תבנית:העקרונות והקווים המנחים המרכזיים בוויקימסע/תוכן

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

! colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; color: black; background:#CCCCFF;" | חמשת עמודי התווך (מה ויקימסע איננוהיו הוגניםזכויות יוצריםהתנהגו בכבוד ובנימוס ליתר חברי הקהילההכללים בוויקימסע אינם חקוקים בסלע) |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | תוכן | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | טובת המטיילים קודמת לכלאין לעסוק בשידול לקוחות פוטנציאליםהיו הוגניםאין להפר זכויות יוצריםהימנעו מלתת ביקורות שליליות בויקימסעכיצד להתמודד עם עריכות לא רצויותהימנעו מלציין דברים מובנים מאליהםאזכורים של פעילויות בלתי חוקיותהימנעו מיצירת רשימות ארוכותמדריכי ויקימסעהיכן יש לשבץ סוגים מסוימים של פרטי מידערשומותקטגוריותתבניותמסלוליםהנחיות לשימוש בתמונותקישורים חיצונייםפירשוניםפיצ'ר ניווט פירורי הלחםהוספת מקורותמילים שמוטב להימנע מלהשתמש בהם בויקימסעמרחב טיוטה |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | התנהגות | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | קבלת החלטות בקונצנזוסטיפול בהשחתההתנהגו בכבוד ובנימוס ליתר חברי הקהילהבעלות על מדריכיםמלחמת עריכהיישוב מחלוקותבובת קשאין להשתמש באיומים משפטיים בוויקימסעשחזור עריכותעריכה בתשלוםהנחת כוונה טובהאל תגרמו למהומה כדי להדגיש עמדהכללי התנהגות בין חברי הקהילההיו מסבירי פנים לעורכים חדשים |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | מחיקות | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | מדיניות המחיקהקריטריונים למחיקה מהירההסתרת שינוייםמחיקת גרסאות קודמות |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | אכיפת הכללים | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | מפעילי מערכתחסימותהגנות של דפים |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | עריכה וסגנון כתיבה | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | היו נועזים בעריכת מדריכיםסגנון כתיבהמילים שמוטב להימנע מלהשתמש בהן בויקימסעעקרונות מיוחדים לשפה העבריתהימנעות מחמקמקיליםאורך המדריכיםדפי השיחהחלק הפתיחקישורים פנימייםמילים שמוטב להימנע מלהשתמש בהן בויקימסעהימנעות מחמקמקילים |- valign="top" | style="background-color: #CCCCFF; display: table-cell; font-weight: 700; padding: 1px; vertical-align: inherit;" | מרחבי תוכן נוספים | style="padding-right: 5px; text-align: right;" | מרחב ויקימסע (מיזמי ויקימסע) • דפי משתמש (תיבות משתמש) • מרחב ספרמרחב מפה |- valign="top" ! colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; color: black; background:#CCCCFF;" |  טיוטות קיימות של דפי מדיניות ודפי הנחיות חיוניים אשר טרם התקבלו כדפים רשמיים