איטליה וסן מרינו, ואחת מארבעת השפות הרשמיות של שווייץ. בנוסף, איטלקית היא גם השפה העיקרית בקריית הוותיקן בנוסף לשפה הלטינית. השפה האיטלקית נמצאת גם בשימוש נרחב במונקו, קורסיקה, מלטה, אלבניה ורומניה.

איטליה היא מדינה עם היסטוריה תרבותית עשירה, נוף עוצר נשימה ומטבח טעים אשר מושכת אליה מיליוני מבקרים מדי שנה. בין אם אתם מתכננים טיול באיטליה, או סתם מעוניינים ללמוד את השפה על מנת לתקשר טוב יותר עם דוברי איטלקית, צבירת ידע בסיסי בשפה האיטלקית תסייע לכם ללא ספק לנהל תקשורת אפקטיבית יותר עם דוברי השפה באשר הם.

בעוד שבאתרי הנופש המתויירים ביותר לאורך חופי איטליה לא מעט מהמקומיים דוברים אנגלית וגרמנית שוטפת באופן נרחב, עדיין מומלץ ללמוד חלק מהביטויים השכיחים ביותר בשפה האיטלקית על מנת למנוע מצבים של אי הבנות. יתר על כן, מומלץ גם שלא להניח שכל האנשים איתם תדברו במהלך הטיול יהיו מסוגלים לתקשר איתכם באנגלית, או בשפה אחרת אותה אתם דוברים, בכל האזורים ברחבי איטליה.

מדריך זה מספק רשימה מקיפה של מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באיטלקית שיסייעו לכם לתקשר ביעילות עם המקומיים במהלך הביקור באיטליה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כקמץ/פתח
 • e - נהגית כסגול/צירה
 • i - נהגית כיו"ד
 • o - נהגית כחולם
 • u - נהגית כשורוק

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה (בּ)
 • c - נהגית כהגיית כ"ף דגושה לפני עיצורים ולפני התנועות o\a\u. נהגית כ-צ' לפני התנועות i\e.
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • f - נהגית כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל לפני התנועות o\a\u. נהגית כ-ג' (j) לפני התנועות i\e. נבלעת שכמופיעה לפני הצירוף "li".
 • h - כאשר מופיעה בפני עצמה אין הוגים אות זו.
 • l - נהגית כהגיית למ"ד.
 • m - נהגית כהגיית מ"ם
 • n - נהגית כהגיית נו"ן
 • p - נהגית כהגיית פ"א דגושה
 • q - נהגית כהגיית קו"ף (מופיעה כמעט תמיד בצירוף האות "u", וגורמת לu לקבל חצי תנועה, כך שנהגית "קוּאֵ")
 • r - נהגית כהגיית רי"ש
 • s - נהגית כהגיית סמ"ך
 • t - נהגית כהגיית ת"ו דגושה
 • v - נהגית כהגיית בי"ת רפה
 • z - נהגית כהגיית צד"י או כ"דְזְ"

הטעמה[עריכה]

ההטעמה באיטלקית היא כמעט תמיד מלעיל או מלעיל דמלעיל. לעיתים נדירות ההטעמה היא מלרע, כאשר כמעט בכל המילים בעלות המלרע יהיה אקצנט (גג קטן, לדוגמה: à או é) על האות האחרונה. בכל מקרה אקצנט תמיד יסמן שההטעמה היא על האות שמעליה הוא נמצא.

