הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.
חברי איגוד דוברי האספרנטו העולמי

██ מדינות עם 1–49 חברים

██ מדינות עם 50–99 חברים

██ מדינות עם 100–499 חברים

██ מדינות עם 500–1600 חברים

אספרנטו (Esperanto) היא שפה מתוכננת שנוצרה בשנת 1887 על ידי רופא העיניים הפולני-יהודי ד"ר אליעזר לודוויג זמנהוף אשר היה גם בלשן חובב. ד"ר זמנהוף קיווה ששפת האספרנטו תהפוך לשפה בין-לאומית נייטרלית, אשר תהיה בבוא היום השפה השנייה של כל אדם בעולם, ובכך תסייע להפיג את המתחים האתניים ותאפשר לאנשים בעלי רקע שונה לתקשר האחד עם השני. אספרנטו היא כיום השפה המדוברת ביותר מבין השפות המתוכננות.

פירוש שם השפה הוא "האחד שמקווה". שפת האספרנטו אינה משויכת באופן רשמי לשום מדינה או לקבוצות אתניות מסוימות, ואכן, ניתן למצוא דוברי אספרנטו ברחבי העולם במעל ל-100 מדינות ברחבי העולם. רוב דוברי השפה מרוכזים ביבשת אירופה ובמזרח אסיה, ובעיקר באזור הערים. באירופה שפת האספרנטו נפוצה במיוחד במדינות צפון ומרכז אירופה, באסיה השפה נפוצה במיוחד בסין, בקוריאה, ביפן, ובאיראן, באמריקה השפה נפוצה במיוחד בברזיל, בארגנטינה ובמקסיקו, ובאפריקה השפה נפוצה במיוחד בטוגו.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגה כהגיית פתח
 • e - נהגה כהגיית סגול
 • i - נהגה כהגיית חיריק
 • o - נהגה כהגיית חולם
 • u - הגה כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת
 • c - נהגה כהגיית צד"י
 • ĉ - נהגה כהגיית צ'ד"י
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • ĝ - נהגה כהגיית ג'ימ"ל
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • ĥ - נהגה כהגיית חי"ת
 • j - נהגה כיו"ד עיצורית
 • ĵ - נהגה כז'
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה/קו"ף
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"א
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת או לשונית
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • ŝ - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • ŭ - נהגה כהגיית ו"ו כפולה, כמו W באנגלית
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן

שילובים אחרים[עריכה]

באספרנטו אין שילובי אותיות כמו בשפה האנגלית

לדוגמה: המילה sporthalo שפירושה "היכל ספורט", נהגית ספּוֹרטְהַאלוֹ (ולא ספורת'אלו - אילו הייתה באנגלית).

הטעמה[עריכה]

לרוב, ההטעמה תבוא על ההברה שלפני ההברה האחרונה, בתעתיקים בערך זה ההטעמה תסומן על ידי הדגשה.

