הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – מדינות בעולם בהן השפה הצרפתית היא השפה הרשמית והלאומית דה פקטו, בכחול – מדינות בהן השפה הצרפתית היא השפה הרשמית, אך לא שפת האם של רוב ילידי המדינה, בכחול בהיר - אזורים בהם השפה הצרפתית היא השפה השנייה, בירוק – אזורים בהם צרפתית היא שפת קבוצות מיעוט בולטות.

צרפתית (français) היא שפה ממשפחת השפות ההודו-אירופית ואחת מהשפות המדוברות ביותר בעולם - נכון ל-2014 היו בסביבות 274 מיליון דוברי צרפתית ברחבי העולם, מתוכם 76.8 דוברים את השפה כשפת אם. השפה הצרפתית היא כיום השפה הרשמית ב-29 מדינות שונות ברחבי העולם. אף על פי שכיום השפה האנגלית היא השפה העיקרית בעולם בה נעשה שימוש אצל דוברים אשר עבורם השפה אינה שפת אמם, במקור הייתה צרפתית ה"לינגואה פרנקה" העיקרית ברחבי העולם.

צרפתית היא שפה רשמית בצרפת, דרום בלגיה, מערב שווייץ, מונקו, בחלקים מסוימים של קנדה, ובקרב קהילות שונות במקומות רבים ברחבי העולם. נכון לשנת 2015, 40% מהאוכלוסייה הפרנקופונית נמצאת באירופה, 35% נמצאת באפריקה באזור שנמצא דרומית לסהרה, 15% נמצאת באמריקה הצפונית ובמזרח התיכון, 8% באמריקה הדרומית, ו-1% באסיה ואוקיאניה.

מדריך הגייה[עריכה]

עיצורים[עריכה]

העיצורים הצרפתים הם פשוטים יחסית.

 • B b - נהגה כהגיית בי"ת.
 • C c - לפני תנועות הקדמיות: i, e או y נהגה כהגיית סמ"ך, בכל מקום אחר נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • Ç ç - נהגה כהגיית סמ"ך.
 • CH ch - נהגה כהגיית שי"ן ימנית.
 • D d - נהגה כהגיית דל"ת.
 • F f - נהגה כהגיית פ"א רפה.
 • G g - לפני תנועות הקדמיות: i, e או y נהגה כ-ז', בכל מקום אחר נהגה כהגיית גימ"ל דגושה.
 • GU gu - נהגה כהגיית גימ"ל דגושה.
 • GN gn - נהגה כנו"ן מרוככת, בדומה להגיית "ני" במילה העברית מניין, וכמו האות ñ בספרדית.
 • H h - אות אילמת שאינה נהגית.
 • J j - נהגה כהגיית זי"ן גרושה.
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • P p - נהגה כהגיית פ"א.
 • Q q - נהגה ככ"ף דגושה.
 • R r - נהגה כהגיית רי"ש גרונית.
 • S s - נהגה כהגיית זי"ן בין תנועות, בכל מקום אחר נהגה כהגיית סמ"ך. אינה נהגית כשהיא בסוף מילה.
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו.
 • V v - נהגה כהגיית בי"ת רפה.
 • W w - נהגה בהתאם לשפת המקור במילה שאולה.
 • X x - נהגה בעיקר כ- גְּזְ, לעיתים כְּסְ או גְּסְ.
 • Z z - נהגה כהגיית זי"ן.
 • ille - נהגה כמו האות י' במילה חיים או שמיים.
 • האותיות k ו- w משמשות מילים שאולות בלבד.

תנועות[עריכה]

בניגוד למערך העיצורים, מערך התנועות בצרפתית הוא מורכב יחסית.

