לדלג לתוכן

ויקימסע:שכתוב ועריכה

מתוך ויקימסע
עריכה

מדריכים עשויים להימצא במצב המצריך שכתוב או עריכה. מדריכים במצב זה מסומנים באמצעות {{עריכה}} וב{{שכתוב}}:

  • עריכה - יכולות להיות לכך סיבות אחדות: פגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו כך שיעמוד בסטנדרטים של ויקימסע
  • שכתוב - ייתכנו לכך מספר סיבות: ייתכן שהמדריך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.

עריכה או שכתוב[עריכה]

מתי מציבים תבנית שכתוב ומתי תבנית עריכה?

  • שכתוב - המושג שכתוב, מעצם הגדרתו המילונית, פירושו "כתיבה מחדש", "ניסוח מחודש" של טקסט. לפעולה כזאת יש הצדקה, כאשר הטקסט הכתוב סובל מפגמי סגנון, שגיאות תחביר, דקדוק או פיסוק, שגיאות כתיב רבות, שפה עילגת, נמוכה מדי או, להפך, גבוהה ונמלצת מדי. בכל מקרה כזה, כאשר תוכן הטקסט ראוי להופיע כערך, מוצדק, ואפילו הכרחי, לשכתב את הטקסט. עוד מצב שיכול להצדיק שכתוב הוא תרגום קלוקל - אי-הבנה של הטקסט המתורגם, תרגום מילולי וצמוד מדי למקור, משפטים שאינם קוהרנטיים בעברית מחמת ליקויים בהעברת הטקסט המקורי, עומס יתר של פרטים לוקליים לשפת המקור, שאינם נחוצים ואף מיותרים לקורא ועוד.
  • עריכה - שינויים בעימוד, הוספת קישורים ותיקונים דומים הנוגעים למבנה דף כמקובל בוויקימסע, אינם נכנסים להגדרת שכתוב. יכול טקסט להיות כתוב כהלכה מכל הבחינות, אבל עריכתו וסידורו אינם עונים די הצורך על דרישות הוויקימסע. במקרה כזה יש מקום לערוך ולהכניס את התיקונים הדרושים, תוך שמירה על הטקסט הראוי כשלעצמו.

הצבת תבנית[עריכה]

כאשר ניתן לעשות זאת, מומלץ לתקן את הפגמים במדריך בצורה מיידית, ולא להשתמש בתבנית עריכה או שכתוב, אלא אם אינכם מסוגלים לבצע את התיקון הדרוש. אם החלטתם להוסיף תבנית עריכה או שכתוב יש לציין במפורש את הוספת התבנית בתקציר העריכה, על מנת לאפשר בהמשך למצוא את הגרסה שבה הוספה התבנית.

כאשר התבנית חלה רק על פסקה מסוימת, ניתן להשתמש בפרמטר פסקה.

במדריכים חדשים המצריכים שכתוב, כחלופה להוספת התבנית, ניתן להעבירם לארגז חול פרטי של כותב הערך, ולהודיע לכותביהם על כך בדף שיחתם (ניתן להשתמש ב{{עבר}}).

ציון סיבה[עריכה]

ציון הסיבה להוספת תבנית שכתוב או עריכה אינו חובה, אולם רצוי מאוד לעשות כן. ציון סיבה משרת הן את הקוראים שיודעים מה הבעיות במדריך ואיך להתייחס אליו, וגם את הכותבים היודעים באילו נקודות יש לטפל במדריך ובאיזה שלב אפשר להסיר את התבנית. כאשר מוספת תבנית ללא נימוק, אין לכותב המדריך מושג מה הסיבה להופעתה ומה עליו לעשות כדי לתקן את המעוות.

את הסיבה מקובל לציין באמצעות פרמטר סיבה (הקיים ב{{עריכה}} וב{{לשכתב}}), המאפשר לציין את הסיבה המדויקת להצבת התבנית במדריך ואת הבעיות שנמצאו. כאשר יש נקודות בעייתיות רבות בערך, ניתן להשאיר נימוק מפורט בדף השיחה של הערך.

מתי אין להציב תבניות עריכה ושכתוב[עריכה]

  • חשדות להעתקה - במקרה שיש חשד להעתקה אין להשתמש בתבנית שכתוב, אלא לסמן כטקסט מועתק באמצעות {{הפרת זכויות יוצרים}}

טיפול והסרת תבנית[עריכה]

במדריך בעייתי המכיל תבנית שכתוב או עריכה, לאחר טיפול בבעיות ניתן להסיר את התבנית.

במדריכים אשר נראים תקינים עם תבנית שכתוב/עריכה ללא הסבר מניח את הדעת - אין מניעה להסיר את התבנית, שום נזק לא ייגרם. תמיד יכול משתמש אחר להחזיר את התבנית, במידת הצורך (ובתוספת נימוק!). עם זאת, רצוי לערב את מניח התבנית אם הדבר אפשרי, אחרת ייתכן ששום דבר מהותי לא השתנה.

ישנם מדריכים שסומנו בתבנית שיכתוב/עריכה, טופלו מאז בידי אחד או יותר, אך איש לא טרח להסיר את התבנית. במקרה כזה שבו המדריך כבר במצב תקין ניתן להסיר את התבנית.

מדריכים רבים הנושאים תבנית שכתוב במשך תקופה ארוכה מרתיעים מלגשת אליהם. מקובל שלא מעמידים מדריך למחיקה רק בגלל היותו מצריך שכתוב. עם זאת, אם נתקלתם במדריך כזה והגעתם למסקנה שלא ניתן להציל אותו - ניתן "לקצרמר" אותו.

ראו גם[עריכה]