לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

באדום כהה - האזורים בהם מלאית היא שפת הרוב, באדום - אזורים בהם מדוברים שפות אחיות למלאית

מלאית (הידועה במקורה Melayu) היא שפה אתנית של אנשים מלאים שמקורם במזרח סומטרה באינדונזיה ומדוברת גם באזורי החוף הסמוכים לה כמו איי ריאו, איי סינגפור וקרה. חצי האי (המורכב ממערב מלזיה ודרום תאילנד). השלב הקדום של השפה המלאית נקרא מלאית עתיקה, היא דוברה פעם בדרום סומטרה לפני שהעם המלאי היגר לחצי המזרחי של האי, שם האזורים הללו הידועים יותר כמחוז ריאו בימינו. השפה המלאית עדיין נושאת מאפיינים לשוניים דומים לשפות האחיות השכנות שלה כמו שפת הפלמבנג ושפת המיננגקבאו.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • ê - הצליל ay במילה האנגלית "say", וכמו צירה מלא בעברית
 • e, é - נהגית כהגיית סגול[1]
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • ch - נהגית כהגייתה במילה chair באנגלית, קימת לפחות בשם מקום אחד בקואלא לומפור על שם אישיות בריטית. בשפה אין בה שמוש כך, כי די ב C לבדה עבור עצור זה.
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • f - נהגית כהגיית פ"א רפה או פ"א דגושה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • h - נהגית כהגיית ה"א
 • j - נהגית כהגיית גימ"ל גרושה
 • k (לפני תנועה) - נהגית כהגיית כ"ף דגושה
 • k (לפני עיצור או בסוף מילה) - נהגית כהגיית "המזה" ערבית, כמו אל"ף עצורית מנוקדת בשוא
 • kh - אינה אחידה: Khabar = "חדשות" כמו כף דגושה, ולעומתה Khayalan = "דמיונות, פנטזיה" כמו ה"א
 • l - נהגית כהגיית למ"ד
 • m - נהגית כהגיית מ"ם
 • n - נהגית כהגיית נו"ן
 • ng - נהגית כהגיית "ng" במילה "long"
 • ngg - נהגית כהגיית "ng" במילה "monger"
 • ny - נהגית כהגיית "ni" במילה "onion"
 • p - נהגית כהגיית פ"א דגושה
 • q - נהגית כ"קְוּוּ" לפני תנועות, קימת במושגים שאולים[2]
 • r - נהגית כהגיית רי"ש
 • s - נהגית כהגיית סמ"ך
 • sh - נהגית כהגיית שי"ן, בתואר Shah כחלק משמותיהם של שלטאני מדינות במלזיה, שהורגלו בשיטת הכתיב הבריטית. בשפה, המושג Syah ככתיב וכקרי בשורה הבאה.
 • sy - נהגית כהגיית שי"ן
 • t - נהגית כהגיית ת"ו
 • v - נהגית כהגיית בי"ת רפה
 • w - נהגית כהגיית ו"ו עיצורית, כמו הגית w באנגלית
 • x - נהגית כהגיית "קְסְ"[3]
 • y - נהגית כהגיית יו"ד עיצורית
 • z - נהגית כהגיית זי"ן