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באיטלקית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Buon giorno
bwohn JOHR-noh
בון ג'ורנו
שלום (לא פורמלי).
Ciao.
chow
צ'או
מה שלומך?
Come stai?
koh-meh STAI?
קומה סטאי?
טוב מאוד, תודה.
Bene, grazie.
BEH-neh, GRAHT-tsyeh
בנה, גראצייה
מה שמך?
Come ti chiami?
KOH-meh tee kee-AH-mee?
קומה טי קיאמי?
השם שלי הוא _____.
Mi chiamo ______
mee kee-AH-moh _____
מי קיאמו _____
שמח/ה לפגוש אותך.
Piacere di conoscerla
pyah-CHEH-reh dee koh-noh-SHEHR-lah
פיאצרה די קונושרלה
בבקשה
Per favore.
PEHR fah-VOH-reh
פר פבורה
תודה
Grazie.
GRAHT-tsyeh
גראצייה
על לא דבר
Non c'è problema
non cheh proh-BLEH-mah
נון צ'א פרובלמה
כן
SEE
סי
לא
No
noh
נו
סליחה/אני מתנצל
Mi scusi
mee SKOO-zee
מי סקוזי
אני מצטער/ת.
Mi dispiace
mee dee-SPYA-cheh
מי דיספיאצה
להתראות (פורמלי)
Arrivederci
ahr-ree-veh-DEHR-chee
ארִיוְדרצ'י
להתראות (לא פורמלי)
Ciao
chow
צ'או
אני לא מדבר/ת איטלקית.
Non parlo italiano.
non PAHR-loh ee-TAH-lyah-noh
נון פארלו איטלֶאנו
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Parla inglese?
PAHR-lah een-GLEH-zeh?
פארלה אינגליסי?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Qualcuno parla inglese?
kwahl-KOO-noh PAHR-lah een-GLEH-zeh?
קואלקונו פארלה אינגליסי?
הצילו !
Aiuto!
ah-YOO-toh!
איוטו!
בוקר טוב
Buon giorno
bwohn JOHR-noh
בון ג'ורנו
אחר הצהריים טובים.
Buon pomeriggio.
bwohn poh-meh-REE-joh
בון פומריג'ו
ערב טוב
Buona sera.
bwoh-nah-SEH-rah
בונה סרה
לילה טוב
Buona notte.
bwoh-nah-NOHT-teh
בונה נוטה
אני לא מבין/ה
Non capisco.
nohn kah-PEES-koh
נון קפיסקו
איפה השירותים ?
Dove sono i gabinetti / bagno?
doh-VEH SOH-noh ee gah-bee-NEHT-tee
דובה סונו אי גבינטי?
מה?
Che cosa?
Che cosa?
קה קוזה?
איפה?
Dove?
Dove?
דובה?
מי?
Chi?
Chi?
קי?
מתי?
Quando?
Quando?
קואנדו?
איזה?
Quale?
Quale?
קוולה?
למה?
Perché?
Percheh?
פרקה?
איך?
Come?
Come?
קומה?
כמה?
Quanto?
Quanto?
קוואנטו?
גברת (פנייה מקובלת לנשים בוגרות/נשואות)
Signora
see-NYOH-rah
סי-ניו-רה
מר / אדון
Signor
see-NYOHR
סי-ניור
עלמה (פנייה מקובלת לנשים צעירות/לא נשואות)
Perdere
per-de-re
פר-דה-רה

בעיות
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי
Mi lasci in pace / Lasciami in pace
mee LAH-shee IN PAH-cheh
מי לאשי אין פאצ'ה
אל תיגע בי!
Non mi toccare!
NOHN mee TOH-kare!
נון מי טוקרה!
אני הולך להתקשר למשטרה.
Chiamo la polizia.
KYAH-moh lah poh-LEE-tsyah
קיאמו לה פוליציאה
משטרה!
Polizia!
poh-LEE-tsyah!
פוליציאה!
עיצרו את הגנב!
Al ladro!
ahl LAH-droh!
אל לאדרו!
אני זקוק לעזרתך!
Ho bisogno del tuo aiuto!
oh bee-ZOH-nyoh dehl too-oh ah-YOO-toh!
הו ביזוניו דל טואו איוטו!
זה מקרה חירום
È un'emergenza
eh oo-neh-mehr-JEN-tsah
אה אונ-מרג'זנה
הלכתי לאיבוד
Mi sono perso/a
mee soh-noh PEHR-soh/sah
מי סונו פרסו/ה
אבדתי את התיק שלי
Ho perso la mia borsa.
oh PEHR-soh lah MEE-ah BOHR-sah
הו פרסו לה מיאה בורסה.
אבדתי את הארנק שלי
Ho perso il mio portafoglio.
oh PEHR-soh eel myoh pohr-tah-FOH-lyoh
הו פרסו איל מייו פארטאפוליו
אני חולה
Sono malato/a.
SOH-noh mah-LAH-toh/tah
סונו מאלאטו/אה
נפצעתי
Mi sono ferito/a
mee SOH-noh feh-REE-toh/tah
מי סונו פריטו/אה
אני זקוק/ה לרופא
Ho bisogno di un dottore.
oh bee-ZOH-nyoh dee oon dot-TOH-reh
הו ביזוניו די און דוטורה.
האם אני יכול/ה להשתמש בטלפון שלך?
Posso usare il suo telefono?
POS-soh oo-ZAH-reh eel swoh teh-LEH-foh-noh?
פוסו יוזארה איל סואו טלפונו?