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באספרנטו[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Saluton
sah-LOO-tohn
סַאלוּטוֹן
מה שלומך?
Kiel vi fartas?
KEE-ehl vee FAHRR-tahs?
קִיאֵל בִי פַרטַס?
טוב מאוד, תודה.
Bone, dankon
BOH-neh, DAN-kohn
בּוֹנֵה, דַנְקוֹן
מה שמך?
Kiel vi nomiĝas?
KEE-ehl vee noh-MEE-jas?
קִיאֵל וִי נוֹמִיגַ'אס?
השם שלי הוא _____.
Mi nomiĝas _____
mee nom-MEE-jas
מִי נוֹמִיגַ'אס ______.
שמח/ה לפגוש אותך.
Plezuro
EHS-tahs pleh-ZOO-roh rehn-KOHN-tee veen
פְּלֵזוּרוֹ
בבקשה
Bonvolu
Bohn-VOH-loo
בּוֹנְבוֹלוּ
תודה
Dankon
DAHN-kohn
דַנְקוֹן
על לא דבר
Ne dankinde
neh-dahn-KEEN-deh
נֵה דַנקְאִינְדֵה
כן
Jes
yehs
יֵס
לא
Ne
neh
נֵה
סליחה
Pardonu min
pahrr-DOH-noo meen
פּרדוֹנוּ מִין
אני מצטער/ת.
Mi bedaŭras
mee beh-DOW-rrahs
מִי בֵּדַאוְורַס
להתראות
Ĝis revido
jees rreh-VEE-doh
גִ'יס רֵבִידוֹ
אני לא מדבר/ת ______.
Mi ne parolas ______.
mi neh pah-RROH-lahs
מִי נֵה פּארוֹלַס ______.
את/ה מדבר/ת אנגלית/עברית ?
Ĉu vi parolas la anglan/hebrean?
choo vee pah-RROH-lahs lah AHN-glahn
צ'וּ בִי פּארוֹלַס לַה אַנְגְלַן/הֵבְּרֵאַן
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית/עברית ?
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas la anglan/hebrean?
choo EH-stahs EE-yoo chee-TEE-eh KEE-oo pah-ROH-lahs lah AHN-glahn
צ'וּ אֵסְטַסְ אִאוּ צִ'י טִיאֵ, קִיאוּ פַּרוֹלַס לַה אַנְגְלַן/הֵבְּרֵאַן?
הצילו !
Helpon!
HEL-pohn
הֵלְפּוֹן
יום טוב
Bonan tagon
?
בּוֹנַן טַגוֹן
בוקר טוב
Bonan matenon
BOH-nahn mah-TEH-nohn
בּוֹנַן מַטֵנוֹן
אחר הצהריים טובים.
Bonan posttagmezon
BOH-nahn pohst-tahg-MEHZ-ohn
בּוֹנַן פוֹסְטְטַגְמֵזוֹן
ערב טוב
Bonan vesperon
BOH-nahn vehs-PEH-rrohn
בּוֹנַן בֵסְפֵּרוֹן
לילה טוב
Bonan nokton
BOH-nahn NOHK-tohn
בּוֹנַן נוֹקְטוֹן
אני לא מבין/ה
Mi ne komprenas
mee neh kohm-PRREH-nahs
מִי נֵה קוֹמְפְּרֵנַס
איפה השירותים ?
Kie estas la necesejo?
KEE-eh EH-stahs la neh-tseh-SAY-oh
קִיאֵ אֵסְטַס לַה נֵצֵסֵיוֹ?
מה?
kio?
?
?
איפה?
kie?
?
?
מי?
kiu?
?
?
מתי?
kiam?
?
?
איזה?
kio?
?
?
למה?
kial?
?
?
איך?
kiel?
?
?
כמה?
kiom?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Lasu min
LAH-soo meen
לַסוּ מִין
אל תיגע בי!
Ne tuŝu min!
neh TOO-shoo meen!
נֵה טוּשוּ מִין
אני הולך/ת להתקשר למשטרה (תחנת המשטרה).
Mi telefonos la policejon.
mee teh-leh-FOH-nohs lah poh-lee-TSEH-yohn
מִי טֵלֵפוֹנוֹס לַה פּוֹלִיצֵיוֹן
משטרה!
Policon!
poh-LEE-tsohn!
פּוֹלִיצוֹן!
עצור! גנב!
Haltu! Ŝtelisto!
HAHL-too! shteh-LEE-stoh!
הַלְטוּ! שְטֵלִיסְטוֹ!
אני זקוק לעזרתך
Mi bezonas vian helpon.
mee beh-ZOH-nahs VEE-ahn HEHL-pohn
מִי בֵזוֹנַס בִיאַן הֵלפּוּן
זה מקרה חירום.
Estas krizo
EH-stahs KRREE-zoh
אֵסְטַס קְרִיזוֹ
איבדתי את דרכי.
Mi perdiĝis
mee pehrr-DEE-jahs
מִי פֵּרְדִיגִ'יס
איבדתי את התיק שלי
Mi perdis mian valizon
mee PEHRR-dees MEE-ahn vah-LEE-zohn
מִי פֵּרְדִיס מִיאַן בַלִיזוֹן
איבדתי את הארנק שלי
Mi perdis mian biletujon / monujon
mee PEHRR-dees MEE-ahn bee-leh-TOO-yohn / moh-NOO-yohn
מִי פֵּרְדִיס מִיאַן בִּילֵטוּיוֹן / מוֹנוּיוֹן
איבדתי את הכרטיס (רכבת, אוטובוס...)\כרטיס-טיסה שלי
Mi perdis mian bileton/flugbileton
?
מִי פֵּרְדִיס מִיאַן בִּילֵטוֹן/פְלוּגְבִּילֵטוֹן
אני חולה
Mi malsanas
mee mahl-SAH-nahs
מִי מַלְסַנַס
אני נפצעתי
Mi vundiĝis
mee voon-DEE-jees
מִי בוּנְדִיגִ'יס
אני זקוק/ה לרופא
Mi bezonas kuraciston
mee beh-ZOH-nahs koo-rrah-TSEE-stohn
מִי בֵזוֹנַס קוּרַצִיסְטוֹ
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
choo mee RRAI-tahs OO-zee VEE-ahn teh-leh-FOH-nohn?
צ'וּ מִי רַיְטַס אוּזִי בִיאַן טֵלֵפוֹנוֹן