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים במלאית[4][עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (בטלפון)
Helo
Hello
?
שלום[5] (לא פורמלי)
Hai
Hi
?
מה שלומך?
Apa khabar?
AH-puh KAH-bar?
?
שלומי טוב
Khabarku baik
KAH-bar BUY'.
?
מה שמך?
Siapa nama awak?
see-AH-puh NAH-muh AH-wah'?'
?
שמי הוא _____
Namaku adalah ______
NAH-muh SAH-yuh _____
?
השם שלי הוא _____
Nama saya adalah ______
NAH-muh SAH-yuh _____
?
השם שלי הוא _____
Nama daku adalah ______
? _____
?
אני שמח/ה לפגוש אותך
Saya gembira berjumpa awak
SAH-yuh gum-BEER-uh buhr-JOOM-puh AH-wah'
?
בבקשה
Sila
SEE-luh
?
תודה ("קבל/י אהבה")
Terima kasih
TREE-muh KAH-seh
?
על לא דבר (כבטוי: משמעותו המלולית דומה ל"אותו דבר")
Sama-sama
SAH-muh SAH-muh
?
כן
Ya
YUH
?
כן
Iya
?
?
לא
Tidak
TEE-dah'
?
לא (מקוצר)
Tak
?'
?
לא (שלילת שמות עצם בלבד)
Bukan
?'
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Maaf
mah'AHF
?
סליחה (התנצלות)
Maafkan saya
mah'AHF-kahn SAH-yuh
?
ברוך הנשאר (בעת פרדה)
Selamat tinggal
SLAH-mah(t) ting-GAHL
?
להתראות ("להגיע לפגישה")
Sampai jumpa
Sampai jumpa
?
אני לא מדבר/ת מלאית
Saya tidak boleh bercakap Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
SAH-yuh TEE-dah' bo-leh CHAH-kah(p) ba-HAH-suh muh-LAY-shuh (muh-LAH-yoo)
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
(Anda boleh) bercakap Bahasa Inggeris?
CHAH-kah(p) ba-HAH-suh ING-grees
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Ada sesiapa yang boleh cakap Bahasa Inggeris di sini?
AH-duh suh-SYA-puh yahng BOH-leh CHAH-kah(p) ba-HAH-suh ING-grees dee-SEE-nee
?
עזרה!
Bantuan!
?
?
עזרה!
Tolong!
TOH-lohng!
?
הצילו! (המילה לבדה!)
Selamat!
se-LA-mat!
?
בוקר טוב
Selamat pagi
SLAH-mah(t) PAH-gee
?
צהריים טובים
Selamat tengah hari
SLAH-mah(t) teng-ah HAH-ree
?
צהריים טובים
Selamat tengahari
SLAH-mah(t) teng-ah HAH-ree
?
צהריים טובים
Selamat siang
?
?
ערב טוב
Selamat petang
SLAH-mah(t) puh-TAHNG
?
לילה טוב
Selamat malam
SLAH-mah(t) MAH-lam
?
אני לא מבין/ה
Saya tak faham
SAH-yuh tah' fah-HAHM
?
אני לא מבין/ה
Saya tak mengerti
SAH-yuh tah' fah-HAHM
?
איפה השירותים?
Tandas di mana[6]?
TAHN-dahs dee-MAH-nuh
?
כרטיס
Tiket
?
?
כרטיס טיסה
Tiket penerbangan
?
?
מה?
apa?
?
?
איפה?
di mana?
?
?
מי?
Siapa?
?
?
מתי?
bila?
?
?
איזה?
mana?
?
?
איזה?
yang mana?
?
?
למה?
mengapa?
?
?
למה?
kenapa?
?
?
איך?
bagaimana?
?
?
כמה?
berapa banyak?
?
?
כמה?
berapa?
?
?
ש... / אשר / של
yang
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי
?
?
?
אל תיגע בי!
?
?
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה
?
?
?
משטרה!
?
?
?
עצור! גנב!
?
?
?
אני זקוק לעזרתך
?
?
?
זה מקרה חירום
?
?
?
איבדתי את דרכי
?
?
?
איבדתי את התיק שלי
?
?
?
איבדתי את הארנק שלי
?
?
?
אני חולה
?
?
?
נפצעתי
?
?
?
אני זקוק לרופא
?
?
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
?
?
?

