שיחון פורטוגזי

מתוך ויקימסע
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

שיחונים

בירוק כהה – מדינות בעולם בהן השפה הפורטוגזית היא השפה הרשמית, בירוק – מדינות בהן השפה הפורטוגזית היא השפה השנייה. בצהוב ובירוק בהיר – מדינות בהם ישנם קהילות גדולות של דוברי פורטוגזית.

פורטוגזית (Português) היא שפה רומאנית. פורטוגזית היא השפה הרשמית היחידה בברזיל ובפורטוגל, עם הבדלים מעטים יחסית בהגייה ובאיות. פורטוגזית היא גם השפה הרשמית היחידה באנגולה, קייפ ורדה, גינאה ביסאו, מוזמביק, ובסאו טומה ופרינסיפה. בנוסף לכך פורטוגזית היא אחת משתי שפות רשמיות במזרח טימור ומקאו.

נכון ל-2016 ישנם בסך הכל כ-200 מיליון דוברי פורטוגזית ברחבי עולם כאשר הרוב המכריע של דוברי השפה נמצאים בברזיל.

בשיחון זה נעשה שימוש בפורטוגזית בניב הנפוץ בפורטוגל. אנא עזרו לתקן פריטים שאינם כתובים בניב זה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק
 • Áá - נהגית כהגיית פתח
 • Ââ - נהגית כהגיית פתח מאונפפת
 • Ãã - נהגית כהגיית פתח מאונפפת
 • Éé - נהגית כצירי פתוח יותר
 • Êê - נהגית כהגיית צירי בלבד
 • Óó - נהגית כחולם פתוח יותר
 • Ôô - נהגית כהגיית חולם בלבד

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Cc - נהגה כהגיית סמ"ך לפני התנועות הקדמיות e ו-i, ונהגה כהגיית כ"ף דגושה בכל מקום אחר
 • Çç - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Ch/ch - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית זי"ן גרושה לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה כהגיית גימ"ל בכל מקום אחר
 • Gu/gu - נהגה גוּ
 • Hh - אינו נהגה
 • Jj - נהגה כהגיית זי"ן גרושה
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Lh/lh - נהגה כהגיית למ"ד מרוככת
 • Mm - הגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Nh/nh - נהגה כהגיית נו"ן ויו"ד שוואית בקירוב
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qu/qu - נהגה כהגיית כ"ף לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה "קְוּ" לפני התנועות a, o, ו- u
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש
 • RR/rr - נהגה כהגיית רי"ש מודגשת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך בראש מילה, נהגה כהגיית זי"ן בין תנועות
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Yy - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Ww - נהגה כהגיית ו"ו עיצורית
 • Xx - נהגה כ-קס או כ-גס בין שתי תנועות, ובכל מקום אחר נהגה כסמ"ך
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בסוף מילה, נהגה כהגיית זי"ן בשאר המקרים

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בפורטוגזית[עריכה]