מספרים
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nulo
NOO-loh
נוּלוֹ
1
unu
OO-noo
אוּנוּ
2
du
DOO
דוּ
3
tri
TRREE
טרִי
4
kvar
KVARR
קבַאר
5
kvin
KVEEN
קְבִין
6
ses
SES
סֶס
7
sep
SEP
סֶפּ
8
ok
OC
אוֹק
9
naŭ
NOW
נָאוּ
10
dek
DECK
דֵק
11
dek unu
DECK OO-noo
דֵק אוּנוּ
12
dek du
DECK DOO
דֵק דוּ
13
dek tri
?
דֵק טרִי
14
dek kvar
?
דֵק קבַאר
15
dek kvin
?
דֵק קבִין
16
dek ses
?
דֵק סֵס
17
dek sep
?
דֵק סֵפ
18
dek ok
?
דֵק אוֹק
19
dek naŭ
?
דֵק נַאוּ
20
dudek
DOO-deck
דוּדֵק
21
dudek unu
?
דוּדֵק אוּנוּ
22
dudek du
?
דוּדֵק דוּ
23
dudek tri
?
דוּדֵק טרִי
30
tridek
TRREE-deck
טְרִידֵק
40
kvardek
?
קבַארְדֵק
50
kvindek
?
קבִינְדֵק
60
sesdek
?
סֵסְדֵק
70
sepdek
?
סֵפְּדֵק
80
okdek
?
אוֹקְדֵק
90
naŭdek
?
נַאוּדֵק
100
cent
TRREE-deck
צֵנְט
200
ducent
DOO-tsent
דוּצֵנְט
300
tricent
?
טְרִיצֵנְט
1,000
mil
MEEL
מִיל
2,000
dumil
DOO-meel
דוּמִיל
1,000,000
miliono
mee-lee-ON-o
מִילִיאוֹנוֹ
חצי
duono
DOO ONO
דוּאוֹנוֹ
רבע
kvarono
KVARR ONO
קבַארְאוֹנוֹ

זמן
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
nun
noon
נוּן
מאוחר יותר
poste
POHS-teh
פוֹסְטֵה
לפני
antaŭe
an-TOWAY'
אַנְטַוֵוה‏[1]
בוקר
mateno
maht-TEH-noh
מַטֵנוֹ
צהריים
tagmezo
tahg-MEH-zo'
טַגְמֵזוֹ
אחר הצהריים
posttagmezo
pohst-tahg-MEH-zo'
פוֹסְטְטַגְמֵזוֹ
ערב
vespero
vehs-PEH-rroh'
בֵסְפֵּרוֹ
לילה
nokto
NOHK-toh'
נוֹקטוֹ

שעות[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
je la unua horo matene
yeh lah oo-NOO-ah HOH-rroh mah-TEHN-eh
?
שתיים לפנות בוקר
je la dua horo matene
yeh lah DOO-ah HOH-rroh mah-TEHN-eh
?
צהרי היום
tagmezo
tahg-MEH-zoh
?
שעה אחת בצהריים
je la unua horo posttagmeze
yeh lah oo-NOO-ah HOH-rroh pohst-tahg-MEH-zeh
?
שעה שתיים בצהריים
je la dua horo posttagmeze
yeh lah DOO-ah HOH-rroh pohst-tahg-MEH-zeh
?
חצות
noktomezo
nohk-toh-MEH-zoh
?

