הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
נושאי טיול > שפות > שיחונים > שיחון הולנדי

שיחון הולנדי

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – מדינות בעולם בהן השפה ההולנדית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול - אפריקאנס (נחשבת לדיאלקט הולנדי), בכחול בהיר – מדינות בהן השפה האנגלית היא השפה השנייה, אך לא שפת האם של רוב ילידי המדינה.
בכחול כהה - האזור בבנלוקס בו הולנדית היא שפת הרוב. בכחול בהיר - האזורים בהם הולנדית דומיננטית בקרב קבוצות מיעוט.

הולנדית (Nederlands) היא שפה גרמאנית אותה דוברים, נכון ל-2016, כ-27 מיליון אנשים ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה כשפת אם נמצאים בהולנד ובפלנדריה (החלק הצפוני של בלגיה). השפה ההולנדית משמשת גם כשפה שנייה במדינות סורינאם, ארובה, קוראסאו, סן מרטן, בונייר, סנט אוסטטיוס וסאבא.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות קצרות[עריכה]

 • A a - נהגית כהגיית פתח אחורית מעט.
 • E e - נהגית כצרה בהברה מוטעמת, ונהגה כשווא בהברה לא מוטעמת.
 • I i - נהגית כהגיית חיריק.
 • O o נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • OE oe - נהגה כהגיית שורוק.
 • U u - נהגית כהגיית קובוץ.
 • Y y - נהגית כחיריק.

תנועות ארוכות[עריכה]

 • aa - נהגית כהגיית פתח.
 • ee - נהגית כהגיית צירי.
 • eu - נהגה כהגיית צירי מעוגלת ארוכה.
 • ie - נהגה כהגיית חיריק.
 • oo - נהגה כהגיית חולם פתוחה.
 • oe - נהגה כהגיית שורוק.
 • uu - נהגה כהגיית חיריק מעוגלת.

עיצורים[עריכה]

 • B b - נהגה כהגיית פ"ה דגושה בסוף הברה או בסוף מילה. בשאר המקרים נהגה כהגיית בי"ת דגושה.
 • C c - נהגה כהגיית כ"ף רפה, ונהגה כהגיית סמ"ך לפני e i y
 • CH ch - נהגה כהגיית שי"ן ימנית, צד"י גרושה או כ"ף במלים ממוצא לטיני
 • D d - נהגה כהגיית דל"ת, ונהגה כהגיית ת"ו בסוף מילה
 • F f - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • G g - נהגה בהולנדית דרומית כהגיית גימ"ל רפה ובהולנדית צפונית נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • H h - נהגית כהגיית ה"א.
 • J j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • P p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • R r - נהגה (לרוב) בהולנדית דרומית כהגיית רי"ש מתגלגלת ובהולנדית צפונית כהגיית ר' ענבלית (בדומה לעברית)
 • S s -נהגה כהגיית סמ"ך, ולעיתים כהגיית זי"ן במלים זרות
 • Sj sj - נהגה כהגיית סמ"ך מחונככת או שי"ן ימנית.
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו, או כהגיית צד"י מודרנית לפני i במלים שאולות מלטינית.
 • V v - נהגה בהולנדית דרומית כהגיית בי"ת רפה ובהולנדית צפונית נהגה כהגיית פ"א רפה.
 • W w - נהגה כהגיית בי"ת רפה.
 • X x - נהגה כ-"קְסְ".
 • Y y - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • Z z - נהגית כהגיית זי"ן, או כהגיית סמ"ך בסוף מילה.

הדיפתונגים[עריכה]

 • au - נהגה כ-אָוּ.
 • eeuw - נהגה כ-אֵוּ.
 • ei - נהגה כ-אֵי.
 • ieuw - נהגה כ-אִיוּ.
 • ui - נהגה כ-אֵי.
 • - נהגה כ-אֵי.

