לדלג לתוכן

עזרה:הוראות תנאי

מתוך ויקימסע

הוראות תנאי (או ParserFunctions) הן הוראות שמאפשרות ליצור תבניות מתוחכמות המבצעות פעולות מתמטיות ולוגיות שונות הכוללות את הפונקציות "חשב", "תנאי", "שווה", "חשב תנאי", "בחר", "קיים", "זמןמ", "זמן" ומספר פעולות נוספות שלא נכללות בהסבר זה. ניתן לעשות שימוש גם בשמן הלועזי של הפונקציות, אם כי בתבניות שכתובות ברובן בעברית נוח יותר להשתמש בשמות העבריים.

תחביר הפונקציות הוא {{#שם הפונקציה:פרמטרים המופרדים בסימן| ביניהם}}.

הפונקציות[עריכה]

חשב[עריכה]

הפונקציה הזו מאפשרת לחשב ביטויים מתמטיים ולוגיים. הפונקציה מוציאה הודעת שגיאה בחלוקות ב־0 וכדומה.

 • שם עברי: #חשב
 • שם אנגלי: ‎#expr
 • תחביר: {{#חשב:החישוב}}

אופרטורים זמינים:

אופרטור פעולה קוד לדוגמה תוצאה
הצגת המספרים {{#חשב:25}}
{{#חשב:123456789012345}}
{{#חשב:0.000001}}
25
1.2345678901234E+14
1.0E-6
( ) קיבוץ פעולות {{#חשב:(30 + 7) * 7}} 259
+ מספר חיובי {{#חשב:+30 * +7}} 210
- מספר שלילי {{#חשב:-30 * -7}} 210
not אופרטור "NOT" לוגי {{#חשב:not 0 * 7}}
{{#חשב:not 30 + 7}}
7
7
* כפל {{#חשב:30 * 7}} 210
/ חילוק, זהה ל־div {{#חשב:30 / 7}} 4.2857142857143
div חילוק, זהה ל־/
ללא חלוקת מספרים שלמים
{{#חשב:30 div 7}}
{{#חשב:5 div 2 * 2 + 5 mod 2}}
4.2857142857143
6
mod "מודולוס", השארית של החלוקה לאחר הפיכת שני המספרים למספרים שלמים.
אזהרה: div ו־mod שונים מכל שפות התכנות.
{{#חשב:30 mod 7}}
{{#חשב:-8 mod -3}}
{{#חשב:-8 mod +3}}
{{#חשב:8 mod 2.7}}
{{#חשב:8 mod 3.2}}
{{#חשב:8.9 mod 3}}
2
-2
-2
0
2
2
+ חיבור {{#חשב:30 + 7}} 37
- חיסור {{#חשב:30 - 7}} 23
round מעגל את המספר הראשון למספר השני של הספרות אחרי הנקודה {{#חשב:30 / 7 round 3}}
{{#חשב:30 / 7 round 0}}
{{#חשב:3456 round -2}}
4.286
4
3500
= שוויון (מספרי ולוגי) {{#חשב:<nowiki>30 = 7}}</nowiki> 0
<> אי־שוויון, זהה ל־!= {{#חשב:30 <> 7}} 1
!= אי־שוויון, זהה ל־<>, "XOR" לוגי {{#חשב:<nowiki>1 != 0}}</nowiki> 1
< קטן מ־ {{#חשב:30 < 7}} 0
> גדול מ־ {{#חשב:30 > 7}} 1
<= קטן מ־ או שווה ל־ {{#חשב:30 <= 7}} 0
>= גדול מ־ או שווה ל־ {{#חשב:30 >= 7}} 1
and "AND" לוגי {{#חשב:4 < 5 and 4 mod 2}} 0
or "OR" לוגי {{#חשב:4 < 5 or 4 mod 2}} 1

תנאי[עריכה]

הפונקציה הזו מאפשרת בחירה בין שתי אפשרויות: אם ביטוי שהועבר לה קיים (כלומר, לא ריק ולא 0), היא מחזירה משהו אחד; אם לא, היא מחזירה משהו אחר.

 • שם עברי: #תנאי
 • שם אנגלי: ‎#if
 • תחביר: {{#תנאי:הביטוי לבדיקה|מה לכתוב אם הביטוי קיים|מה לכתוב אם הביטוי אינו קיים}}

הפונקציה נמצאת בשימוש בעיקר בתבניות, כדי לבדוק האם הועבר להן פרמטר מסוים, אך ייתכנו שימושים נוספים רבים.