משך[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuto(j)
_____ mee-NOOT-o[h/y]
מִינוּטוֹ(יְ)
_____ שעה/ות
_____ horo(j)
_____ HO-rro[h/y]
הוֹרוֹ(יְ)
_____ יום/ימים
_____ tago(j)
_____ TAH-go[h/y]
טַגוֹ(יְ)
_____ שבוע/ות
_____ semajno(j)
_____ sehm-IGH-no[h/y]
סֵמַיְנוֹ(יְ)
_____ חודש/ים
_____ monato(j)
_____ moh-NAHT-o[h/y]
מוֹנַטוֹ(יְ)
_____ שנה/ים
_____ jaro(j)
_____ YAH-rro[h/y]
יַארוֹ(יְ)

ימים[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
hodi
hoh-DI-ow
הוֹדִיאַווְ
אתמול
hieraŭ
hee-EH-rrow
הִיאֵרַאווְ
מחר
morgaŭ
MOHRR-gow
מוֹרְגַאווְ
השבוע
ĉi tiun semajnon
chee TEE-oon sehm-IGH-nohn
צִ'י טִיאוּן סֵמַיְנוֹן
בשבוע שעבר
pasintan semajnon
pahs-EEN-tahn sehm-IGH-nohn
פַּסִינְטַן סֵמַיְנוֹן
בשבוע הבא
venontan semajnon
veh-NOHN-tahn sehm-IGH-nohn
בֵנוֹנְטַן סֵמַיְנוֹן
יום ראשון
dimanĉo
dee-MAHN-choh
דִימַנְצ'וּ
יום שני
lundo
LOON-doh
לוּנְדוֹ
יום שלישי
mardo
MAHRR-doh
מַרְדוֹ
יום רביעי
merkredo
mehrr-KRREH-doh
מֵרְקְרֵדוֹ
יום חמישי
ĵaŭdo
JOW-doh
זַ'אווְדוֹ
יום שישי
vendredo
vehn-DRREH-doh
בֵנְדְרֵדוֹ
יום שבת
sabato
sah-BAH-toh
סבַּטוֹ

חודשים[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
januaro
yahn-oo-AHRR-oh
ינוארו
פברואר
februaro
fehb-oo-AHRR-oh
פברוארו
מרץ
marto
MAHRR-toh
מארטו
אפריל
aprilo
ah-PRREE-loh
אפרילו
מאי
majo
MAY-oh
מאיו
יוני
junio
yoo-NEE-oh
יוניו
יולי
julio
yoo-LEE-oh
יוליו
אוגוסט
aŭgusto
ow-GOOS-toh
אוגוסטו
ספטמבר
septembro
sehp-TEHM-brroh
ספטמברו
אוקטובר
oktobro
ohk-TOH-brroh
אוקטוברו
נובמבר
novembro
noh-VEHM-brroh
נובמברו
דצמבר
decembro
deh-TSEHM-brroh
דצמברו

צבעים
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
nigra
NEE-grra
ניגרה
לבן
blanka
BLAHN-kah
בלאנקה
אפור
griza
GRR-eezah
גריזה
אדום
ruĝa
ROO-jah
רוג'ה
כחול
blua
BLOO-ah
בלואה
צהוב
flava
FLAH-vah
פלאבה
ירוק
verda
VEHRR-dah
ורדה
כתום
oranĝa
oh-RRAHN-jah
אורנג'ה
סגול
purpura
poorr-POOR-ah'
פורפורה
חום
bruna
BRROO-nah
ברונה
וורוד
roza
RROH-zah
רוזה

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Kiom kostas bileto al _____?
KEE-ohm KOHS-tahs bee-LEHT-oh al _____?
קיאום קוסטאס בילטו אל ____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Mi volus bileton al _____, bonvolu.
mee VOH-loos bee-LEHT-ohn al _____
מי וולס בילטון אל _____, בונוולו.
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Kien ĉi tiu trajno/aŭtobuso iras?
KEE-eh chee TEE-oo trray-noh/ow-toh-BOOS-oh EE-rras?
קיאה צ'י טיאו טראינו/אאוטובוסו אירס?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
KEE-eh EHS-tahs lah trray-noh/ow-toh-BOOS-oh al _____?
קיאה אסטאס לה טראיונו/אאוטובוסו אל _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Ĉu tiu trajno/aŭtobuso haltas en/ĉe _____?
choo TEE-oo trray-noh/ow-toh-BOOS-oh HAHL-tahs ehn/cheh _____?
צ'ו טיאו טראיונו/אאוטובוסו האלטאס אן/צ'ה _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ יוצאים ?
Kiam la trajno/aŭtobuso por _____ lasos?
KEE-ahm lah trray-noh/ow-toh-BOOS-oh pohrr _____ LAHS-ohs?
קיאם לה טראיונו/אאוטובוסו פור ____ לאסוס?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kiam tiu trajno/aŭtobuso alvenos en _____?
KEE-ahm TEE-oo trray-noh/ow-toh-BOOS-oh ahl-VEHN-ohs ehn _____?
קיאם טיאו טראיונו/אאוטובוסו אלוונוס אן ____?

