הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

ירוק כהה – האזורים בחצי האי האיברי בהם השפה הקטלאנית היא שפה רשמית, ירוק בהיר – האזורים בחצי האי האיברי בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי קטלאנית

קטלאנית (Català) היא שפה רשמית בחבל קטלוניה שבספרד, בולנסיה שבספרד, באיים הבלאריים, באנדורה (שם קטלאנית היא השפה הרשמית היחידה), באזורים מסוימים בדרום צרפת, ובעיר אלְגֶרוֹ שבסרדיניה. נכון ל-2016 דוברים את השפה כ-9 מיליון בני אדם ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - נהגית כהגיית צרה
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • ç - נהגה כהגיית סמ"ך
 • d - נהגה כהגיית דל"ת דגושה
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית נהגה כהגיית ג' עם גרש לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה כהגיית גימ"ל דגושה בכל מקום אחר
 • h - אינו נהגה
 • j - נהגה כהגיית ג' עם גרש
 • k - נהגה כהגיית כ' דגושה
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • li - נהגה "לי"
 • m - הגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • ny - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • qu - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • t - נהגה כהגיית ת"ו דגושה
 • tx - נהגה כהגיית צ' עם גרש
 • v - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • x - נהגה כ-קס או כ-גס בין שתי תנועות, ובכל מקום אחר נהגה כהגיית ש'
 • z - נהגה כהגיית ז'

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בקטלאנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (לא פורמלי).
Hola
OH-lah
?
מה שלומך?
Com estàs?
kohm uhs-TAHS?
?
טוב מאוד, תודה.
Molt bé, gràcies.
mohl behh, GRAH-syuhs
?
מה שמך?
Com et dius?
kohm uht THEE-oos
?
השם שלי הוא _____.
Em dic ______
uhm theek ______
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Molt de gust
mohl thuh goos
?
בבקשה
Si us plau
see oos PLOW
?
תודה
Gràcies
GRAH-syuhs
?
על לא דבר
De res
duh rrehs
?
כן
see
?
לא
No
noh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Dispensi/Disculpi
dees-PEHN-see/dees-KOOL-pee
?
סליחה (התנצלות)
Ho sento
oo SEHN-too
?
להתראות
Adéu
uh-THEH-oo
?
אני לא מדבר/ת קטלאנית‏.
No parlo el català.
noh PAHR-loo [BEH] uhl kuh-tuH-LAH
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Parles anglès?
PAHR-luhs uhn-GLEHS?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Que hi ha algú que parli anglès?
kuh yah uhl-GOO kuh PAHR-lee uhn-GLEHS?
?
בוקר טוב
Bon dia
BOHN DEE-uh
?
אחר הצהריים טובים.
Bona tarda
BOH-nuh TAHR-thuh
?
ערב טוב
Bon vespre
BOHM BEHS-pruh
?
לילה טוב
Bona nit
BOH-nuh neet
?
אני לא מבין/ה
No ho entenc
NOH oo UHN-tehng
?
איפה השירותים ?
On és el lavabo?
OHN ehhs uhl luh-BAH-boo?
?
מה?
?
?
?
איפה?
?
?
?
מי?
?
?
?
מתי?
?
?
?
איזה?
?
?
?
למה?
?
?
?
איך?
?
?
?
כמה?
?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Deixa'm en pau!
DAY-shuhm uhn POW!
?
אל תיגע בי!
No em toquis!
nom-TOH-kees!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Trucaré a la policia
troo-kuh-REH luh poo-lee-SEE-uh
?
משטרה!
Policia!
poo-lee-SEE-uh!
?
עצור! גנב!
Al lladre!
ahl LLYAH-druh!
?
אני זקוק לעזרתך
Necessito la teva ajuda
nuh-suh-SSEE-too luh TEH-buh uh-ZHOO-thuh
?
זה מקרה חירום.
És una emergència
Ehs OO-nuh uh-muhr-ZHEHN-syuh
?
איבדתי את דרכי.
Estic perdut/perduda. (פנייה לגבר/פנייה לאישה)
EHS-teek puhr-THOOT/EHS-teek puhr-THOO-thuh
?
איבדתי את התיק שלי
He perdut la meva bossa
eh puhr-THOOT luh MEH-buh BOH-ssuh
?
איבדתי את הארנק שלי
He perdut la meva cartera
eh puhr-THOOT luh MEH-buh kuhr-TEH-ruh
?
אני חולה
Estic malalt/malalta (פנייה לגבר/פנייה לאישה)
ehs-TEEK muh-LAHL/ehs-TEEK muh-LAHL-tuh
?
נפצעתי
Estic ferit/ferida. (פנייה לגבר/פנייה לאישה)
ehs-TEEK fuh-REET/fuh-REE-thuh
?
אני זקוק לרופא
Necessito un metge
nuh-ssuh-SSEE-too oon MEHT-zhuh
?
האם אני יכול/ה להשתמש בטלפון שלך?
Puc utilitzar el seu telèfon?
pook oo-tee-leet-ZAH uhl seh-oo tuh-LEH-foon?
?

מספרים
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
?
?
?
1
u (זכר) una (נקבה)
OON (זכר) OO-nuh (נקבה)
?
2
dos (זכר) dues (נקבה)
DOHS (זכר) DOO-uhs (נקבה)
?
3
tres
trehs
?
4
quatre
KWAH-truh
?
5
cinc
seenk
?
6
sis
sees
?
7
set
seht
?
8
vuit
BOO-eet
?
9
nou
NOH-oo
?
10
deu
DEH-oo
?
11
onze
OHN-zuh
?
12
dotze
DOHT-zuh
?
13
tretze
TREHT-zuh
?
14
catorze
kuh-TOHR-zuh
?
15
quinze
KEEN-zuh
?
16
setze
SEHT-zuh
?
17
disset
dees-SEHT
?
18
divuit
dee-BOO-eet
?
19
dinou
dee-NOH-oo
?
20
vint
been
?
21
vint-i-u
been-tee-OO
?
22
vint-i-dos
been-tee-DOHS
?
23
vint-i-tres
been-tee-TREHS
?
30
trenta
TREHN-tuh
?
40
quaranta
kwuh-RAHN-tuh
?
50
cinquanta
seen-KWAHN-tuh
?
60
seixanta
say-SHAHN-tuh
?
70
setanta
suh-TAHN-tuh
?
80
vuitanta
boo-ee-TAHN-tuh
?
90
noranta
noo-RAHN-tuh
?
100
cent
SEHN
?
200
dos-cents
dohs-SEHNS
?
300
tres-cents
trehs-SEHNS
?
1,000
mil
MEEL
?
2,000
dos mil
dohs meel
?
1,000,000
un milió
oon mee-lee-OH
?
חצי
meitat
muhy-TAHT
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית קטלאנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: קטלאנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: קטלאנית