הצגת נתוני בינוויקי

זוהי סקירה של טבלת תחיליות הבינוויקי, שמגדירה תחיליות מקוצרות שמשמשות לקישור מהיר לאתרי ויקי שונים ולאתרים חיצוניים אחרים. לשימוש מומלץ, ר' את ההוראות באתר MediaWiki.org.

מקרא
תחילית תחילית הבינוויקי שתשמש בתחביר [[prefix:pagename]]
URL תבנית עבור כתובות. ממלא המקום $1 יוחלף ב־pagename (שם הדף) ב־[[prefix:pagename]].
העברה כן בקשות HTTP חיצוניות לוויקי מקומי באמצעות תחילית הבינוויקי הזאת תועברנה לכתובת היעד של הבינוויקי (כלומר, תטופלנה כמו קישורים לדפים מקומיים).
לא בקשות HTTP חיצוניות לאתר הוויקי המקומי באמצעות תחילית הבינוויקי ב־URL יובילו לדף השגיאה "כותרת שגויה".
הכללה כן אם משמש קוד הוויקי {{prefix:pagename}}, לאפשר הכללה של תבניות ודפים מוויקי חיצוני אם ההכללה מופעלת באופן כללי (הכללה מפחידה).
לא לא לאפשר {{prefix:pagename}} להכללת תבניות ודפים חיצוניים, אלא לחפש את הדף המקומי במרחב תבנית.

תחיליות בינוויקי

תחיליתURLהעברההכללה
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlלא-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1כן-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1לא-
antwikihttps://antwiki.org/wiki/$1לא-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1לא-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1לא-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1לא-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1לא-
badenhttps://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/לא-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1לא-
bcnbiohttps://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/$1לא-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1לא-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1לא-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractלא-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1לא-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiכן-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1לא-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1כן-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1לא-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1כן-
c2https://wiki.c2.com/?$1לא-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1לא-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1לא-
choralwikihttps://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1לא-
citizendiumhttps://en.citizendium.org/wiki/$1לא-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1כן-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1לא-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1לא-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1לא-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1לא-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1לא-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1לא-
debianhttps://wiki.debian.org/$1לא-
devmohttps://developer.mozilla.org/docs/$1לא-
dico//dicoado.org/dico/$1לא-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1לא-
dictionaryhttps://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1לא-
dicthttps://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1לא-
diffbloghttps://diff.wikimedia.org/$1כן-
discordhttps://discord.com/$1לא-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1לא-
dmozhttps://curlie.org/$1לא-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1לא-
doi//doi.org/$1לא-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1כן-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1לא-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1כן-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/כן-
dpdhttps://www.rae.es/dpd/$1לא-
dplahttps://dp.la/item/$1לא-
draehttps://dle.rae.es/?w=$1לא-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1לא-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1לא-
encychttps://encyc.org/wiki/$1לא-
englyphwikihttps://en.glyphwiki.org/wiki/$1לא-
enkolhttps://enkol.pl/$1לא-
esolanghttps://esolangs.org/wiki/$1לא-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1כן-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1לא-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1לא-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1לא-
exkcdhttps://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/$1לא-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1לא-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1לא-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1לא-
finnixhttps://www.finnix.org/$1לא-
flickruser//www.flickr.com/people/$1לא-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1לא-
foldochttps://foldoc.org/$1לא-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1כן-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1כן-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1לא-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1לא-
freenodehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#freenodeכן-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1לא-
ganfydhttps://ganfyd.org/index.php?title=$1לא-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1לא-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1לא-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1לא-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1כן-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1כן-
gitlabhttps://gitlab.wikimedia.org/$1כן-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1לא-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1לא-
glottopediahttp://glottopedia.org/index.php/$1לא-
google//www.google.com/search?q=$1לא-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1לא-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1לא-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1לא-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1לא-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1לא-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1לא-
gutenbergwikihttps://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Interwiki_map/discontinued#Gutenbergwikiכן-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1לא-
hammondwikihttps://www.dairiki.org/HammondWiki/$1לא-
hdlhttps://hdl.handle.net/$1לא-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1לא-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1כן-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1לא-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1לא-
iarchive//archive.org/details/$1לא-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/לא-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/לא-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/לא-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1כן-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1לא-
ircirc://irc.libera.chat/$1לא-
