הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים בהם איסלנדית היא שפת הרוב (האזורים המיושבים באיסלנד בלבד). בכחול בהיר - האזורים בהם איסלנדית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט (באיי פארו).

איסלנדית (Íslenska) היא שפה צפון גרמאנית והשפה הרשמית של איסלנד. השפה דומה במיוחד, אם כי לא זהה לחלוטין, לשפה הנורדית במאה ה-13. הכתב איסלנדית משתמש באותיות הלטיניות. השפה דומה גם במידה רבה לשפות סקנדינביות אחרות (דנית, שוודית, נורווגית, ופארואזית), ועל כן, לעיתים רבות דוברים של אותן השפות יהיה מסוגלים לדבר ולהבין דוברי איסלנדית.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • A a - הצליל a במילה האנגלית "land" (בגרסה הקצרה), הצליל a במילה האנגלית "car" (בגרסה הארוכה), הצליל ow במילה האנגלית "now" לאחר "ng" או "nk"
 • Á á - הצליל ow במילה האנגלית "now"
 • E e - נהגה כהגיית צירה (בגרסה הקצרה), הצליל ea במילה האנגלית "bear" (בגרסה הארוכה)
 • É é - הצליל ye במילה האנגלית "yes"
 • I i - נהגית כהגיית חיריק (בגרסה הקצרה), הצליל ee במילה האנגלית "meet" לאחר "ng" או "nk"
 • Í í - הצליל ee במילה האנגלית "meet"
 • O o - הצליל o במילה האנגלית "hot" (בגרסה הקצרה), הצליל or במילה האנגלית "door" (בגרסה הארוכה)
 • Ó ó - הצליל o במילה האנגלית "snow"
 • U u - הצליל u במילה האנגלית "put" (בגרסה הקצרה), הצליל oo במילה האנגלית "moon" לאחר "ng" או "nk"
 • Ú ú - הצליל oo במילה האנגלית "moon"
 • Y y - נהגית כמו e, במילה bee באנגלית.
 • Ý ý - נהגית כהגיית חיריק (בגרסה הקצרה), הצליל ee במילה האנגלית "meet" לאחר "ng" או "nk"
 • Æ æ - הצליל i במילה האנגלית "mile"
 • Ö ö - הצליל ur במילה האנגלית "fur" (בגרסה הקצרה), הצליל u במילה האנגלית "fur" (בגרסה הארוכה)

עיצורים[עריכה]

 • B b - נהגה כהגיית פ"א
 • D d - נהגה כהגיית ת"ו
 • Ð ð - נהגה כהגיית דל"ת רפה בקירוב בין תנועות או בסוף מילה. נהגה כהגיית ת"ו רפה בקירוב לפני עיצור אטום
 • F f - נהגה כהגיית פ"א רפה. נהגה כהגיית בי"ת רפה בסמיכות לתנועות. אינו נהגה בין ó ותנועה אחרת. נהגה כהגיית פ"א לפני l או n.
 • G g - נהגה כהגיית כ"ף כאשר מופיע לפני e, i, æ, j, או y. לא נהגה כאשר מופיע אחרי á, ó, u וכאשר מופיע אחרי a או u, או כאשר מופיע בסוף מילה.
 • H h - נהגה כהגיית ה"א, או כ"ף לפני עיצור
 • J j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף כאשר מופיע בתחילת מילה. נהגה כהגיית כ"ף מחונככת ומנושפת בראש מילה ולפני e, i, æ, j, או y.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן
 • P p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה כאשר מופיע בתחילת מילה. נהגה כהגיית פ"א רפה כאשר מופיע לפני s, k, או t. בכל מקום אחר מבוטא "b"
 • R r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • S s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו
 • V v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • X x - נהגה "חְסְ"
 • Þ þ - נהגה כהגיית ת"ו רפה בקירוב

דיפטונגים ושילובי אותיות[עריכה]

