הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במדינות הבלטיות בהם השפה הליטאית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי ליטאית

ליטאית (Lietuvių kalba) היא השפה הרשמית של ליטא. נכון ל-2012 היו כ-3 מיליון דוברי ליטאית ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה נמצאים בליטא.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • ą -נהגית כהגיית ah
 • e - נהגית כהגיית צירה
 • ę -נהגית כהגיית צירה ארוך
 • ė -נהגית כמו eh
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • į - נהגית כהגיית חיריק ארוך
 • y -נהגית כהגיית יו׳׳ד עיצורית ieh
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • ų -נהגית כהגיית שורוק ארוך
 • ū -נהגית כהגיית uh

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • č - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • h - נהגית כהגיית ה"א
 • j - נהגית כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כהגיית כ"ף
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • š - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בליטאית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Labas
LAH-bahs
?
שלום (לא פורמלי).
Sveikas
SVAY-kahs
?
מה שלומך?
Kaip gyvuojate?
Kayp gee-VAW-yah-ta?
?
טוב מאוד, תודה.
Ačiū, gerai
AH-choo, GAH-rai
?
מה שמך?
Kaip jūsų vardas?
Kayp YOO-soo VAHR-dahs?
?
השם שלי הוא _____.
Mano vardas yra ______
MAH-naw VAHR-dahs EE-rah _____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Malonu
mah-LAW-noo
?
בבקשה
Prašau
prah-SHOW
?
תודה
Ačiū
AH-choo
?
על לא דבר
Prašau
prah-SHAOO
?
כן
Taip
Tayp
?
לא
Ne
na
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Atsiprašau
aht-sih-prah-SHAOO
?
סליחה (התנצלות)
Atleiskite
ah-tlais-KEE-tah
?
להתראות
Sudie
soo-DYAH
?
אני לא מדבר/ת ליטאית
Nekalbiu lietuviškai
NA-kahl-byuh LYEH-tuh-vihsh-kai
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Ar kalbate angliškai?
ahr KAHL-bah-ta AHN-glihsh-kai?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Ar kas nors čia kalba angliškai?
ahr kahs nawrs chyah KAHL-bah AHN-glihsh-kai?
?
הצילו!
Gelbėkite!
GAHL-beh-kih-ta!
?
בוקר טוב
Labas rytas
LAH-bahs REE-tahs
?
ערב טוב
Labas vakaras
LAH-bahs VAH-kah-rahs
?
לילה טוב
Labos nakties
LAH-bohs NAHK-tyehs
?
אני לא מבין/ה
Nesuprantu
NEH-suh-prahn-too
?
איפה השירותים?
Kur yra tualetas?
Kuhr EE-rah TWAH-la-tahs?
?
מה?
ką?
?
?
איפה?
kur?
?
?
מי?
Kas tai yra?
?
?
מתי?
kada?
?
?
איזה?
kuris?
?
?
למה?
kodėl?
?
?
איך?
kaip?
?
?
כמה?
kiek?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Eik šalin
EH-eek SHAH-leen
?
אל תיגע בי!
Nelieskite manęs!
neh-LYEHS-kee-teh MAH-nas!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Aš iškviesiu policiją
ahsh eesh-KVYEH-syoo paw-LIH-tsyah
?
משטרה!
Policija!
paw-LIH-tsyah!
?
עצור! גנב!
Stabdykite vagį!
stahb-DEE-kee-teh VAH-gee!
?
אני זקוק לעזרתך
Man reikia jūsų pagalbos
mahn REY-kyah YOO-soo pah-GAHL-bohs
?
זה מקרה חירום.
Skubiai reikia pagalbos, rimtas atvejis
skoo-BYAHEE REY-kyah pah-GAHL-bohs, REEM-tahs AHT-veh-ees
?
איבדתי את דרכי.
Aš pasiklydau
ahsh pah-see-KLEE-dow
?
איבדתי את התיק שלי
Aš pamečiau savo rankinę
ahsh pah-MEH-chyah-oo SAH-voh RAHN-kee-nehh
?
איבדתי את הארנק שלי
Aš pamečiau savo piniginę
ahsh pah-MEH-chyah-oo pee-NEE-gee-nehh
?
אני חולה
Man bloga
mahn BLAW-gah
?
נפצעתי
Mane sužeidė
MAH-neh
?
אני זקוק לרופא
Man reikia daktaro pagalbos
mahn REY-kyah dahk-TAH-roh pah-GAHL-bohs
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Ar galėčiau pasinaudoti jūsų telefonu?
ahr gah-LEH-chyah-oo pah-see-NOW-daw-tee YOO-soo teh-leh-FAW-noo?)
?

מספרים
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nulis
NOO-lihs
?
1
vienas
VYEH-nahs
?
2
du
doo
?
3
trys
trihs
?
4
keturi
kah-too-RIH
?
5
penki
pahn-KIH
?
6
šeši
shah-SHIH
?
7
septyni
sahp-tee-NIH
?
8
aštuoni
ahsh-tow-NIH
?
9
devyni
dah-vih-NIH
?
10
dešimt
DAH-shihmt
?
11
Vienuolika
VYEH-naw-lih-kah?
?
12
Dvylika
DVIH-lih-kah
?
13
Trylika
TRIH-lih-kah
?
14
Keturiolika
KAH-tuh-ryoh-lih-kah
?
15
Penkiolika
pan-KYOH-lee-kah
?
16
Šešiolika
SHAH-shyoh-lee-kah
?
17
Septyniolika
sap-TEE-nyoh-lee-kah
?
18
Aštuoniolika
ahsh-TOW-nyoh-lee-kah
?
19
Devyniolika
da-VEE-nyoh-lee-kah
?
20
Dvidešimt
DVIH-dah-shihmt
?
21
Dvidešimt vienas
DVIH-dah-shihmt VYEH-nahs
?
22
?
?
?
23
?
?
?
30
Trisdešimt
TRIHS-dah-shihmt
?
40
Keturiasdešimt
KAH-toor-ryahs-deh-shihmt
?
50
Penkiasdešimt
PAHN-kyahs-deh-shihmt
?
60
Šešiasdešimt
SHAH-shyahs-deh-shihmt
?
70
Septyniasdešimt
sahp-TEE-nyahs-deh-shihmt
?
80
Aštuoniasdešimt
ahsh-TWOH-nyahs-deh-shihmt
?
90
Devyniasdešimt
dah-VEE-nyahs-deh-shihmt
?
100
Šimtas
SHIHM-tahs
?
200
Du simtai
Doo SHIHM-tai
?
300
Trys šimtai
trihs SHIHM-tai
?
1,000
Tūkstantis
TOOKS-tahn-tihs
?
2,000
?
?
?
1,000,000
vienas milijonas
VYEH-nahs MIH-lyoh-nahs
?
חצי
?
?
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: ליטאית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון ליטאי