תנועות רגילות
 • A a - בהברה פתוחה נהגית כפתח, בהברה סגורה נהגית מעט פתוחה יותר.
 • Ââ - נהגית כהגיית a בהברה סגורה בלבד, גם כשמופיע בהברה פתוחה.
 • E e - בהברה פתוחה נהגית כשווא נא, בהברה סגורה נהגית מעט פתוחה יותר, בין צרה לשווא נא. בהברה לא מוטעמת נהגית כהגיית שווא נע. בסוף מילה e היא אות אילמת שאינה נהגית.
 • É é - נהגה כהגיית צרה בהברה פתוחה (כהגיית האות e באנגלית) גם כאשר מופיע בהברה סגורה, נהגית גם בסוף מילה.
 • AI ai/È è/EI ei - נהגים כהגיית e בהברה סגורה מוטעמת בלבד, גם כאשר מופיעים בהברה פתוחה.
 • U u - בהברה פתוחה נהגית כצליל ביניים בין קוּבוץ וחיריק, בדומה להיגוי האומלט הגרמני ü. בהברה סגורה נהגית מעט פתוחה יותר, אך לפני תנועה אחרת מתקרבת להגיית וי"ו עיצורית.
 • OU ou נהגה כמו קובוץ, בדומה לצליל u באנגלית.
 • EU eu - בהברה פתוחה נהגית כצליל ביניים בין חולם לצירה כהגיית הצירוף האנגלי IR במילים FIRST, BIRD, VIRGIN, בהברה סגורה נהגית מעט פתוחה יותר.
 • O o נהגה באינפוף, בצליל הדומה להגיית המילים go או bought באנגלית.
 • AU au/EAU eau/Ô ô -נהגים כחוֹלָם, כהגיית "o " בהברה סגורה, כמו במילה העברית "חלון" בעברית, גם כאשר מופיעים בהברה פתוחה.
 • I i - נהגית כהגיית חיריק, אך לפני תנועה אחרת מתקרבת להגיית יו"ד עיצורית.
 • Î î - נהגית כחיריק, גם לפני תנועה.
 • OI oi - נהגה ווּאָ, כמו במילה העברית וואלה (כמו היגוי הצירוף wa באנגלית) .
תנועות מאונפפות

אחד מסימני ההיכר של השפה הצרפתית הוא השכיחות הגבוהה של התנועות המאונפפות. תנועות מאונפפות נוצרות כאשר התנועה כפי שהיא נהגית בהברה סגורה קודמת לצליל Nn או Mm.

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בצרפתית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום. (פורמלי)
Bonjour.
bon-JOUR
בּוׂנְ-ז'וּר
שלום. (לא פורמלי)
Salut.
sah-LOO
סַא-לוּ (שימו לב ש"סַאלוֹ" זו קללה)
מה שלומך? (פורמלי)
Comment allez-vous ?
koh-moh T-AH-le VOO?
קוׂ-מוׂ תַא-לֵה ווּ
מה שלומך? (לא פורמלי)
Comment vas-tu?
Comment ça va ?
koh-mahng va TUU
koh-moh sah VAH
קוׂ-מנג וָה טוּ

קוׂ-מוׂ סַה וָה
מה חדש ?
Quoi de neuf?
Qwah deh noph?
קווה דה נוף?
טוב מאוד, תודה.
Très bien, merci.
Tre Bia, merr-SEE
טְרֵה בְּיַה, מֵרְסִי
מה שמך?
Comment t'appelles tu ?
koh-moh ta-PEL tou?
קוׂמוׂ טַאפֵּל טוּ?
השם שלי הוא _____.
Je m'appelle ______ .
zhuh mah-PELL _____
זֵ'ה מַאפֶּל _____.
שמח/ה לפגוש אותך.
Enchanté(e).
ahn-shan-TAY
אנשנטה
בבקשה (פורמלי)
S'il te plaît.
seel tuh PLEH
סיל טה פלה
בבקשה (לא פורמלי)
Enchanté(e).
ahn-shan-TAY
אן-שאן-טאי
תודה
Merci.
merr-SEE
מֵרְסִי
על לא דבר
De rien
duh RYEHNG
דה ריאן
כן
Oui.
WEE
ווִי
לא
Non.
NOH
נוׂ
סליחה
Pardon או Excusez-moi
par-DOH או ehk-SKEW-zay MWAH
פַּארְ-דוׂ או או אק-סקיו-זאי מואה
אני מצטער.
Je m'excuse
zhuh mehk-SKEWZ
ז'ה מק-סקיוז
להתראות (פורמלי)
Au revoir.
oh ruh-VWAHR
או רא-וואר
להתראות (לא פורמלי)
Salut
sah-LUU
סַאלוּ (שימו לב ש"סַאלוֹ" זו קללה)
אני לא מדבר צרפתית.
Je ne parle pas français.
zhuh nuh PAHRL pah frahn-SEH
זֵ'ה נֵה פַּארְל פָּה פְרַאנְ-סֵה
אתה מדבר עברית ?
Parlez-vous hébreu ?
par-lay VOO hébreu?
פאר-ליי וו עיב'רו?
האם יש כאן מישהו שמדבר עברית ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle hébreu ?
ess keel-ee-AH kel-KUHN ee-see kee PAHRL hébreu
אס קיל-אי-אה קל-קון אי-סי קי פארל עיב'רו?
הצילו !
Au secours!
oh suh-KOOR
או סא-קור
יום טוב
Bonjour
bong-zhoor
בונג-זור
ערב טוב
Bonsoir.
bong-SWAHR
בונג-סוואר
אחר הצהריים טובים.
Bon après-midi
bon apre midie
בון אפרא-מידי
לילה טוב
Bonne nuit.
boh-NWEE
בו-נווי
חלומות פז
Faites de beaux rêves
fet duh bo RAI-vuh
פאט דא בו ראי-וו
אני לא מבין
Je ne comprends pas.
zhuh nuh KOHM-prahn pah
ז'ה נו קום-פראן פה
איפה השירותים ?
Où sont les toilettes ?
OOH sohn leh twah-LET?
או סאן לה טווה-לט?
מה?
quoi?
Kwa?
קווה?
איפה?
Où?
OOH?
אוּ?
מי?
qui?
Ki?
קי?
מתי?
quand?
kahn?
קאן?
איזה?
lequel?
?looh-kel
לוּ-קל?
למה?
pourquoi?
poor-kwa
פור-קווה?
איך?
comment?
koh-moh?
קו-מו?
כמה?
combien?
kom-BYAN?
קומ-ביין?