בסיסיים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Olá
oh-LAH
או-לה
מה שלומך?
Como vai(s)?
KOH-moh VAHy(s)?
קו-מו ואיי (ס)
טוב מאוד, תודה.
Bem, obrigado(a)
behn, oh-bree-GAH-doo(ah)
בן, או-ברי-גה-דו (פנייה לגבר) / בן, או-ברי-גה-דה (פנייה לאישה)
מה שמך?
Como se(te) chama(s)?
KOH-moo seh(teh) SHAH-mah(sh)?
קו-מו סה (טה) שה-מהא (ש)?
השם שלי הוא _____.
Chamo-me______
SHAH-moo-meh___
שא-מו-מה___
שמח/ה לפגוש אותך.
Prazer em conhecer
prah-ZEHR ehn koh-NYEH-sehr
פרא-זר אן קו-נייה-סר
בבקשה
Por favor
poor fah-VOHR
פור פה-בור
תודה
Obrigado.[m] / Obrigada. [f]
oh-bree-GAH-doo/oh-bree-GAH-dah
או-ברי-גה-דו (פנייה לגבר) / או-ברי-גה-דה (פנייה לאישה)
על לא דבר
De nada
deh NAH-dah
דה נא-דה
כן
Sim
seen
סין
לא
Não
now
נאו
סליחה (השגת תשומת לב)
Com licença
kohn lih-SEHN-sah
קון לי-סן-סה
סליחה (להצטער על דבר מה)
Desculpe(a)
dish-KOOL-peh(ah)
דיש-קול-פה (אה)
להתראות
Adeus
ah-DEH-oosh
אה-דה-אוש
אני לא מדבר/ת פורטוגזית.
Não falo bem português
now FAH-loo behn poor-too-GEHSH
נאו פא-לו בן פור-טו-גש
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Fala(s) inglês?
FAH-lah(sh) een-GLEHSH?
פה-לה (ש) אין-גליש?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Alguem aqui fala inglês?
AHL-guehn ah-KEE FAH-lah een-GLEHSH?
אהל-גו-אן אה-קי פא-לה אין-גליש?
הצילו !
Socorro!
soo-KOH-roo!
סו-קו-רו!
אנא עזרו לי !
Ajude(a)-me!
ah-ZHOO-deh(dah)-meh!
אה-זהו-דה (דא)-מה!
בוקר טוב
Bom dia
bohn DEE-ah
בון די-אה
אחר הצהריים טובים.
Boa tarde
BOH-ah TAHR-deh
בו-אה טאר-דה
לילה טוב
Boa noite
BOH-ah NOY-teh
בו-אה נוי-טה
אני מבין/ה
Compreendo
kohn-pree-EHN-doo
קון-פרי-אן-דו
אני לא מבין/ה
Não compreendo
now kohn-pree-EHN-doo
נאו קון-פרי-אן-דו
איפה השירותים ?
Onde é a casa de banho?
OHN-deh eh ah KAH-zah deh BAH-nyoo?
און-דה אה א קאן-זא דה בא-נייו?
מה?
Que?
Ke?
קה
איפה?
Onde?
?
אונ-ג'י
מי?
Quem?
?
קיין
מתי?
Quando?
?
קואנ-דו
איזה?
Qual?
?
קו-או
למה?
Porque?
?
פור-קה
איך?
Como?
?
קו-מו
כמה?
Quanto?
?
קואנ-טו

בעיות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Deixe(a)-me em paz!
DAY-sheh(shah)-meh ehn pahsh!
דיי-שה (שא)-מה אן פאש!
אל תיגע בי!
Não me toque(s)!
now meh TOH-keh(sh)!
נאו מה טו-קה (ש)
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Vou chamar a polícia
voh shah-MAHR ah poo-LEE-syah
וואו שא-מאר א פו-לי-סייה
משטרה!
Polícia!
poo-LEE-syah!
פו-לי-סייה!
עצור! גנב!
Ladrão!
lah-DROW!
לה-דראו!
תעזור לי בבקשה!
Preciso da sua(tua) ajuda
preh-SEE-zoo dah swah(twah) ah-ZHOO-dah
פרה-סי-זו דה סווה (טווא) אה-זו-דה
זה מקרה חירום.
É uma emergência
eh OO-mah ee-mehr-ZHEHN-syah
אה או-מה אי-מר-זן-סייה
איבדתי את דרכי.
Estou perdido(a)
ish-TOH pehr-DEE-doo(ah)
איש-טו פר-די-דו (אה)
איבדתי את התיק שלי
Perdi a minha bolsa
PEHR-dee ah MEENyah bolsah
פר-די א מינייה בולסה
איבדתי את הארנק שלי
Perdi a minha carteira
PEHR-dee ah MEE-nyah kahr-TAY-rah
פר-די א מינייה קאר-טאיי-רה
אני חולה
Eu estou doente
EH-oo ish-TOH doo-EHN-teh
אה-או איש-טו דו-אן-טה
נפצעתי
Eu fui ferido
EH-oo fwee feh-REE-doo
אה-או פוואי פה-רי-דו
אני זקוק/ה לרופא
Preciso de um médico
preh-SEE-zoo deh oon meh-DEE-koo
פרה-סי-זו דה און מה-די-קו
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Posso usar o seu(teu) telefone?
POHS-soo OO-sahr o SEH-oo(TEH-oo) teh-leh-FOH-neh
פואס-סו או-סאר או סה-או (טה-או) טלה-פונה

