ויקימסע:הצבעת אמון במפעיל מערכת

מתוך ויקימסע
מפעיל מערכת

דף זה מיועד להצבעות אמון וולונטריות שמפעילים רשאים (אך לא חייבים) לפתוח על עצמם, בתנאים הבאים:

  1. ההצבעה מחייבת מבחינת המפעילים: מי שאינם זוכים ברוב בהצבעה, מתחייבים לפרוש מתפקידם מרצונם. מפעילים יכולים להציב תנאים חמורים יותר, ואף להחליט לפרוש בעקבות ההצבעה גם אם קיבלו בה רוב.
  2. מפעילים לא יעמידו עצמם להצבעת אמון אם לא עברה חצי שנה מאז הצבעה קודמת כזו או מאז הצבעה להסרת סמכויות שנפתחה לגביהם על ידי אחרים, או שלא עברו שלושה חודשים מאז מינויים.

רשאים להצביע: לפי זכות ההצבעה בפרלמנט.