מספרים
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
sifar
?
?
1
satu
?
?
1
suatu
?
?
2
dua
?
?
3
tiga
?
?
4
empat
?
?
5
lima
?
?
6
enam
?
?
7
tujuh
?
?
8
lapan
?
?
9
sembilan
?
?
10
sepuluh
?
?
11
sebelas
?
?
11
satu belas
?
?
12
dua belas
?
?
13
tiga belas
?
?
14
empat belas
?
?
20
dua puluh
?
?
21
dua puluh satu
?
?
22
dua puluh dua
?
?
23
dua puluh tiga
?
?
30
tiga puluh
?
?
40
empat puluh
?
?
50
lima puluh
?
?
100
seratus
?
?
200
dua ratus
?
?
300
tiga ratus
?
?
1000
seribu
?
?
2000
dua ribu
?
?
1,000,000
sejuta
?
?
חצי
setengah
?
?
רבע
suku
?
?
רבע ("חלק 4")
Seper empat
?
?

זמן
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
Kini
?
?
עכשיו
Sekarang
?
?
מאוחר יותר
Kemudian
?
?
קודם
Dulu
?
?
קודם כל (שימו לב להקשר במשפט)
Dulu
?
?
לפני
Sebelum
?
?
עדיין לא
Belum
?
?
בוקר
Pagi
?
?
בבוקר
Pada Pagi
?
?
אחר הצהריים
Petang
?
?
ערב
Petang
?
?
בערב
Pada Petang
?
?
לילה
Malam
?
?

שעות [7][עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
("מכה") אחת בבוקר
Pukul satu dini hari
?
?
("מכה") שתיים לפנות בוקר
Pukul dua dini hari
?
?
שעה ("מכה") תשע (ב)בוקר
Jam pukul sembilan pagi
?
?
צהרי היום
Tengah hari
?
?
צהרי היום (מקוצר)
Tengahari
?
?
בשעה ("מכה") אחת (ב)צהריים
Pada jam pukul satu siang
?
?
בשעה ("מכה") שתיים (ב)צהריים
Pada jam pukul dua siang
?
?
שעה ("מכה") שש (ב)ערב
Jam pukul enam petang
?
?
שעה ("מכה") שש (ב)ערב
Jam pukul enam sore
?
?
שעה ("מכה") שבע בערב
Jam pukul tujuh petang
?
?
שעה ("מכה") שבע בערב
Jam pukul tujuh sore
?
?
שעה ("מכה") 18:45 בערב
Jam pukul lapan belas empat puluh lima petang
?
?
שעה ("מכה") 19:15 בערב
Jam pukul sembilan belas lima belas petang
?
?
שעה ("מכה") 19:30 בערב
Jam pukul sembilan belas tiga puluh petang
?
?
חצות
Tengah malam
?
?

משך[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ שניה/ות
____ detik
?
?
_____ דקה/ות
____ minit
?
?
_____ שעה/ות
____ jam
?
?
_____ יום/ימים
____ hari
?
?
_____ שבוע/ות
____ minggu
?
?
_____ חודש/ים
____ bulan
?
?
_____ שנה/ים
____ tahun
?
?

ימים[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
Hari ini
?
?
היום
Hari tadi
?
?
היום (מקוצר)
Harini
?
?
אתמול
Kemarin
?
?
שלשום
Kelmarin[8]
?
?
שלשום
Kemarin dulu
?
?
מחר
Esok
?
?
השבוע
Seminggu ini
?
?
בשבוע שעבר
Pada seminggu lalu
?
?
בשבוע הבא
Pada minggu depan
?
?
בשבוע הבא
Pada minggu nanti
?
?
יום ראשון
Hari Minggu
?
?
יום ראשון
Hari Ahad
?
?
יום שני
Hari Isnin
?
?
יום שלישי
Hari Selasa
?
?
יום רביעי
Hari Rabu
?
?
יום חמישי
Hari Khamis
?
?
יום שישי
Hari Jumaat
?
?
יום שבת
Hari Sabtu
?
?