בעיות
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי!
Laissez-moi tranquille!
lay-zay mwah trahn-KEEL!
ליי-זאי מוואה טראן-קיל!
הסתלק !!
Va t'en!
va TAHN!
ווה טאן!
אל תיגעו בי!
Ne me touchez pas!
nuh muh TOOSH-ay PAH!
נו מואה טוש-איי פה!
אני הולך להתקשר למשטרה.
J'appelle la police.
zhah-PELL la poh-LEES
ז'א-פל לה פו-ליס
משטרה!
Police!
poh-LEES!
פו-ליס!
עצור! גנב!
Arrêtez! Au voleur!
ah-reh-TAY! oh vo-LEUR!
אה-רה-טאי! או וו-לה-אור
תעזור לי בבקשה!
Aidez-moi, s'il vous plaît!
aih-day MWAH, SEEL voo PLEH!
איי-דיי מוואה, סיל וו פלה!
זה מקרה חירום.
C'est une urgence!
seh tuun uur-ZHAHNS
סה טון אור-ז'אנס
איבדתי את דרכי.
Je suis perdu.
ZHUH swee pehr-DUU'
ז'ו סווי פר-דו
אבדתי את התיק שלי
J'ai perdu mon sac.
zhay pehr-DUU mon SAK
ז'אי פר-דו מון סאק
אבדתי את הארנק שלי
J'ai perdu mon portefeuille.
zhay pehr-DUU mon POHR-tuh-fuhye
ז'אי פר-דו מון פור-טו-פוייה
אני חולה
Je suis malade.
zhuh swee mah-LAHD
ז'ו סווי מא-לאד
נפצעתי
Je me suis blessé.
zhuh muh swee bleh-SAY
ז'א מוואה סווי בלה-סה
אני זקוק לרופא
J'ai besoin d'un médecin.
zhay buh-ZWAHN dun may-TSAN
ז'איי בו-זוואן דון מאי-טסאן
האם אני יכול בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Puis-je utiliser votre téléphone?
pwee zhuh uu-tee-lee-ZAY vot-ruh tay-lay-FONE
פווי ז'ו או-טי-לי-זאי ווט-רו טאי-ליי-פון

