ויקימסע:הצבעה

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כאשר מתעוררת מחלוקת בקרב הוויקימטיילים, ולא ניתן להגיע בה להסכמה, ניתן להביא את המחלוקת להכרעת כלל הוויקימטיילים, באמצעות הצבעה דמוקרטית, שבה לכל ויקימטייל יש קול אחד. הצבעה היא "רע הכרחי" ועדיף כמובן מצב בו מגיעים לפשרה באמצעות דיון, או באמצעות בורר, מבלי להגיע להליך ההצבעה.

סוגי הצבעות[עריכה]

הצבעות נערכות בנושאים אחדים, שלכל אחד מהם נהלים נוספים משלו, המפורטים בדפי ההנחיות שלו:

 • הצבעת מחיקה: הצבעה האם מדריך מסוים ראוי להופיע בוויקימסע, או שיש למחוק אותו. למחיקת מדריך נדרש רוב מיוחס של 55%.
 • הצבעת מדיניות: הצבעה של קביעת מדיניות בעניין אופן התנהלותה של ויקימסע. שינוי של המדיניות הקיימת דורש רוב מיוחס של 60%. הצבעות לקביעת מדיניות דורשות רוב רגיל של 50%. במקרה של תיקו ההצעה נופלת.
 • מחלוקת על שמו של מדריך או על תוכנו: המחלוקת מוכרעת ברוב קולות.

נוהל ההצבעה[עריכה]

 • פתיחת הצבעה: עם פתיחת ההצבעה, יש לציין בראשה את התאריך והשעה של פתיחתה. רק משתמש בעל זכות הצבעה רשאי לפתוח הצבעה.
 • זכות הצבעה ניתנת רק למשתמש רשום בעל ותק של 30 ימים בוויקימסע שערך 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (עריכות של דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות). כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול. משתמש שהשתתף בהצבעה למרות שאין לו זכות הצבעה - הצבעתו תימחק באמצעות קו אופקי והודעה על כך תימסר לו בדף שיחתו, כדי להבטיח שקיפות מלאה.
 • דיון: בדף ההצבעה מתקיים דיון שבו מנסים הצדדים לשכנע איש את רעהו. יש לקיים דיון זה תוך שמירה על כבוד הדדי, ולא לגלוש לתקיפה אישית. בדיון רשאים להשתתף גם חסרי זכות הצבעה. מותרת גם השתתפות כאנונימי, אך אין זה רצוי.
 • הצבעה: ההצבעה נעשית באמצעות חתימה (ארבע טילדות) של הוויקימטייל בסעיף שהוא בוחר בו. לאחר החתימה ניתן להוסיף נימוק קצר, בן משפט או שניים. רצוי שלא להיכנס לדיון בעקבות נימוק כזה - מקומו של הדיון בסעיף "דיון" שבדף ההצבעה. כל זמן שההצבעה לא הסתיימה, ניתן לשנות דעה. כאשר ויקימטייל משנה את הצבעתו, רצוי שלא ימחק כליל את הצבעתו הקודמת, אלא יעביר עליה קו אופקי, כדי להבטיח שקיפות מלאה.
 • משך ההצבעה הוא שבוע. לאחר שחלף שבוע בדיוק מפתיחת ההצבעה, היא מסתיימת ויש לארכב אותה. קולות שנוספו בין תום השבוע לארכוב לא נחשבים. לדוגמה: אם ההצבעה נפתחה ביום שלישי בשעה 15:38, ייחשבו כל ההצבעות שנוספו עד יום שלישי שאחריו בשעה 15:37 (כולל הצבעות שנוספו ב-15:37). השעון הקובע הוא שעון ישראל כפי שמוצג במערכת מדיה-ויקי. ניתן להאריך את משך ההצבעה באם יש הסכמה כללית לכך.
 • מינימום משתתפים - החלטה שהתקבלה בפרלמנט תהא מחייבת אך ורק אם בהצבעה השתתפו לפחות 9 ויקימטיילים בעלי זכות הצבעה. בדיוני מחיקה ובהצבעות מחלוקת אין מינימום הכרחי.
 • תוצאת ההצבעה מתקבלת ברוב קולות של משתתפי ההצבעה. בנושאים מסוימים נדרש רוב מיוחס. קולותיהם של נמנעים אינם נספרים.

הצבעות נוספות[עריכה]

בנוסף להצבעות המתוארות לעיל, מתקיימות הצבעות נוספות, כדלקמן:

נושא מקום ההצבעה
ביטול הרשאת מפעיל ויקימסע:ביטול הרשאה
הצבעת אמון במפעיל מערכת (ביוזמת המפעיל) ויקימסע:הצבעת אמון במפעיל מערכת

הצבעת מפעיל נולד, למינויו של מפעיל חדש, שונה מכל ההצבעות דלעיל, בכך שההחלטה הסופית מתקבלת על ידי הביורוקרטים, כשתוצאת ההצבעה מהווה המלצה עבורם.

סגנון הדיון[עריכה]

 • לא כל נושא הוא עילה למלחמה.
 • מותר להשתכנע מדברי האחר, אין בכך בושה.
 • ראוי לגלות פתיחות וגמישות, לנסות להבין את דברי האחר, ולהתייחס אליהם באופן ענייני.
 • להשתדל להימנע מוויכוח בין שניים, שבו הם חוזרים שוב ושוב על טענותיהם. לתת הזדמנות לוויקימטיילים אחרים להביע דעתם, אולי לפשר, אולי לחדד, אולי להעמיק את הקרע - בכל מקרה, לגוון את השיחה, ובמיוחד לתת למתווכחים זמן לנוח, לישון לילה ולקום בבוקר עם מוח רענן.
 • לזכור שהתכנסנו כאן כדי להילחם בבוּרוּת, ולא איש ברעהו.