מספרים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
ZEH-roo
זה-רו
1
um
oon
און
2
dois
doysh
דוייש
3
três
trehs
טרייהס
4
quatro
KWAH-troo
קוואטרו
5
cinco
SEEN-koo
סינקו
6
seis
saysh
סייש
7
sete
SEH-teh
סהטה
8
oito
OY-too
אוי-טו
9
nove
NOH-veh
נואהבה
10
dez
dehsh
דהש
11
onze
On-zeh
און-זה
12
doze
Do-zeh
דו-זה
13
treze
tre-zi
טרה זי
14
catorze
kah-TOHR-zeh
?
15
quinze
KEENG-zeh
?
16
dezesseis
deh-zahs-SAYSH
?
17
dezessete
deh-zahs-SEH-teh
?
18
dezoito
deh-ZOY-too
?
19
dezenove
deh-zah-NOH-veh
?
20
vinte
VEEN-teh
?
21
vinte e um
veen-tee-OON
?
22
vinte e dois
veen-tee-DOYSH
וינטה אה דואיס
23
vinte e três
veen-tee-TREHSH
?
30
trinta
TREEN-tah
?
40
quarenta
kwa-REHN-tah
?
50
cinquenta
seen-KWEHN-tah
?
60
sessenta
ses-SEHN-tah
?
70
setenta
seh-TEHN-tah
?
80
oitenta
oy-TEHN-tah
?
90
oitenta
noh-VEHN-tah
?
100
cem
seyhng
?
200
duzentos
doo-ZEHN-toosh
?
300
trezentos
treh-ZEHN-toosh
?
1,000
mil
meel
?
2,000
dois mil
doys meel
?
1,000,000
um milhão
oon mee-LYOW
און מילהאו
1,000,000,000
um bilhão/bilião
oon bee-LYOW
?
חצי
metade
meh-TAH-deh
?
רבע
trimestre
?
?

זמן[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
agora
ah-GOH-rah
אגורה
מאוחר יותר
depois
deh-POYSH
?
לפני
antes
'AHN-tesh
?
בוקר
manhã
mahn-YAHN
?
אחר הצהריים
tarde
TAHR-deh
?
לילה
noite
NOY-teh
?

שעות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
uma da manhã
?
?
שתיים לפנות בוקר
duas da manhã
?
?
צהרי היום
meio-dia
?
?
שעה אחת בצהריים
uma da tarde
?
?
שעה שתיים בצהריים
duas da tarde
?
?
חצות
meia-noite
?
?

משך[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuto(s)
_____ mee-NOO-too(sh)
?
_____ שעה/ות
_____ hora(s)
_____ OH-re(sh)
?
_____ יום/ימים
_____ dia(s)
_____ DEE-esh
?
_____ שבוע/ות
_____ semana(s)
_____ seh-MAH-nesh
?
_____ חודש/ים
_____ mês/meses
_____ maysh/MAYH-zesh
?
_____ שנה/ים
_____ ano(s)
_____ AH-noo(sh)
?
שבועי
Semanal
?
?
חודשי
Mensal
?
?
שנתי
Anual
?
?

ימים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
hoje
OH-zheh
?
אתמול
ontem
OHN-tighn
?
מחר
amanhã
ah-mah-NYAH
?
השבוע
esta semana
ISH-tah seh-MAH-nah
?
בשבוע שעבר
semana passada
seh-MAH-nah pes-SAH-dah
?
בשבוע הבא
próxima semana
PROH-see-mah seh-MAH-nah
?
יום ראשון
Domingo
Do-mingo
דומינגו
יום שני
Segunda-feira
Seh-goon-da-feira
סה-גון-דא-פיירה
יום שלישי
Terça-feira
Ter-sah-feira
טר-סה-פיירה
יום רביעי
Quarta-feira
Koo-arta-feira
קו-ארטא-פיירה
יום חמישי
Quinta-feira
Quin-ta-feira
קווין-טא-פיירה
יום שישי
Sexta-feira
Sezh-ta-feira
סז-טה-פיירה
יום שבת
Sábado
Sá-bado
סא-בדו