ircsircs://irc.libera.chat/$1לא-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1כן-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1כן-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1לא-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1לא-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1לא-
jaglyphwikihttps://glyphwiki.org/wiki/$1לא-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1לא-
jstorhttps://www.jstor.org/journals/$1לא-
kamelohttp://kamelopedia.net/wiki/$1לא-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1לא-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1לא-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1כן-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1לא-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1לא-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1לא-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1לא-
listarchivehttps://lists.wikimedia.org/hyperkitty/$1כן-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1לא-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1לא-
localwikihttps://localwiki.org/$1לא-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1לא-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1לא-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1לא-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1לא-
mailhttps://lists.wikimedia.org/postorius/lists/$1.lists.wikimedia.org/כן-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1כן-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1לא-
marveldatabasehttps://marvel.fandom.com/wiki/$1לא-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1לא-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1כן-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1כן-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1לא-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1כן-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1כן-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1כן-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1לא-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1לא-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1לא-
mosapediahttps://mosapedia.de/wiki/index.php/$1לא-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1לא-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1לא-
mozillazinekbhttps://kb.mozillazine.org/$1לא-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1כן-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1לא-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1לא-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1לא-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1לא-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1כן-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1כן-
oeis//oeis.org/$1לא-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1כן-
olpchttps://wiki.laptop.org/go/$1לא-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1לא-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1לא-
openlibraryhttps://openlibrary.org/$1לא-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1לא-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1לא-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1לא-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1לא-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1לא-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1כן-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1כן-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1כן-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1כן-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1לא-
pawshttps://public-paws.wmcloud.org/$1לא-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1לא-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1כן-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1כן-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1לא-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlלא-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractלא-
pokewikihttps://pokewiki.de/$1לא-
pokéwikihttps://pokewiki.de/$1לא-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1כן-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1לא-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1כן-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1לא-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1כן-
quarryhttps://quarry.wmcloud.org/$1לא-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1לא-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1כן-
revohttps://reta-vortaro.de/revo/art/$1.htmlלא-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1לא-
rheinneckarhttps://rhein-neckar-wiki.de/$1לא-
rodovidhttps://en.rodovid.org/wk/$1לא-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1כן-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1לא-
schoolswphttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#SchoolsWPכן-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1לא-
scoutwikihttps://en.scoutwiki.org/$1לא-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1לא-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1לא-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1לא-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1לא-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiכן-
sharemaphttps://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Interwiki_map/discontinued#Sharemapכן-
silcodehttps://iso639-3.sil.org/code/$1לא-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1לא-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1לא-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1כן-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1כן-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1כן-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1לא-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1כן-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1לא-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1כן-
swtrainhttps://train.spottingworld.com/$1לא-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logכן-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1לא-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1כן-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1כן-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1כן-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1כן-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1לא-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1לא-
theopediahttps://www.theopedia.com/$1לא-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1כן-
tmbwhttps://tmbw.net/wiki/$1לא-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1לא-
