ויקימסע:מדיניות איחוד מדריכים

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מדיניות זה מציג את המדיניות המקומית של הוויקימסע העברי בכל הנוגע לאיחוד מדריכים.

איחוד של שני מדריכים הוא העברה ושילוב של המידע מאחד המדריכים אל השני (זאת בניגוד להעברה, המבוצעת באמצעות לשונית "העברה", ומשמשת לשינוי שם המדריך בלי לשנות את תוכנו). על-פי תנאי רישיון GFDL, יש לציין בזמן האיחוד מאיזה מדריך מועבר המידע. אם מדריך זה עומד להמחק (כך שרשימת התורמים לו לא תהיה נגישה יותר), יש למנות בתקציר העריכה או בדף השיחה את התורמים לאותו מדריך.

ההכרעה האם לאחד זוג מדריכים או להשאירם בנפרד היא עניין של השקפה. יש פעולות איחוד שקל לגבש סביבן הסכמה רחבה, ובמקרים אחרים האיחוד מתבצע רק לאחר דיון ואף הצבעה.

סימון מדריכים[עריכה]

סימון של מדריכים לאיחוד מתבצע באמצעות הנחת {{איחוד}}. את התבנית יש להציב במדריך שיש לאחד אותו לתוך מדריך אחר. יש לכתוב בפרמטר שבתבנית את שם מדריך היעד שאליו מעוניינים לאחד את המדריך הנוכחי. לדוגמה: הועלה המדריך הר הרצל ואנו מעוניינים לאחד אותו למדריך ירושלים, נציב בראש המדריך את הקוד: {{איחוד|ירושלים}}

התנגדות לאיחוד[עריכה]

לשם איחוד מדריכים אין צורך בהצבעה, למעט מקרים שבהם יש התנגדות מצד אחד המשתמשים; אם כעבור שבוע ימים אין התנגדות לאיחוד המדריכים, ניתן לאחדם. אם יש טעם לשקול איחוד, יתנהל דיון מקדים בדף שיחת המדריך ללא הגבלת זמן מוגדרת. אם הצדדים אינם מוכנים להתפשר, וישנם לפחות שני מתנגדים, יוכלו הצדדים לפתוח הצבעת איחוד באמצעות תבנית מחלוקת, הצבעה שתימשך שבוע כמקובל בהצבעות. אם לאחר דין ודברים אין שני מתנגדים, ניתן לבצע האיחוד.

לעיתים יש רצון לאחד מדריך שהועלה להצבעת מחיקה או הוצבה בו תבנית חשיבות. הדבר נעשה באמצעות הצעת רעיון האיחוד בדף הדיון (רצוי בפסקה חדשה) ובחירה באפשרות "להשאיר" כדי למנוע מחיקת הטקסט בוויקימסע. אם הוחלט להשאירו, תוכלו להעתיק את דיון האיחוד הרלוונטי לדף השיחה של המדריך הדורש איחוד, ושם להמשיך לדון בעניין האיחוד, ובמידת הצורך לפתוח בהצבעת מחלוקת.

"איחוד מהיר"[עריכה]

בדומה למחיקה מהירה, כך במקרים מסוימים ניתן לבצע איחוד מהיר מבלי לקיים דיון בנושא זה. מקרים אלה הם:

  1. מקרים שבהם הטקסט במדריך אותו רוצים לאחד (המדריך המועמד לאיחוד) זהה לטקסט המופיע במדריך אליו יבוצע האיחוד (מדריך היעד) - דבר המייתר את קיומו של המדריך המועמד לאיחוד.
  2. מקרים שבהם המדריך המועמד לאיחוד הוא מדריך מורחב של מדריך מסוים. במקרים שבהם המדריך המורחב קצר מהפסקה המקבילה לו במדריך המפנה אליו, או במקרים שבהם אין כל פסקה במדריך המפנה אליו וישנה רק הפנייה, והמדריך המורחב קצר ביותר (עד שתי פסקאות), הרי שאין בו כל הרחבה, ומקומו במדריך העיקרי.

במקרה שאדם מתנגד לאיחוד זה, יתנהל דיון פיצול במדריך המאוחד לאחר האיחוד. הסכמה של שני משתמשים לפיצול זה תביא להצבעה בעניין האיחוד, בדומה להתנגדות שני משתמשים לאיחוד (ראה לעיל).

ביצוע איחוד מדריכים[עריכה]

מבחינת רישיון CC-BY-SA, העברת תוכן של מדריך באמצעות העתק-הדבק מהווה סוג של הטעייה. הקרדיט לתרומה זו ניתנת לוויקימטייל המאחד את המדריך ולא לאדם שתרם את המדריך מלכתחילה. כדי לעקוף בעיה זו יש לקחת בחשבון האם ברצוננו למחוק את המדריך שאוחד:

מעוניינים למחוק
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שמות המשתמש של תורמי הטקסט. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
מעוניינים להשאיר כהפניה
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שם המדריך ממנו הועתק הטקסט. אם תורמי הטקסט אינם רבים, רצוי לציין גם את שמות המשתמש שלהם. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
  • אין למחוק מדריך שאוחד, אלא אם תורמיו היחידים הם משתמשים אנונימיים. במקום מחיקה רצוי להפוך מדריך שאוחד להפניה למדריך המאוחד. אם מעוניינים למחוק את ההפניה בדיעבד, אזי יש לוודא שתקציר המדריך המאוחד כולל את רשימת התורמים. אין לו, ניתן לציין את רשימת התורמים בדף השיחה.

ראו גם[עריכה]