חודשים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
janeiro
zhah-NAY-roo
?
פברואר
fevereiro
feh-veh-RAY-roo
?
מרץ
março
MAHR-soo
?
אפריל
abril
ah-VREEL
?
מאי
maio
MAH-yoo
?
יוני
junho
ZHOO-nyoo
?
יולי
julho
ZHOO-lyoo
?
אוגוסט
agosto
ah-GOHSH-too
?
ספטמבר
setembro
seh-TENG-broo
?
אוקטובר
outubro
ohw-TOO-broo
?
נובמבר
novembro
noh-VENG-broo
?
דצמבר
dezembro
deh-ZENG-broo
?

צבעים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
preto
PREH-too
?
לבן
branco
BRAHNG-koo
?
אפור
cinzento
seen-ZEHN-too
?
אדום
vermelho
vehr-MEH-lyoo
?
כחול
azul
ah-ZOOL
?
צהוב
amarelo
ah-mah-REH-loo
?
ירוק
verde
VEHR-deh
?
כתום
laranja
lah-RAHN-zhah
?
סגול
roxo
RAW-zhoo
?
חום
castanho
kahsh-TAH-nyoo
?
ורוד
rosa
RAW-zah
?

תחבורה[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Quanto custa o bilhete para _____?
KWAN-too COOSH-tah oo bee-LYEH-teh prah _____ ?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Um bilhete para ________, por favor
oon bee-LYEH-teh prah _____, poor fah-VAWR
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Para onde vai este comboio/autocarro?
prah OHN-deh vigh EESH-teh kohm-BOY-oo/ow-too-KAHR-roo?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Onde pego o trem/comboio;ônibus/autocarro para________?
OHN-deh PEH-goo oo treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo prah________?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Esse trem/comboio;ônibus/autocarro para em ________?
EE-se treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo PAH-rah ighn________?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Quando é que sai o trem/comboio;ônibus/autocarro para _______?
KWAHN-doo ay keh sigh oo treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo prah________?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Quando é que este trem/comboio;ônibus/autocarro chega a _____?
KWAHN-doo ay keh EESH-teh treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo SHEH-gah ah________?
?

כיוונים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Como chego ao ______?
KOH-moo SHAY-goo _____?
?
...תחנת הרכבת ?
...estação de comboio ?
...ah shta-SOW deh treng/kohm-BOY-oo ?
?
...תחנת האוטובוס ?
...rodoviária?
...ah roh-doo-vee-AH-ree-ah ?
?
... שדה התעופה ?
... aeroporto?
...A-oh ay-roo-POHR-too ?
?
...אזור מרכז העיר ?
...Centro?
...A-oh SEHN-troo ?
?
...אכסנית נוער ?
...Pousada da juventude?
...A-oh ahl-BER-geh dah zhoo-veng-TOO-deh ?
?
...המלון _____ ?
...Hotel _____ ?
...A-oh aw-TEHL _____ ?
?
...השגרירות הישראלית?
...o consulado israelense?
?
?
היכן ישנם הרבה...
Onde tem bastante...
?
?
...מלונות?
...hotéis?
?
?
...מסעדות?
...restaurantes?
?
?
...פאבים?
...bares?
?
?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...lugares para ver?
?
?
אתה יכול להראות לי על המפה ?
Você(Tu) pode(s) me mostrar no mapa?
?
?
רחוב
Rua
Rooah
רו-אה
פנה שמאלה
Vire à esquerda
Veer-eeh ah eh-sskehr-dah
ויר-אה א אה-סקר-דה
פנה ימינה.
Vire à direita
Veer-eeh ah dee-ray-tah
ויר-אה א די-ריי-טה
שמאלה
Esquerda
?
?
ימינה
Direita (dee - ray - tah)
?
?
היישר מלפנים
Reto
Ha-toh
הא-טו
לקראת _____
em direção à
?
?
אחרי ה- _____
Depois do(a)
Deh-poyss doh/dah
דה-פוייס דו/דה
לפני ה- _____
Antes do(a)
Ahn-tiss doh/da
אן-טיס דו/דא
חפש את ה- _____
Fique atento à
?
?
צומת דרכים
Cruzamento
Croo-zah-man-toh
קרו-זא-מאן-טו
צפון
Norte
?
?
דרום
Sul
?
?
מזרח
Leste
?
?
מערב
Oeste
?
?
במעלה הגבעה
Subida
?
?
במורד הגבעה
Descida
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAHK-see!
טקסי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Leve-me para o/a _______, por favor
LAY-veh meh prah oo/ah_____, poor fa-VAWR
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Quanto custa ir até ____?
KWAHN-too KOOSH-tah eer ah-TAY_____?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Leve-me para lá, por favor.
LAY-veh meh prah LAH, poor fa-FAWR
?