מספרים
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
1
un
uun
אְה
2
deux
deu
דוּ
3
trois
trwah
טְרוּאַה
4
quatre
kahtr
קַאטְר
5
cinq
sihnk
סַאנְק
6
six
sees
סִיס
7
sept
set
סֵת
8
huit
weet
ווִיי (ת)
9
neuf
neuf
נַ(ו)אף
10
dix
deece
דִי (ס)
11
onze
onz
אוׂנז
12
douze
dooz
דוּז
13
treize
trayz
טְרֵז
14
quatorze
kat-ORZ
קַאטוׂרְז
15
quinze
kihnz
קאנְז
16
seize
says
סֵז
17
dix-sept
dee-SET
די-סת
18
dix-huit
dee-ZWEET
דיז-ווייט
19
dix-neuf
deez-NUF
דיז-נוף
20
vingt
vihnt
וו (א)ה
21
vingt-et-un
vihng-tay-UHN
וינת-טאה
22
vingt-deux
vihn-teu-DEU
וין-ט-או
23
vingt-trois
vin-teu-TRWAH
וין-טרואה
30
trente
trahnt
טרונט
40
quarante
kar-AHNT
קאר-אונט
50
cinquante
sank-AHNT
סאנק-אוט
60
soixante
swah-SAHNT
סווה-סאנט
70
soixante-dix
swah-sahnt-DEES
סווה-סאנט-די (ס)
80
quatre-vingt
kaht-ruh-VIHN
קאטרו-ואן
90
quatre-vingt-dix
katr-vihn-DEES
קאטרו-ואן-דיס
100
cent
sahn
סונ (ט)
200
deux cents
deu sahng
דו- סונ (ט)
300
trois cents
trrwa sahng
טרווה סאנג
1000
mille
meel
מיל
2000
deux mille
deu meel
דאו מיל
1,000,000
un million
ung mee-LYOHN
אונג מי-ליון
חצי
demi
duh-MEE
דו-מי

זמן
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
maintenant
ment-NAHN
מנת-נאן
מאוחר יותר
plus tard
plew TAHR
פלו טאהר
לפני
avant
ah-VAHN
אה-וואן
אחרי
après
ah-PREH
אה-פרה
בוקר
le matin
luh mah-TAN
לו מה-טאן
בבוקר
au matin
"oh mah-TAN"
או מא-טאן
אחר הצהריים
l'après-midi
lah-preh-mee-DEE
לה-פרה-מי-די
במהלך אחר הצהריים
à l'après-midi
ah lah-preh-mee-DEE
אה לה-פרה-מי-די
ערב
le soir
luh SWAHR
לו סוואר
בערב
dans la soirée
dahn lah swah-RAY
דאן לה סווה-ריי
לילה
la nuit
lah NWEE
לה נווי

שעות[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
une heure du matin
uun er duu ma-TAN
און אר דו מא-טאן
שתיים לפנות בוקר
deux heures du matin
dooz er duu ma-TAN
דוז אר דו מא-טאן
צהרי היום
midi
mee-DEE
מי-די
בשעה אחת בצהריים
treize heure
traiyz er
דראייז אר
בשעה שתיים בצהריים
quatorze heure
KAH-torz er
קא-דורז אר
שעה שש בערב
dix-huit heure
deez-weet ER
דיז-וויט אר
חצות
minuit
mee-NWEE
מי-נווי

משך[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
______ minute(s)
mee-NUUT
______ מי-נוט
_____ שעה/ות
______ heure(s)
er
______ אר
_____ יום/ימים
______ jour(s)
zhoor
______ ז'ור
_____ שבוע/ות
______ semaine(s)
suh-MEN
______ סו-מן
_____ חודש/ים
______ mois
mwa
______ מוואה
_____ שנה/ים
______ an(s)
ahng / ah-NAY
______ אנג / אה-נאי
שבועי
hebdomadaire
eb-doh-ma-DAIYR
אב-דו-מא-דאיר
חודשי
mensuel
mang-suu-WEL
מאנג-סו-וול
שנתי
annuel
ah-nuu-WEL
אה-נו-וול

ימים[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
aujourd'hui
oh-zhoor-DWEE
או-ז'ור-דווי
אתמול
hier
yare
אי יאר
מחר
demain
duh-MAN
דו-מאן
השבוע
cette semaine
set suh-MEN
סט סו-מן
בשבוע שעבר
la semaine dernière
lah suh-MEN dehr-NYAIR
לה סו-מן דר-ניאיר
בשבוע הבא
la semaine prochaine
lah suh-MEN pro-SHEN
לה סו-מן פרו-שן
יום שני
lundi
luhn-DEE
לון-די
יום שלישי
mardi
mahr-DEE
מר-די
יום רביעי
mercredi
mehr-kruh-DEE
מר-קרו-די
יום חמישי
jeudi
juh-DEE
ז'ו-די
יום שישי
vendredi
vahn-druh-DEE
וואן-דרו-די
יום שבת
samedi
sahm-DEE
סאם-די
יום ראשון
dimanche
dee-MAHNSH
די-מאנש