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בהולנדית[עריכה]

בסיסיים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Hallo.
HAH-low
הא-לו
מה שלומך? (פורמלי)
Hoe maakt u het?
hoo MAHKT uu hut?
הו מאקט או הוט?
מה שלומך? (לא פורמלי)
Hoe gaat het?
hoo GAHT hut?
הו חאהט הוט?
טוב מאוד, תודה. (פורמלי)
Goed, dank u.
GOOT dahnk uu
גוט דאנק או.
טוב מאוד, תודה. (לא פורמלי)
Goed, dank je.
GOOT dahnk yuh
גוט דאנק יו
מה שמך? (פורמלי)
Hoe heet u?
hoo HAYT uu?
הו האייט או?
מה שמך? (לא פורמלי)
Hoe heet je?
hoo HAYT yuh?
הו האייט יו?
השם שלי הוא _____.
Mijn naam is ______ .
meyn NAHM is _____ .
מיין נאן איס ______.
שמח/ה לפגוש אותך.
Aangenaam
AHN-guh-nahm
אהן-גו-נאם
בבקשה
Alstublieft.
AHL-stuu-BLEEFT
אהל-סטו-בליפט
תודה
Dank u.
DAHNK uu
דאנק או
על לא דבר
Graag gedaan.
GRAHG guh-DAHN
גראג גו-דאן
כן
Ja.
YAH
יא
לא
Nee.
NAY
נאי
סליחה
Mag ik even uw aandacht.
mahg ick AY-vuhn uuw AHN-daght
מאהג איק אי-וון אהן-דאגט
אני מצטער/ת.
het spijt me.
?
?
להתראות
Tot ziens.
TOT seens
טוט סינס
אני לא מדבר הולנדית.
Ik spreek geen Nederlands.
ick SPRAYK gayn NAY-dur-lahnts
איק ספראייק גאיין נאי-דור-לאהנץ
אתה מדבר אנגלית ?
Spreekt u Engels?
SPRAYKT uu ENG-uls?
ספראייקט או אנג-אולס?
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית ?
Spreekt hier iemand Engels?
SPRAYKT heer EE-mahnt ENG-uls?
ספראייקט היר אי-מאהנט אנג-אולס?
הצילו !
Help!
HEHLP!
הלפ!
בוקר טוב
Goedemorgen.
GOO-duh-MORE-gun
גו-דו-מור-גאן
אחר הצהריים טובים.
Goedemiddag
GOO-duh-MIH-dahgh
גו-דו-מי-דאהג
ערב טוב
Goedenavond.
Goo-duh-NAH-vunt
גו-דו-נא-וונט
לילה טוב
Goedenavond.
Goo-duh-NAH-vunt
גו-דו-נא-וונט
אני לא מבין
Ik begrijp het niet.
ick buh-GRAYP hut neet
איק בו-גראייפ הוט ניט
איפה השירותים ?
Waar is het toilet?
wahr is hut twah-LET?
וואר איס הוא טווא-לט
מה?
Wat?
WATT?
ווט?
איפה?
Waar?
wahr?
וור?
מי?
Wie?
wee?
ווי?
מתי?
Wanneer?
won-NAYR?
וואניר?
איזה?
Welke?
vel-ke?
וול-קה?
למה?
Waarom?
va-room?
ווא-רום?
איך?
Hoe?
hoo?
הו?
כמה?
Hoeveel?
HOO-vale?
הו-ווייל?

בעיות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Laat me met rust.
LAHT muh met RUST
לאהט מו מט ראסט.
אל תיגע בי!
Blijf van me af!
BLEYF van muh AHF
בלייף ואן מו אהף
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Ik roep de politie.
ick ROOP duh poh-LEE-see
איק רופ דה פו-לי-סי
משטרה!
Politie!
poh-LEET-see
פו-ליט-סי!
עצור! גנב!
Stop! Dief!
STOP DEEF
סטופ דיף!
אני זקוק לעזרתך
Ik heb uw hulp nodig.
ick HEP uu HULP noh-duhg
איק הפ אולפ נא-דאנג
זה מקרה חירום.
Het is een noodgeval.
hut IS uhn NOWT-guh-vahl
הוט איס און נווט-גא-וואל
איבדתי את דרכי.
Ik ben verdwaald.
ick BEN vuhr-DWAHLT
איק בן וור-דוולט
איבדתי את התיק שלי
Ik heb mijn bagage verloren.
ick HEP meyn bah-GHAH-zhuh vuhr-LOH-run
איק הפ מיין בא-דא-זו וור-לו-ראן
איבדתי את הארנק שלי
Ik heb mijn portefeuille verloren.
ick HEP meyn por-tuh-FUH-yuh vuhr-LOH-run
איק הפ מיין פור-טו-פו-יא וור-לו-ראן
אני חולה
Ik ben ziek.
ick ben ZEEK
איק בן זיק
נפצעתי
Ik ben gewond.
ick ben ghuh-WONT
איק בן גו-וונט
אני זקוק לרופא
Ik heb een dokter nodig.
ick hep uhn DOCK-tuhr no-duhg
איק הפ און דוק-טור נו-דוג
האם אני יכול בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mag ik uw telefoon gebruiken?
MAHG ick uu tay-lay-PHOHN ghuh-BROWK-kuhn
מאג איק או טאי-ליי-פון גו-ברוק-קון