לינה באכסניה/מלון[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Há quartos disponíveis?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Quanto custa para uma pessoa/ duas pessoas por noite?
?
?
האם יש בחדר ___...
Será o quarto vêm com ___...
?
?
...סדינים ?
...lençóis?
?
?
...חדר אמבטיה ?
...casa-de-banho?
?
?
...טלפון ?
...telefone?
?
?
...טלוויזיה ?
...televisão?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Posso ver o quarto antes?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Tem um quarto mais silencioso?
?
?
... גדול יותר ?
...Maior?
?
?
...נקי יותר ?
...Mais limpa?
?
?
...זול יותר?
...Mais barato?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
Ok, eu aceito
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Eu vou ficar por ____ noite(s)
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Pode sugerir um outro hotel na região?
?
?
האם יש לך כספת ?
Tem um cofre?
?
?
... לוקרים ?
...cacifos?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
O café da manhã/pequeno-almoço está incluido?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
A que horas é o café da manhã/pequeno-almoço?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
Pode limpar o quarto, por favor?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Pode acordar-me às ___?
?
?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Quero fazer o check-out
?
?

כסף[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Aceita dólares americanos?
ah-SAHY-tash do-LAR-esh a-me-RI-can-osh?
אה-סאיי-טאש דו-לאר-אש א-מה-רי-קאנ-אוש
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Aceita cartão de crédito?
ah-SAY-tah kahr-TOW deh KREH-dee-too?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Pode cambiar dinheiro para mim?
PAW-deh kahm-BYAHR dee-NYAY-roo prah meeng?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Onde tem uma casa de câmbio?
AWN-deh tighn OO-ma KAH-zah deh KAHM-byoo?
?
מהו שער החליפין לדולרים ?
Qual é o câmbio para o dólar?
kwahl eh oo KAHM-byoo prah oo DAW-lahr?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Onde tem um caixa automático?
AWN-deh tighn oom KIGH-shah ow-taw-MAH-tee-koo?
?