חודשים[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
Januari
?
?
פברואר
Februari
?
?
מרץ
Mac
?
?
אפריל
April
?
?
מאי
Mei
?
?
יוני
Juni
?
?
יולי
Julai
?
?
אוגוסט
Ogos
?
?
ספטמבר
September
?
?
אוקטובר
Oktober
?
?
נובמבר
November
?
?
דצמבר
Disember
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
Hitam
?
?
לבן
Putih
?
?
אפור
Kelabu
?
?
אדום
Merah
?
?
ורוד ("אדום צעיר")
Merah-muda
?
?
כחול
Biru
?
?
צהוב
Kuning
?
?
ירוק
Hijau
?
?
כתום
Jingga
?
?
כתום
Oren
?
?
סגול
Ungu
?
?
חום
Coklat
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה במונית[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Teksi[9]
?
?
מונית!
Taksi[10]
?
?
בבקשה, קח אותי ל _____
Sila, ambil padaku ke ___
?
?
בבקשה, קח אותי לשם
Sila, ambil padaku kesana
?
?
כמה המחיר כדי להגיע ל _____?
Berapa harga untuk sampai ke ___
?
?

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מה מחיר הכרטיס ל ____?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה
Sila, satu tiket ke ___
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע?
Keretapi/bas ini tiba kemana?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ___?
Bagaimana dapatkan ku tiba ke ___ ?
?
?
כיצד אוכל להגיע ל ___?
Bagaimana dapatkan ku sampai ke ___ ?
?
?
כיצד אוכל להגיע ל ___?
Bagaimana dapatkan saya tiba ke ___ ?
?
?
כיצד אוכל להגיע ל ___?
Bagaimana dapatkan saya sampai ke ___ ?
?
?
כיצד אוכל להגיע ל __?
Bagaimana dapatkan daku tiba ke ___ ?
?
?
כיצד אוכל להגיע ל __?
Bagaimana dapatkan daku sampai ke ___ ?
?
?
...תחנת הרכבת?
Stesen kereta api?
?
?
...תחנת הרכבת? (מקוצר)
Stesen keretapi?
?
?
...תחנת האוטובוס?
Stesen bas?
?
?
... שדה התעופה?
Lapangan terbang?
?
?
...אזור מרכז העיר?
Kawasan pusat kota?
?
?
... אזור הפרוורים?
?
?
?
...אכסנית נוער?
Losmen pemuda?
?
?
...המלון _____?
Hotel ___
?
?
...השגרירות הישראלית? (*נמצאת בסינגפור[11] בלבד)
Kedutaan besar Israel
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
Tapak-tapak pelancongan yang berbaloi melawat mereka?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה
Sila memperlihatkan kepadaku atas peta
?
?
רחוב
Jalan
?
?
דרך
Jalan
?
?
פנה שמאלה
Belok ke kiri
?
?
פנה ימינה
Belok ke kanan
?
?
שמאלה
Ke kiri
?
?
ימינה
Ke Kanan
?
?
היישר מלפנים
Terus di depan
?
?
מול _____
Hadapan ____
?
?
יעד
Tujuan
?
?
אחרי ה- _____
Belakang ____
?
?
לפני ה- _____
Hadapan _____
?
?
חפש את ה- _____
Cari _____
?
?
צומת דרכים
Simpang jalan
?
?
צומת דרכים
Persimpangan jalan
?
?
צפון
Utara
?
?
דרום
Selatan
?
?
מזרח
Timur
?
?
מערב
Barat
?
?
צפון-מערב ("מערב ים")
Barat laut
?
?
צפון-מזרח ("מזרח ים")
Timur laut
?
?
דרום-מזרח
Tenggara
?
?
דרום-מערב ("מערב-כח")
Barat daya
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
הישנם חדרים ריקים?
Adakah kamar-kamar kosong?
?
?
הישנם חדרים ריקים?
Adakah bilik-bilik kosong?
?
?
מה המחיר עבור חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
Harga apa untuk kamar kepada seorang/dua orang?
?
?
מה המחיר עבור חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
Harga apa untuk bilik kepada seorang/dua orang?
?
?
מפתח החדר
Kunci kamar
?
?
מפתח החדר
Kunci bilik
?
?
האם יש בחדר ___...
Adakah di bilik ___?
?
?
האם יש בחדר ___...
Adakah di kamar ___?
?
?
...סדינים?
?
?
?
...חדר אמבטיה?
Kamar Mandi?
?
?
...חדר אמבטיה?
Bilik Mandi?
?
?
...טלפון?
Telefon
?
?
...טלוויזיה?
Televisyen
?
?
