לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים בהם אלבנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי אלבנית

אלבנית (Shqip) היא שפה ממשפחת השפות ההודו-אירופאיות. אלבנית היא השפה הרשמית של אלבניה. נכון ל-2011 היו מעל ל-5.4 מיליון דוברי אלבנית ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה נמצאים באלבניה, קוסובו, מקדוניה ויוון.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כקמץ/פתח.
 • e - הגית כסגול/צירה
 • i - נהגית כיו"ד
 • o - נהגית כחולם
 • u - נהגית כשורוק
 • ë -
 • y -

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כבי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • ç - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • dh - נהגית כהגיית דל"ת רפה
 • f - נהגית כפ"א רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • gj - נהגית כהגיית גימ"ל מחונככת
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגה כהגיית כ"ף
 • l - נהגית כלמ"ד
 • ll - נהגית כלמ"ד מוולנת (אין מקבילה עברית)
 • m - נהגית כמ"ם
 • n - נהגית כנו"ן
 • nj - נהגה כהגיית נו"ן ויו"ד שוואית בקירוב
 • p - נהגית כפ"א דגושה
 • q - נהגה כהגיית כ"ף מחונככת
 • r - נהגה כהגיית רי"ש לשונית
 • rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגית כהגיית כסמ"ך
 • sh - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • th - נהגה כהגיית ת"ו רפה
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • x - נהגה "דְּזְ"
 • xh - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • zh - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באלבנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Tungjatjeta
toon-jah-TYEH-tah
?
שלום (לא פורמלי).
Tung
TOONG
?
מה שלומך?
Si jeni?
see YEH-nee?
?
טוב מאוד, תודה.
Jam mirë, faleminderit
yahm-MEER, fah-lehm-meen-DEH-reet
?
מה שמך?
Si e ke emrin?
see keh EHM-reen?
?
השם שלי הוא _____.
Quhem______
CHYOO-hem_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Më vjen mirë
muh VYEHN MEER
?
בבקשה
Ju lutem
yoo LOO-tehm
?
תודה
Faleminderit
fah-lehm-meen-DEH-reet
?
על לא דבר
S'ka përse
skah purr-SEH
?
כן
Po
poh
?
לא
Jo
yoh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Më falni
mah FAHL-nee
?
סליחה (התנצלות)
Më falni
mah FAHL-nee
?
להתראות (פורמלי)
Mirupafshim
mee-roo-PAHF-sheem
?
להתראות (לא פורמלי)
Shëndet
shuhn-DEHT
?
אני לא מדבר/ת אלבנית
?
?
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
A flisni Anglisht?
ah FLEES-nee ahn-GLEESHT?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
A flet njeri anglisht?
ah FLEHT NYEH-ree ahn-GLEESHT?
?
הצילו!
Ndihmë!
ndeem!
?
בוקר טוב
Mirëmëngjes
meer-muhn-JEHS
?
אחר הצהריים טובים.
Mirëdita
meer-DEE-tah
?
ערב טוב
Mirëmbrëma
meerm-BRUH-mah
?
לילה טוב
Natën e mirë
NAH-tehn eh MEER
?
אני לא מבין/ה
Nuk kuptoj
nook koop-TOY
?
אני מבין/ה
Kuptoj
koop-TOY
?
איפה השירותים ?
Ku është nevojtorja?
koo uhsht neh-voy-TOHR-yah?
?
מה?
çfarë?
?
?
איפה?
ku?
?
?
מי?
kush?
?
?
מתי?
kur?
?
?
איזה?
e cila?
?
?
למה?
pse?
?
?
איך?
se si?
?
?
כמה?
sa shume?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Më lini të qetë!
muh LEE-nee tuh CHEHT!
?
אל תיגע בי!
Mos më prek!
moss muh prehk!
?
התקשר למשטרה!
Tërhiqni vëmendjen e policisë!
tuhr-HEECH-nee vuh-MEND-yen eh poh-lee-TSEES!
?
משטרה!
Policia!
poh-lee-TSEE-yah!
?
עצור! גנב!
Ndalimi! Hajdut!
ndah-LOO-nee hi-DOOT!
?
אני זקוק לעזרתך
Unë kam nevojë për ndihmën tuaj
oon kahm neh-VOY puhr NDEE-uhn TOO-eye
?
זה מקרה חירום.
Është një rast urgjent
uhsht nyuh RAHST oor-JEHNT
?
איבדתי את דרכי.
Unë jam i humbur
oon yahm ee HOOM-boor
?
איבדתי את התיק שלי
Kam humbur çanten time
kahm HOOM-boor CHAHN-ten TEE-meh
?
איבדתי את הארנק שלי
Kam humbur portofolin tim
kahm HOOM-boor pohr-toh-FOH-leen teem
?
אני חולה
Unë jam i sëmurë
oon yahm ee suh-MOOR
?
נפצעתי
Unë kam qenë plagosur
oon kahm chehn plah-GOH-soor
?
אני זקוק לרופא
Unë kam nevojë për një doktor
oon kahm neh-VOY puhr nyuh dohk-TOHR
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mund të përdorni telefonin tuaj?
moond teh puhr-DOHR-nee teh-leh-FOH-nee TOO-eye?
?