כיוונים[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Kiel mi povas atingi ______?
KEE-ehl mee POH-vahs ah-TEEN-ghee ______?
?
...תחנת הרכבת ?
...la trajno stacio?
...lah TRRAY-noh-stah-TSEE-ohn?
?
...תחנת האוטובוס ?
...la aǔtobuso-stacio?
...lah ow-toh-BOOS-stah-TSEE-ohn?
?
... שדה התעופה ?
...la aerohaveno?
...la ah-ehrroh-hah-VEHN-ohn?
?
...אזור מרכז העיר ?
...urbocentro?
...oorr-boh-TSEN-trrohn?
?
...אכסנית נוער ?
...la junularogastejo?
...lah yoo-noo-lah-rrahn-gahs-TEY-yohn?
?
...המלון _____ ?
... la ______ hotelo?
lah ______ hoh-TEH-lohn'?
?
...השגרירות הישראלית?
...la Israela konsulejo?
lah Israela kohn-soo-LEH-yohn?
?
היכן ישנם הרבה...
Kie estas multaj ______?
KEE-eh EHS-tahs MOOL-tigh ______?
?
...מלונות?
...hoteloj?
...hoh-TEHL-oy?
?
...מסעדות?
...restoracioj?
...rrehs-tohrr-ah-TSEE-oy?
?
...פאבים?
...trinkejoj?
...trreenk-EH-yoy?
?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...ejoj vidi?
...vee-Dey-oyn?
?
אתה יכול להראות לי על המפה ?
Vi povas montras min sur la mapo?
vee POH-vahs MOHN-trree al mee soorr lah MAH-poh?
?
רחוב
strato
STRRAH-tohn
?
פנה שמאלה
Turni maldekstra.
TOORR-noo mahl-DEHKS-trreh
?
פנה ימינה.
Turni dekstra
TOORR-noo DEHKS-trreh.
?
שמאלה
maldekstra
mahl-DEHKS-trrah
?
ימינה
dekstra
DEHKS-trrah
?
היישר מלפנים
rektaantaŭa
rrehk-tah-ahn-TOW-ah
?
לקראת _____
al la ______
ahl lah ______
?
אחרי ה- _____
preter la ______
PRREH-terr lah ______
?
לפני ה- _____
antaǔ la ______
AHN-tow lah ______
?
חפש את ה- _____
Rigard al la ______
rree-Gahrr-du al lah ______
?
צומת דרכים
stratkruciĝo
strraht-krroo-TSEE-joh
?
צפון
nordo
NOHRR-doh
?
דרום
sudo
SOO-doh
?
מזרח
oriento
ohrri-EHN-toh'
?
מערב
okcidento
ohk-tsee-DEHN-toh
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksio!
TAHK-sio!
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Konduk min al ______, bonvolu.
KOHN-doo-kee meen ahl ______, bohn-VOH-loo
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Kiom estas la kosto atingi al ______?
KEE-ohm EHS-tahs lah KOH-stoh ah-TEEN-gi ahl ______?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Okupi min tie, bonvolu.
oh-KOOP-ee meen TEE-eh, bohn-VOH-loo
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Ĉu vi havas gasteblaj ĉambroj?
choo vee HAh-vahs gahs-TEH-blahyn CHAHM-broyn?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Kiom kostas ĉambron por unu homo/du homoj?
KEE-ohm KOHS-tahs CHAHM-brohn pohrr OO-noo HOH-moh / doo HOH-mohy?
?
האם יש בחדר ___...
Ĉu la ĉambro havas...
choo lah CHAHM-broh HAH-vahs...
?
...סדינים ?
...littukojn?
...leet-TOOH-kohyn?
?
...חדר אמבטיה ?
...necesejon?
...neh-tse-SAY-ohn?
?
...טלפון ?
...telefonon?
...teh-leh-FOH-nohn?
?
...טלוויזיה ?
...televidon?
...teh-leh-VEE-dohn?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
choo mee POH-vahs VEE-dee lah CHAHM-brohn?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Ĉu vi havas ion pli trankvila?
choo vee HAH-vahs EE-ohn plee trank-VEE-lah?
?
... גדול יותר ?
...pli granda?
...plee GRAHN-dah?
?
...נקי יותר ?
...pli pura?
...plee POO-rah?
?
...זול יותר?
...pli malmultekosta?
...plee mahll-mooll-teh-KOHS-tah?
?
טוב, אני אקח אותו..
Bone, mi gastigos.
BOH-neh, mee gahs-TEE-gohs..
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Mi restos per _____ nokto(j)
mee EHS-tohs doom____ NOHK-toh(y)
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Ĉu vi povas rekomendi min alia hotelo?
?
?
האם יש לך כספת ?
Ĉu vi havas monŝrankon?
?
?
... לוקרים ?
...ŝrankoj?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Ĉu enhavas matenmanĝo/vespermanĝo?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Kioma horo estas matenmanĝo/vespermanĝo?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
Bonvolu purigu mian ĉambron
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Ĉu vi povas veki min je _____?
?
?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Mi volas elregistriĝi
?
?

