הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים בהם אלבנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי אלבנית

אלבנית (Shqip) היא שפה ממשפחת השפות ההודו-אירופאיות. אלבנית היא השפה הרשמית של אלבניה. נכון ל-2011 היו מעל ל-5.4 מיליון דוברי אלבנית ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה נמצאים באלבניה, קוסובו, מקדוניה ויוון.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כקמץ/פתח.
 • e - הגית כסגול/צירה
 • i - נהגית כיו"ד
 • o - נהגית כחולם
 • u - נהגית כשורוק
 • ë -
 • y -

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כבי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • ç - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • dh - נהגית כהגיית דל"ת רפה
 • f - נהגית כפ"א רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • gj - נהגית כהגיית גימ"ל מחונככת
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגה כהגיית כ"ף
 • l - נהגית כלמ"ד
 • ll - נהגית כלמ"ד מוולנת (אין מקבילה עברית)
 • m - נהגית כמ"ם
 • n - נהגית כנו"ן
 • nj - נהגה כהגיית נו"ן ויו"ד שוואית בקירוב
 • p - נהגית כפ"א דגושה
 • q - נהגה כהגיית כ"ף מחונככת
 • r - נהגה כהגיית רי"ש לשונית
 • rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגית כהגיית כסמ"ך
 • sh - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • th - נהגה כהגיית ת"ו רפה
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • x - נהגה "דְּזְ"
 • xh - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • zh - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באלבנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Tungjatjeta
toon-jah-TYEH-tah
?
שלום (לא פורמלי).
Tung
TOONG
?
מה שלומך?
Si jeni?
see YEH-nee?
?
טוב מאוד, תודה.
Jam mirë, faleminderit
yahm-MEER, fah-lehm-meen-DEH-reet
?
מה שמך?
Si e ke emrin?
see keh EHM-reen?
?
השם שלי הוא _____.
Quhem______
CHYOO-hem_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Më vjen mirë
muh VYEHN MEER
?
בבקשה
Ju lutem
yoo LOO-tehm
?
תודה
Faleminderit
fah-lehm-meen-DEH-reet
?
על לא דבר
S'ka përse
skah purr-SEH
?
כן
Po
poh
?
לא
Jo
yoh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Më falni
mah FAHL-nee
?
סליחה (התנצלות)
Më falni
mah FAHL-nee
?
להתראות (פורמלי)
Mirupafshim
mee-roo-PAHF-sheem
?
להתראות (לא פורמלי)
Shëndet
shuhn-DEHT
?
אני לא מדבר/ת אלבנית
?
?
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
A flisni Anglisht?
ah FLEES-nee ahn-GLEESHT?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
A flet njeri anglisht?
ah FLEHT NYEH-ree ahn-GLEESHT?
?
הצילו!
Ndihmë!
ndeem!
?
בוקר טוב
Mirëmëngjes
meer-muhn-JEHS
?
אחר הצהריים טובים.
Mirëdita
meer-DEE-tah
?
ערב טוב
Mirëmbrëma
meerm-BRUH-mah
?
לילה טוב
Natën e mirë
NAH-tehn eh MEER
?
אני לא מבין/ה
Nuk kuptoj
nook koop-TOY
?
אני מבין/ה
Kuptoj
koop-TOY
?
איפה השירותים ?
Ku është nevojtorja?
koo uhsht neh-voy-TOHR-yah?
?
מה?
çfarë?
?
?
איפה?
ku?
?
?
מי?
kush?
?
?
מתי?
kur?
?
?
איזה?
e cila?
?
?
למה?
pse?
?
?
איך?
se si?
?
?
כמה?
sa shume?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Më lini të qetë!
muh LEE-nee tuh CHEHT!
?
אל תיגע בי!
Mos më prek!
moss muh prehk!
?
התקשר למשטרה!
Tërhiqni vëmendjen e policisë!
tuhr-HEECH-nee vuh-MEND-yen eh poh-lee-TSEES!
?
משטרה!
Policia!
poh-lee-TSEE-yah!
?
עצור! גנב!
Ndalimi! Hajdut!
ndah-LOO-nee hi-DOOT!
?
אני זקוק לעזרתך
Unë kam nevojë për ndihmën tuaj
oon kahm neh-VOY puhr NDEE-uhn TOO-eye
?
זה מקרה חירום.
Është një rast urgjent
uhsht nyuh RAHST oor-JEHNT
?
איבדתי את דרכי.
Unë jam i humbur
oon yahm ee HOOM-boor
?
איבדתי את התיק שלי
Kam humbur çanten time
kahm HOOM-boor CHAHN-ten TEE-meh
?
איבדתי את הארנק שלי
Kam humbur portofolin tim
kahm HOOM-boor pohr-toh-FOH-leen teem
?
אני חולה
Unë jam i sëmurë
oon yahm ee suh-MOOR
?
נפצעתי
Unë kam qenë plagosur
oon kahm chehn plah-GOH-soor
?
אני זקוק לרופא
Unë kam nevojë për një doktor
oon kahm neh-VOY puhr nyuh dohk-TOHR
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mund të përdorni telefonin tuaj?
moond teh puhr-DOHR-nee teh-leh-FOH-nee TOO-eye?
?

מספרים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
zeh-ROH
?
1
një
nyeh
?
2
dy
doo
?
3
tre
trehh
?
4
katër
kah-TAHR
?
5
pesë
pehs
?
6
gjashtë
jahsht
?
7
shtatë
shtaht
?
8
tetë
teht
?
9
nëntë
nahnt
?
10
dhjetë
thyeht
?
11
njëmbëdhjetë
nyehm-behd-THYEHT
?
12
dymbëdhjetë
dewm-bah-THYEHT
?
13
trembëdhjetë
trehm-bah-thyeh-TAH
?
14
katërmbëdhjetë
kah-tuhrm-bah-thyeh-TAH
?
15
pesëmbëdhjetë
peh-sahm-bah-thyeh-TAH
?
16
gjashtëmbëdhjetë
jahsh-tahm-bah-thyeh-TAH
?
17
shtatëmbëdhjetë
shtah-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
18
tetëmbëdhjetë
teh-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
19
nëntëmbëdhjetë
nuhn-tuhm-buh-thyeh-TAH
?
20
njëzet
nyeh-ZEHT
?
21
?
?
?
22
?
?
?
23
?
?
?
30
tridhjetë
tree-THYEHT
?
40
dyzet
doo-ZEHT
?
50
pesëdhjetë
pehs-THYEHT
?
60
gjashtëdhjetë
jahsht-THYEHT
?
70
shtatëdhjetë
shtaht-THYEHT
?
80
tetëdhjetë
teht-THYEHT
?
90
nëntëdhjetë
nahn-tah-THYEH-tah
?
100
njëqind
nyah-CHEEND
?
200
dyqind
dew-CHEEND
?
300
treqind
treh-CHEEND
?
1,000
njëmijë
NYUH-mee-yuh
?
2,000
?
?
?
1,000,000
një milion
nyeh mee-LYOHN
?
חצי
?
?
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום sot
?
?
אתמול dje
?
?
מחר neser
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית אלבנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: אלבנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון אלבני