ויקימסע:יומנים

מתוך ויקימסע

לוויקימסע מספר יומנים המתעדים פעולות מיוחדות המבוצעות בו, ומתעדכנים באופן אוטומטי:

שם יומן ארכיון המשתמשים היכולים לבצע את הפעולות פירוט
יומן הדפים שנמחקו ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן המשתמשים שנחסמו ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן הדפים המוגנים ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן תפקידים ארכיון ביורוקרטים ומפעילי מערכת לפרטים
יומן העלאות ארכיון ויקימטיילים רשומים לפרטים
יומן העברות - ויקימטיילים רשומים לפרטים
יומן שינויי שמות משתמש - ביורוקרטים לפרטים
יומן משתמשים חדשים - ויקימטיילים חדשים לפרטים
יומן ייבוא - מפעילי מערכת לפרטים
יומן שינויים בדוקים - מפעילי מערכת לפרטים

יומן הדפים שנמחקו[עריכה]

יומן זה מציין את כל הדפים שנמחקו על ידי מפעילי מערכת. המחיקות מבוצעות בכפוף למדיניות המחיקה. בכל מחיקה מופיעה הסיבה למחיקה (לרוב התוכן או תוצאות ההצבעה), כפי שנוסחה על ידי המפעיל שביצע אותה. היומן מכיל גם תמונות שנמחקו (בין אם נמחקו כל גרסאות התמונה או רק חלק מהן), ודפים ותמונות ששוחזרו.

יומן המשתמשים שנחסמו[עריכה]

יומן זה מכיל את החסימות של המשתמשים, בהתאם למדיניות החסימה. רק מפעילי מערכת יכולים לחסום או לשחרר משתמשים.

כל רשומת חסימה ביומן היא מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 16:51, 30 במאי 2012
 2. מפעיל המערכת שחסם את המשתמש - בדוגמה: ויקיג'אנקי
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה) - בדוגמה: 212.199.96.163
 4. זמן החסימה - בדוגמה: שעתיים
 5. פרמטרים נוספים של החסימה (בסוגריים הראשונים) - בדוגמה: משתמשים אנונימיים בלבד, יצירת חשבונות נחסמה, חסימה אוטומטית פעילה
 6. סיבת החסימה (בסוגריים השניים ובכתב מוטה) - בדוגמה: משחית

בנוסף מכיל היומן גם רשומות של המשתמשים ששוחררו מחסימה, שהן בפורמט הדומה לרשומה הבאה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 13:18, 30 ביוני 2013
 2. מפעיל המערכת ששיחרר את המשתמש - בדוגמה: ויקיג'אנקי
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה או # ומספר שמציין את המזהה של המשתמש) - בדוגמה: 217.194.196.129
 4. סיבת השחרור (בסוגריים ובכתב מוטה) - בדוגמה: ייחסם לזמן נכון יותר, כמסוכם עם בנימין

המשתמשים שחסומים כרגע מופיעים גם ברשימת המשתמשים החסומים, שאינה יומן.

יומן הדפים המוגנים[עריכה]

יומן זה מכיל את רשימת הדפים שהוגנו על ידי מפעילי המערכת. ההגנה מבוצעת בכפוף לכללים שבויקימסע:דף מוגן.

הרשימה מכילה עבור כל דף מוגן את תאריך ההגנה, את המפעיל שהגן על הדף, את סיבת ההגנה ועשוי להכיל גם את מועד פקיעת תוקף ההגנה. בנוסף מכיל היומן כיתוב עם סוגריים מרובעים היכול להכיל ביטוי אחד או שניים (מופרדים בנקודתיים):

 1. edit=X - מציין הגנה על הדף מפני עריכה
 2. move=X - מציין הגנה על הדף מפני העברה

כאשר X מציין אחד מהשניים:

 1. sysop - רק מפעילי מערכת יכולים לערוך/להעביר את הערך
 2. autoconfirmed - רק משתמשים רשומים מעל לארבעה ימים יכולים לערוך/להעביר את הערך

בנוסף לדפים שהוגנו מופיעות רשומות על דפים שהוסרה מהם ההגנה, בצורה זהה למעט מועד פקיעת התוקף, הסוגריים המרובעים ותוכנם שאינם מופיעים.

יומן תפקידים[עריכה]

יומן זה מכיל את השינויים שנעשו על ידי הביורוקרטים: הענקת הרשאת מפעיל מערכת או ביורוקרט למשתמש והענקת או הסרת דגל בוט. יש לשים לב כי שינויים אחרים (הסרת הרשאת מפעיל מערכת, ביורוקרט ומינוי והסרת הרשאת בודק) אינם מופיעים ביומן זה אלא ביומן ההרשאות המרכזי של ויקימדיה וזאת כיוון שהם נעשים על ידי הדיילים.

