הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במדינות הבלטיות בהם השפה הלטבית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי לטבית

לטבית (Latviešu valoda) היא שפה השייכת למשפחת השפות הבלטיות. לטבית היא השפה הרשמית של לטביה ונכון ל-2015 היו כ-1.75 מיליון דוברי לטבית ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • ā - נהגית כהגיית פתח ארוך
 • e - נהגית כהגיית צירה
 • ē - נהגית כהגיית צירה ארוך
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • ī - נהגית כהגיית חיריק ארוך
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • ū - נהגית כהגיית שורוק ארוך

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • č - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • dz - נהגה "דז"
 • - נהגה "דְּזְ'"
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • ģ - נהגית כהגיית גימ"ל או דל"ת מחונככים
 • h - נהגית כהגיית ה"א או כ"ף רפה - מופיע רק במילים שאולות
 • j - נהגית כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כהגיית כ"ף
 • ķ - נהגית כהגיית כ"ף או ת"ו מחונככים


 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • ļ - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית ~ למ"ד, כששרירי הלשון מתרחבים ונוגעים בחך קלות
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • ņ - נהגה כהגיית נו"ן מחונככת
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • š - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בלטבית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Sveiks (פנייה לגבר). Sveika (פנייה לאישה)
SVEH-eeks (פנייה לגבר). SVYEH-kah (פנייה לאישה)
?
מה שלומך?
Kā jums klājas?
kahh yooms KLAHH-yuhs?
?
טוב מאוד, תודה.
Labi, paldies
LAH-bee, PUHL-dyehs
?
מה שמך?
Kā jūs sauc?
kaah yoos sowts?
?
השם שלי הוא _____.
Mani sauc______
MAH-nee sowts_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Prieks iepazīties
pryehks EA-puh-zee-tyehs
?
בבקשה
Lūdzu
LOO-dzoo
?
תודה
Paldies
PUHL-dyehs
?
על לא דבר
Lūdzu
LOO-dzoo
?
כן
yahh
?
לא
neh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Atvainojiet
UHT-vay-noh-yeht
?
סליחה (התנצלות)
Piedodiet
pyeh-DOH-dyeht
?
להתראות (פורמלי)
Uz redzēšanos
ooz REHD-zehh-shuh-nohs
?
להתראות (לא פורמלי)
Atā
UH-tahh
?
אני לא מדבר/ת לטבית
Es nemāku latviešu valodu
ehs neh-MAA-koo luht-VYEH-shoo vuh-LOH-doo
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Vai Jūs runājat angliski?
VUH-ee yoos ROO-nyaaht UHN-glys-kee?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Vai te ir kāds, kurš runā angliski?
VUH-ee teh eer kaads, kursh ROO-naa AHN-glys-kee?
?
הצילו!
Palīgā!
PUH-lee-gaah!
?
בוקר טוב
Labrīt
luh-BREET
?
יום טוב
Labdien
luhb-DYEHN
?
ערב טוב
Labvakar
luhd-VUH-kuhr
?
לילה טוב
Ar labu nakti
uhr LUH-boo NUHK-tee
?
אני לא מבין/ה
Es nesaprotu
ehs NEH-suh-proh-too
?
איפה השירותים?
Kur ir tualete?
koor eer TWAH-leh-teh?
?
מה?
kas?
?
?
איפה?
kur?
?
?
מי?
kurš?
?
?
מתי?
kad?
?
?
איזה?
kas?
?
?
למה?
kāpēc?
?
?
איך?
kā?
?
?
כמה?
cik daudz?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Ej prom
ey prohm
?
אל תיגע בי!
Neaizskar mani!
neh-AYZS-kahr MAH-nee!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Es izsaukšu policiju
ehs EEZ-sowk-shoo poh-LEE-tsyoo
?
משטרה!
Policija!
poh-LEE-tsyah!
?
עצור! גנב!
Ķeriet zagli!
KYEH-ryeht ZAH-glee!
?
הצילו!
Palīgā!
Pah-lee-gaa!
?
אני זקוק לעזרתך
Man vajag jūsu palīdzību
mahn VAY-ahg YOO-soo pah-LEE-jee-boo
?
זה מקרה חירום
Ir avārijas situācija
ihr ah-VAA-ryahs see-TWAA-tsyah
?
איבדתי את דרכי
Esmu apmaldījies (כאשר הדובר גבר). Esmu apmaldījusies (כאשר הדוברת אישה)
EHS-moo ahp-MAHL-dee-yehs (כאשר הדובר גבר). EHS-moo ahp-MAHL-dee-yoo-syehs (כאשר הדוברת אישה)
?
איבדתי את התיק שלי
Es pazaudēju savu somu
ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo SOH-moo
?
איבדתי את הארנק שלי
Es pazaudēju savu maku
ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo MAH-koo
?
אני חולה
Esmu slims (כאשר הדובר גבר). Esmu slima (כאשר הדוברת אישה)
EHS-moo sleems/ SLEE-mah
?
נפצעתי
Es esmu ievainots
ehs EHS-moo ie-VAI-nohts
?
אני זקוק לרופא
Man vajag ārstu
mahn VAI-ahg AARS-too
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Vai es drīkstu izmantot jūsu telefonu?
vai ehs DREEKS-too eez-MAHN-toht YOO-soo teh-leh-FOH-noo?
?

מספרים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nulle
NOOL-leh
?
1
viens
vyehns
?
2
divi
DIH-vih
?
3
trīs
trees
?
4
četri
CHEH-trih
?
5
pieci
PYEH-tsih
?
6
seši
SEH-shih
?
7
septiņi
SEHP-tih-nyih
?
8
astoņi
UHS-toa-nyih
?
9
deviņi
DEH-vee-nyih
?
10
desmit
DEHS-miht
?
11
vienpadsmit
VYEH-puhds-miht
?
12
divpadsmit
DIHV-puhds-miht
?
13
trīspadsmit
TREES-puhds-miht
?
14
četrpadsmit
CHEHTR-puhds-miht
?
15
piecpadsmit
PYEHTS-puhds-miht
?
16
sešpadsmit
SEHSH-puhds-miht
?
17
septiņpadsmit
SEHP-tihny-puhds-miht
?
18
astoņpadsmit
UHS-tawny-puhds-miht
?
19
deviņpadsmit
DEH-vihny-puhds-miht
?
20
divdesmit
DIHV-dehs-miht
?
21
divdesmit viens
DIHV-dehs-miht vyehns
?
22
divdesmit divi
DIHV-dehs-miht DIH-vih
?
23
divdesmit trīs
DIHV-dehs-miht trees
?
30
trīsdesmit
TREES-dehs-miht
?
40
četrdesmit
CHEHTR-dehs-miht
?
50
piecdesmit
PYEHTS-dehs-miht
?
60
sešdesmit
SEHSH-dehs-miht
?
70
septiņdesmit
SEHP-teeny-dehs-miht
?
80
astoņdesmit
UHS-tohny-dehs-miht
?
90
deviņdesmit
DEH-veeny-dehs-miht
?
100
simts
sihmts
?
200
divi simti
DIH-vih SIHM-tih
?
300
trīs simti
trees SIHM-tih
?
1,000
tūkstots
TOOKS-tohts
?
2,000
?
?
?
1,000,000
miljons
MIH-lyohns'
?
חצי
pus
poos
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית לטבית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: לטבית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון לטבי