מספרים
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
1
uno
OO-noh
אונו
2
due
DOO-eh
דואה
3
tre
treh
טרה
4
quattro
KWAH-troh
קואטרו
5
cinque
CHEEN-kweh
צינקואה
6
sei
SEH-ee
סיי
7
sette
SEH-teh
סטה
8
otto
OH-toh
אוטו
9
nove
NOH-veh
נובה
10
dieci
DYEH-chee
דיאצי
11
undici
OON-dee-chee
אונדיצי
12
dodici
DOH-dee-chee
דודיצי
13
tredici
TREH-dee-chee
טרדיצי
14
quattordici
kwahr-TOHR-dee-chee
קואטורדיצי
15
quindici
KWEEN-dee-chee
קואינדיצי
16
sedici
SEH-dee-chee
סדיצי
17
diciassette
dee-chee-ah-SSEH-teh
דיציאסטה
18
diciotto
dee-CHOH-toh
דיציאוטו
19
diciannove
dee-chah-NOH-veh
דיציאנובה
20
venti
VEHN-tee
ונטי
21
ventuno
vehn-TOO-noh
ונטונו
22
ventidue
vehn-tee-DOO-eh
ונטידואה
23
ventitré
vehn-tee-TREH
ונטיטרה
30
trenta
TREHN-tah
טרנטה
40
quaranta
kwah-RAHN-tah
קואראנטה
50
cinquanta
cheen-KWAHN-tah
צ'ינקוואנטה
60
sessanta
sehs-SAHN-tah
ססנטה
70
settanta
seht-TAHN-tah
סטנטה
80
ottanta
oht-TAHN-tah
אוטנטה
90
novanta
noh-VAHN-tah
נובנטה
100
cento
CHEHN-toh
צנטו
200
duecento
dweh-CHEHN-toh
דואצנטו
300
trecento
treh-CHEHN-toh
טרצנטו
1,000
mille
MEEL-leh
מילה
2,000
duemila
dweh-MEE-lah
דואמילה
1,000,000
un milione
oon mee-LYOH-neh
און מיליאונה
חצי
mezzo
MEHD-dzoh
מצו

זמן
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
adesso
ah-DEHSS-oh
אדסו
מאוחר יותר
più tardi
PYOO-TAR-dee
פיאו טרדי
לפני
prima
PREE-ma
פרימה
בוקר
mattino
mah-TEEN-oh
מטינו
אחר הצהריים
pomeriggio
poh-meh-REED-joh
פומריג'ו
ערב
sera
SEH-rah
סרה
לילה
notte
NOHT-teh
נוטה

שעות[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
l'una
LOO-nah
לונה
שתיים לפנות בוקר
le due
leh DOO-eh
לה דואה
צהרי היום
mezzogiorno
mehd-dzoh-JOHR-noh
מאצוג'ורנו
בשעה אחת בצהריים
le tredici
leh TREH-dee-chee
לה טרדיצי
בשעה שתיים בצהריים
le quattordici.
leh kwaht-TOHR-dee-chee
לה קואטורדיצי
חצות
mezzanotte.
mehd-dzah-NOHT-teh
מצנוטה

משך[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuto/ti
_____ mee-NOO-toh/tee
מינוטו/מינוטי
_____ שעה/ות
______ ora/e
_____ OH-rah/eh
אורָה/אורֵה
_____ יום/ימים
______ giorno/ni
_____ JOHR-noh/nee
ג'ורנו/ג'ורני
_____ שבוע/ות
______ settimana/ne
_____ seht-tee-MAH-nah/neh
סטימנָה/סטימנֵה
_____ חודש/ים
______ mese/si
_____ MEH-zeh/zee
מסה/מסי
_____ שנה/ים
______ anno/ni
_____ AHN-noh/nee
אנו/אני

ימים[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
oggi
OHD-jee
אוג'י
אתמול
ieri
YEH-ree
יירי
מחר
domani
doh-MAH-nee
דומאני
השבוע
questa settimana
KWEHS-tah seht-tee-MAH-nah
קואסטה סטימאנה
בשבוע שעבר
la settimana scorsa
lah set-tee-MAH-nah SKOR-sah
לה סטימאנה סקורזה
בשבוע הבא
la prossima settimana
lah PROHS-see-mah set-tee-MAH-nah
לה פרוסימה סטימאנה
יום ראשון
domenica
doh-MEH-nee-kah
דומניצה
יום שני
lunedì
loo-neh-DEE
לונדי
יום שלישי
martedì
mahr-teh-DEE
משרטדי
יום רביעי
mercoledì
mehr-koh-leh-DEE
מרקולדי
יום חמישי
giovedì
joh-veh-DEE
ג'ובדי
יום שישי
venerdì
veh-nehr-DEE
ונרדי
יום שבת
sabato
SAH-bah-toh
סאבאתו