חודשים[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
janvier
ZHO(N)-vee-yeh
ג׳אן וויה
פברואר
février
FEH-vree-yeh
פבריאר
מרץ
mars
mar
מר
אפריל
avril
av-REEL
אבריל
מאי
mai
may
מה
יוני
juin
zh-WA(N)
ג׳ואן
יולי
juillet
zh-WEE-eh
ג׳וויאה
אוגוסט
août
oot
אוט
ספטמבר
septembre
sep-TOMBR
ספטמבר
אוקטובר
octobre
oc-TOBR
אוקטובר
נובמבר
novembre
no-VOMBR
נובמבר
דצמבר
décembre
deh-SOMBR
דצמבר

צבעים
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
noir/noire
nwahr
נוואר
לבן
blanc/blanche
blahng/blahnsh
בלאנג/בלאנש
אפור
gris/grise
gree/greez
גרי/גריז
אדום
rouge
roozh
רוז'
כחול
bleu/bleue
bluh
בלו
צהוב
jaune
zhawn
ז'אוון
ירוק
vert/verte
verre/vehrt
ור/ורט
כתום
orange
oh-RAHNZH
או-ראנג'
סגול
violet/violette
vee-oh-LEH/vee-oh-LET
וי-או-לה / וי-או-לט
חום
brun/brune
bruh/bruhn
ברו/ברון

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Combien coûte le billet pour _____?
kom-BYAN koot luh bee-YEH poor
קומביין קוט לה בייה פוּר
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un billet pour _____, s'il vous plaît.
ung bee-YEH poor ____ seel voo pleh
אן בייה פוּר____, סיל ווּ פלה.
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Où va ce train/bus?
OO va suh trahn/buus?
אוּ ווה סה טראן/בוּס?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Où est le train/bus pour _____ ?
OO eh luh trahn/buus poor ____
אוּ אה לה טראן/בוּס פוּר____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Ce train/bus s'arrête-t-il à _____?
suh trahn/buus sah-reh-tuh-TEEL ah _____
אס סקו סה טראן/בוּס סה-רה-טיל אה____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Quand part le train/bus pour _____?
kahn par luh trahn/buus poor _____
קאן פאר לה טראן/בוּס פוּר____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Quand ce train/bus arrivera à _____?
kahn suh trahn/buus ah-ree-vuh-RAH ah _____
קאן סה טראן/בוּס אה-רה-ווּ-רה אה____?

כיוונים[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איפה ______?
Où se trouve _____?
oo suh tr-OO-v _____
או סו טר-או-בה _____?
...תחנת הרכבת ?
...la gare?
lah gahr?
לה גאר?
...תחנת האוטובוס ?
...la gare routière?
lah gahr roo-TYEHR?
לה גאר רו-טייר?
... שדה התעופה ?
...l'aéroport?
lehr-oh-POR?
לאר-או-פור?
...השגרירות הישראלית?
...l'ambassade d'Israël
lahm-bah-SAHD d'Israël
לאם-בא-סאד דה-ישראל

נסיעה במונית[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi !
tahk-SEE!
טאק-סי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Déposez-moi à _____, je vous prie.
DAY-poh-zay-MWAH ah _____, zhuh voo PREE
דאי-פו-זאי-מווה אה ______, ז'ו וו פרי
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Combien cela coûte-t-il d'aller à _____ ?
kahm-BYENG suh-LA koo-TEEL dah-LAY ah _____?
קאם-ביאנג סו-לה קו-טיל דא-ליי אה _____?
קח אותי לשם, בבקשה.
Amenez-moi là, je vous prie.
ah-MEHN-ay-mwah LAH, zhuh voo PREE
אה-מן-איי-מווא לא, ז'ו וו פרי