הפונקציה אינה מחשבת את הביטוי שהועבר לה; לשם כך קיימת הפונקציה "חשב תנאי".

אם רוצים רק לבדוק האם הועבר לתבנית פרמטר מסוים, אם כן להדפיסו, ואם לא להדפיס ערך אחר, עדיף להשתמש בצורת הכתיבה: {{{שם הפרמטר|ערך ברירת המחדל}}}, ולא בצורה הארוכה יותר {{#תנאי:{{{שם הפרמטר|}}}|{{{שם הפרמטר}}}|ערך ברירת המחדל}}. לעומת זאת, אם רוצים להדפיס בנוסף לפרמטר גם משהו אחר אם הוא קיים, יש להשתמש ב"תנאי".

דוגמאות[עריכה]

כתיבה: {{#תנאי: |אמת|שקר}} -->> תוצאה: שקר

כתיבה: {{#תנאי:1=9|אמת|שקר}} -->> תוצאה: אמת

שווה[עריכה]

הפונקציה הזו היא כמו "#תנאי", אך היא בוררת בין האפשרויות על בסיס השוואה בין שני ביטויים שהועברו לה.

 • שם עברי: #שווה
 • שם אנגלי: ‎#ifeq
 • תחביר: {{#שווה:הביטוי הראשון להשוואה|הביטוי השני להשוואה|מה לכתוב אם הביטויים שווים|מה לכתוב אם הביטויים אינם שווים}}

דוגמאות[עריכה]

כתיבה: {{#שווה: A|A|שתי האותיות שוות|שתי האותיות שונות}}

תוצאה: שתי האותיות שוות

כתיבה: {{#שווה: a|A|שתי האותיות שוות|שתי האותיות שונות}}

תוצאה: שתי האותיות שונות

חשב תנאי[עריכה]

הפונקציה הזו היא כמו "#תנאי", אך בוררת בין האפשרויות על בסיס בדיקה האם החישוב שהועבר לה (הנכתב בתחביר זהה לזה של הפונקציה "#חשב") קיים (כלומר לא 0), או לא.

 • שם עברי: #חשב תנאי
 • שם אנגלי: ‎#ifexpr
 • תחביר: {{#חשב תנאי:החישוב|מה לכתוב אם תוצאת החישוב שונה מ-0|מה לכתוב אם תוצאת החישוב 0}}

דוגמה[עריכה]

בחישוב תנאי בדוגמה נעשה נעשה שימוש בפקודה {{#זמןמ:w}} שמחזירה את היום בשבוע, בין 0 ל6.

כתיבה: {{#חשב תנאי:{{#זמןמ:w}}+1=6|היום יום ששי, זה הזמן לעשות סידורים.| היום יום עבודה רגיל או יום שבת.}}

תוצאה: היום יום ששי, זה הזמן לעשות סידורים.

בחר[עריכה]

הפונקציה הזו מאפשרת לבחור בין כמה אפשרויות, על בסיס בדיקת ערכו של ביטוי שהועבר. למשל, ניתן לקבוע מה לכתוב כשיש ערכים שונים לפרמטר.

 • שם עברי: #בחר
 • שם אנגלי: ‎#switch

הפונקציה נכתבת באופן הבא: {{#בחר:הביטוי לבדיקה|
ערך לדוגמה=מה לכתוב אם זהו ערך הביטוי|
ערך לדוגמה=מה לכתוב אם זהו ערך הביטוי|
ערך לדוגמה=מה לכתוב אם זהו ערך הביטוי|
#ברירת מחדל=מה לכתוב אם ערך הביטוי אינו אחד הערכים שנכתבו לעיל}}

השם האנגלי של "#ברירת מחדל" הוא ‎#default, וגם בו ניתן להשתמש. ניתן גם להשמיטו, ואז לא נכתב כלום אם הביטוי הוא לא אחד מהערכים הנ"ל.

