ויקימסע:כיצד ניתן להוסיף תמונות למדריכים

מתוך ויקימסע
מדריך זה נמצא בעבודה כעת.
כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך מדריך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית. אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.
מקטע הטקסט שלהלן, אשר מודגש בצבע ורוד, הוא תרגום מכונה גולמי אשר עדיין נמצא בשלבי עבודה.


Articles in Wikivoyage can be greatly enhanced with the strategic addition of illustrative images. This article describes how to add images to a page.

Before you start, however, make sure you have read our image policy. It will tell you when and how we use images, and also what kind of images are allowed.

Find available images

In order to add an image to an article, it has to be uploaded to our database first. Wikimedia Commons is the shared image database used by all Wikimedia projects, including Wikivoyage. If the image you want to add is already there, simply follow the steps below to directly include it in a Wikivoyage article. Of course you can also add images of your own, or freely licensed images you've found on other websites. In fact, you are very much encouraged to contribute to our collection of free images! In that case, upload them first and then follow the same steps below. See How to upload files to get started.

Including images in an article

To include your uploaded image in an article, click the image icon on the edit page. Then, copy the filename from Commons (displayed as the title) and add a suitable caption.

The other inputs in the pop-up are optional and change the size and positioning of the image. Please read our Image Policy first.

When you're ready, click 'insert' and the image will be added to the place where you left the cursor.

Sample thumbnail

If you don't want to use the pop-up, you may instead include the following line in the text,

[[File:filename of image