מספרים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
1
een
AIN
אין
2
twee
TWAY
טוואי
3
drie
DREE
דרי
4
vier
VEER
ויר
5
vijf
VAYF
ואייף
6
zes
ZEHS
זהס
7
zeven
ZAY-vuhn
זאי-וון
8
acht
AHGT
אגט
9
negen
NAY-guhn
נאי-גון
10
tien
TEEN
טין
11
elf
ELF
אלף
12
twaalf
TWAHLF
טוולף
13
dertien
DEHR-teen
דר-טין
14
veertien
VAYR-teen
ואייר-טין
15
vijftien
VAYF-teen
ואייף-טין
16
zestien
ZEHS-teen
זהס-טין
17
zeventien
ZAY-vuhn-teen
זאי-וון-טין
18
achttien
AHGT-teen
אגט-טין
19
negentien
NAY-guhn-teen
נאי-גון-טין
20
twintig
TWIN-tuhg
טווין-טוג
21
eenentwintig
AIN-uhn-TWIN-tuhg
אין-און-טווין-טוג
22
tweeëntwintig
TWAY-uhn-TWIN-tuhg
טוואי-און-טווין-טוג
23
drieentwintig
DREE-uhn-TWIN-tuhg
דרי-און-טווין-טוג
30
dertig
DEHR-tuhg
דר-טוג
40
veertig
VAYR-tuhg
ואייר-טוג
50
vijftig
VAYF-tuhg
וואייף-טוג
60
zestig
ZEHS-tuhg
זהס-טוג
70
zeventig
ZAY-vuhn-tuhg
זאי-וון-טוג
80
tachtig
TAHG-tuhg
טאג-טוג
90
negentig
NAY-guhn-tuhg
נאי-גון-טוג
100
honderd
HON-duhrt
הון-דוהארט
200
tweehonderd
TWAY-hon-duhrt
טוואי-הון-דוהארט
300
driehonderd
DREE-hon-duhrt
דרי-הון-דוהארט
1000
duizend
DIGH-zuhnt
דיג-זוהנט
2000
tweeduizend
TWAY-digh-zuhnt
טוואי-דיג-זונט
1,000,000
een miljoen
uhn mil-YOON
און מיל-יון
חצי
de helft
duh HELFT
דו הלפט

זמן[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
nu
NUU
נו
מאוחר יותר
later
LAH-tuhr
לא-טור
לפני
voor
VOHR
וור
בוקר
ochtend
OHG-tuhnt
אוג-טוהנט
אחר הצהריים
middag
MID-dahg
מיד-דאג
ערב
avond
AH-vuhnt
אה-ווהנט
לילה
nacht
NAHGT
נאהגט

שעות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
een uur 's nachts
AIN uuhr snahgts
אין אור סנאהגץ
שתיים לפנות בוקר
twee uur 's nachts
TWAY uuhr snahgts
טוואי אור סנאהגץ
צהרי היום
tussen de middag
TUHS-suhn duh MID-dahg
טוהס-סוהן דו מיד-דאג
בשעה אחת בצהריים
een uur 's middags
AIN uuhr SMID-dahgs
אין אור סמיד-דאגס
בשעה שתיים בצהריים
twee uur 's middags
TWAY uuhr SMID-dahgs
טוואי אור סמיד-דאגס
חצות
middernacht
MID-duhr-nahgt
מיד-דור-נאהגט

