הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במדינות הבלטיות בהם השפה האסטונית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי אסטונית

אֶסטוֹנית (eesti keel) היא שפה פינו-אוּגרית אותה דוברים בסביבות 1.1 מיליון בני אדם. מרבית דוברי השפה הם תושבי אסטוניה בה אסטונית היא השפה הרשמית היחידה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - בגרסה הארוכה נהגה כהגיית צירה, בגרסה הקצרה נהגית כהגיית שווא נע
 • i - נהגית כחיריק
 • o - בגרסה הארוכה נהגית כהגיית קובוץ, בגרסה הקצרה נהגית כתנועה בין קובוץ לבין חולם
 • u - נהגית כ-U אומלאוט בגרמנית, או כ-U בצרפתית.
 • ä - נהגית כתנועה בין צרה לבין פתח
 • ö - נהגית כתנועה בין חולם לבין צרה, כמו eu הצרפתי, ö הגרמני או האות e באנגלית כמו במילה האנגלית egg.
 • ü - נהגית כתנועת ביניים בין חיריק לקובוץ, כמו צליל האות U הצרפתית.
 • õ - צליל ייחודי לשפה האסטונית. נהגית כתנועה בין צרה לבין פתח

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגה כ-S לפני התנועות e, i או y. בכל מקום אחר נהגית K.
 • d - נהגה כהגיית דל"ת דגושה עם הלשון צמוד לאחורי השיניים.
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני התנועות הקדמיות: e, i, y, ä או ö. נהגה כהגיית גימ"ל בכל מקום אחר (לרוב כלל אינה נהגיית)
 • h - נהגה כהגיית ה"א (לעיתים כלל אינה נהגיית)
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כשי"ן לפני התנועות e, i, y, ä או ö. נהגית כ-K באנגלית בכל מקום אחר.
 • l - נהגה כהגיית למ"ד מוולנת - אין מקבילה עברית. 'lj' נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • q - נהגה כ"קְוּוּ" לפני תנועות.
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת. 'Rs' נהגה כהגיית שי"ן עם קצה הלשון מופנה אחורנית.
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך. 'skj' ו-'stj' נהגה כחי"ת.
 • š - נהגה כהגיית שי"ן.
 • t - נהגה כהגיית ת"ו עם הלשון צמודה לאחורי השיניים. 'tj' נהגה כצליל בין ch הגרמני לאחר התנועות הקדמיות לבין שי"ן הימנית, צליל הדומה ל-טש שיני-חיכי ללא צליל הט' בהתחלה
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • w - נהגה כהגיית ו"ו ארוכה
 • x - נהגה כהגיית "קְסְ"
 • z - נהגה כהגיית סמ"ך
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באסטונית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Tere
TEHR-reh
?
מה שלומך?
Kuidas läheb?
?
?
טוב מאוד, תודה.
Hästi, aitäh
?
?
מה שמך?
Mis on sinu/teie nimi?
?
?
השם שלי הוא _____.
Minu nimi on ______
MEE-noo NEE-mee ohn _____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Meeldiv tutvuda
?
?
בבקשה
Palun
PAH-loon
?
תודה
Tänan
TA-nahn
?
כן
Jah
YAHH
?
לא
Ei
ay
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Vabanda
VAH-bahn-dah
?
סליחה (התנצלות)
Vabandust
VAH-bahn-doost
?
להתראות (פורמלי)
Head aega
HEH-ahd AH-eh-gah
?
להתראות (לא פורמלי)
Nägemist
NAH-geh-mist
?
אני לא מדבר/ת אסטונית‏.
Ma ei räägi eesti keelt
MAH ay RAA-gee EHS-tee KEHLT
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Kas sa/te räägid/räägite inglise keelt?
KAHS sah RAA-gee-th EENG-lee-seh KEHLT?/KAHS teh RAA-gee-teh EENG-lee-seh KEHLT?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Kas on keegi siin kes räägib inglise keelt?
kahs ohn KEH-key seen kehs RAA-keyeb EEN-klee-seh kehlt?
?
הצילו!
Aidake!
IGH-dak-keh!
?
בוקר טוב
Tere hommikust
TEH-reh HOHM-mee-koost
?
ערב טוב
Tere õhtust
TEH-reh HOOKH-toost
?
לילה טוב
Head ööd
HEH-ahd hird
?
אני לא מבין/ה
Ma ei saa aru
MAH ay sahh AH-roo
?
איפה השירותים ?
Kus on tualett?
KOOS ohn TWAH-let?
?
מה?
kaj?
?
?
איפה?
kje?
?
?
מי?
kdo?
?
?
מתי?
kdaj?
?
?
איזה?
kateri?
?
?
למה?
zakaj?
?
?
איך?
kako?
?
?
כמה?
koliko?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Jäta/Jätke mind rahule
YA-tah/YA-tkeh meend rah-HOO-leh
?
אל תיגע בי!
Ära puuduta mind!
A-rah poo-OODOO-tah meend!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Ma kutsun politsei
mah KOOT-soon poh-LEET-say
?
משטרה!
Politsei!
poh-LEET-say!
?
עצור! גנב!
Stop! Varas!
stohp! VAH-rahs!
?
אני זקוק לעזרתך
Ma vajan teie abi
mah VAH-yahn TAY-ee-eh AH-bee
?
זה מקרה חירום
See on hädaolukord
sehh ohn ha-dow-LOO-kohrd
?
איבדתי את דרכי
Ma olen eksinud
mah OH-lehn ehk-SEE-nood
?
איבדתי את התיק שלי
Ma kaotasin oma koti
mah kah-oh-TAH-seen OH-mah KOH-tee
?
איבדתי את הארנק שלי
Ma kaotasin oma rahakoti
mah kah-oh-TAH-seen OH-mah rah-HAH-koh-tee
?
אני חולה
Ma olen haige
mah OH-lehn HAI-geh
?
נפצעתי
Ma olen vigastatud
mah OH-lehn vee-gahs-TAH-tood
?
אני זקוק לרופא
Ma vajan arsti
mah VAH-yahn AHRS-tee
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Kas ma võin/võiksin sinu/teie telefoni kasutada?
kahs mah vehh-EEK-seen teh-ee-eh teh-LEH-foh-nee kah-SOO-tah-dah?
?