toolhubhttps://toolhub.wikimedia.org/$1כן-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1לא-
tools//toolserver.org/$1לא-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1כן-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1לא-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1לא-
twikihttps://twiki.org/cgi-bin/view/$1לא-
twlhttps://wikipedialibrary.wmflabs.org/search/?q=$1לא-
tyvawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#TyvaWikiכן-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1לא-
uncyclopediahttps://en.uncyclopedia.co/wiki/$1לא-
unihanhttps://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1לא-
urbandicthttps://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1לא-
usemodhttps://www.usemod.org/cgi-bin/wiki.pl?$1לא-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1כן-
utrshttps://utrs-beta.wmflabs.org/appeal/$1לא-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1לא-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1לא-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1לא-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1כן-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1כן-
vrtshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1כן-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1לא-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1לא-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1כן-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1לא-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1לא-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1לא-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1כן-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1לא-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1לא-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1לא-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1כן-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1לא-
wikifunctionshttps://www.wikifunctions.org/wiki/$1כן-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1לא-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1לא-
wikiindexhttps://wikiindex.org/$1לא-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1לא-
wikilivresruhttps://wikilivres.ru/$1לא-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1לא-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1כן-
wikinfohttps://wikinfo.org/w/index.php/$1לא-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestכן-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1לא-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1כן-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1כן-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1כן-
wikisophiahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikisophiaכן-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1כן-
wikisphttps://wikisp.org/wiki/$1לא-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1לא-
wikiskriptahttps://www.wikiskripta.eu/index.php/$1לא-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1כן-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wikitihttps://wikiti.brandonw.net/index.php?title=$1לא-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1כן-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1כן-
wikiwikiwebhttps://wiki.c2.com/?$1לא-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1כן-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmarhttps://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1כן-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1לא-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1כן-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1לא-
wmclhttps://wikimedia.cl/$1לא-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/$1לא-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1לא-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1לא-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1לא-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1לא-
wmdehttps://wikimedia.de/$1לא-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmdochttps://doc.wikimedia.org/$1כן-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1לא-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1לא-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1לא-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongכן-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1לא-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmilhttps://www.wikimedia.org.il/$1כן-
wminhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Indiaכן-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1לא-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaכן-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesכן-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1לא-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmskhttps://wikimedia.sk/$1לא-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1לא-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1כן-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1כן-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1כן-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1לא-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1כן-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1כן-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1לא-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1לא-
wowwikihttps://wowpedia.fandom.com/wiki/$1לא-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1לא-
xkcdhttps://xkcd.com/$1לא-
xtoolshttps://xtools.wmcloud.org/$1לא-
zumhttps://wiki.zum.de/$1לא-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1כן-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1כן-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1כן-
fhttps://www.wikifunctions.org/wiki/$1כן-
akhttps://ak.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
czhttps://cs.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dkhttps://da.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
epohttps://eo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
jphttps://ja.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cmnhttps://zh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
voyhttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
whttps://he.wikipedia.org/wiki/$1כן-
wikthttps://he.wiktionary.org/wiki/$1כן-
qhttps://he.wikiquote.org/wiki/$1כן-
bhttps://he.wikibooks.org/wiki/$1כן-
nhttps://he.wikinews.org/wiki/$1כן-
shttps://he.wikisource.org/wiki/$1כן-
chapterhttps://he.wikimedia.org/wiki/$1כן-
vhttps://he.wikiversity.org/wiki/$1כן-

תחיליות בין־לשוניות

תחיליות אלה מתאימות לקודים של שפה מוגדרת, וישמשו ליצירת רשימת "דף זה בשפות אחרות" בעת הוספתן לדף.