האם אני יכול/ה לראות את החדר?
Dapatkah aku melihat bilik?
?
?
האם אני יכול/ה לראות את החדר?
Dapatkah saya melihat kamar?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר?
?
?
?
... גדול יותר?
Lebih besar?
?
?
...נקי יותר?
Lebih bersih?
?
?
...זול יותר?
Lebih murah?
?
?
טוב, אני אקח אותו
Bagus, saya akan mengambilnya
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת?
?
?
?
... לוקרים?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ארוחת ערב כלולה במחיר?
Apakah makan pagi\makan malam termasuk di harga?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כסף (אמצעי התשלום)
Wang
?
?
כסף (אמצעי התשלום)
Duit
?
?
שטר כסף ("כסף ניר")
Wang kertas
?
?
מטבע ("עין ממון")
Mata wang
?
?
מטבע ("כסף מתכת")
Wang logam
?
?
מטבע
Duit
?
?
מטבע
Koin
?
?
האפשר לשלם בדולרים אמריקניים?
Bolehkah membayarkan di Dolar-Dolar[12] Amerika Syarikat?
?
?
דולר סינגפורי אחד
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
Apakah kamu menerima kad-kad hutang?
?
?
האם אתם מבצעים המרת כסף?
Apakah kamu melakukan tukar wang?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
?
?
?
מהו ערך החליפין?
Nilai tukar apa?[14]
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה
Sila, meja kepada seorang / dua orang
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה?
Sila, bolehkah aku menerima menu
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה?
Sila, bolehkah daku menerima menu
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה?
Sila, bolehkah saya menerima menu
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה?
?
?
?
אני צמחוני/ת
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים[15][16] בלבד
?
?
?
תפריט
Menu
?
?
ארוחת בוקר
Makan pagi
?
?
ארוחת צהריים
Makan tengah hari
?
?
ארוחת צהריים
Makan siang
?
?
ארוחת לילה[17]
Makan malam
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____
?
?
?
עוף
Ayam
?
?
בשר בקר
Daging sapi
?
?
דג
Ikan
?
?
בשר חזיר
Daging babi[18]
?
?
בשר חזיר
Daging khinzir[19]
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
Keju
?
?
ביצים
Telur-telur
?
?
סלט
Salad
?
?
סלט מסורתי מלזי
Ulam
?
?
ירקות (טריים)
Sayur
?
?
פירות (טריים)
Buah-Buah
?
?
לפתן
Rojak
?
?
אגוז קוקוס
Kelapa
?
?
לחם
Roti
?
?
טוסט
Roti[20]
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז לבן
Nasi putih[21]
?
?
שעועית
Kacang merah
?
?
בצל
Bawang
?
?
שום ("בצל לבן")
Bawang putih
?
?
זיתים
Zaitun-zaitun
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
Oren
?
?
תפוח
Epal[22]
?
?
בננה
Pisang
?
?
אננס
Nanas
?
?
ענבים
Anggur-anggur
?
?
תמרים
Kurma-kurma
?
?
"פרי הנחש"
Salak
?
?
דוריאן
Durian
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
סוכר
Gula
?
?
קפה
Kopi
?
?
תה
Teh
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
Air[23]
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
Garam
?
?
פלפל שחור
Lada
?
?
פלפלת (צ'ילי)
Cabai
?
?
פלפלת (צ'ילי)
Cili
?
?
פלפלת (צ'ילי)
Lombok
?
?
חמאה
Mentega
?
?
מלצר, בקשת סליחה ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Pelayan, minta maaf?
?
?
אני סיימתי
Aku telah selesai
?
?
זה היה טעים
Ini sudah jadi enak
?
?
זה היה טעים
Ini sudah jadi lezat
?
?
זה היה טעים
Itu telah jadi Sedap
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן
Anda dapat membersihkan meja
?
?
אנא הבא לי את החשבון
Sila bawa kepadaku tagihan
?
?
אנא הבא לי את החשבון
Sila bawa kepadaku bil
?
?