בנוסף, היומן מכיל שינוי הרשאות משתמש שנעשו על ידי מפעילי מערכת, המסוגלים להעניק למשתמשים ולהסיר מהם הרשאות של חסין חסימות IP, בדוק עריכות אוטומטית ומנטר.

עבור כל שינוי שנעשה כתוב את זמן הביצוע, את שם המשתמש שביצע אותו ואת מהות השינוי שנעשה.

יומן העלאות[עריכה]

יומן זה משמש לרישום כל הקבצים שמועלים לוויקימסע, לרוב תמונות. רק משתמשים רשומים יכולים להעלות קבצים לוויקימסע. עבור כל קובץ כתוב זמן ההעלאה, שם המעלה ותיאור ראשוני של הקובץ (התיאור המלא נמצא בדף התיאור של הקובץ).

יש לשים לב, עבור כל העלאה של קובץ חדש נרשם השינוי הזה גם ברשימת השינויים האחרונים בתור דף חדש. עבור קובץ שכבר קיים, אין רישום לכך ברשימת השינויים האחרונים אלא רק ביומן ההעלאות (עם זאת, הצגה של דף השינויים האחרונים מראה גם את יומן ההעלאות).

עזרה על ההעלאה עצמה ניתן לראות בדף העזרה בנושא תמונות.

יומן העברות[עריכה]

יומן זה מכיל את העברות הדפים שנעשו בוויקימסע. כל רשומה מכילה את תאריך ההעברה, את שם המעביר, את המקור ואת היעד וכן כפתור "החזר" שמאפשר לבטל את הפעולה. כל תוכן הרשומה נוצר אוטומטית ואין אפשרות לשנותו. לרוב מופיעות שתי רשומות צמודות שמכילות העברה של הדף ושל דף השיחה שלו.

יומן שינויי שמות משתמש[עריכה]

יומן זה משמש לרישום שינויי שמות משתמש בוויקימסע. הרשומות מכילות את השם המקורי של המשתמש, את השם החדש ואת מספר העריכות שביצע לפני השינוי.

ניתן להעביר שמות משתמש אם המשתמש ביצע פחות מ-200,000 פעולות עריכה. שינוי שם משתמש של משתמש בעל מספר תרומות גבוה יותר עלול לפגום בביצועי האתר. ניתן לבדוק את מספר התרומות של משתמש באמצעות מונה העריכות (יש לכתוב במקום "en" ‏ "he" ולהזין את שם המשתמש).

יומן משתמשים חדשים[עריכה]

יומן זה משמש למעקב אחרי ויקימטיילים חדשים הנרשמים לוויקימסע. היומן הוא בשימוש בעיקר עבור מפעילי מערכת המעוניינים לברך בברכת {{ברוך הבא}} לוויקימטיילים החדשים או לגלות האם הוויקימטייל המשחית הוא חדש (ואז יש סיכוי גבוה יותר שמדובר בטעות) או לא. היומן מאפשר לדעת מתי נרשם כל ויקימטייל חדש ולגשת ישירות לדף השיחה שלו ולרשימת התרומות שלו.

יומן ייבוא[עריכה]

יומן זה מכיל את הדפים שיובאו באופן אוטומטי מאתרים אחרים של קרן ויקימדיה.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת הייבוא - בדוגמה: 15:02, 2 בספטמבר 2013
 2. מפעיל המערכת שייבא את המידע - בדוגמה: בנימין
 3. קישור לדף שייובא - בדוגמה: ויקיפדיה:יומנים

יומן שינויים בדוקים[עריכה]

יומן זה מכיל את רשימת השינויים שסומנו על ידי מפעילי מערכת ומנטרים כבדוקות. בנוסף לכך, היומן כולל גם את העריכות של מפעילי המערכת, המנטרים ובדוקי העריכות אוטומטית, המסומנות כבדוקות באופן אוטומטי.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת האישור - בדוגמה: 17:33, 29 ביוני 2013
 2. מפעיל המערכת שאישר את העריכה - בדוגמה: Dekel E
 3. קישור לעריכה שאושרה - בדוגמה: 2549856
 4. קישור לדף שבו בוצעה העריכה - בדוגמה: ניו יורק

אם העריכה סומנה כבדוקה באופן אטומטי, ייכתב בצד השמאלי בסוגריים- "אוטומטית".

ראו גם[עריכה]