תחיליתURLהעברההכללה
aahttps://aa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
abhttps://ab.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
acehttps://ace.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
adyhttps://ady.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
afhttps://af.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
alshttps://als.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
althttps://alt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
amhttps://am.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
amihttps://ami.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
anhttps://an.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
anghttps://ang.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
anphttps://anp.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
arhttps://ar.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
archttps://arc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
aryhttps://ary.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
arzhttps://arz.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ashttps://as.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
asthttps://ast.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
atjhttps://atj.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
avhttps://av.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
avkhttps://avk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
awahttps://awa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ayhttps://ay.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
azhttps://az.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
azbhttps://azb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bahttps://ba.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
banhttps://ban.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
barhttps://bar.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bat-smghttps://bat-smg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bbchttps://bbc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bclhttps://bcl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
behttps://be.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
be-taraskhttps://be-tarask.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bewhttps://bew.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bghttps://bg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bhhttps://bh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bihttps://bi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bjnhttps://bjn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
blkhttps://blk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bmhttps://bm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bnhttps://bn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bohttps://bo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bpyhttps://bpy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
brhttps://br.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bshttps://bs.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
btmhttps://btm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bughttps://bug.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
bxrhttps://bxr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cahttps://ca.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cdohttps://cdo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cehttps://ce.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cebhttps://ceb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
chhttps://ch.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
chohttps://cho.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
chrhttps://chr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
chyhttps://chy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ckbhttps://ckb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cohttps://co.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
crhttps://cr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
crhhttps://crh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cshttps://cs.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
csbhttps://csb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cuhttps://cu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cvhttps://cv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
cyhttps://cy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dahttps://da.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
daghttps://dag.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dehttps://de.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dgahttps://dga.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dinhttps://din.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
diqhttps://diq.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dsbhttps://dsb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dtyhttps://dty.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dvhttps://dv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
dzhttps://dz.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
eehttps://ee.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
elhttps://el.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
emlhttps://eml.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
enhttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
eohttps://eo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
eshttps://es.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ethttps://et.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
euhttps://eu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
exthttps://ext.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fahttps://fa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fathttps://fat.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ffhttps://ff.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fihttps://fi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fjhttps://fj.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fohttps://fo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fonhttps://fon.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
frhttps://fr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
frphttps://frp.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
frrhttps://frr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
furhttps://fur.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
fyhttps://fy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gahttps://ga.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gaghttps://gag.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ganhttps://gan.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gcrhttps://gcr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gdhttps://gd.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
glhttps://gl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
glkhttps://glk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gnhttps://gn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gomhttps://gom.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gorhttps://gor.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gothttps://got.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gpehttps://gpe.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gswhttps://als.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
guhttps://gu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
guchttps://guc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gurhttps://gur.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
guwhttps://guw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
gvhttps://gv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hahttps://ha.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hakhttps://hak.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hawhttps://haw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hehttps://he.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hihttps://hi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hifhttps://hif.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hohttps://ho.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hrhttps://hr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hsbhttps://hsb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hthttps://ht.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
huhttps://hu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hyhttps://hy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hywhttps://hyw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
hzhttps://hz.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iahttps://ia.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
idhttps://id.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iehttps://ie.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ighttps://ig.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iglhttps://igl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iihttps://ii.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ikhttps://ik.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ilohttps://ilo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
inhhttps://inh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iohttps://io.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ishttps://is.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ithttps://it.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
iuhttps://iu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
jahttps://ja.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
jamhttps://jam.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
jbohttps://jbo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
jvhttps://jv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kahttps://ka.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kaahttps://kaa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kabhttps://kab.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kbdhttps://kbd.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kbphttps://kbp.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kcghttps://kcg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kghttps://kg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kihttps://ki.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kjhttps://kj.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kkhttps://kk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
klhttps://kl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kmhttps://km.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
knhttps://kn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kohttps://ko.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
koihttps://koi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
krhttps://kr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
krchttps://krc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kshttps://ks.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kshhttps://ksh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kuhttps://ku.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kushttps://kus.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kvhttps://kv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kwhttps://kw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
