ויקימסע:עקרונות וקווים מנחים

מתוך ויקימסע

דפי המדיניות וההנחיות בוויקימסע פותחו על ידי קהילת ויקימסע במטרה לתאר את שיטות העבודה המומלצת, להבהיר את עקרונות פיתוח התוכן, ועל מנת לקדם את תהליך היצירה של מדריך טיולים חופשי ומקיף. באופן כללי אינכם נדרשים לקרוא את כל דפי המדיניות ודפי ההנחיות של הוויקימסע על מנת להתחיל לערוך את התוכן באתר. הדף חמשת עמודי התווך מסכם היטב את העקרונות הרלוונטיים ביותר בעת פיתוח תוכן בוויקימסע.

דפי המדיניות דפי ההנחיות של ויקימסע מתארים היטב את העקרונות והנורמות אשר זכו לתמיכה רחבה בקרב קהילת ויקימסע. דפי המדיניות מסביר ומתארים את הסטנדרטים שכל המשתמשים צריכים בדרך כלל לפעול לפיהם, בעוד שדפי ההנחיות נועדו להתוות את שיטות העבודה המומלצות ליישום הסטנדרטים הללו בהקשרים מסוימים. תמיד יש להקפיד ליישם את העקרונות והקווים המנחים של ויקימסע תוך כדי הסתמכות על ההיגיון והשכל ישר. דף מדיניות זו מגדיר את הסטנדרטים המקובלים הנוגעים לדפי המדיניות ודפי ההנחיות.

ניתן לצפות ברשימה של כל דפי המדיניות ודפי ההנחיות בוויקימסע העברי כאן. לחלופין, תוכלו לצפות ברשימה מצומצמת הכוללת רק את העקרונות והקווים המנחים המרכזיים של הוויקימסע העברי בתבנית שבתחתית דף זה.

תפקיד דפי המדיניות ודפי ההנחיות

הכללים השונים של ויקימסע אשר מוצגים בדפי המדיניות של האתר מפרטים את הנהלים שכל המשתמשים בוויקימסע צריכים לפעול על פיהם ואשר להן הסכמה רחבה בקרב קהילת העורכים. ניתן לגשת לכל דפי המדיניות בוויקימסע דרך הרשימה שמופיעה בדף זה.

דפים ההנחיות בוויקימסע מגדירים למעשה את שיטות העבודה המומלצות אשר להן הסכמה רחבה בקרב קהילת העורכים. בעת עריכת התוכן באתר העורכים מתבקשים לנסות ולפעול בהתאם להנחיות המוגדרות בדפים הללו, אם כי יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר. ניתן לגשת לכל דפי המדיניות בוויקימסע דרך הרשימה שמופיעה בדף זה

שימו לב שבמרחב ויקימסע בו מאוחסנים דפי המדיניות ודפי ההנחיות ישנם גם דפי קהילה, דפי מיזמים, ולוחות מודעות. הדפים הללו אינם דפי מדיניות או דפי הנחיות, למרות שהם עשויים להכיל עצות או מידע בעל ערך.

פירוש ויישום של הכתוב בדפי המדיניות ודפי ההנחיות

העורכים צריכים לנהוג תמיד על לפי השכל הישר בעת פירוש ויישום של הנורמות המפורטות בדפי המדיניות ודפי ההנחיות שכן במקרים חריגים המדיניות וההנחיות עשויים שלא להיות ישימים.

העקרונות והקווים המנחים של ויקימסע נקבעים בסופו של דבר על ידי הקהילה כולה במסגרת דיונים והצבעות שונות בהם המשתמשים המשתתפים חותרים לתאר בכוחות משותפים את הנורמות ושיטות העבודה המומלצות המשקפות באופן המיטבי את הקונצנזוס הקיימת בקהילת הוויקימסע העברי.

אכיפה של הכללים

אם עורך מפר את הנהלים של הקהילה אשר מתוארים בדפי מדיניות ודפי ההנחיות, העורכים האחרים יכולים לבחור לנסות לשכנע את אותו המשתמש לפעול על לפי נורמות ההתנהגות המקובלות, אם אותו המשתמש ממשיך להפר את אותן הנורמות באופן חוזר ונשנה הקהילה רשאית להחריף באופן הדרגתי את הטיפול בו, ומפעילי מערכת או דיילים עשויים להיאלץ לקחת חלק בטיפול במקרה. במקרה של הפרות בוטות של הנורמות הקהילתיות, ההחרפה בטיפול באותם המפרים עשויה להיות מיידית. מצב שבו משתמשים פועלים בניגוד לעקרונות המתוארים בדפים הללו, ובמיוחד בניגוד לעקרונות המפורטים בדפי המדיניות, יכול בהחלט להוביל לכך שעורכים בודדים (בהם אתם) יצטרכו לחתור לאכיפת העקרונות והקווים המנחים של ויקימסע.