אוכל[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Tem mesa para uma/duas pessoas, por favor?
tein mei-ZAH pa-ra ooh-MA/doo-ASH peh-SHOASH, pour fah-VOUR?
טיין מיי-זא פא-רא או-מה/דו-אש פה-שואש, פור פה-בור
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Posso ver o menu, por favor?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Posso ver a cozinha?
?
?
אני צמחוני/ת.
Eu sou vegetariano
yo soy ve-ghee-ter-RI-ahn-o
יו סוי וה-גי-טר-רי-אן-או
אני לא אוכל/ת חזיר.
Eu não como carne de porco
Yo now como kar-NE de pour-KOH
יו נאו קומו קאר-נה דה פור-קו
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Só como produtos kosher
?
?
תפריט
a la carte
?
?
ארוחת בוקר
café da manhã/pequeno-almoço
?
?
ארוחת צהריים
almoço
?
?
ארוחת ערב
jantar
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
jantar _____
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Quero um prato que tenha _____
?
?
עוף
frango
?
?
בקר
carne
?
?
דג
peixe
?
?
בשר חזיר
presunto
?
?
נקניק
salsicha
?
?
גבינה
queijo
?
?
ביצים
ovos
?
?
סלט
salada
?
?
ירקות טריים
vegetais fresco
?
?
פירות טריים
frutas fresco
?
?
לחם
pão
?
?
טוסט
torrada
?
?
פסטה
macarrão
?
?
אורז
arroz
?
?
שעועית
feijão
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Um ____, por favor?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק _____?
Um garrafa ____, por favor?
?
?
קפה
café
?
?
תה
chá
?
?
מיץ
suco
?
?
מים מוגזים
água com gás
?
?
מים
água
?
?
בירה
cerveja
?
?
יין אדום / לבן
vinho tinto/branco
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Pode me dar _____?
?
?
מלח
sal
?
?
פלפל
pimenta do reino
?
?
חמאה
manteiga
?
?
סלח לי, מלצר ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Com licença or desculpe?
?
?
אני סיימתי
Já acabei
jah a-kah-BYE
ז'א א-קה-ביי
זה היה טעים.
Estava delicioso
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
Por favor, limpe os pratos
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
A conta, por favor
?
?

שתייה וחיי לילה[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Você serve ao álcool?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Servem à mesa'
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Uma/Duas cervejas, por favor
?
?
בקבוק, בבקשה.
Uma garrafa, por favor
?
?
ויסקי
Uísque
?
?
וודקה
Vodca
?
?
רום
Rum
?
?
מים
Água
ag-WAH
אג-ווה
סודה
Água gaseificada
ag-WAH ga-ZIH-fee-cah-dah
אג-ווה גא-זי-פי-קא-דא
מי טוניק
Água tónica
ag-WAH to-NIH-cah
אג-ווה טו-ני-קא
מיץ תפוזים
Suco/Sumo de laranja
?
?
קוקה קולה
Coca-cola
?
?
עוד אחד בבקשה.
Mais um(a), por favor
?
?
מתי אתם סוגרים ?
Quando é que fecha?
?
?
לחיים!
Viva!
?
ויוה!

קניות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Quanto custa isto?
?
?
זה יקר מדי !
É demasiado caro.
?
?
האם אתה לוקח _____?
Você estaria disposto a assumir _____?
?
?
יקר
Caro
?
?
זול
Barato
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Não tenho dinheiro para isso
?
?
אני לא מעוניין/ת
Não estou interessado(a)
?
?
אתה מרמה אותי.
Estás a enganar-me
?
?
בסדר, אני אקח את זה
Ok, eu levo
?
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Pode dar-me um saco
?
?
אני זקוק/ה ל...
Eu preciso...
?
?
...משחת שיניים.
...pasta de dentes
?
?
...מברשת שיניים.
...uma escova de dentes
?
?
...טמפונים.
...tampões
?
?
...סבון.
...sabão
?
?
...שמפו.
...champô
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...analgésico
?
?
...תרופה להצטננות.
...medicamento para constipação
?
?
...תרופה לכאב בטן.
...medicamento para a barriga
?
?
...תער.
...uma lâmina
?
?
...סוללות.
...pilhas
?
?
...מטרייה
...um chapéu de chuva
?
?
...קרם הגנה.
...protetor solar
?
?
...גלויה.
...um ostal
?
?
...בולים..
...selos
?
?
...נייר מכתבים.
...papel para escrever
?
?
...עט.
...uma caneta
?
?

נהיגה[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
posso alugar um carro?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
posso ter seguro?
?
?
עצור
Pare
?
?
האט
devagar
?
?
נתיב חד סטרי
sentido único
?
?
תן זכות קדימה
cedência de passagem
?
?
אין חנייה
proibido estacionar
?
?
מגבלת מהירות
limite de velocidade
?
?
תחנת דלק
bomba de gasolina
?
?
בנזין
gasolina
?
?
דיזל
gasóleo
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: פורטוגזית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: פורטוגזית