משך[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
______ minuut/minuten
min-UUHT/min-UUHT-uhn
מין-אוט/מין-אוט-און
_____ שעה/ות
______ uur/uren
UUHR/UUHr-uhn
אוהר/אוהר-און
_____ יום/ימים
______ dag/dagen
DAHG/DAH-ghun
דאג/דא-גון
_____ שבוע/ות
______ week/weken
WAKE/WAKE-uhn
וואייק/וואייק-און
_____ חודש/ים
______ maand/maanden
MAHNT/MAHN-duhn
מאנט/מאן-דון
_____ שנה/ים
______ jaar/jaren
YAHR/YAH-ruhn
יאר/יא-רון

ימים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
vandaag
vahn-DAHG
וואן-דאג
אתמול
gisteren
GHIS-tuh-ruhn
גיס-טו-רון
מחר
morgen
MORE-ghun
מור-גון
השבוע
deze week
DAY-zuh WAKE
דאיי-זו וואייק
בשבוע שעבר
vorige week
VOH-ruh-ghuh WAKE
וו-רו-גא וואייק
בשבוע הבא
volgende week
VOL-ghun-duh WAKE
וול-גאן-דא וואייק
יום ראשון
zondag
ZON-dahg
זון-דאג
יום שני
maandag
MAHN-dahg
מאן-דאג
יום שלישי
dinsdag
DINSS-dahg
דניס-דאג
יום רביעי
woensdag
WOONS-dahg
וונס-דאג
יום חמישי
donderdag
DON-duhr-dahg
דון-דור-דאג
יום שישי
vrijdag
VRAY-dahg
ווראיי-דאג
יום שבת
zaterdag
ZAH-tuhr-dahg
זא-טור-דאג

חודשים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
januari
jahn-uu-AH-ree
ג'הן-או-אה-רי
פברואר
februari
fay-bruu-AH-ree
פאר-ברו-אה-רי
מרץ
maart
MAHRT
מהרת
אפריל
april
ah-PRIL
אה-פריל
מאי
mei
MAY
?
יוני
juni
YUU-nee
?
יולי
juli
YUU-lee
?
אוגוסט
augustus
ow-GHUS-tus
?
ספטמבר
september
sep-TEM-buhr
?
אוקטובר
oktober
ock-TOW-buhr
?
נובמבר
november
no-VEM-buhr
?
דצמבר
december
day-SEM-buhr
?

צבעים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
zwart
ZWAHRT
?
לבן
wit
WHIT
וויט
אפור
grijs
GREYS
גרייס
אדום
rood
ROWT
רואט
כחול
blauw
BLAW
בלוא
צהוב
geel
GHAYL
?
ירוק
groen
GHROON
?
כתום
oranje
oh-RAHN-yuh
?
סגול
paars
PAHRS
?
חום
bruin
BRUYN
ברוין

תחבורה[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Hoeveel kost een ticket naar _____?
HOO-vale cost uhn TICK-et nahr _____
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Enkele reis, graag.
ANG-kuh-luh reyss ghrahg
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Waar gaat deze trein/bus heen?
WAHR ghaht day-zuh treyn/bus HAYN
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Waar is de trein/bus naar _____?
WAHR iss duh treyn/bus nahr _____
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Stopt deze trein/bus in _____?
STOPT day-zuh treyn/bus in _____
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Wanneer vertrekt de trein/bus naar _____?
won-NAYR vur-trekt duh treyn/bus nahr _____
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Wanneer komt deze trein/bus aan in _____?
won-NAYR come-t day-zuh treyn/bus ahn in _____
?