במקרים בהם ברור שמשתמש מסוים פועל בניגוד למדיניות (או נגד הנחייה לא מחייבת מסוימת באופן המנוגד למדיניות), ובמיוחד אם הוא עושה זאת במכוון ובהתמדה, הוא עלול במקרים קיצוניים אף להיחסם על ידי אחד ממפעילי המערכת באופן זמני או לצמיתות.

התוכן בדפי המדיניות ודפי ההנחיות

דפי המדיניות ודפי ההנחיות חייבים:

  • להיות ברורים. הימנעו משימוש בניסוחים משפטיים לא מובנים או משימוש בשפה פשטנית יתר המידה. הקפידו להשתמש בניסוחים פשוטים אך חד משמעיים. הימנעו מקלישאות והכללות. אל תחששו לפרט באופן ישיר וברור כיצד המשתמשים בוויקימסע צריכים או חייבים לפעול.
  • להיות תמציתיים. בעת כתיבת דפי המדיניות ודפי ההנחיות הקפידו להשמיט מלל מיותר. ניסוחים ברורים, ישירים ותמציתיים יהיו תמיד מובנים במידה רבה יותר לקוראים מאשר דוגמאות מעורפלות. תוכלו תמיד להפנות את הקוראים להסברים מורחבים בדפים אחרים על ידי הוספת קישורים פנימיים בתוך דף המדיניות או דף ההנחיות, או לחלופין תוכלו להוסיף הפנייה להסברים מורחבים בחלק הערות השוליים שבתחתית הדף.
  • להימנע מלהיות מקיפים יתר המידה. המטרה של כל כלל צריכה להיות ברורה כבר בפתיח של הדף. כאשר דף מדיניות מסוים מקיף יתר המידה ומכיל פרטים מורחבים העוסקים בהנחיות שונות אשר כבר מתוארות בהרחבה בדף מדיניות או בדף הנחיות אחר בוויקימסע, יש לחתור למזער ככל הניתן את החלקים החופפים. כאשר דף מדיניות מסוים מתייחס לדף מדיניות אחר הוא צריך לעשות זאת באופן מינימלי, ברור ומפורש.
  • לא להכיל קישורים פנימיים רבים מדיי. יש להוסיף קישורים פנימיים לדפי מדיניות ודפי הנחיות אחרים, כמו גם למדריכים שונים, רק כאשר יש באמת צורך בכך. ריבוי קישורים מיותרים לדפים אחרים עשוי לגרום לבלבול בקרב הקוראים אשר עשויים להבין כי מדיניות מסוימת איננה מוגדרת בפועל בדף המדיניות עצמו אלא בדפים הרבים שאליהם הוא מקשר.
  • לא לסתור את יתר דפי המדיניות ודפי ההנחיות הקיימים. ההשקפה של קהילת ויקימסע לא יכולה להיות בו זמנית גם בעד X וגם נגד X. כאשר אתם נתקלים בסתירות לכאורה בין הכתוב בדפי המדיניות ודפי ההנחיות מסוימים, העלו את הסוגיה בפני הקהילה בדף הדיונים על מנת שדיון מחודש בסוגיה יתקיים כאשר מטרת הדיון תהיה שבסופו, בהתאם להסכמה הכללית שתושג, דפי המדיניות ו/או ההנחיות שבהם חלה סתירה יתוקנו כך שהם ישקפו את הקונצנזוס הקיים בקהילה באופן המיטבי.

"מחזור החיים" של דפי המדיניות ודפי ההנחיות

הצעות לדפי מדיניות ודפי הנחיות חדשים

קידום של הצעות הן לדפי מדיניות חדשים והן לדפי הנחיות חדשים תלוי בסופו של דבר בכך שיהיה ניכר כי ישנו קונצנזוס בקרב חברי הקהילה לגבי הפיכתן של ההצעות הספציפיות לעקרונות או קווים מנחים רשמיים של קהילת ויקימסע. מומלץ לזכור כי ברוב המקרים מדיניות חדשה או דף הנחיות חדש מבקשים לתעד שיטת עבודה קיימת ונפוצה בקרב הקהילה, ולא מהווים חידוש או שינוי דרמטי לנורמות הקיימות.