kyhttps://ky.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lahttps://la.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ladhttps://lad.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lbhttps://lb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lbehttps://lbe.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lezhttps://lez.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lfnhttps://lfn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lghttps://lg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lihttps://li.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lijhttps://lij.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lldhttps://lld.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lmohttps://lmo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lnhttps://ln.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lohttps://lo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lrchttps://lrc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lthttps://lt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ltghttps://ltg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lvhttps://lv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
lzhhttps://zh-classical.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
madhttps://mad.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
maihttps://mai.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
map-bmshttps://map-bms.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mdfhttps://mdf.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mghttps://mg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mhhttps://mh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mhrhttps://mhr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mihttps://mi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
minhttps://min.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mkhttps://mk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mlhttps://ml.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mnhttps://mn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mnihttps://mni.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mnwhttps://mnw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mohttps://mo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mrhttps://mr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mrjhttps://mrj.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mshttps://ms.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mthttps://mt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mushttps://mus.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mwlhttps://mwl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
myhttps://my.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
myvhttps://myv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
mznhttps://mzn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nahttps://na.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nahhttps://nah.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nanhttps://zh-min-nan.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
naphttps://nap.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ndshttps://nds.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nds-nlhttps://nds-nl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nehttps://ne.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
newhttps://new.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nghttps://ng.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
niahttps://nia.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nlhttps://nl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nnhttps://nn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nohttps://no.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
novhttps://nov.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nqohttps://nqo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nrmhttps://nrm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nsohttps://nso.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nvhttps://nv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nyhttps://ny.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ochttps://oc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
olohttps://olo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
omhttps://om.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
orhttps://or.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
oshttps://os.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pahttps://pa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
paghttps://pag.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pamhttps://pam.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
paphttps://pap.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pcdhttps://pcd.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pcmhttps://pcm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pdchttps://pdc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pflhttps://pfl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pihttps://pi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pihhttps://pih.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
plhttps://pl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pmshttps://pms.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pnbhttps://pnb.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pnthttps://pnt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pshttps://ps.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pthttps://pt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
pwnhttps://pwn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
quhttps://qu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
rmhttps://rm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
rmyhttps://rmy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
rnhttps://rn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
rohttps://ro.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
roa-ruphttps://roa-rup.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
roa-tarahttps://roa-tara.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ruhttps://ru.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ruehttps://rue.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ruphttps://roa-rup.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
rwhttps://rw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sahttps://sa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sahhttps://sah.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sathttps://sat.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
schttps://sc.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
scnhttps://scn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
scohttps://sco.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sdhttps://sd.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sehttps://se.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sghttps://sg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sgshttps://bat-smg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
shhttps://sh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
shihttps://shi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
shnhttps://shn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
shyhttps://shy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sihttps://si.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
simplehttps://simple.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
skhttps://sk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
skrhttps://skr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
slhttps://sl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
smhttps://sm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
smnhttps://smn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
snhttps://sn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sohttps://so.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sqhttps://sq.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
srhttps://sr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
srnhttps://srn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sshttps://ss.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
sthttps://st.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
stqhttps://stq.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
suhttps://su.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
svhttps://sv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
swhttps://sw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
szlhttps://szl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
szyhttps://szy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tahttps://ta.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tayhttps://tay.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tcyhttps://tcy.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tehttps://te.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tethttps://tet.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tghttps://tg.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
thhttps://th.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tihttps://ti.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tkhttps://tk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tlhttps://tl.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tlyhttps://tly.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tnhttps://tn.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tohttps://to.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tpihttps://tpi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
trhttps://tr.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
trvhttps://trv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tshttps://ts.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tthttps://tt.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tumhttps://tum.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
twhttps://tw.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tyhttps://ty.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
tyvhttps://tyv.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
udmhttps://udm.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ughttps://ug.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
ukhttps://uk.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
urhttps://ur.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
uzhttps://uz.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vehttps://ve.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vechttps://vec.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vephttps://vep.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vihttps://vi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vlshttps://vls.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vohttps://vo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
vrohttps://fiu-vro.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
wahttps://wa.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
warhttps://war.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
wohttps://wo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
wuuhttps://wuu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
xalhttps://xal.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
xhhttps://xh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
xmfhttps://xmf.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
yihttps://yi.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
yohttps://yo.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
yuehttps://zh-yue.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zahttps://za.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zeahttps://zea.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zghhttps://zgh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zhhttps://zh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zh-yuehttps://zh-yue.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zuhttps://zu.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zh-cnhttps://zh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
zh-twhttps://zh.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
eglhttps://eml.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
en-simplehttps://simple.wikivoyage.org/wiki/$1כן-
nbhttps://no.wikivoyage.org/wiki/$1כן-