מספרים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
zeh-ROH
?
1
një
nyeh
?
2
dy
doo
?
3
tre
trehh
?
4
katër
kah-TAHR
?
5
pesë
pehs
?
6
gjashtë
jahsht
?
7
shtatë
shtaht
?
8
tetë
teht
?
9
nëntë
nahnt
?
10
dhjetë
thyeht
?
11
njëmbëdhjetë
nyehm-behd-THYEHT
?
12
dymbëdhjetë
dewm-bah-THYEHT
?
13
trembëdhjetë
trehm-bah-thyeh-TAH
?
14
katërmbëdhjetë
kah-tuhrm-bah-thyeh-TAH
?
15
pesëmbëdhjetë
peh-sahm-bah-thyeh-TAH
?
16
gjashtëmbëdhjetë
jahsh-tahm-bah-thyeh-TAH
?
17
shtatëmbëdhjetë
shtah-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
18
tetëmbëdhjetë
teh-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
19
nëntëmbëdhjetë
nuhn-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
20
njëzet
nyeh-ZEHT
?
21
njëzet e një
?
?
22
njëzet e dy
?
?
23
njëzet e tre
?
?
30
tridhjetë
tree-THYEHT
?
40
dyzet
doo-ZEHT
?
50
pesëdhjetë
pehs-THYEHT
?
60
gjashtëdhjetë
jahsht-THYEHT
?
70
shtatëdhjetë
shtaht-THYEHT
?
80
tetëdhjetë
teht-THYEHT
?
90
nëntëdhjetë
nahn-tah-THYEH-tah
?
100
njëqind
nyah-CHEEND
?
200
dyqind
dew-CHEEND
?
300
treqind
treh-CHEEND
?
1,000
njëmijë
NYUH-mee-yuh
?
2,000
dy mijë
?
?
1,000,000
një milion
nyeh mee-LYOHN
?
חצי
gjyshmë
?
?
רבע
çeyrek
?
?

זמן
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
tani
?
?
מאוחר יותר
më vonë
?
?
לפני
më pas
?
?
בוקר
mëngjes
?
?
בבוקר në mëngjes
?
?
אחר הצהריים
pasditë
?
?
ערב
mbremë
?
?
בערב
në mbremë
?
?
לילה
natë
?
?

שעות[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
orë një në mengjës
?
?
שתיים לפנות בוקר
dy në natës(pas mengjës)
?
?
תשע בבוקר
nëntë në mengjës
?
?
צהרי היום
ditë
?
?
בשעה אחת בצהריים
ora një në ditë
?
?
בשעה שתיים בצהריים
ora dy një ditë
?
?
שעה שש בערב
ora gjashtë në mbrema
?
?
שעה שבע בערב
ora shtatë në mbrema
?
?
שעה 18:45 בערב ora gjashtë dyzet e pesë në mbrema
?
?
שעה19:15 בערב
ora shtatë dhe çeyrek në mbrema
?
?
שעה 19:30 בערב
ora shtatë dhe gjyshme në mbrema
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
minutë(t)
?
?
_____ שעה/ות
orë(t)
?
?
_____ יום/ימים
ditë(t)
?
?
_____ שבוע/ות javë(t)
?
?
_____ חודש/ים
muaj(t)
?
?
_____ שנה/ים
vit(it)
?
?

ימים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום sot
?
?
אתמול dje
?
?
מחר neser
?
?
השבוע
në këtë javë
?
?
בשבוע שעבר
në javë e kaluar
?
?
בשבוע הבא
në javë e ardhë
?
?
יום ראשון
e diel
?
?
יום שני
e henë
?
?
יום שלישי
e martë
?
?
יום רביעי
e merkurë
?
?
יום חמישי e enjte
?
?
יום שישי
e premte
?
?
יום שבת
e shtunë
?
?