הצעד ההכרחי הראשון ביצירת דף מדיניות או דף הנחיות חדש כרוך בגיבוש טיוטה ראשונית מנוסחת היטב ושמירתה במרחב המשתמש. במקרים רבים, על מנת להימנע מלעבוד זמן רב על הצעה שאין לה תמיכה כלל, מומלץ במיוחד להתחיל ולעבוד על הטיוטה של ההצעה בעקבות משוב חיובי מקדים שמקבלים אודות הרעיון להצעה בדף הדיונים, אף על פי כן המשתמשים אינם מחויבים לעשות זאת אם הם אינם חפצים בכך.

לאחר שסיימתם לכתוב את הטיוטה של דף המדיניות החדש או דף ההנחיות החדש יש לפתוח דיון אודותם באולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע. כאשר עושים זאת מומלץ במקביל ליידע את יתר המשתמשים בדבר קיומו של הדיון הספציפי בדף הדיונים או בלוח המודעות על מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תהיה מודעת לקיומו של אותו הדיון, ועל מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תבחר לקחת חלק באותו הדיון, ועל מנת שההצעה תשקף בסופו של דבר את הקונצנזוס באופן המיטבי.

על מנת שההצעה תזכה בסופו של דבר לתמיכה רחבה מומלץ מאוד שבשלב זה תשפרו במידה מסוימת את הטיוטה בהתאם למשוב שתקבלו מהקהילה. ברוב המקרים הקונצנזוס בקרב הקהילה אודות דף המדיניות המוצע או דף ההנחיות המוצע יתבהרו בהדרגה אם קבוצת עורכים גדולה יחסית תשתתף בדיון אודותם ותנסה לשפר בהדרגה את הפרטים והניסוח של ההצעה באופן שיתופי.

לאחר שחלף פרק זמן סביר בו משתמשים רבים הביעו את דעתם אודות ההצעה, לאחר שמסתמן כי ישנו קונצנזוס אודות הניסוח הסופי של הטיוטה בין המתדיינים בדיון שבאולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע, ולאחר שלקחתם בחשבון את כל או רוב הסוגיות וההסתייגויות השונות שעלו באותו הדיון בניסוח הסופי של הטיוטה, תוכלו לבחור להמשיך לשלב הבא והסופי של התהליך אשר כרוך בהשגת תמיכה רחבה בהצעה במסגרת הצבעה אשר אותה תיזמו בפרלמנט של ויקימסע. במסגרת שלב זה אנא ציינו במפורש בפרלמנט מדוע אתם סבורים כי יש צורך בדף המדיניות או דף ההנחיות המסוים.

בתום ההצבעה בפרלמנט, בין אם ההצעה זכתה לתמיכת רוב המשתמשים או נדחתה על ידי רוב המשתמשים, יש לעדכן את הטיוטה באופן המשקף את הקונצנזוס בסיום ההצבעה על ידי הסרת התבנית {{מדיניות טיוטה}} או את התבנית {{טיוטת דף הנחיות}} אשר בראש הדף והחלפתם בתבנית {{מדיניות}}, או בתבנית {{נכשל}}.

הסרתם של דפי מדיניות ודפי הנחיות שהפכו לא רלוונטיים

חלק מדפי המדיניות ודפי ההנחיות עשויים להפוך בעתיד ללא רלוונטיים בעקבות שינויים שחלו בנהלים המקובלים, או עשויים להפוך מיותרים כתוצאה מהרחבה שבוצעה בדף מדיניות או דף הנחיות אחר. במצבים מהסוגים הללו ניתן בהחלט להציע שדף מדיניות מסוים או דף הנחיות מסוים יימחקו לאלתר.

תהליך המחיקה של דף מדיניות או דף הנחיות דומה במידה רבה לתהליך השגת התמיכה בהצעות לדפי מדיניות או דפי הנחיות חדשים המוזכר לעיל – השלב הראשון של תהליך מחיקת דף מדיניות או דף הנחיות קיים כרוך בייזום דיון נרחב אודותם באולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע ובהשגת קונצנזוס בקרב הקהילה אודות ההחלטה למחוק לאלתר את הדף. כאשר עושים זאת מומלץ במקביל ליידע את יתר המשתמשים בדבר קיומו של הדיון הספציפי בדף הדיונים או בלוח המודעות על מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תהיה מודעת לקיומו של אותו הדיון, ועל מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תבחר לקחת חלק באותו הדיון ותגיע למסקנה שתשקף בסופו של דבר את הקונצנזוס באופן המיטבי.

