ויקימסע:חונכות

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מטרת דף זה להבחין בין סוגי החונכויות השונות, ולהגדיר באופן מדויק את אופן הפעילות הרצויה הן לחניך והן לחונך בכל אחד מסוגי החונכויות השונות.

סוגי חונכות[עריכה]

חונכות מייעצת[עריכה]

חונכות מייעצת – תהליך של חונכות פתוחה, דורשת פחות מעורבות מצד החונך, ובמסגרתה מתייעצים החניך והחונך על נושאים שונים. החונך הוא אך ורק דמות מייעצת, למי שזקוק, ולא מתערב בתכנים ובעשייה של החניך. בסוג חונכות זו ייעזר חניך שלא סובל מבעיות באיכות כתיבתו (משלב לשוני, פיסוק, חלוקה לפרקים וכיוצא בזה), וההתלבטויות שלו הן רעיוניות, ולעיתים טכניות.

חונכות מסייעת[עריכה]

חונכות מסייעת (מלווה) – דורשת יותר מעורבות ואקטיביות מצד החונך. זהו תהליך של עזרה לפי תחומים בהם מבקש החניך עזרה אקטיבית מהחונך, ולא רק עצה. בחונכות מסייעת, החונך הוא כותב פעיל. הוא יידרש לעיתים לשנות ניסוחים, ולחשוף בפני החניך אפשרויות עריכה ודפי עזרה שונים. בסוג חונכות זו ייעזר החניך שאינו מנוסה בכתיבה מקצועית, ולכן בעיות חוזרות ונשנות עולות בכל עריכותיו. במקרים אלו על החונך להיות אקטיבי, כדי להראות לחניך מה הבעיה עם הטקסטים שהוא כותב, בעיקר באמצעות השוואת גרסאות והערות רלוונטיות.

חונכות חובה[עריכה]

חונכות חובה או חונכות מנדטורית – תהליך של ליווי צמוד למשתמש אשר פעילותו במיזם אינה תקינה, וחונכות זו נדרשת ממנו כתחליף לחסימה ארוכת טווח. לרוב, חונכות שכזו גם דורשת מעורבות מקסימלית מצד החונך.

בהתאם לבעיות בפעילות המשתמש, ניתן להכפיפו לחונך בחלק מפעולותיו בוויקימסע או אף בכולן. באופן טיפוסי החונכות תטיל על החניך את המגבלות הבאות:

  1. יצירת מדריך חדש - על החניך יהיה לכתוב מדריכים חדשים אך ורק בדף טיוטה, ולאחר שהעבודה הושלמה, יבקש מהחונך לעבור על הטיוטה ולאשר אותה. לחניך אסור להעביר עצמאית מדריכים למרחב המדריכים, ללא אישורו של החונך. (תהליך זה זהה ל"ביקורת עמיתים", ולפיכך יהיה רשאי החונך להזמין עורכים נוספים כדי לתת הערות לתיקונים נדרשים).
  2. עריכה גדולה במדריך קיים (הוספת פרק או שינוי ניסוח משמעותי וכיוצא-בזה) - אסורה באופן עצמאי. יש לבצע את השינוי בארגז חול ולהתייעץ עם החונך לפני העברתו למדריך.
  3. פנייה למוסדות שונים של הקהילה - אסורה באופן עצמאי. יש לנהל התייעצות פרטנית עם החונך, ורק בכפוף לאישורו תוכל להיות פנייה למוסדות הקהילה כגון: בירורים ובקשות ממפעילים.
  4. למשתמש זה אין זכות הצבעה בדיון המלצה על מדריכים.
  5. פתיחת בובות קש או פעילות אנונימית - מצריכה אישור מיוחד של החונך, שעשוי להינתן, לדוגמה, לצורך ניסויים בממשק או חשש מחשיפת סיסמה בעת שימוש במחשב ציבורי. בכל מקרה, יחולו על החניך המגבלות הרגילות.
  6. בחירת חונך - החניך יכול לבחור חונך מרשימת החונכים הרשומים בחממה, או בכפוף לאישורו של מנהל החממה, לבחור כל משתמש אחר שנראה לו שיוכל להסתדר אתו.

החונך רשאי לאשר מראש, או תוך כדי ההתקדמות בחונכות, סוגי פעולות מסוימות או בחלק מהמדריכים, או אף את כול הפעולות, אם בכוונתו לפקח עליהן ולהתערב במידת הצורך.

כללי חונכות החובה[עריכה]

  1. נוהל פנייה לחונך - מרגע שבחר החניך את החונך הרצוי, הוא רשאי לפנות אליו ולבקש ממנו להיות החונך שלו. יש צורך בהסכמה של שני הצדדים. אם החונך לא פנוי לחניכה, יפנה החניך לחונך אחר. לעיתים התהליך יכול לקחת זמן - יש להתאזר בסבלנות.
  2. כללי תהליך החניכה - את החונך שנקבע יש לעדכן בתנאי החניכה הרגילים ובכל הגבלה מיוחדת עליה הוחלט, אם הוחלט, במסגרת דיוני בירורים. הכללים חייבים להיות ברורים ומקובלים על שני הצדדים, טרם תחילת החונכות.

סיום חונכות החובה[עריכה]

  1. החונכות תסתיים והחניך יהיה רשאי לערוך ללא מגבלות כשיחליט על כך החונך ובכפוף לאישור אחראי החממה.
  2. החונך או החניך רשאים להפסיק את החונכות גם ללא השלמתה. אולם במקרה זה, החניך צריך למצוא חונך חדש, שימונה בכפוף לאישור אחראי החממה ולמילוי שאר התנאים המפורטים לעיל.

קיימת הרשות, למצטרף חדש לוויקימסע, שאינו בטוח בעצמו, לפנות לויקימסע:חממה מרצונו ומיוזמתו, ולבקש סוגי סיוע שונים, כולל הסיוע המקסימלי: חונך שיעבור על כל עריכותיו בדף הטיוטה קודם לפרסומו. מאחר שחונכות כזו נעשית מבחירה, היא אינה מוגדרת כ"חונכות חובה" ואין קושי בסיומה.

ראו גם[עריכה]