כיוונים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Hoe kom ik bij ... ?
HOO kum ick bey
הו קום איק ביי?
...תחנת הרכבת ?
...het station?
hut stah-SYON
הוט סטה-סיון
...תחנת האוטובוס ?
...het busstation?
hut BUS-stah-SYON
?
... שדה התעופה ?
...de luchthaven?
duh LUGHT-hah-vuhn
?
...אזור מרכז העיר ?
...het centrum?
hut CEN-trum
?
...אכסנית נוער ?
...de jeugdherberg?
duh YEUGHT-hayr-behrgh
?
...המלון _____ ?
...het _____ hotel?
hut _____ hoh-TELL
הוט___ או-טל
...השגרירות הישראלית?
...het Israëlische consulaat?
hut Israëlische con-suu-LAHT
?
היכן ישנם הרבה...
Waar zijn er veel ...
WAHR zayn er VAYL
?
...מלונות?
...hotels?
hoh-TELLS
או-טלס
...מסעדות?
...restaurants?
res-tow-RAHNTS
רס-טאו-ראנטס
...פאבים?
...bars?
BAHRS
?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...bezienswaardigheden?
buh-zeens-WAHR-dugh-hay-duhn
?
אתה יכול להראות לי על המפה ?
Kunt u mij dat tonen op de kaart?
KUNT uu may daht TOW-nuhn op duh KAHRT
?
רחוב
straat
STRAHT
סטראט
פנייה שמאלה
Sla links af.
slah LINKS ahf
?
פנייה ימינה.
Sla rechts af.
slah REGHTS ahf
?
שמאלה
links
LINKS
לינקס
ימינה
rechts
REGHTS
רטס
היישר מלפנים
rechtdoor
REGH-dore
?
לקראת _____
naar _____
NAHR
?
אחרי ה- _____
na de/het _____
NAH duh/hut
?
לפני ה- _____
voor de/het _____
VORE duh/hut
?
חפש את ה- _____
Kijk uit voor de/het _____.
keyk IGHT vore duh/hut
?
צומת דרכים
kruispunt
KRUYSS-punt
?
צפון
noorden
NOHR-duhn
?
דרום
zuiden
ZIGH-duhn
?
מזרח
oosten
OHS-tuhn
?
מערב
westen
WES-tuhn
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAK-see
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Breng me naar _____, alstublieft.
BRANG muh nahr .... ALS tuu BLEEFT
?
כמה יעלה להגיע ל _____?
Wat kost het om naar _____ te gaan?
WATT KOST uht om nahr _____ tuh GHAHN
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Breng me erheen, alstublieft.
BRANG muh er-HAYN, ALS tuu BLEEFT
?

לינה באכסניה/מלון[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Heeft u kamers vrij?
hayft uu KAH-murs vraiy
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Hoeveel kost een eenpersoonskamer/tweepersoonskamer?
HOO-vale kost uhn ANE-pur-sones-kah-mur/TWAY-pur-sones-kah-mur
?
האם יש בחדר ___...
Is er een ... in de kamer?
is uhr uhn ... in duh KAH-mur
?
...סדינים ?
...lakens
LAH-kuns
?
...חדר אמבטיה ?
...een badkamer
...uhn BAHT-kah-mur
?
...טלפון ?
...een telefoon
...uhn tay-lay-FONE
?
...טלוויזיה ?
...een TV
...uhn tay-VAY
?
האם אני יכול/ה לראות את החדר ?
Mag ik de kamer eerst zien?
Magh ick ayrst duh KAH-mur zene
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Heeft u iets rustigers?
hayft uu eets RUSS-tih-ghur
?
האם יש לכם משהו...?
Heeft u een ... kamer?
hayft uu uhn ... KAH-mur
?
... גדול יותר ?
...groter?
...GHROH-turr
?
...נקי יותר ?
...schoner?
...SGHONE-uhr
?
...זול יותר?
...goedkoper?
...ghoot-KOWE-pur
?
טוב, אני אקח אותו..
Goed, ik neem deze.
ghoot ick name DAY-zuh
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Ik blijf _____ nacht(en).
ick blaiyf _____ naght(uhn)
?
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
Kan u mij een ander hotel aanraden?
Kan uu maiy uhn ahn-DUR howe-TEL AHN-rah-dun
?
האם יש לך כספת ?
Heeft u een kluis?
hayft uu uhn kluys
?
... לוקרים ?
...baggagekastjes?
bah-GHAH-zuh-kass-tyus
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Is het ontbijt/avondeten inbegrepen?
is hut ont-BAIYT/AH-vund-ay-tun IN-buh-gray-pun
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Hoe laat is het ontbijt/avondeten?
hoo laht is hut ont-BAIYT/AH-vund-ay-tun
?
אנא נקו את החדר שלי..
Kunt u mijn kamer schoonmaken.
kunt uu maiyn KAH-mur SGHONE-mah-kun
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Kunt u mij wekken om _____?
kunt uu maiy WEH-kun om _____
?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Ik wil vertrekken.
ick wil vur-TRECK-un
?