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Avez-vous des chambres libres?
ah-vay-VOO dey shahmbr LEEBR?
אה ווה וו דה שאמבר ליבר
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Combien coûte une chambre pour une personne/deux personnes?
kohm-byahng KOOT uun shahmbr poor uun/duh pehr-SON?
קו מי אן רוט און שאמבר פור און פרסון
האם יש בחדר _____
Est-ce que dans la chambre il y a...
ESK dahng lah SHAHMBR eel yah ...
אסוקו דאן לה שאמבר איל יה
...סדינים ?
...des draps?
...dey DRAH?
דרה
...חדר אמבטייה ?
...une salle de bain?
...uun sahl ah BANG?
און סאל דה באן
...טלפון ?
...un téléphone?
...ung tay-lay-FOHN?
טלפון
...טלוויזיה ?
...une télé?
...uun tay-LAY?
טלביזיון
האם אני יכול/ה לראות את החדר קודם לכן ?
Puis-je visiter la chambre d'abord?
pweezh vee-zee-TAY lah SHAHMBR DAbor?
פואי ג׳ה ווי זי טה לה שאמבר דב בור
האם יש לכם חדר ____?
Vous n'avez pas de chambre _____?
(voo nah-vay PAH duh shahmbr ______?
?
...שקט יותר ?
... plus tranquille?
...pluu trahng-KEEL?
פלו טרו קיל
... גדול יותר ?
... plus grande?
...pluu GRAHND?
פלו גראן
...נקי יותר ?
...plus propre?
...pluu PROHPR?
פלו פרופר
...זול יותר?
...moins chère?
...mwang SHEHR?
מואה שר
טוב, אני אקח אותו
OK, je la prends
oh-KAY, zhuh lah PRAHNG
אוקה ג׳ה לה פראן
בכוונתי להישאר _____ לילות
Je compte rester _____ nuit(s)
zhuh KOMT res-TAY _____ nwee
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Pouvez-vous me suggérer un autre hôtel?
poo-vay VOO muh suu-zhay-RAY ung ohtr oh-TEL?
?
האם יש לכם כספת ?
Avez-vous un coffre-fort?
ah-vay VOO ung kofr FOR?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Le petit-déjeuner/souper est-il inclus?
luh ptee day-zhuh-NAY / soo-PAY eht-eel ang-KLUU?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
A quelle heure est le petit-déjeuner/souper?
ah kel UR eh luh ptee day-zhuh-NAY / soo-PAY?
?
אנא נקו את החדר שלי.
Veuillez nettoyer ma chambre
vuh-YAY net-wah-YAY ma SHAHMBR
?
האם את/ה יכול/ה להעיר אותי בשעה _____ ?
Pouvez-vous me réveiller à _____?
poo-vay VOO muh ray-vay-YAY ah _____
?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Je veux vous signaler mon départ
zhuh vuh voo see-nyah-LAY mong day-PAR
?

כסף
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Acceptez-vous les dollars américains?
ahk-sep-tay VOO leh doh-LAHR ah-may-ree-KANG?
אק-ספ-טאיי וו לה דו-לאר אה-מאיי-רי-קאנג?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Acceptez-vous les cartes de credit?
ahk-sep-tay VOO leh kahrt duh kray-DEE?
אק-ספ-טאיי לה קארט דו קראי-די?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Pouvez-vous me le faire changer?
poo-vay-VOO muh luh fehr SHAHNZHAY?
פו-וואיי-וו מט לו פר שאנזאי?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Où puis-je le faire changer?
oo PWEEZH luh fehr SHAHNZHAY?
או פוויז'ה לו פר שאנזאיי?
מהו שער החליפין ?
Quel est le taux de change?
KELL eh luh TAW duh SHAHNZH?
קל אה לו דו שאנזה?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Où puis-je trouver un distributeur de billets?
oo PWEEZH troo-VAY ung dees-tree-buu-TEUR duh bee-YAY?
או פוויז'ה טרו-ואי אונג דיס-טרי-בו-טהאור דו בי-יאי?