כסף
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Ĉu vi akceptas usonajn dolarojn?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Kie mi povas ŝanĝi monon?
?
?
מהו שער החליפין ?
Kio estas la kurzo?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Kie estas bankaŭtomato?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Tablo por unu persono/du personoj
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Bonvolu, ĉu mi rajtas vidi la menuon? mi petas
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Bonvolu, ĉu eblas vidi la kuirejon?
?
?
אני צמחוני/ת.
Mi estas vegetarano
mee EST-ahs veh-geh-tah-RRAH-noh
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
Mi ne manĝas porkaĵon
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Mi manĝas nur koŝerajn manĝaĵojn
?
?
תפריט
menuo
?
?
ארוחת בוקר
matenmanĝo
?
?
ארוחת צהריים
lunĉo / meztagmanĝo
?
?
ארוחת ערב
vespermanĝo
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
Mi interesiĝas pri
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Mi volas platon kun
?
?
עוף
kukaĵo
?
?
בקר
viandaĵo
?
?
דג
fiŝaĵon
?
?
בשר חזיר
porkaĵo
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
fromaĵo
?
?
ביצים
ovaĵo / ovoj
?
?
סלט
salado
?
?
ירקות
legomoj
?
?
פירות
fruktoj
?
?
לחם
pano
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
pastaĵo
?
?
אורז
rizo
?
?
שעועית
faboj
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Ĉu mi povas ricevi glason de
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
mi volas trinki glason da
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Ĉu mi povas ricevi botelon de
?
?
קפה
kafo
?
?
תה
teo
?
?
מיץ
suko
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
akvo
?
?
בירה
biero
?
?
יין אדום / לבן
blanka aŭ ruĝa vino
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
ĉu mi rajtas iom da
?
?
מלח
salto
?
?
פלפל
pipro
?
?
חמאה
butero
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
mi pardonpetas
?
?
אני סיימתי
Mi finiĝis
?
?
זה היה טעים.
Tiu estis bongusta
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
vi rajtas purigi la tablon
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
bonvolu, donu al mi la konton
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Vi servas alkoholo?
choo vee SEHRR-vahs ahl-koh-HOL-ohn
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Biero/Du bieroj, bonvolu.
bee-EH-rrohn/doo bee-EH-rroyn, bohn-VOH-loo
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Glaso da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
GLAH-soh dah RROO-jah/BLAHN-kah VEE-noh, bohn-VOH-loo
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Pajnton, bonvolu
?
?
בקבוק, בבקשה.
Botelo, bonvolu.
boh-TEH-loh bohn-VOH-loo
?
ויסקי
viskio
vees-KEE-oh
?
וודקה
vodko
VOHD-koh
?
רום
rumo
RROO-moh
?
מים
akvo
AHK-voh
?
סודה
seltersakvo
sehl-tehrr-SAHK-voh
?
מי טוניק
tonikakvo
toh-neek-AHK-voh
?
מיץ תפוזים
oranĝo suko
oh-RRAN-joh SOO-koh
?
קוקה קולה
CocaCola
KOH-kah-KOH-lah-oh
?
עוד אחד בבקשה.
Una plia, bonvolu
OO-noo PLEE bohn-VOH-loo
?
מתי אתם סוגרים ?
Kiam estas fermtempomezur?
KEE-ahm EHS-tahs la fehrrm-tehm-pohn?
?
לחיים!
Huraas! / Je via sano!
HOORR-ah! / yeh VEE-ah SAH-noh!
?

