הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במדינות הבלטיות בהם השפה הלטבית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי לטבית

לטבית (Latviešu valoda) היא שפה השייכת למשפחת השפות הבלטיות. לטבית היא השפה הרשמית של לטביה ונכון ל-2015 היו כ-1.75 מיליון דוברי לטבית ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • ā - נהגית כהגיית פתח ארוך
 • e - נהגית כהגיית צירה
 • ē - נהגית כהגיית צירה ארוך
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • ī - נהגית כהגיית חיריק ארוך
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • ū - נהגית כהגיית שורוק ארוך

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • č - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • dz - נהגה "דז"
 • - נהגה "דְּזְ'"
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • ģ - נהגית כהגיית גימ"ל או דל"ת מחונככים
 • h - נהגית כהגיית ה"א או כ"ף רפה - מופיע רק במילים שאולות
 • j - נהגית כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כהגיית כ"ף
 • ķ - נהגית כהגיית כ"ף או ת"ו מחונככים


 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • ļ - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית ~ למ"ד, כששרירי הלשון מתרחבים ונוגעים בחך קלות
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • ņ - נהגה כהגיית נו"ן מחונככת
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • š - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בלטבית[עריכה]

Font Awesome 5 regular comment-alt.svg
בסיסיים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Sveiks (פנייה לגבר). Sveika (פנייה לאישה)
SVEH-eeks (פנייה לגבר). SVYEH-kah (פנייה לאישה)
?
מה שלומך?
Kā jums klājas?
kahh yooms KLAHH-yuhs?
?
טוב מאוד, תודה.
Labi, paldies
LAH-bee, PUHL-dyehs
?
מה שמך?
Kā jūs sauc?
kaah yoos sowts?
?
השם שלי הוא _____.
Mani sauc______
MAH-nee sowts_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Prieks iepazīties
pryehks EA-puh-zee-tyehs
?
בבקשה
Lūdzu
LOO-dzoo
?
תודה
Paldies
PUHL-dyehs
?
על לא דבר
Lūdzu
LOO-dzoo
?
כן
yahh
?
לא
neh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Atvainojiet
UHT-vay-noh-yeht
?
סליחה (התנצלות)
Piedodiet
pyeh-DOH-dyeht
?
להתראות (פורמלי)
Uz redzēšanos
ooz REHD-zehh-shuh-nohs
?
להתראות (לא פורמלי)
Atā
UH-tahh
?
אני לא מדבר/ת לטבית
Es nemāku latviešu valodu
ehs neh-MAA-koo luht-VYEH-shoo vuh-LOH-doo
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Vai Jūs runājat angliski?
VUH-ee yoos ROO-nyaaht UHN-glys-kee?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Vai te ir kāds, kurš runā angliski?
VUH-ee teh eer kaads, kursh ROO-naa AHN-glys-kee?
?
הצילו!
Palīgā!
PUH-lee-gaah!
?
בוקר טוב
Labrīt
luh-BREET
?
יום טוב
Labdien
luhb-DYEHN
?
ערב טוב
Labvakar
luhd-VUH-kuhr
?
לילה טוב
Ar labu nakti
uhr LUH-boo NUHK-tee
?
אני לא מבין/ה
Es nesaprotu
ehs NEH-suh-proh-too
?
איפה השירותים?
Kur ir tualete?
koor eer TWAH-leh-teh?
?
מה?
kas?
?
?
איפה?
kur?
?
?
מי?
kurš?
?
?
מתי?
kad?
?
?
איזה?
kas?
?
?
למה?
kāpēc?
?
?
איך?
kā?
?
?
כמה?
cik daudz?
?
?