חודשים[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
gennaio
jehn-NAH-yoh
ינאיו
פברואר
febbraio
fehb-BRAH-yoh
פבראיו
מרץ
marzo
MAR-tso
מארצו
אפריל
aprile
ah-PREE-leh
אפרילה
מאי
maggio
MAHD-joh
מאג'ו
יוני
giugno
JOO-nyoh
יוניו
יולי
luglio
LOO-lyoh
לוליו
אוגוסט
agosto
ah-GOHS-toh
אגוסטו
ספטמבר
settembre
seht-TEM-breh
סטמברה
אוקטובר
ottobre
oht-TOH-breh
אוטוברה
נובמבר
novembre
noh-VEHM-breh
נובמברה
דצמבר
dicembre
dee-CHEM-breh
דיצ'מברה

צבעים
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
nero
NEH-roh
נרו
לבן
bianco
BYAHN-koh
ביאנקו
אפור
grigio
GREE-joh
גריגו
אדום
rosso
ROHS-soh
רוסו
כחול
blu
bloo
בלו
צהוב
giallo
JAHL-loh
גאלו
ירוק
verde
VEHR-deh
ורדה
כתום
arancione
ah-rahn-CHOH-neh
אראנצונה
סגול
viola
VYOH-lah
ויולה
חום
marrone
mahr-ROH-neh
מארונה

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Quanto costa un biglietto per ____?
KWAHN-toh KOHS-tah oon bee-LYEHT-toh pehr ____?
קואנטו קוסטה און ביליאטו פר ____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un biglietto per _____, per favore.
oon bee-LYEHT-toh pehr _____, pehr fah-VOH-reh
און ביליאטו פר _____, פר פבורה.
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Dove va questo treno / quest'autobus ?
DOH-veh vah KWEHS-toh TREH-noh / KWEHS-tow-TOH-boos?
דובה וה קואסטו טרנו / דובה וה קואסטה-אוטובוס?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Dov'è il treno/l'autobus per ____?
doh-VEH eel TREH-noh/ low-TOH-boos ____ ?
דובה איל טרנו / לה-אוטובוס פר _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Questo treno/quest'autobus si ferma a ____ ?
KWEHS-toh TREH-noh/ KWEHS-tow-TOH-boos see FEHR-mah ah ____ ?
קואסטו טרנו / קואסטה-אוטובוס סי פרמה אה ____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Quando parte il treno/l'autobus per _____ ?
KWAHN-doh PAHR-teh eel TREH-noh / low-TOH-boos _____?
קואנדו פארטה איל טרנו / לה-אוטובוס פר____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Quando arriva a _____ questo treno/quest'autobus?
KWAHN-doh ahr-REE-vah ah _____ KWEHS-toh TREH-noh / KWEHS-tow-TOH-boos
קואנדו אריבה אה _____ קואסטו טרנו / קואסטה-אוטובוס?

כיוונים[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Come si arriva a _____ ?
Koh-meh see ahr-REE-vah ah _____ ?
קומה סי אריבה אה ____?
...תחנת הרכבת ?
...alla stazione ferroviaria?
...ahl-LAH stah-DSYOH-neh fehr-roh-VYAH-ryah?
...אלה סטאציונה פרווייארייה
...תחנת האוטובוס ?
...alla stazione dell'autobus?
...ahl-LAH stah-DSYOH-neh dehl-LOW-toh-boos?
...אלה סטאציונה דלוטובוס?
... שדה התעופה ?
...all'aeroporto?
...ahl-lah-eh-roh-POHR-toh?
...אלה-אירופורטו?
...אזור מרכז העיר ?
...in centro?
...een CHEHN-troh?
...אין צנטרו
...אַכְסַנְיַת נוער ?
...all'ostello?
...ahl-LOHS-tehl-loh?
...אלוסטלו?
...המלון _____ ?
...all'hotel?
...ahl-oh-TEHL?
...אלהוטל?
...השגרירות הישראלית?
...al consolato di Israele?
...ahl kohn-SOH-lah-toh Israele?
אל קונסולטו יישראלה?
היכן ישנם הרבה ____
Dove ci sono molti ____
DOH-veh chee SOH-noh MOHL-tee...
דובה צי סונו מולטי ____
...מלונות?
...hotel?
...oh-TEH-l?
...הוטל?
...מסעדות?
...ristoranti?
...rees-toh-RAHN-tee?
...ריסטורנטי?
...פאבים?
...bar?
...bahr?
...באר?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...cose da vedere?
...KOH-zeh dah veh-DEH-reh?
קוזה דה ודרה?
את/ה יכול/ה להראות לי על המפה ?
Potete mostrarmelo sulla carta?
...poh-TEH-teh mohs-trahr-MEH-loh sool-LAH KAHR-tah?
פוטטה מוסטרארמלו סולה קארטה?
רחוב
strada
STRAH-dah
סטראדה
פנייה שמאלה
Giri a sinistra.
JEE-ree ah see-NEES-trah
גירי אה סיניסטרה.
פנייה ימינה.
Giri a destra.
JEE-ree ah DEHS-trah
גירי אה דסטרה.
שמאלה
sinistra
see-NEES-trah
סיניסטרה
ימינה
destra
DEHS-trah
דסטרה
היישר לפנים
diritto
dee-REET-toh
דיריטו
לקראת _____
verso il _____
VEHR-zoh eel _____
ורסו איל ____
אחרי ה- _____
dopo il _____
DOH-poh eel _____
דופו איל _____
לפני ה- _____
prima del _____
PREE-mah dehl _____
פרימה דל _____
חפש את ה- _____
Guarda il _____.
GWAHR-dah eel _____
גוארדה איל _____
צומת דרכים
incrocio
een-KROH-choh
אינקרוצ'ו
צפון
nord
nohrd
נורד
דרום
sud
sood
סוד
מזרח
est
ehst
אסט
מערב
ovest
oh-VEHST
אובסט

