לדלג לתוכן

גרסת התוכנה

רישיון עבור מדיה־ויקי

תוכנות מותקנות

כתובות של נקודות כניסה

עיצובים מותקנים

הרחבות מותקנות

ספריות מותקנות

ספריות צד שרת מותקנות

ספריות צד לקוח מותקנות

תגיות של הרחבות מפענח

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles>, <timeline> וגם <קטע>

מבנים של פונקציות מפענח

{{bidi}}, {{#calendar}}, {{CASCADINGSOURCES}}, {{#commaseparatedlist}}, {{#coordinates}}, {{#dd2dms}}, {{#deg2dd}}, {{#FORMAL}}, {{#geolink}}, {{#insider}}, {{#invoke}}, {{#isin}}, {{#lst}}, {{#lsth}}, {{#lstx}}, {{pagebanner}}, {{pageid}}, {{PROTECTIONEXPIRY}}, {{#related}}, {{ROOTPAGENAME}}, {{ROOTPAGENAMEE}}, {{#speciale}}, {{#target}}, {{אות ראשונה גדולה}}, {{אות ראשונה קטנה}}, {{אותיות גדולות}}, {{אותיות קטנות}}, {{#בבל}}, {{#בחר}}, {{גודל דף}}, {{דפים בקטגוריה}}, {{דקדוק}}, {{הודעה}}, {{#זמן}}, {{זמן גרסה}}, {{#זמןמ}}, {{חודש גרסה}}, {{חודש גרסה 1}}, {{#חלק בכותרת}}, {{#חשב}}, {{#חשב תנאי}}, {{יום גרסה}}, {{יום גרסה 2}}, {{#יחסי למוחלט}}, {{כותב גרסה}}, {{כותרת תצוגה}}, {{כתובת יחסית}}, {{כתובת יחסית מקודד}}, {{כתובת מלאה}}, {{כתובת מלאה מקודד}}, {{כתובת קנונית}}, {{כתובת קנונית מקודד}}, {{ללא_קישורי_שפה}}, {{#מאפיין}}, {{מגדר}}, {{מזהה גרסה}}, {{#מיוחד}}, {{מיון רגיל}}, {{מספר בקבוצה}}, {{מספר דפים כולל}}, {{מספר מפעילים}}, {{מספר משתמשים}}, {{מספר משתמשים פעילים}}, {{מספר עריכות}}, {{מספר ערכים}}, {{מספר קבצים}}, {{מספר_מרחב_השם}}, {{מרחב הנושא}}, {{מרחב הנושא מקודד}}, {{מרחב השיחה}}, {{מרחב השיחה מקודד}}, {{מרחב השם}}, {{מרחב השם מקודד}}, {{מרחב שם}}, {{מרחב שם מקודד}}, {{נתיב לקובץ}}, {{נתיב מקודד}}, {{עוגן מקודד}}, {{עיצוב מספר}}, {{#עיצוב תאריך}}, {{#עץ_קטגוריה}}, {{#קביעות}}, {{#קיים}}, {{רבים}}, {{ריפוד מימין}}, {{ריפוד משמאל}}, {{רמת הגנה}}, {{#שווה}}, {{שם דף הבסיס}}, {{שם דף הבסיס מקודד}}, {{שם דף המשנה}}, {{שם דף המשנה מקודד}}, {{שם דף הנושא}}, {{שם דף הנושא מקודד}}, {{שם דף השיחה}}, {{שם דף השיחה מקודד}}, {{שם הדף}}, {{שם הדף המלא}}, {{שם הדף המלא מקודד}}, {{שם הדף מקודד}}, {{שנת גרסה}}, {{#שפה}}, {{#תג}}, {{#תנאי}} וגם {{#תנאי שגיאה}} visited from 44.221.73.157