כסף[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Kan ik met Amerikaanse dollars betalen?
kahn ick met ah-MAY-ree-kahn-suh DOH-lars buh-TAH-lun
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Kan ik met een credit card betalen?
kahn ick met uhn KREH-dit kart buh-TAH-lun
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Kan ik met een credit card betalen?
kahn ick met uhn KREH-dit kart buh-TAH-lun
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Waar kan ik geld wisselen?
wahr kahn ick ghelt WIS-suh-lun
?
מהו שער החליפין ?
Wat is de wisselkoers?
wat is duh WIS-ul-koors
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Waar vind ik een geldautomaat?
wahr vint ick uhn GHELT-oh-toh-maht
?

אוכל[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני אנשים, בבקשה..
Een tafel voor een/twee alstublieft.
uhn TAH-fuhl vore ane/tway ALS-tuu-bleeft
?
האם אני יכול לקבל את התפריט, בבקשה ?
Mag ik het menu, alstublieft?
magh ick hut muh-NUU ALS-tuu-bleeft
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Mag ik de keuken zien, alstublieft?
magh ick duh KOY-kun zene ALS-tuu-bleeft
?
אני צמחוני/ת.
Ik ben vegetariër.
ick ben VAY-ghu-tah-ree-uhr
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
Ik eet geen varkensvlees.
ick ate ghane VAR-kuns-vlase
?
אני אוכל/ת בשר כשר בלבד.
Ik eet alleen koosjer voedsel.
ick ate AHL-ane KOH-shur VOOT-sul
?
תפריט
à la carte
ah lah kahrt
?
ארוחת בוקר
ontbijt
ont-BAIYT
אונט-בהייט
ארוחת צהריים
lunch
lunch
לאנץ'
ארוחת ערב
avondeten
AH-vunt-ay-tun
אה-וונט-איי-טון
אני מעוניין ב-_____
Ik wil _____.
ick wil ___
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Ik wil een gerecht met _____.
ick wil uhn GUH-reght met ______
?
עוף
kip
kip
?
בקר
rundvlees
RUNT-vlase
?
דג
vis
vis
?
בשר חזיר
ham
hahm
?
נקניק
worst
wohrst
?
גבינה
kaas
kahs
?
ביצים
eieren
AIY-urr-un
?
סלט
salade
sah-LAH-duh
?
ירקות (טריים)
(verse) groenten
(VEHR-suh) GROON-tun
?
פירות (טריים)
(vers) fruit
(vehrs) fruyt
?
לחם
brood
brote
?
טוסט
toast
toast
?
נודלס
noedels
NOOH-duls
?
אורז
rijst
raiyst
?
שעועית
bonen
BOW-nun
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Mag ik een glas _____?
magh ick uhn glahs ______
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Mag ik een kop _____?
magh ick uhn kop ________
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Mag ik een fles _____?
magh ick uhn fles _____
?
קפה
koffie
coffee
?
תה
thee
tay
?
מיץ
sap
sahp
?
מים מוגזים
spuitwater
SPUYT-wah-tuhr
?
מים
water
WAH-tuhr
?
בירה
bier
beer
?
יין אדום / לבן
rode/witte wijn
ROH-duh/WIH-tuh waiyn
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Mag ik wat _____?
magh ick watt _____
?
מלח
zout
zawt
?
פלפל
peper
PAY-pur
?
חמאה
boter
BOW-tuhr
?
תסלח לי, מלצר ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Ober?
OH-buhr
?
אני סיימתי
Ik ben klaar.
ick ben klahr
?
זה היה טעים..
Het was heel lekker.
hut wahs hale LEK-ur
?
אתה יכול לנקות את השולחן..
Kan u afruimen.
kahn uu AF-ruy-mun
?
אנא הבא לי את החשבון.
De rekening, alstublieft.
duh RAY-kun-ing ALS-tuu-bleeft
?