אוכל
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
une table pour un/deux s'il vous plait
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Puis-je avoir le menu s'il vous plait?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Puis-je voir la cuisine s'il vous plait?
?
?
אני צמחוני/ת.
je suis vegetarien/ne
zhuh swee vey-zhey-tar-YENG / vey-zhey-tar-YEN
ז'ו סווי ויי-ז'יי-טאר-יינג / ויי-ז'יי-טאר-יין
אני לא אוכל/ת חזיר.
Je ne mange pas de porc
zhuh nuh monzh pah duh pohr
ז'ו נו מונז פה דו פור
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Je ne mange que cacher
?
?
תפריט
à la carte
ah lah KAHRT
אה לה קארט
ארוחת בוקר
petit-déjeuner
ptee-day-zheu-NAY
פטי-דאי-זו-נאי
ארוחת צהריים
déjeuner
day-zheu-NAY
דאי-זאו-נאי
ארוחת ערב
dîner
dee-NAY
די-נאי
אני מעוניין/ת ב-_____
Je voudrais _____
zhuh voo-DREH _____
ז'ו וו-דרה _____
אני רוצה צלחת עם _____.
Je voudrais un plat avec _____
zhuh voo-DREHZ ung plaht ah-VEK _____
ז'ו וו-דרז אונג פלאט אה-ווק _____
עוף
du poulet
duu poo-LEH
דו פולה
בשר בקר
du jambon
duu zhahng-BONG
דו ז'אנג-בונג
בשר חזיר
du porc
dü POHR
דו פור
בשר חזיר בר
du sanglier
dü sahng-GLYAY
דו סאנג-גליאיי
דג
du poisson
duu pwa-SONG
דו פווא-סונג
צפרדעים
des grenouilles
deh gruh-NOOEY
דה גרו-נואי
חילזונות
des escargots
dez es-car-GOH
דז אס-קאר-גו
פירות ים
des fruits de mer
deh frwee duh MEHR
דה פרווי דו מר
לובסטר
du homard
duu oh-MAR
דו או-מאר
צדפות
des palourdes
deh pah-LOORD
דה פא-לורד
נקניק
des saucisses
deh saw-SEESS
דה סוסיס
גבינה
du fromage
duu froh-MAHZH
דו פרומאג'
ביצים
des œufs
dehz UH
דז או
סלט
une salade
uun sah-LAHD
און סלד
ירקות (טריים)
des légumes (frais)
deh lay-guum FREH
דה לאי-גום פרה
פירות (טריים)
des fruits (frais)
deh frwee (freh)
דה פרויי (פרה)
לחם
du pain
pang
פאנג
טוסט
rôtis
roh-TEE
רו-טי
קפה
café
kah-FAY
קפה
תה
thé
tay
תה
מיץ
jus
zhuu
זו
מים מוגזים
eau gazeuse
oh gah-ZUHZ
או גא-זוז
מים
eau
oh
או
בירה
bière
byehr
בייאר
יין אדום / לבן
vin rouge/blanc
vang roozh/blahng
וואנג רוז / בלאנג
האם אוכל לקבל מעט _____?
Puis-je avoir du _____ ?
pweezh ah-VWAHR duu _____ ?
פוויז אה-וואר דו _____ ?
מלח
sel
sel
סל
פלפל שחור
poivre
pwavr
פוואבר
חמאה
beurre
bur
בור
תסלח לי, אדוני / גברתי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר/ית)
S'il vous plaît, monsieur/madame ?
seell voo PLEH mong-SYUH/ma-DAHM
סיל וו פלה מונג-סיו / מאדאם
אני סיימתי
J'ai fini
zhay fee-NEE
זאיי פי-ני
זה היה טעים.
C'était délicieux
suh-tay de-li-SYUH
סו-טאיי דה-לי-סיו
אתה יכול לנקות את השולחן, בבקשה?
Pouvez-vous débarrasser la table, s'il vous plaît ?
poovay voo DEH-bahr-a-seh lah tah-bluh seel voo play
פו-ואי וו דה-באר-א-סה לא טא-בלו סיל וו פליי
אנא הבא לי את החשבון.
L'addition s'il vous plait
lah-dee-SYOHN seel voo play
לה-די-סיון סיל וו פליי

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Servez-vous des boissons alcoolisées ?
sair-vay VOO day bwa-songz al-co-ol-ee-SAY
סאיר-וואי וו דאי בווה-סונגז אל-קו-אול-אי-סאיי
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Une bière/deux bières, s'il vous plait
Oon BYEHR/deuh BYEHR, seel voo PLEH
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Un verre de vin rouge/blanc, s'il vous plait
An ver duh van rooj/blan, seel voo PLEH
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Une pinte, s'il vous plait
oon peent, seel-voo-PLEH
און פינט, סיל-וו-פלה
בקבוק, בבקשה.
Une bouteille, s'il vous plait
Oon boo-tay, seel voo PLEH
?
ויסקי
whisky
wee-skee
ויסקי
וודקה
Vodka
vohd-kuh
וודקה
רום
rhum
room
ראם
מים
de l'eau
duh loh
דה לו
סודה
soda
so-duh
סודה
מי טוניק
Schweppes
shwep
שוופ
מיץ תפוזים
jus d'orange
joo d'or-AHNJ
ג'ו דור-אנג'
קולה
Coca
koh-KAH
קוקה
עוד אחד בבקשה.
Un/une autre, s'il vous plait
oon OH-truh, seel-voo-PLEH
אן אוט (ר) סיל וו פלה
מתי אתם סוגרים ?
À quelle heure fermez-vous ?
ah kell ER fer-MAY voo ?
אה קל אר פר-מאיי וו?

