שיחת מדיה ויקי:Gadget-ShortNSSearch

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
מתוך ויקימסע

רשימת הקיצורים:

מרחב קיצור
   
ויקיפדיה ו
משתמש מ
תמונה ת
מדיה ויקי מו
תבנית תב
עזרה ע
קטגוריה ק
פורטל פ
מרחב שיחה קיצור
שיחה ש
שיחת ויקיפדיה שו
שיחת משתמש שמ
שיחת תמונה שת
שיחת מדיה ויקי שמו
שיחת תבנית שתב
שיחת עזרה שע
שיחת קטגוריה שק
שיחת פורטל שפ
מיוחד קיצור
מיוחד ד
תרומות משתמש תמ

ניתן גם להוסיף את האות "ע" (עבור עריכה) או "ג" (עבור גרסאות קודמות) לפני הקיצור בטבלה לעיל על מנת להגיע לדף העריכה או דף הגרסאות הקודמות, בהתאמה.

הערה חשובה: יש להוסיף נקודתיים בכל מקרה. לדוגמה, במקום "ויקיפדיה:מזנון", יש לכתוב "ו:מזנון".

דוגמאות[עריכה]