לאחר שחלף פרק זמן סביר בו משתמשים רבים הביעו את דעתם אודות ההצעה, תוכלו לבחור להמשיך לשלב הבא והסופי של התהליך אשר כרוך בהשגת תמיכה רחבה במחיקת הדף במסגרת הצבעה אשר אותה תיזמו בפרלמנט של ויקימסע. במסגרת שלב זה אנא ציינו במפורש בפרלמנט מדוע אתם סבורים כי אין יותר צורך בדף המדיניות או דף ההנחיות המסוים.

ביצוע שינויים בדפי מדיניות ודפי הנחיות קיימים

ביצוע שינויים מינוריים

כל העורכים בוויקימסע רשאים לערוך את דפי המדיניות ודפי ההנחיות, באותו האופן בו כל העורכים רשאים לערוך כל מדריך בוויקימסע, והעורכים אינם מחויבים להשיג הסכמה מראש לפני שניגשים לבצע שינויים מינוריים בדפי המדיניות הקיימים או בדפי ההנחיות הקיימים - במיוחד כאשר מדובר בשינויים מינוריים כגון הגהה, שיפורים של הדקדוק, ושיפורים של הבהירות בניסוחים. עם זאת, משום שדפי המדיניות ודפי ההנחיות מורכבים ומשום שהניסוחים באותם הדפים משפיעים בפועל על האופן בו הקהילה מתנהלת, העורכים אשר מעוניינים לבצע שינויים בדפים אלו חייבים לוודא תמיד שכל העריכות שמבוצעות בהן משקפות נאמנה את הקונצנזוס הקיים בקהילה ולהיות בטוחים כי השינויים שמבוצעים לא יגרמו לחוסר בהירות ו/או לבלבול לגבי המהות של הכללים או ההנחיות.

מומלץ לקיים דיון על שינויים מינוריים ספציפיים באולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע במקרים בהם אינכם בטוחים אם שינוי מינורי אותו אתם מעוניינים לבצע תואם את הנורמות אשר עליהן יש הסכמה כללית בקרב חברי הקהילה.

ביצוע שינויים מהותיים

תהליך זה דומה גם כן במידה רבה לתהליך השגת התמיכה בהצעות לדפי מדיניות או דפי הנחיות חדשים המוזכר לעיל – השלב הראשון של תהליך זה כרוך בייזום דיון נרחב אודות השינויים המהותיים שאתם מעוינים לבצע בדף המדיניות הקיים או בדף ההנחיות הקיים באולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע ובהשגת הסכמה כללית לביצוע השינוי אותו אתם מעוניינים לבצע. כאשר עושים זאת מומלץ במקביל ליידע את יתר המשתמשים בדבר קיומו של הדיון הספציפי בדף הדיונים או בלוח המודעות על מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תהיה מודעת לקיומו של אותו הדיון, ועל מנת שכמות משתמשים גדולה ככל הניתן תבחר לקחת חלק באותו הדיון ותגיע למסקנה שתשקף בסופו של דבר את הקונצנזוס באופן המיטבי.

לאחר שחלף פרק זמן סביר בו משתמשים רבים הביעו את דעתם אודות ההצעה, לאחר שמסתמן כי ישנו קונצנזוס אודות הניסוח הסופי של השינויים בין המתדיינים בדיון שבאולם הדיונים של דפי מרחב ויקימסע, ולאחר שלקחתם בחשבון את כל או רוב הסוגיות וההסתייגויות השונות שעלו באותו הדיון בניסוח הסופי של הטיוטה, תוכלו לבחור להמשיך לשלב הבא והסופי של התהליך אשר כרוך בהשגת תמיכה רחבה בהצעה במסגרת הצבעה אשר אותה תיזמו בפרלמנט של ויקימסע. במסגרת שלב זה אנא ציינו במפורש בפרלמנט מדוע אתם סבורים כי יש צורך בביצוע של שינוי זה בדף המדיניות או דף ההנחיות המסוים.

בתום ההצבעה בפרלמנט, אם ההצעה לשינוי זכתה לתמיכת רוב המשתמשים, תהיו רשאים לבצע את השינוי בדף המדיניות או דף ההנחיות.

מקרים בהם עולים סתירות בין הכתוב בדפי מדיניות ו/או דפי הנחיות שונים

במקרים בהם עולה כי ישנן סתירות בין הכתוב בדפי מדיניות ו/או דפי הנחיות קיימים, יש לחתור לתקן מוקדם ככל הניתן את הבעיה על מנת שהמלל בכל הדפים הסותרים זה את זה ישקף במדויק את הנורמות עליהן ישנה הסכמה כללית בקרב הקהילה.

ראו גם