לדלג לתוכן

ויקימסע:איך לערוך טבלאות

מתוך ויקימסע

דף זה מספק פירוט אודות תחביר הויקי שמאפשר ליצור טבלאות פשוטות בוויקימסע.

על מנת ליצור טבלאות גדולות עם עיצובים מורכבים מומלץ להשתמש בכלי המרה מקוונים שונים אשר מסוגלות לדוגמה להמיר בקלות וביעילות טבלאות מ-Excel (או מגיליון העבודה של Open Office) לוויקימסע. קישורים ליישומי המרה מקוונים ניתן למצוא בחלק הקישורים החיצוניים בתחתית דף זה.

תחביר בסיסי[עריכה]

לוויקימסע תחביר עצמאי ליצירת טבלאות, וכדי ליצור טבלאות ובייחוד על מנת לשלוט על האופן המדויק בו הן מוצגות, יש להכיר את התחביר ולשלוט בו.

כדי ליצור טבלה, יש להשתמש בארבעה תווי בקרה בסיסיים אלו:

{| |- | |}
תחילת טבלה ירידת שורה הוספת עמודה סיום טבלה

השימוש בתווי הבקרה הנזכרים לעיל הוא כדלקמן:

 • בתחילת הטבלה יש "לפתוח" אותה בתוים {| בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים שמדובר בטבלה.
 • שורה חדשה מצוינת באמצעות |- בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים שורה חדשה בטבלה.
 • ציון תא חדש נעשה באמצעות התו | בתחילת השורה או בצמד התווים || באמצע השורה.
 • בסוף הטבלה יש "לסגור" אותה באמצעות התווים |} בתחילת השורה. תווים אלו שהגענו לסוף הטבלה.

הערה: שימו לב כי מיקום התווים הוא חיוני, והצבתם במיקום מוטעה עלולה לגרור שיבוש בהצגת הטבלה. כך לדוגמה, תו הבקרה {| יופיע תמיד בתחילת השורה ולא באמצעה.

אם שוכחים לסגור את הטבלה ייתכן שעדיין תוצג טבלה, אך צפויים שיבושים בתצוגה. בכל דף בו מופיעה טבלה, אם מתגלעים שיבושים בתצוגה, הדבר הראשון שיש לבדוק הוא שכל הטבלאות נסגרו.

יצירת טבלה פשוטה[עריכה]

כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'

נציג כעת כיצד ניתן ליצור טבלה פשוטה שתוצאתה הסופית מוצגת משמאל.

{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
| תא 1 || תא 2 || תא 3
|-
| תא א'
| תא ב'
| תא ג'
 |}
 • באדום -תחילת הטבלה וסופה
 • בירוק - כותרת לטבלה
 • בכחול - שורה חדשה
 • בטורקיז - כותרות העמודות בטבלה
 • בחאקי - תוכן הטבלה עצמה. בשני אופנים, כאשר השורה השנייה נעשית באופן אחד, והשורה השלישית באופן אחר.

כותרות[עריכה]

 • בהדגמה לעיל יצרנו שתי שורות חדשות ובכל שורה שלושה תאים רגילים. אולם, הצצה בטבלה שבראש הפסקה תגלה לנו שהתא הראשון בכל שורה מהווה כותרת שורה. על מנת להפוך את התא לכותרת, נחליף את התו | ב-!.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}

עיצוב[עריכה]

 • בניית הטבלה הסתיימה; כעת ניתן לעבור לעיצוב הטבלה. לטבלה שבראש הפסקה יש גבולות, והיא מיושרת לצד שמאל של הדף. המידע הנוגע לעיצוב הטבלה נקרא פרמטר. פרמטרים המשפיעים על כל הטבלה יש להוסיף לאחר תווי הפתיחה של הטבלה {|, כשרווח מפריד בין תווי הפתיחה ובין הפרמטרים עצמם.
{| border="1" align="left"
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • התוצאה היא הטבלה שבראש הפסקה:
כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'


טבלת ויקי לעומת טבלת HTML[עריכה]

שימו לב: כל התווים (למעט הגדרת תאים באמצע שורה) חייבים להיות מוצמדים לתחילת השורה. את הפרמטרים יש להוסיף כשהם מופרדים ברווחים וכתובים בפורמט המקובל ב-HTML.

תכלית פורמט ויקי הערות פורמט HTML
הגדרת תחילת טבלה {| ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת הטבלה כולה <table>
שורה חדשה |- ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת השורה <tr></tr>
הגדרת תא חדש | ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת התא <td></td>
הגדרת סיום טבלה |} אין </table>
תווי בקרה אופציונליים
הגדרת תא-כותרת חדש  ! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא-כותרת חדש באמצע שורה  !! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא חדש באמצע שורה || אין <td></td>
הגדרת כותרת טבלה |+ הכותרת תופיע מעל הטבלה <caption></caption>

פרמטרים[עריכה]

בשורה הראשונה יש להגדיר את מאפייני הטבלה. כמו למשל צבע, מסגרת, מיקום הטבלה (ימין/שמאל/אמצע) וכדומה.