Exclamation encircled.svg
בעיות
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Ej prom
ey prohm
?
אל תיגע בי!
Neaizskar mani!
neh-AYZS-kahr MAH-nee!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Es izsaukšu policiju
ehs EEZ-sowk-shoo poh-LEE-tsyoo
?
משטרה!
Policija!
poh-LEE-tsyah!
?
עצור! גנב!
Ķeriet zagli!
KYEH-ryeht ZAH-glee!
?
הצילו!
Palīgā!
Pah-lee-gaa!
?
אני זקוק לעזרתך
Man vajag jūsu palīdzību
mahn VAY-ahg YOO-soo pah-LEE-jee-boo
?
זה מקרה חירום
Ir avārijas situācija
ihr ah-VAA-ryahs see-TWAA-tsyah
?
איבדתי את דרכי
Esmu apmaldījies (כאשר הדובר גבר). Esmu apmaldījusies (כאשר הדוברת אישה)
EHS-moo ahp-MAHL-dee-yehs (כאשר הדובר גבר). EHS-moo ahp-MAHL-dee-yoo-syehs (כאשר הדוברת אישה)
?
איבדתי את התיק שלי
Es pazaudēju savu somu
ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo SOH-moo
?
איבדתי את הארנק שלי
Es pazaudēju savu maku
ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo MAH-koo
?
אני חולה
Esmu slims (כאשר הדובר גבר). Esmu slima (כאשר הדוברת אישה)
EHS-moo sleems/ SLEE-mah
?
נפצעתי
Es esmu ievainots
ehs EHS-moo ie-VAI-nohts
?
אני זקוק לרופא
Man vajag ārstu
mahn VAI-ahg AARS-too
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Vai es drīkstu izmantot jūsu telefonu?
vai ehs DREEKS-too eez-MAHN-toht YOO-soo teh-leh-FOH-noo?
?

Number.svg
מספרים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nulle
NOOL-leh
?
1
viens
vyehns
?
2
divi
DIH-vih
?
3
trīs
trees
?
4
četri
CHEH-trih
?
5
pieci
PYEH-tsih
?
6
seši
SEH-shih
?
7
septiņi
SEHP-tih-nyih
?
8
astoņi
UHS-toa-nyih
?
9
deviņi
DEH-vee-nyih
?
10
desmit
DEHS-miht
?
11
vienpadsmit
VYEH-puhds-miht
?
12
divpadsmit
DIHV-puhds-miht
?
13
trīspadsmit
TREES-puhds-miht
?
14
četrpadsmit
CHEHTR-puhds-miht
?
15
piecpadsmit
PYEHTS-puhds-miht
?
16
sešpadsmit
SEHSH-puhds-miht
?
17
septiņpadsmit
SEHP-tihny-puhds-miht
?
18
astoņpadsmit
UHS-tawny-puhds-miht
?
19
deviņpadsmit
DEH-vihny-puhds-miht
?
20
divdesmit
DIHV-dehs-miht
?
21
divdesmit viens
DIHV-dehs-miht vyehns
?
22
divdesmit divi
DIHV-dehs-miht DIH-vih
?
23
divdesmit trīs
DIHV-dehs-miht trees
?
30
trīsdesmit
TREES-dehs-miht
?
40
četrdesmit
CHEHTR-dehs-miht
?
50
piecdesmit
PYEHTS-dehs-miht
?
60
sešdesmit
SEHSH-dehs-miht
?
70
septiņdesmit
SEHP-teeny-dehs-miht
?
80
astoņdesmit
UHS-tohny-dehs-miht
?
90
deviņdesmit
DEH-veeny-dehs-miht
?
100
simts
sihmts
?
200
divi simti
DIH-vih SIHM-tih
?
300
trīs simti
trees SIHM-tih
?
1,000
tūkstots
TOOKS-tohts
?
2,000
?
?
?
1,000,000
miljons
MIH-lyohns'
?
חצי
pus
poos
?
רבע
?
?
?

Android Emoji 23f3.svg
זמן
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

Android Emoji 1f3a8.svg
צבעים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

Bus stop symbol.svg
תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

Bed icon cropped.png
לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

Community Noun project 39956.svg
כסף
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

Ravintola 724 tunnusosa.svg
אוכל
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

Bar - The Noun Project.svg
שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

Ic shopping cart 48px.svg
קניות
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

Car (116565) - The Noun Project.svg
נהיגה
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: לטבית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון לטבי