מספרים
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
null
nool
?
1
üks
ewks
?
2
kaks
kahks
?
3
kolm
kohlm
?
4
neli
NEH-lee
?
5
viis
veess
?
6
kuus
kooss
?
7
seitse
SAYT-seh
?
8
kaheksa
KAH-hek-sah
?
9
üheksa
EW-hek-sah
?
10
kümme
KEWM-meh
?
11
üksteist
EWKS-tayst
?
12
kaksteist
KAHKS-tayst
?
13
kolmteist
KOHLM-tayst
?
14
neliteist
NEH-lee-tayst
?
15
viisteist
VEESS-tayst
?
16
kuusteist
KOOSS-tayst
?
17
seitseteist
SAYT-seh-tayst
?
18
kaheksateist
KAH-hek-sah-tayst
?
19
üheksateist
EW-hek-sah-tayst
?
20
kakskümmend
KAHKS-kewm-mend
?
21
kakskümmend üks
KAHKS-kewm-mend EWKS
?
22
kakskümmend kaks
KAHKS-kewm-mend KAHKS
?
23
kakskümmend kolm
KAHKS-kewm-mend KOHLM
?
30
kolmkümmend
KOHLM-kewm-mend
?
40
nelikümmend
NEH-lee-kewm-mend
?
50
viiskümmend
VEESS-kewm-mend
?
60
kuuskümmend
KOOSS-kewm-mend
?
70
seitsekümmend
SAYT-seh-kewm-mend
?
80
kaheksakümmend
KAH-hek-sah-kewm-mend
?
90
üheksakümmend
EW-hek-sah-kewm-mend
?
100
sada
SAH-dah
?
200
kakssada
KAHKS-sah-dah
?
300
kolmsada
KOHLM-sah-dah
?
1,000
tuhat
TOO-haht
?
2,000
kaks tuhat
KAHKS TOO-haht
?
1,000,000
miljon
MEEL-yohn
?
חצי
pool
pohl
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית אסטונית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: אסטונית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: אסטונית