פרמטרים
תכונה שם דוגמה מיקום ההגדרה[1]
צבע רקע (ראה עזרה:צבעים) bgcolor bgcolor="#ABCDEF" טבלה, שורה, תא
ישור אופקי: ימין, אמצע, שמאל align align="center" טבלה, שורה, תא
ישור אנכי: למעלה, אמצע, למטה valign valign="top" שורה
כיוון זרימת הטקסט או הטבלה, מימין לשמאל או להפך dir dir="ltr", dir="rtl" טבלה, שורה, תא
רוחב מסגרת border border="6" טבלה
רווח מחוץ לתא cellspacing cellspacing="8" טבלה
רווח מסביב לטקסט cellpadding cellpadding="2" טבלה
תא המשתרע על פני מספר עמודות colspan colspan="2" תא
תא המשתרע על פני מספר שורות rowspan rowspan="4" תא
רוחב קבוע ביחידות מידה width width="400px" טבלה, תא
רוחב קבוע באחוזים width width="50%" טבלה, תא
שימוש בסגנונות style style="width: 100%" טבלה, שורה, תא

לגבי הערה [1]:

 • טבלה: מופיע אחרי {| ומשפיע על הטבלה כולה
 • שורה: מופיע אחרי |- ומשפיע על שורה שלמה
 • תא: מופיע בין | לבין || או בין ! לבין || ומשפיע על תא יחיד

סגנונות - Style[עריכה]

ניתן ואף מומלץ ועדיף להשתמש בתכונות Style כאשר ניתן, במקום הפרמטרים הרגילים של טבלת HTML. שימוש בתכונות אלו מאפשר גמישות רבה מאוד.

 • ראו כאן פרמטרים אפשריים.
 • בוויקימסע מספר עיצובים מוגדרים מראש. ראו כאן רשימת סגנונות קבועים מראש.
 • ראו כיצד ניתן להסתיר שורה של טבלה בעת שימוש בטבלאות בתוך תבניות כאן.

טבלאות מתמיינות[עריכה]

ניתן ליצור טבלה מתמיינת, באמצעות השימוש בתגית class="sortable" בראש הטבלה.

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
תא 1 תא 2 תא 3
תא 4 תא 5 תא 6
תא 7 תא 8 תא 9

ניתן לקבוע לטבלה עיצוב יפה יותר, באמצעות קביעת class="wikitable sortable" כך הטבלה תקבל הן את התכונות של wikitable והן את אפשרות המיון.

טבלה צפה[עריכה]

אם רוצים לתת טקסט שיופיע בחלונית מקבילה לטקסט הראשי ניתן ליישם זאת באמצעות טבלה צפה כאשר היא תוגדר כצפה הstyle="float"

תיאור מיוחד של מה שקרה

טבלה הניתנת להסתרה[עריכה]

ניתן להוסיף לטבלה קישור המאפשר להציג ולהסתיר את תוכן הטבלה. הדבר נעשה על ידי הוספה של המילה "collapsible" למאפיין ה-class של הטבלה. אם מאפיין ה-class כולל מילים נוספות, יש להוסיפו בסוף, עם רווח לפניו.

הקישור הניתן להסתרה יופיע בתא הראשון מסוג כותרת (תא המתחיל עם סימן קריאה, ולא קו אופקי). רצוי להשתמש במאפיין width כדי לקבוע את רוחב הטבלה, וזאת על מנת שהקישור לא יפריע לכותרת. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours collapsible" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת
תוכן

ניתן גם להציג את הטבלה סגורה כברירת מחדל על ידי הוספתה של המילה "collapsed" למאפיין ה-class של הטבלה. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours collapsible collapsed" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כאשר יש מספר עמודות, עדיף לייחד את השורה הראשונה לשורה שמתפרסת על פני כל העמודות כדי למנוע בעיות תצוגה. למשל:

{| class="wikitable collapsible" width="250"
! colspan="3" | כותרת כללית
|-
! כותרת !! כותרת !! כותרת
|-
| תוכן || תוכן || תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת כללית
כותרת כותרת כותרת
תוכן תוכן תוכן

כלים לעזרה בבניית טבלאות[עריכה]

אם אתם משתמשים ב"סרגל עריכה משופר", ובחרתם ב"העדפות" גם "הפעלת תיבות דו־שיח להוספת קישורים, טבלאות ועוד", סרגל העריכה שלכם מכיל, תחת "מתקדם", כלי המפשט בניית טבלאות. אם אינכם משתמשים בסרגל העריכה המשופר, עדיין יש כלי (שונה) העוזר לייצר טבלאות. כלים אלו לא מספקים גישה לרבות מהתכונות המתקדמות יותר של טבלאות שפורטו למעלה, אך הם מספקים בהחלט למטרת יצירת טבלאות בסיסיות.

דוגמאות[עריכה]

ראו כאן דוגמאות מסוגים שונים.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

http://www.uni-bonn.de/~manfear/html2wiki-tables.php ממיר טבלאות html] לטבלאות הכתובות בתחביר ויקי