 • au - הצליל ur במילה האנגלית "fur"
 • ei, ey - הצליל ay במילה האנגלית "say"
 • gi, gj - הצליל gy במשפט "drag-you"
 • hv - הצליל kv במשפט "lock vent"
 • kk - הצליל chk במילה הסקוטית "Loch Carron"
 • ll - הצליל tl במילה האנגלית "settle"
 • ng - הצליל nk במילה האנגלית "thinker"
 • nn - הצליל dn במשפט "hard-nosed"
 • pp - הצליל "הפ" במילה "הפצ'י"
 • rl - הצליל dl במילה האנגלית "riddle"
 • rn - הצליל dn במשפט "hard-nosed"
 • tt - הצליל "הט" במילה "מרוהט"

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים באיסלנדית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Halló
Hal-law
הַלוו
שלום (לא פורמלי).
Sæll (פנייה לגבר), Sæl (פנייה לאישה)
Sight-l (פנייה לגבר), Sigh-l (פנייה לאישה)
(פנייה לאישה) סַייל, (פניה לגבר) סַייט-ל
מה שלומך?
Hvað segirðu gott?
Kvadh sek-ir-dhu goht?
קוַואד' סֵקירד'וּ גוֹ(ה)ט
טוב מאוד, תודה.
Ég segi allt gott, þakka þér fyrir
Yeh sek-i atlt goht, thah-ka thyer fi-rir
יֵ(ה) סֵקי אַטְלְט גוֹ(ה)ט, תַ'(ה)קַה תִ'יֵיר פיריר
מה שמך?
Hvað heitir þú?
Kvadh hei-tir thu
קוַואד' הֵייטירְ ת'וּ
השם שלי הוא _____.
Ég heiti ______
Yeh hay-ti _____
יֵ(ה) הֵייטִי
שמח/ה לפגוש אותך.
Komdu sæll (פנייה לגבר), Komdu sæl (פנייה לאישה)
Komdu sight-l (פנייה לגבר), Komdu sighl (פנייה לאישה)
(פניה לאישה) קוֹמְדוּ סַייל, (פניה לגבר) קוֹמְדוּ סַיְיטְ-ל
בבקשה Vinsamlegast
Vin-sam-ley-hast
וִינְסַאמ-לֵיי(הַ)אסְט
תודה (פורמלי)
Þakka þér fyrir
Thah-ka thyer fi-rir
תַ'(ה)קַה תִ'יֵיר פיריר
תודה (לא פורמלי)
Takk
Tahk
תַ(ה)ק
על לא דבר
Ekkert að þakka
Eh-kehrt adh thah-ka
אַ(הְ)קֵרְט אַד' תַ'(ה)קַה
כן
Yaw
יַאוּ
לא
Nei
Nay
נֵיי
סליחה (השגת תשומת לב)
Afsakið
Av-sak-idh
אַבְסַקיד'
סליחה (התנצלות)
Fyrirgefðu
Fi-rir-gyev-dhu
פיריר-גֵבְדְ'ה
להתראות (לא פורמלי)
Bless
Bless
בְּלֵס
אני לא מדבר/ת איסלנדית.
Ég tala ekki íslensku
Yeh ta-la eh-ki ees-len-sku
יֵ(ה) טַאלַא אֵ(ה)קי אִיסְלֵנְסקוּ
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Talarðu ensku?
Ta-lar-dhu en-sku?
טַאלַארְדְ'ו אֵנְסקוּ
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Er einhver hérna sem talar ensku?
Er einkver Hert-na sem talar ensku? אֵר אֵיינְקְבֵר הֵרְטְנַה סֵם טַאלַאר אֵנְסְקוּ
הצילו!
Hjálp!
Hyawlp!
(הִ)ייַאוּלְפּ
בוקר טוב
Góðan daginn
Goh-dhan digh-in
גוֹ(ה)דַ'אן דַיִין
ערב טוב
Gott kvöld
Got kvur-lt
גוֹ(ה)ט קְוֵו(רְ)לְט
לילה טוב
Góða nótt
Goh-dha no-ht
גוֹ(ה)דַ'ה נוֹ(ה)ט
אני לא מבין/ה
Ég skil ekki
Yeh skil eh-ki
יֵ(ה) סְקיל אֵ(ה)קי
איפה השירותים?
Hvar er klósettið?
Kvar er klow-sett-idh?
קְבַאר אֵר קלוֹוּ -סֵ(ה)טיד'
מה?
hvað?
kvadh
קְבַאד'
איפה?
hvar?
Kvar
קְבַאר
מי?
hver mun
Kver mun
קְבֵר מוּן
מתי?
hvenær?
Kven-a-ir
קְבֵנ-אַיִיר
איזה?
sem?
Sem סֵם
למה?
hvers vegna?
Kvers vet-na קְבֵרס וֵוטְנַה
איך?
hvernig?
Kvert-nich קְבֵרְטְנִי(ג)ח'
כמה?
hversu margir?
Kver-su margir קְבֵרְסְו מַרְגיר