ניתן לרשום ברירת מחדל ללא #default=/#ברירת מחדל= כאשר מוסיפים קו חוצץ, כך:

{{#בחר:הביטוי לבדיקה|
ערך לדוגמה=מה לכתוב אם זהו ערך הביטוי|
ערך לדוגמה=מה לכתוב אם זהו ערך הביטוי|מה לכתוב אם ערך הביטוי אינו אחד הערכים שנכתבו לעיל}}

ניתן כמובן להשתמש בכמה ערכים אפשריים של הביטוי שרוצים – ניתן להשתמש בערך אחד, ולעומת זאת ניתן להשתמש במאה ערכים. (השימוש בערך אחד בלבד אינו מומלץ, שכן לשם כך בדיוק קיימת הפונקציה "#שווה").

אחד השימושים בתבנית הוא כדי לבדוק את ערכו של פרמטר מסוים שהועבר לתבנית ולהחזיר ערך על בסיסו, ואפשר גם להשתמש בתבנית כדי לקבל ערך שונה כשמשתנה מערכת משתנה, למשל כשהיום משתנה, או החודש משתנה.

ההוראה מקבילה ל #שווה בתוך #שווה ועדיפה על פניה בגלל אורכה הקצר.

דוגמה[עריכה]

כתיבה: {{#בחר:{{#זמןמ:xjn}}|1=תשרי|2=חשון|3=כסלו|4=טבת|5=שבט|6=אדר|7=ניסן|8=אייר|9=סיוון|10=תמוז|11=אב|12=אלול}}

תוצאה: אייר

קיים[עריכה]

הפונקציה הזו היא כמו "#תנאי", אך בוררת בין האפשרויות על בסיס בדיקה האם שם הדף שהועבר לה קיים, או לא.

 • שם עברי: #קיים
 • שם אנגלי: ‎#ifexist
 • תחביר: {{#קיים:שם הדף|מה לכתוב אם הדף קיים|מה לכתוב אם הדף אינו קיים}}

את שם הדף לבדיקה יש לכתוב ללא סוגריים מרובעות.

ניתן להשתמש בתבנית, למשל, כדי להציג קישור לערך רק אם הוא קיים.

דוגמה[עריכה]

כתיבה: {{#קיים:אריה|המדריך [[מורודור]] קיים. כדאי לבדוק אם הוא טעון הרחבה.|המדריך מורודור לא קיים. יש לך הזדמנות לפתוח אותו.}}

תוצאה: המדריך מורודור לא קיים. יש לך הזדמנות לפתוח אותו.

זמןמ[עריכה]

הפונקציה הזו מאפשרת גישה למערכת הזמן, בדרך כלל כדי לקבל את הזמן הנוכחי. היא עובדת בשעון הוויקי, ובמקרה של האתרים העבריים - בשעון ישראל.

 • שם עברי: #זמןמ
 • שם אנגלי: ‎#timel
 • תחביר: {{#זמןמ:תבנית להצגת הזמן|התאריך שיש לעבוד עליו}}

התבניות הזמינות מפורטות כאן, וניתן להשתמש גם בתבנית xg, שנותנת את צורת הקניין של החודש ("בינואר"), וכן xx לתו X רגיל. הפרמטר השני אינו חובה, ובו ניתן לציין תאריך ושעה שיש להשתמש בהם (לדוגמה, להציג את הזמן כפי שהיה לפני 24 שעות).

דוגמאות:[עריכה]

כתיבת תאריך לועזי מקוצר: {{#זמןמ:d-m-y}} תוצאה: 24-05-24

כתיבת תאריך לועזי ושעה: {{#זמןמ:G:i:s - j/m/Y}} תוצאה: 18:12:40 - 24/05/2024

כתיבת תאריך לועזי מלא: {{#זמןמ:r}} תוצאה: Fri, 24 May 2024 18:12:40 +0300

כתיבת יום בשבוע: {{#זמןמ:l}} תוצאה: שישי

כתיבת תאריך עברי (מתחלף בחצות): {{#זמןמ:xhxjj xjx xhxjY}} תוצאה: ט"ז באייר ה'תשפ"ד

המרת תאריך לועזי לתאריך עברי: {{#זמןמ:xhxjj xjx xhxjY|31-08-1973}} תוצאה: ג' באלול ה'תשל"ג

זמן[עריכה]

הפונקציה הזו היא בדיוק כמו זמןמ, אבל משתמשת בשעון UTC.

 • שם עברי: #זמן
 • שם אנגלי: ‎#time
 • תחביר: {{#זמן:תבנית להצגת הזמן|התאריך שיש לעבוד עליו}}

ברוב המקרים מומלץ להשתמש בפונקציה זמןמ.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]