חודשים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
janar
?
?
פברואר
shkurt
?
?
מרץ
mart
?
?
אפריל
prill
?
?
מאי
maj
?
?
יוני qershor
?
?
יולי
korrik
?
?
אוגוסט
gjusht
?
?
ספטמבר
shtator
?
?
אוקטובר tetor
?
?
נובמבר
nëntor
?
?
דצמבר
dhjetor
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
zi/zezë
?
?
לבן
bardh\ë
?
?
אפור
gri
?
?
אדום
kuq\e
?
?
כחול blu\kaltër
?
?
צהוב
verdhë
?
?
ירוק
jeshil
?
?
כתום
portokalli
?
?
סגול
purpur
?
?
חום
kafe
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
sa kushton bileti tek?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
një billet tek... ju lutem
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
ky shkon ky autobusi/treni?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
ky është autobusi/treni që shkon tek...
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
a ndalon ky autobusi/treni në stacioni...
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
kur autobusi/treni që shkon në... nis stacionin?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
kur do të autobus/treni arrijë në stacioni...
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
si shkohet tek...
?
?
...תחנת הרכבת ?
stacioni i trenit?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
stacioni i autobusit?
?
?
... שדה התעופה ?
aeraporti?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
qendër të qytetit?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
hoteli?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
ky ndohet shumë...
?
?
...מלונות?
hotele?
?
?
...מסעדות?
restaurante?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
vende për turistet që mund të vizitoj?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
ju lutëm tregoni në harta
?
?
רחוב
rrugë
?
?
פנה שמאלה
kthe majtas
?
?
פנה ימינה. kthe djathas
?
?
שמאלה
majta
?
?
ימינה
djathë
?
?
היישר מלפנים
drejt
?
?
לקראת _____
tek
?
?
אחרי ה- _____
pastaj...
?
?
לפני ה- _____
përballë
?
?
חפש את ה- _____
kërko...
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
veri
?
?
דרום
jug
?
?
מזרח
lindje
?
?
מערב
perëndim
?
?
במעלה הגבעה/ההר
në përpjetje
?
?
במורד הגבעה/הר
në tetëpjetje
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
taksi
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
më çoni tek... ju lutem
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
sa kushton të shkojë tek...
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
më çoni atje ju lutëm
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
a keni dhomë të disponushme?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
sa kushton një dhomë për një\dy njërzit?
?
?
האם יש בחדר ___...
a ka në dhomë?
?
?
...סדינים ?
çarçaf?
?
?
...חדר אמבטיה ? vaskë?
?
?
...טלפון ? telefon?
?
?
...טלוויזיה ?
televizion?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
a mund të shoh dhomën?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ? a keni një dhomë më e qetë?
?
?
... גדול יותר ?
më e madhe?
?
?
...נקי יותר ? më e pullitë?
?
?
...זול יותר? më e lirë?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
në rregull, unë marr
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
do të kaloj... natë
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר? a mund të propozosh një hotel tjetër?
?
?
האם יש לכם כספת ?
a keni kasafortë?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
a çmimi përmban mëngjes\darkë?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
në cilen ora ka mëngjes/drekë?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
ju lutem pastroni dhomën ime
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
a mund të më zgjohesh në orën... ju lutem?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט. unë dëshiroj të largohem
?
?

כסף
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
a mund të paguaj me dollar?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ? a pranoni kartë kredite?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
a këmbëni para?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
ku mund të këmbej para?
?
?
מהו שער החליפין ? cili është kursi i kambimit?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
ku mund të gjej një bankomat?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה.. një tavolinë për një/dy njërzit
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
a mund të pranoj menyn ju lutem?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
a mund të shoh kuzhinën ju lutem?
?
?
אני צמחוני/ת.
unë jam vegjetarian
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר. unë nuk ha derrin
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
תפריט
meny
?
?
ארוחת בוקר
mëngjesi
?
?
ארוחת צהריים
drekë
?
?
ארוחת ערב darkë
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____ unë dëshiroj
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
עוף
pylë
?
?
בשר בקר
mish
?
?
דג
peshqit
?
?
בשר חזיר mish derri
?
?
נקניק
?
?
גבינה
djathë
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
salatë
?
?
ירקות (טריים) verdurë (të fresketa)
?
?
פירות (טריים) frutë (të fresketë)
?
?
לחם bukë
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז oriz
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז portokall
?
?
תפוח molë
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים rrush
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____? a mund të pranoj një gotë?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____? unë dua të pijë një gotë me...
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____? a mund të pranoj shishë me...
?
?
קפה kafe
?
?
תה çaj
?
?
מיץ lëng
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים ujë
?
?
בירה verë
?
?
יין אדום / לבן verë e kuqe\ e bardhë
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____? a mund të pranoj pak
?
?
מלח salcë
?
?
פלפל bibër
?
?
חמאה gjalpë
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר) më falni
?
?
אני סיימתי unë mbraova
?
?
זה היה טעים. ishi shijshëm
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן. mund të pastroni tavolinën
?
?
אנא הבא לי את החשבון. ju lutem jepni faturën
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
a shërbërni alkool
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה.. një verë/dy verët ju lutem
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: אלבנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון אלבני