נסיעה במונית[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi !
TAHK-see!
טקסי
קח אותי ל _____, בבקשה.
Portatemi a _____, per favore
pohr-TAH-teh-mee ah..., pehr fah-VOH-reh
פורטאטמי אה _____, פר פבורה.
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Quanto costa andare a _____?
KWAHN-toh KOHS-tah ahn-DAH-reh ah...?
קואנטו קוסטה אנדארה אה ______?
אנא עצור כאן.
Fermi qui, per favore
FEHR-mee kwee pehr fah-VOH-reh
פרמי קואי, פר פבורה.
כמה אני חייב לך?
Quanto Le devo?
KWAHN-toh leh DEH-voh
קואנטו לה דבו?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Avete camere libere?
ah-VEH-teh kah-MEH-reh lee-BEH-reh?
אבטה קמרה ליברה?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Quanto costa una stanza singola/doppia?
KWAHN-toh KOHS-tah OO-nah STAHN-tsah seen-GOH-lah/ DOHP-pyah?
קואנדו קוסטה אונה סטאנצה סינגולה/דופייה?
האם יש בחדר _____
La stanza ha ____ ...
lah STAHN-tsah ah...
לה סטאנצה הא _____
...סדינים ?
...lenzuola?
...lehn-ZWOH-lah?
...לנצואולה?
...חדר אמבטייה ?
...un bagno?
...oon BAH-nyoh?
...און באניו?
...טלפון ?
...un telefono?
...oon teh-LEH-foh-noh?
...און טלפונו?
...טלוויזיה ?
...un televisore?
...oon teh-leh-VEE-soh-reh?
...און טלביסורה?
האם אני יכול/ה לראות את החדר קודם לכן ?
Posso prima vedere la stanza?
POHS-soh PREE-mah veh-DEH-reh lah STAHN-tsah?
פוסו פרימה ודרה לה סטאנצה?
האם יש לכם חדר ____?
Ha una stanza _____?
ah OO-nah STAHN-tsah _____?
הא אונה סטאנצה _____?
...שקט יותר ?
più silenziosa?
...pyoo see-lehn-TSYOH-zah?
...פייו סילנציאוזה?
... גדול יותר ?
...più grande?
...pyoo GRAHN-deh?
...פייו גראנדה?
...נקי יותר ?
...più pulita?
...pyoo poo-LEE-tah?
פייו פוליטה
...זול יותר?
...più economica?
...pyoo eh-koh-NOH-mee-kah?
פייו אקונומיקה?
טוב, אני אקח אותו.
Va bene, la prendo.
vah BEH-neh, lah PREHN-doh
וה בנה, לה פרנדו.
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Mi fermo per _____ notte(i).
mee FEHR-moh pehr _____ NOHT-teh(ee)
מי פרמו פר _____ נוטי.
אתה יכול להציע מלון אחר?
Potete suggerirmi un altro hotel?
poh-TEH-teh soo-JEH-reer-mee oon AHL-troh OH-tehl?
פוטטה סוג'רירמי און אלטרו הוטל?
האם יש לכם כספת ?
Avete una cassaforte (centrale)?
ah-VEH-teh OO-nah kahs-SAH-fohr-teh?
אבטה אונה קאספורטה?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
È inclusa la prima colazione / la cena?
EH een-KLOO-zah la PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh/ lah CHEH-nah?
אה אינקלוזה לה פרימה קולאציונה / לה צ'נה?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
A che ora è la prima colazione / la cena?
ah keh OH-rah EH lah PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh / lah CHEH-nah?
אׇה קֶה אורה אֶה לָה פרימה קולאציאונה?
אנא נקו את החדר שלי.
Pulite la mia camera, per favore.
poo-LEE-teh lah myah kah-MEH-rah, pehr fah-VOH-reh
פוליטה לה מייה קאמרה, פר פבורה?
האם את/ה יכול/ה להעיר אותי בשעה _____ ?
Potete svegliarmi alle _____?
poh-TEH-teh sveh-LYAHR-mee AHL-leh....?
פוטטה סבליארמי אלה _____?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Voglio andare via.
voh-LYOH ahn-DAH-reh vyah
ווֹליו אנדארה ויאה.