בעיות
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Láttu mig vera
?Lahtu mi vera
לאהח-טו מי ורה
אל תיגע בי!
ekki snerta mig!
Eh-ki snerta mih
אהקי סנרטה מיגח
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Ég ætla að hringja í lögregluna.
yieh ai-tla adh hrin-kiya y lug-rekluna
ייגח אייטלה אד' (ה)רינקיה אי לוגרקלונה
משטרה! lögreglu Lugreg-lu לוג-רגלו
עצור! גנב! í handtöku! Þjófur! Yi han-tu-ku! fi-yu-ver אי האנטוקו פיובר
אני זקוק לעזרתך
ég þarf á hjálp þinni að halda
Yeh tharv aw hialf thini adh halta י(ה) ת'ארב אוו (ה)יאלפ ת'יני אד' האלטא
זה מקרה חירום. Þetta er neyðartilvik. Theh-ta er nei-dhar-til-vik ת'(ה)טא אר נייד'אר-טיל-ויק
איבדתי את דרכי.
Ég villtist af leið.
Yeh vil-tist av leidh י(ה) וילטיסט אב לייד'
איבדתי את התיק שלי
Taskan mín er týnd
Taskan min er tind
טאסקאן מין אר טינד
איבדתי את הארנק שלי
Ég týndi veskinu mínu
Yeh tin-ti veski-nu mi-nu
י(ה) טינטי וסקינו מינו
אני חולה
ég er veikur
Yeh er vei-kur י(ה) אר וייקור
נפצעתי Ég meiddist Yeh mei-tist י(ה) מייטיסט
אני זקוק לרופא ég þarf lækni Yeh tharv lai-kni י(ה) ת'ארב לייקני
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
má ég nota símann þinn vinsamlegast
Maw yegh no-ta si-man thin vin-sam-le-ghast מאו יגח' נוטה סי-מאן ת'ין וינסאמ-לייג(ח')אסט

מספרים
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
núll
nu-tl
נו-טל
1
einn
eid-n
איי-דן
2
tveir
tvir
תביר
3
þrír
thrir
ת'ריר
4
fjórir
fyow-rir
פיאו-ריר
5
fimm
fim
פים
6
se-x
se-x
סק-ס
7
sjó
syow
סיאו
8
átta
awh-ta
אווגח'-טה
9
níu
ni-ye(u)
נייה(ו)
10
tíu
ti-ye(u)
טייה(ו)
11
ellefu
Et-leve
אטלבה
12
tólf
Towlf
טוולף
13
þrettán
Threh-tawn
ת'רגח'-טאון
14
fjórtán
Fyour-tawn
פיור-טאון
15
fimmtán
Fim-tawn
פימ-טאון
16
sextán
Sextawn
סקסטאון
17
sautján
Seit-yawn
סייט-יאון
18
átján
Aut-yawn
אווט-יאון
19
nítján
Nit-yawn
ניט-יאון
20
tuttugu
Tih-tur
תיגח'-ט(י)ר
21
tuttugu og einn
tuh-tughu ugh eid-n
?
22
tuttugu og tveir
?
?
23
tuttugu og þrír
?
?
30
þrjátíu
?
?
40
fjörutíu
?
?
50
fimmtíu
?
?
60
sextíu
?
?
70
sjötíu
?
?
80
áttatíu
?
?
90
níutíu
?
?
100
eitt­hundrað
?
?
200
tvö­hundrað
?
?
300
þrjú­hundrað
?
?
1000
eitt þúsund
?
?
2000
tvö þúsund
?
?
1,000,000
ein millión
?
?
חצי
Hálf
?
?
רבע Fjórðungur
?
?

זמן
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית איסלנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: איסלנדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: איסלנדית