קניות
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Combien (ça) coûte ?
COMM-bee-yen (SAH) coot ?
קום-בי-יין (סא) קוט ?
זה יקר מדי !
C'est trop cher.
say-TRO-shair
סאי-טרו-שאיר
האם אתה לוקח _____?
Pourriez-vous accepter _____ ?
poor-yay-VOOZ ahk-sep-TAY _____ ?
פור-יאי-ווז אק-ספ-טאי _____ ?
יקר
cher
shehr
שההר
זול
bon marché
bong mar-SHAY
בונג מאר-שאי
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Je n'ai pas les moyens
zhe nay pah leh mwah-YAHNG
זה נאי פה לה מוואה-יאנג
אני לא מעוניין בזה
Je n'en veux pas
zhe nahng veu pah
זה נאנג וו פה
אתה מרמה אותי.
Vous essayez de m'arnaquer
vooz ess-ey-YE duh mahr-na-KAY
ווז אס-אי-יה דו מאר-נא-קאי
אני לא מעוניין/ת.
Je ne suis pas intéressé
zhen swee pahz-ann-tay-ress-SAY
זן סווי פאז-אנ-טאי-רס-סיי
בסדר, אני אקח את זה
D'accord, je le/la prends
dah-kor zhe luh/lah prahn
דה-קור ז'ה לו/לה פראן
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Pourrais-je avoir un sac ?
poo-REHZH ah-VWAR ung sahk
פו-רהז'ה אה-וואר אונג סאק
אני זקוק/ה ל...
J'ai besoin...
zhay buh-ZWAHN
ז'אי בו-זוואן
...משחת שיניים.
...de dentifrice
duh dahn-tee-FREESS
דא דאן-טי-פריס
...מברשת שיניים.
...d'une brosse à dents
duun bross ah DAHN
דאן ברוס אה דאן
...טמפונים.
...de tampons
duh tahm-POHN
דא טאם-פון
...סבון.
...de savon
duh sah-VOHN
דא סא-וון
...שמפו.
...de shampooing
duh shahm-PWAHN
דא שאם-פוואן
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...d'un analgésique (aspirine, ibuprofène)
dun ah-nal-zhay-ZEEK (ahs-pee-REEN/ee-buu-proh-FEN)
דאן אה-נאל-ז'אי-זיק (אס-פי-רין / אי-בו-פרו-פן)
...תרופה להצטננות.
...d'un médicament pour le rhume
dung may-dee-kah-MAHNG poor luh RUUM
דאנג מאיי-די-קה-מאנג פור לו ראם
...תרופה לכאב בטן.
...d'un remède pour l'estomac
dung ray-MED poor less-toh-MAHK
דאנג ריי-מד פור לס-טו-מאק
...תער.
...d'un rasoir
dung rah-ZWAR
דאנג רא-זוואר
...סוללות.
...de piles
duh PEEL
דא פיל
...מטרייה
...d'un parapluie
doon pah-ra-ploo-ee
דון פא-רא-פלו-אי
...קרם הגנה.
...de crème solaire
deh crehm so-LEHR
דה קרם סו-לר
...גלויה.
...d'une carte postale
doon kahrt post-AL
דון קארט פוסט-אל
...בולים..
...de timbres
duh TAHM-burs
דא טאם-בורס
...נייר מכתבים.
...de papier à lettres
duh pap-YEH ah LEH-TR
דא פאפ-יה אה לה-תר
...עט.
...d'un stylo
doon STEE-loh
דון סטי-לו

נהיגה
[עריכה]

עברית צרפתית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Je voudrai louer une voiture
?
ז'ה וודראי לואר און ווייתור
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Puis-je avoir une assurance?
?
פויס-ז'ה אבויר און אסוראנס?
עצור
arêtte
?
ארְרֶט
האט
Ralentissez
?
ראלנטיטסה
נתיב חד סטרי
route à sens unique
?
רוט א סנס אוניק
תן זכות קדימה
donnez la priorite
?
דונה לה פריוריטה
אין חנייה
il n'y a pas de parking
?
איל ני א פאס דה פארקינג
מגבלת מהירות
limitation de vitesse
?
לימיטאטיון דה ויתס
תחנת דלק
station d'essence
?
סטאטיון ד'אסאנס
בנזין
essence
?
אסנס
דיזל
diesel
?
דיזל

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: צרפתית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: צרפתית