כסף
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בשקלים?
Accettate siclo israeliano?
aht-cheht-TAH-teh siclo israeliano?
אצ'טטה סיקלו ייסראליאנו
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Accettate dollari Americani?
aht-cheht-TAH-teh DOHL-lah-ree ah-meh-ree-KAH-nee?
אצ'טטה דולרי אמריקני?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
Accettate carte di credito
aht-cheht-TAH-teh KAHR-teh dee kreh-DEE-toh?
אצ'טטה קארטה די קרדיטו?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
Potete cambiare del denaro per me?
poh-TEH-teh kahm-BYAH-reh dehl deh-NAH-roh pehr meh?
פוטטה קאמביארה דל דנארו פר מי?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
Dove posso cambiare del denaro?
DOH-veh POHS-soh kahm-BYAH-reh dehl deh-NAH-roh?
דובה פוסו קאמביארה דל דנרו?
מהו שער החליפין?
Quant'è il cambio?
KWAHN-teh eel KAHM-byoh?
קואנטה איל קאמביאו?
היכן אוכל למצוא כספומט?
Dove posso trovare un Bancomat?
DOH-veh POHS-soh troh-VAH-reh oon bahn-KOH-maht?
דובה פוסו טרוברה און באנקומאט?

אוכל
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה
Un tavolo per uno/due, per favore
oon tah-VOH-loh pehr OO-noh/ dweh, pehr fah-VOH-reh
און טבולו פר אונו \ דואה, פר פבורה.
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה?
Posso vedere il menu, per favore?
POHS-soh veh-DEH-reh eel meh-NOO, pehr fah-VOH-reh?
פוסו ודרה איל מנו, פר פבורה?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה?
Posso dare un'occhiata in cucina?
POHS-soh DAH-reh oon ohk-KYAH-tah een koo-CHEE-nah?
פוסו דארה און-אוקיאטה אין קוצ'ינה?
אני צמחוני
Sono vegetariano/a
SOH-noh veh-jeh-tah-RYAH-noh/ ah
סונו וג'טאריאנו
אני לא אוכל חזיר
Non mangio il maiale
nohn MAHN-joh eel mah-YAH-leh
נון מאנג'ו איל מָאיָאלה
אני אוכל מאכלים כשרים בלבד
Mangio solamente cibo kosher
MAHN-joh soh-LAH-mehn-teh CHEE-boh KOH-shehr
מאנג'ו סולאמנטה צ'יבו קושר
תפריט
à la carte
AH lah KAHR-tah
אה לה קארטה
ארוחת בוקר
la prima colazione
lah PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh
לה פרימה קולאציונה
ארוחת צהריים
il pranzo
eel PRAHN-dzoh
איל פראנצו
ארוחת ערב
la cena
lah CHEH-nah
לה צ'נה
אני מעוניין/ת ב-_____
Vorrei _____
vohr-RAY _____
ווֹרֵיי ____
אני רוצה צלחת עם _____.
Vorrei un piatto con _____.
vohr-RAY oon PYAHT-toh kohn _____
ווֹרֵיי און פיאטו קון _____
עוף
il pollo
eel POHL-loh
...איל פולו
בקר
il manzo
eel MAHN-dzoh
איל מאנצו
דג
il pesce
eel PEH-sheh
איל פשה
בשר חזיר
il prosciutto
eel proh-SHOOT-toh
איל פרושוטו
נקניק
salsiccia
sahl-SEET-chah
סאלסיטצ'ה
גבינה
formaggio
fohr-MAHD-joh
פורמאג'ו
ביצים
uova
WOH-vah
אובה
סלט
insalata
een-sah-LAH-tah
אינסלטה
ירקות טריים
verdure fresche
vehr-DOO-reh FREHS-keh
ורדורה פרשקה
פירות טריים
frutta fresca
FROOT-tah FREHS-kah