פאבים[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול?
Apakah kamu berkhidmat alkohol?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה
?
?
?
בקבוק, בבקשה
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה
Sila satu lagi[24]
?
?
מתי אתם סוגרים?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מחיר
Harga
?
?
תשלום
Pembayaran
?
?
כמה מחיר זה / זאת?
Berapa harga ini?
?
?
כמה מחיר זה / זאת?
Berapa harga itu?
?
?
כמה מחירה / מחירו?
Berapa harganya?
?
?
זה יקר מדי!
Itulah lebih mahal!
?
?
זה יקר מאוד!
Inilah sangat mahal!
?
?
זה יקר מאוד!
Ini mahal sekali!
?
?
האם אתה לוקח _____?
Apakah engkau mengambil ____?
?
?
יקר
Mahal
?
?
זול
Murah
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי
?
?
?
אני לא מעוניין/ת
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Sila bolehkah menerima beg?
?
?
אני זקוק/ה ל...
Aku menghendak kepada...
?
?
...משחת שיניים
?
?
?
...מברשת שיניים
?
?
?
...טמפונים
?
?
?
...סבון
Sabun
?
?
...שמפו
Syampu
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות
?
?
?
...תרופה לכאב בטן
?
?
?
...תער ("סכין גלוח")
Pisau cukur
?
?
...סוללות
?
?
?
...מטרייה
Payung
?
?
...שמן שזוף
Minyak penyamakan
?
?
...גלויה
Kartu pos
?
?
...בולים
Setem-setem
?
?
...נייר מכתבים
Kertas surat
?
?
...עט
Kalam
?
?

נהיגה[25]
[עריכה]

עברית מלאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
זהו רישיון הנהג שלי
Inilah lesen pemandu saya
?
?
זהו רישיון הנהיגה[26] שלי
Itulah lesen memandu ku
?
?
אני רוצה לשכור מכונית
Saya ingin menyewa kereta
?
?
אני רוצה לשכור מכונית
Aku mahu menyewa kereta
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
Dapatkah aku menerima jaminan?
?
?
עצור
Henti
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
חנייה אסורה
Terlarang letak kereta
?
?
מגבלת מהירות
Had laju
?
?
תחנת דלק
Stesen gas
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: מלאית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מלאית

הערות שוליים[עריכה]

