לדלג לתוכן

ויקימסע:עריכה בתשלום

מתוך ויקימסע

הויקימסע העברי, ככל יתר אתרי הויקי של קרן ויקימדיה, מבוסס על כתיבה ועריכה על ידי מתנדבים.

ויקימסע וקרן ויקימדיה אינן משלמות לאיש על כתיבת מדריכים בוויקימסע. עשויים להיות מקרים בהם עורכים בויקימסע יקבלו תשלום על כתיבה בוויקימסע, למשל במסגרת עבודה. מקרים אלו מקובלים אך ורק אם העורך מצהיר על שיוכו לארגון.

עריכות בודדות בוויקימסע שמבוצעות בתשלום, כגון הוספת תמונות, עדכונים, תיקונים קלים וכיוצא באלה אינן מהוות בעיה, ובלבד שהן נערכות בהתאם למדיניות התוכן. לעומת זאת, קהילת העורכים בוויקימסע מסתייגת מכתיבת מדריכים בשכר על ידי עורכים לכל החפץ בכך, וקוראת להימנע ממנה.

קבלת תשלום הופכת את מחבר המדריך לבעל עניין ומונעת ממנו לכתוב מנקודת מבט נייטרלית. כמו כן, שיווק שירות כתיבה בתשלום לכל המעוניין עלול ליצור רושם מוטעה כי ניתן ולגיטימי להשפיע תמורת תשלום על תוכנם של מדריכים בוויקימסע - דבר המנוגד לחלוטין לעקרונות הכתיבה באתר.

כללים לעריכה בתשלום

[עריכה]
 1. עורך בתשלום בוויקימסע ייחשב מי שקיבל תשלום עבור עריכה אחת לפחות. למרות הנאמר לעיל, העריכות הבאות לא תוגדרנה כעריכות שהתבצעו בתשלום: תיקוני הגהה (דוגמת תיקון שגיאות כתיב, תיקונים טכניים, או הוספת קטגוריות), והוספת תמונות רלוונטיות עם כיתוב תמונה עובדתי ונייטרלי.
 2. עורך בתשלום יצהיר על כך במפורש ובאופן בולט בראש דף המשתמש שלו.
 3. עבור כל מדריך שיכתוב או יערוך בתשלום יציג את שם המדריך בדף המשתמש שלו ויציין זאת בדף שיחת המדריך.
 4. פרסום: עורך לא יבצע שיווק יזום עם בקשה לתשלום עבור כתיבה. במונח "שיווק יזום" הכוונה לפנייה יזומה ללקוחות פוטנציאליים, הכוללת הצעה לכתוב או לערוך עבורם מדריך בוויקימסע תמורת תשלום, אם על ידי משלוח דוא"ל, פנייה בפייסבוק או בכל אמצעי תקשורת אחר. אין הכוונה לאדם המציע את שירותיו באתר אינטרנט, והלקוחות פונים אליו ביוזמתם בבקשה לכתוב עבורם מדריך בוויקימסע תמורת תשלום.
 5. על העורך בתשלום תוטלנה המגבלות הבאות: לא יבקש ולא יקבל הרשאות בודק, מפעיל מערכת, ביורוקרט, או כל תפקיד אחר שיוגדר במערכת במועד עתידי, אלא אם במועד הגדרתו יוחרג מכלל זה. אם משתמש בעל אחת מהרשאות אלו ירצה לערוך בתשלום, עליו לוותר על הרשאתו בטרם יעשה זאת.
 6. עורך בתשלום שהודיע על הפסקת פעילותו בתשלום יחזור למעמד של עורך רגיל כעבור 3 חודשים.
 7. במקרים בהם תיווצר מחלוקת באשר להגדרת מעמדו של עורך מסוים, האם יש להגדירו כעורך בתשלום או לא, על פי הכללים שהתקבלו לעיל, תינתן לביורוקרטים הסמכות להכריע בנושא ברוב קולות.

ראו גם

[עריכה]

פרסומים של קרן ויקימדיה לגבי עריכה בתשלום

[עריכה]

חבר הנאמנים של הקרן פרסם ב-16 ביוני 2014 החלטה המשנה את תנאי השימוש באתר. להלן מספר קישורים העוסקים בנושא:

 1. תנאי השימוש באתר ראו סעיף 4 פרק "Paid contributions without disclosure"
 2. מכתב מועצת המנהלים - Board letter on paid contributions without disclosure
 3. רשומה בבלוג של הקרן העוסק ב: Making a change to our Terms of Use: Requirements for disclosure
 4. שאלות נפוצות בנושא עריכה בתשלום