פרוטה פרשקה
לחם
pane
PAH-neh
פאנה
טוסט
toast
tohst
טואסט
פסטה
tagliatelle
tah-LYAH-tehl-leh
טאליאטלה
אורז
riso
REE-zoh
ריזו
שעועית
fagioli
fah-JOH-lee
פאיולי
האם אוכל לקבל כוס _____?
Posso avere un bicchiere di _____?
POHS-soh ah-VEH-reh oon beek-KYEH-reh dee _____?
פוסו אברה און ביקיירה די _____
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Posso avere una bottiglia di _____?
POHS-soh ah-VEH-reh OO-nah boht-TEE-lyah dee _____?
פוסו אברה אונה בוטיליה די ____?
...קפה
il caffè
eel kahf-FEH
...איל קפה
...תה
il tè
eel TEH
...איל תה
...מיץ
il succo
eel SOOK-koh
...איל סוקו
...מים
l'acqua
LAHK-kwah
...לאקוואה
...מים מוגזים
l'acqua frizzante
LAHK-kwah free-DZAHN-teh
...לאקוואה פרידזאנטה
...בירה
la birra
lah beer-RAH
...לה בירה
יין אדום / לבן
il vino rosso/bianco
eel VEE-noh ROHS-soh/ BYAHN-koh
איל וינו רוסו / ביאנקו
האם אוכל לקבל מעט _____?
Posso aver del _____?
POHS-soh AH-vehr dehl _____?
פוסו אבר דל ____?
מלח
il sale
eel SAH-leh
איל סאלה
פלפל
il pepe
eel PEH-peh
איל פפה
חמאה
il burro
eel BOOR-roh
איל בורו
תסלח לי, מלצר?
Scusi, cameriere? (פנייה למלצר) / cameriera? (פנייה למלצרית)
SKOO-zee, kah-meh-RYEH-reh? (פנייה למלצר)/ kah-meh-RYEH-rah? (פנייה למלצרית)
סקוזי, קאמריארֶה (פנייה למלצר) / סקוזי, קאמריארָה (פנייה למלצרית)
אני סיימתי
Ho finito
oh fee-NEE-toh
הו פיניטו
זה היה טעים
È squisito
EH skwee-ZEE-toh
אה סקואיזיטו
אתה יכול לנקות את השולחן, בבקשה?
Potete pulire il tavolo, per favore?
poh-TEH-teh poo-LEE-reh eel tah-VOH-loh, pehr fah-VOH-reh
פוטטה פולירה איל טאבולו, פר פבורה?
אנא הבא לי את החשבון
Il conto, per favore.
eel KOHN-toh, pehr fah-VOH-reh
איל קונטו, פר פבורה

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול?
Avete bevande alcoliche?
ah-VEH-teh beh-VAHN-deh ahl-KOH-lee-keh?
אָבֵטֶה בֶּוָנְדָה אלקוהוליקה?
בירה / שתי בירות, בבקשה
Una birra/due birre, per favore
OO-nah BEER-rah/ dweh BEER-reh, pehr fah-VOH-reh
אונה בירה / דואה בירה, פר פבורה
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore
oon beek-KYEH-reh dee VEE-noh ROHS-soh/ BYAHN-koh, pehr fah-VOH-reh
און ביקיירה די וינו רוסו / ביאנקו, פר פבורה
בקבוק אחד, בבקשה
Una bottiglia, per favore
OO-nah boht-TEE-lyah, pehr fah-VOH-reh
אונה בוטיליה, פר פבורה
ויסקי
whisky
WEES-kee
וויסקי
וודקה
vodka
VOHD-kah
ודקה
רום
rum
rohm
רוּם
מים
acqua
AHK-kwah
אקווה
סודה
Acqua gassata
kloob
אקווה גאזאטה
מי טוניק
Acqua tonica
AHK-kwah toh-NEE-kah
אקווה טוניקה
מיץ תפוזים
succo di arancia
SOOK-koh dee ah-RAHN-chah
סוקו די אראנצ'ה
קוקה קולה
Coca Cola
KOH-kah KOH-lah
קוקה קולה
עוד אחד בבקשה
Un altro, per favore
oon AHL-troh JEE-roh, pehr fah-VOH-reh
און אלטרו, פר פבורה
מתי אתם סוגרים?
Qual è l'ora di chiusura?
kwah-LEH loh-RAH dee KYOO-zoo-rah?
קואלאה לורה די קיאוזורה?