שתייה וחיי לילה[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Serveert u alcohol?
serr-VAYRT uu AHL-co-hol
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Eén bier/twee bier, alstublieft.
ane beer/tway beer AHLS-tuu-bleeft
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Een glas rode/witte wijn, alstublieft.
uhn glahs roduh/wittuh waiyn AHLS-tuu-bleeft
?
בקבוק, בבקשה.
Een fles, alstublieft.
uhn fles AHLS-tuu-bleeft
?
ויסקי
whiskey
WIS-key
?
וודקה
vodka
VOT-kah
?
רום
rum
rum
?
מים
water
WAH-tur
?
סודה
spuitwater
SPUYT-wah-tur
?
מי טוניק
tonic
tonic
?
מיץ תפוזים
sinaasappelsap
SEE-nahs-ah-pul-sahp
?
קוקה קולה
cola
KOWE-lah
?
עוד אחד בבקשה.
Nog eentje, alstublieft.
nogh ANE-tyuh AHLS-tuu-bleeft
?
מתי אתם סוגרים ?
Hoe laat is de sluitingstijd?
hoe laht is duh SLUY-ting-staiyt
?

קניות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Hoeveel kost dit?
HOO-vale kost dit
?
זה יקר מדי !
Dat is te duur.
dit is tuh duhr
?
האם אתה לוקח _____?
Accepteert u _____?
ak-SEP-tare-tuu ____
?
יקר
duur
duhr
?
זול
goedkoop
ghoot-KOPE
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Dat kan ik niet betalen.
daht kan ick neet buh-TAH-lun
?
אני לא רוצה
Ik wil het niet.
ick wil hut neet
?
אתה מרמה אותי.
U bedriegt me.
uu buh-DREEGHT muh
?
אני לא מעוניין/ת.
Ik ben niet geinteresseerd.
ick ben neet guh-IN-tuh-ruh-sayrt
?
בסדר, אני אקח את זה
OK, Ik neem het.
oh-KAY ick name hut
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Heeft u een zakje voor mij?
hayft uu uhn ZAHK-yuh vohr maiy
?
אני זקוק/ה ל...
Ik heb ... nodig.
ick hap ... NOH-digh
?
...משחת שיניים.
...tandpasta.
...TAHNT-pass-tah
?
...מברשת שיניים.
...een tandenborstel.
...uhn TAHN-dun-bor-stull
?
...טמפונים.
...tampons.
...TAHM-pons
?
...סבון.
...zeep.
zape
?
...שמפו.
...shampoo.
shampoh
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...aspirine, pijnstiller (AHS-pee-ree-nuh, PAIYN-stih-lur)
AHS-pee-ree-nuh, PAIYN-stih-lur
?
...תרופה להצטננות.
...hoestsiroop.
...HOOST-see-rope
?
...תרופה לכאב בטן.
...maagtabletjes.
...MAHG-tah-blet-yus
?
...תער.
...een scheermes.
...uhn SGHARE-mes
?
...סוללות.
...batterijen.
...bah-tuh-RAI-uhn
?
...מטרייה
...een paraplu.
...uhn pah-rah-PLUU
?
...קרם הגנה.
...zonnebrand.
...ZOH-nuh-brahnt
?
...גלויה.
...een postkaart.
...uhn POST-kahrt
?
...בולים..
...postzegels.
...POST-zay-guls
?
...נייר מכתבים.
...schrijfpapier.
...SGHRAIYF-pah-peer
?
...עט.
...een pen.
...uhn pen
?

נהיגה[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Ik wil een auto huren.
ick wil uhn OW-toh HUU-run
?
האם אני יכול לקבל ביטוח ?
kan ik verzekering krijgen?
kahn ick uhn vur-ZAY-kuh-ring KRAIY-gun
?
עצור
stop
stop
?
נתיב חד סיטרי
eenrichtingsverkeer
ANE-rihgh-ting-sfur-kare
?
תן זכות קדימה
geef voorrang
ghafe VOH-rahng
?
אין חנייה
niet parkeren
neet par-KAY-run
?
מגבלת מהירות
snelheidslimiet
SNEL-haiyts-lee-meet
?
תחנת דלק
tankstation
TAHNK-stah-shon
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: הולנדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: הולנדית