קניות
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Kiom kostas ĉi tio?
KEE-ohm KOStahs chee TEE-oh
?
זה יקר מדי !
Tio estas tro multekosta
TEE-oh EHS-tahs trroh muhl-teh-KOHS-tah
?
האם אתה לוקח _____?
Vius okupas ______?
VEE oh-KOO-poos ______?
?
יקר
kara
KAH-rrah
?
זול
malkara
mahl-KAH-rrah
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Mi ne povas pagi la koston de ĝi
mee neh POH-vahs PAH-gee lah KOHS-tohn
?
אני לא רוצה את זה
Mi ne povas ĝin
mee neh VOH-lahs jeen
?
אתה מרמה אותי.
Vi estas fraŭdanta mi
vee EHS-tahs frrow-DAHN-tah meen
?
אני לא מעוניין/ת.
Mi ne interesita
mee neh EHS-tas een-tehrr-ehs-EET-ah
?
בסדר, אני אקח את זה
Konsenite, mi aĉetos ĝin
kohn-sehn-TEET-eh, mee ah-CHEH-tohs jeen
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Mi povas havas sakon?
mee POH-vahs HAH-vee SAHK-ohn
?
אני זקוק/ה ל...
Mi bezonas...
mee beh-ZOHN-ahs...
?
...משחת שיניים.
...dentpasto
...mee beh-ZOHN-ahs
?
...מברשת שיניים.
...dentbroso
...dehnt-BRROH-sohn)
?
...טמפונים.
...tamponoj
...tahm-POHN-oyn
?
...סבון.
...sapo
...SAH-pohn
?
...שמפו.
...ŝampuo
...shahm-POO-ohn
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...dolortrankviligno
...doh-lohrr-trrahnk-veel-EEG-ohn
?
...תרופה להצטננות.
...malvarmumkuracilo
...mahl-vahrr-moom-koorr-ahts-EEL-ohn
?
...תרופה לכאב בטן.
...stomakkuracilo
...stoh-mahk-koorr-ahts-EEL-ohn
?
...תער.
...razilo
...rraz-EEL-ohn
?
...סוללות.
...baterioj
...bah-tehrr-EE-oyn
?
...מטרייה
...pluvombrelo
...ploov-ohm-BRREH-lohn
?
...קרם הגנה.
...sunbrunŝmiraĵo
...soon-brroon-shmeer-AH-john
?
...גלויה.
...poŝtkarto
...pohsht-KAHRR-tohn
?
...בולים..
...poŝtmarkoj
...pohsht-MAHRR-koyn
?
...נייר מכתבים.
...skribpapero
...skrreeb-PAHP-ehrrohn
?
...עט.
...skriboplumo
...skrreeb-PLOO-mohn
?

נהיגה
[עריכה]

עברית אספרנטו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Mi volas lupreni aŭtomobilon
?
מי בולאס לופרני אוּוטוֹמוֹבּילוֹן
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Ĉu mi povas havi asekuron?
?
צ׳וּ מי פוֹבאס האבי אסקוּרוֹן
עצור
haltu
?
האלטוּ
האט
malrapidu
?
?
נתיב חד סטרי
unu direkto
?
?
תן זכות קדימה
donu al mi la antaŭirrajton
?
?
אין חנייה
ne parkumu
?
?
מגבלת מהירות
rapidlimo
?
?
תחנת דלק
benzinstacio
?
?
בנזין
benzino
?
?
דיזל
dizeloleo
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: אספרנטו
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: אספרנטו

הערות שוליים[עריכה]

 1. איך לרשום את העיצור הזה בתעתיק העברי?