קניות
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה?
Quanto costa questo?
KWAHN-toh KOHS-tah KWEHS-toh?
קואנטו קוסטה קואסטו?
זה יקר מדי!
È troppo caro/a.
EH TROHP-poh KAH-roh/ah
אה טרופו קארו / קארה
האם תהיה מוכן לקחת _____?
Prendereste _____?
prehn-DEH-rehs-teh _____?
פרנדרסטה?
יקר
caro
KAH-roh
קארו
זול
economico
eh-koh-NOH-mee-koh
אקונומיקו
אני לא יכול להרשות את זה
Non posso permettermelo.
nohn POHS-soh pehr-meht-TEHR-meh-loh
נון פוסו פרמטרמלו
אני לא רוצה את זה
Non lo voglio
nohn loh voh-LYOH
נון לו ווליו
אתה מרמה אותי
Mi state imbrogliando.
mee STAH-teh eem-broh-LYAHN-doh
מי סטטה אימברוליאנדו
אני לא מעוניין
Non son interessato
nohn sohn een-teh-REHS-sah-toh
נון סון אינטרסאטו
בסדר, אני אקח את זה
Va bene, lo prendo
vah BEH-neh, loh PREHN-doh
וה בנה, לו פרנדו
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Posso avere una busta?
POHS-soh AVEH-reh OO-nah BOOS-tah?
פוסו אברה אונה בוסטה?
אני זקוק ל...
Ho bisogno di...
oh bee-SOH-byoh dee...
הו ביסוניו די...
...משחת שיניים
...dentifricio
...dehn-tee-FREE-choh
...דנטיפריצ'יו
...מברשת שיניים
...spazzolino da denti
...spaht-tsoh-LEE-noh dah DEHN-tee
...ספאצולינו דה דנטי
...טמפונים
...tampone/assorbente
...tahm-POH-neh/ ahs-SOHR-behn-teh
...טאמפונה / אסורבנטה
...סבון
...sapone
...sah-POH-neh
...סאפונה
...שמפו
...shampoo
...SHAHM-poo
...שמפו
...משכך כאבים
...aspirina
...ahs-pee-REE-nah
...אספירינה
...תרופה נגד הצטננות.
...medicina per il raffreddore.
...meh-dee-CHEE-nah pehr eel rahf-FREHD-doh-reh
...מדיצ'ינה פר איל ראפרידורה
...תרופה לכאב בטן
...medicina per lo stomaco
...meh-dee-CHEE-nah pehr loh stoh-MAH-koh
...מדיצ'ינה פר לו סטומקו
...תער
...un rasoio
...oon rah-ZOH-io
...און ראזויו
...סוללות
...batterie
...baht-TEH-ryeh
...באטריאה
...מטרייה
...un ombrello
...oon ohm-BREHL-loh
...און אומברלו
...קרם הגנה
...lozione/crema solare
...loh-TSYOH-neh/ KREH-mah soh-LAH-reh
...לוציאונה / קרמה סולרה
...גלויה
...una cartolina
...OO-nah kahr-TOH-lee-nah
...אונה קארטולינה
...בולים
...francobolli
...frahn-koh-BOHL-lee
...פראנקובולי
...נייר מכתבים
...carta
...KAHR-tah
...קארטה
...עט
...una penna
...OO-nah PEHN-nah
...אונה פנה
...עיפרון
...una matita
...OO-nah mah-TEE-tah
...אונה מטיטה

נהיגה
[עריכה]

עברית איטלקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Desidero noleggiare una macchina.
deh-SEE-deh-roh noh-lehd-JAH-reh OO-nah mahk-KEE-nah
דסידרו נולדג'יארה אונה מקינה.
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Posso avere un'assicurazione?
POHS-soh ah-VEH-reh oo-nahs-see-koo-RAH-tsyoh-neh?
פוסו אברה אונהסיקוראציונה?
עצור
stop
stohp
סטופ
נתיב חד סטרי
senso unico
SEHN-soh OO-nee-koh
סנסו אוניקו
תן זכות קדימה
dare la precedenza
DAH-leh lah preh-cheh-DEHN-tsah
דארה לה פרצ'דנצה
אין חנייה
sosta vietata
SOHS-tah vyeh-TAH-tah
סוסטה ויאטאטה
מגבלת מהירות
limite di velocità
lee-MEE-teh dee veh-loh-chee-TAH
לימיטה די ולוצ'יטה
תחנת דלק
benzinaio או stazione di rifornimento
behn-dzee-NAH-yoh או stah-TSYOH-neh dee ree-fohr-NEE-mehn-toh
סטאציונה די ריפורנימנטו או בנצינאיו
בנזין
benzina
behn-DZEE-nah
בנצינה
דיזל
diesel
DEE-zehl
דיזל

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: איטלקית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: איטלקית