 1. E קצר בהגיה: אין הבדל בכתיב מה E שבשורה למעלה
 2. כמו: א. Alquran, ב. Iraq ובשם זה עשויה להשמע כ"המזה" כי Q היא האות האחרונה.
 3. לא נראתה האות x לעורך רוב השיחון הזה מעולם במלאית! היא מוחלפת ב ks במילונים המלזיים והאינדונזיים, גם במילים כמו "מונית", ו"אינדקס", גם כשברור שיבינו השומעים את אות x, הם לא יכתבוה במלאית.
 4. מתוך מאמץ להתייחס כאן למלאית הרשמית במלזיה, העריכה מתבססת על: א. 3 מלונים מלזיים, ב. חפוש בטויים באינטרנט בהקשר של BAHASA MALAYSIA, ג. בעזרת Kenny Ong, תושב מלאקה, מלזיה, ד. השוואה עם GOOGLE TRANSLATE
 5. ברכת "שלום" ה"רשמית" Salam לא באה לבדה במלאית: היא תמיד מקושרת אל הזמן ביממה או לאירוע, ראו הלאה: "בוקר טוב" ועוד
 6. הנסוח המקובל הוא להותיר את DI MANA 'איפה' לסוף השאלה בכל שאלת 'איפה'
 7. חשוב ביותר ! כל אזכור השעה במלאית גם ללא המלה JAM "שעה" הולך יחד עם PUKUL "מכה" ומקורו בעובדה שבעבר נפתחו דווחי חדשות במכת גונג.
 8. במילון זה, מתוך הקפדה על הכתיב הרשמי במלזיה: http://ekamus.dbp.gov.my/Search.aspx?spec=false&type=1&cari=kelmarin משמעות kelmarin גם 'אתמול' וגם 'שלשום'.
 9. אין x בכתיב הרשמי במלאית, לא במילונים, ולא בצלום המנורה על גגות המונית במלזיה, מוויקיפדיה: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Taxi_in_Kuala_Lumpur_05.JPG/1024px-Taxi_in_Kuala_Lumpur_05.JPG
 10. המנורה על גגות המוניות בסינגפור מראה Taxi
 11. https://embassies.gov.il/singapore/AboutTheEmbassy/Pages/Embassy-Detalis.aspx
 12. בכתיב הרשמי במלזיה ובאינדונזיה אין double L
 13. בכתיב הרשמי בסינגפור יש double L
 14. הנסוח המקובל במלאית הוא להותיר את 'apa ?' 'מה ?' לסוף השאלה.
 15. הערה עבור המקפידים: המושג שמקביל ל"כשרות", בעברית, כוונתו במלאית ל"חלאל" האסלאמי!
 16. אתר האינטרנט של מסעדה כשרה בסינגפור: https://singaporejews.com/our-community/awafi-restaurant
 17. לפי מקור זה: http://pgoh13.free.fr/mycourse2/lesson23makan.php כך המושג במלאית, הצרופים שמשמעותם "ארוחת ערב" makan petang, makan sore קימים באינטרנט אבל אינם נפוצים
 18. ענין בטחוני! סעיף 160 בחק המלזי קובע: מאלאי = מוסלמי, ובעניני אוכל נגזר מזה שהחזיר טמא, ודי לחכם ברמז!
 19. ענין בטחוני! סעיף 160 בחק המלזי קובע: מאלאי = מוסלמי, ובעניני אוכל נגזר מזה שהחזיר טמא, ודי לחכמה ברמז!
 20. בכמה מדינות באסיה הדרום מזרחית, כולל בתאילנד ובאינדונזיה כל פרוסת לחם שמוגשת במסעדה עשויה כטוסט
 21. מכיון שיש שפע מאכלי אורז מוטב ללמוד את שמותיהם: http://pgoh13.free.fr/mycourse2/lesson23makan.php
 22. http://www.audelabeauty.com/7-jenis-makanan-mengurangkan-risiko-daripada-mendapat-kanser-payudara/kerana-biji-epal/
 23. למען בריאות הצבור: כל מי השתיה שנמכרים באינדונזיה הם מים מינרליים, גם כוס שתיה מכוסה נילון הנושא חותמת dep. kes. RI "מחלקת הבריאות (של) הרפובליקה האינדונסית", יש לברר מה המצב בענין זה במלזיה, ברוניי וסינגפור
 24. הנסוח המקובל במלאית הוא להגיד Lagi "עוד" בסוף המשפט.
 25. במלזיה, אינדונזיה, סינגפור, ברוניי: בצד שמאל של הכביש וההגה בצד ימין
 26. מלולית: "רישיון לנהוג", זה המושג היותר נפוץ באינטרנט, בהקשר מלזי