הבדלים בין גרסאות בדף "שיחון רוסי"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 35 בתים ,  לפני 3 שנים
מ
| 1 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|один}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|o-DEEN}}</div> || '''אוֹ-דין'''
|-
| 2 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|два}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dva}}</div> || '''דווהדווַה'''
|-
| 3 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|три}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|tri}}</div> || '''טְרִי'''
|-
| 4 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|четыре}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|che-TY-re}}</div> || '''צֵ'טיירֵהטיִירֵה'''
|-
| 5 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|пять}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pyat'}}</div> || '''פּיאטפּיַאט' '''
|-
| 6 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|шесть}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|shest'}}</div> || '''שֵסט' '''
| 8 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|восемь}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VO-sem'}}</div> || '''ווֹסֵם' '''
|-
| 9 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|девять}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DYEDE-vyat'}}</div> || '''דֵוויאטדֵוויַאט' '''
|-
| 10 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|десять}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DYEDE-syat'}}</div> || '''דֵסיאטדֵסיַאט' '''
|-
| 11 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|одиннадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|o-DEEN-nad-tsaht'}}</div> || '''אוֹדין-נאדנַד-צט' '''
|-
| 12 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двенадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dve-NAD-tsaht'}}</div> || '''דווֵ-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 13 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|тринадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|treetri-NAD-tsaht'}}</div> || '''טְרִי-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 14 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|четырнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cheeche-TYYR-nad-tsaht’}}</div> || '''צֵ'טיירטיִיר-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 15 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|пятнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pyat-NAD-tsaht'}}</div> || '''פיאטפיַאט-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 16 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|шестнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|shest-NAD-tsaht'}}</div> || '''שֵסט'-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 17 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|семнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|sem-NAD-tsaht’}}</div> || '''סֵם-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 18 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|восемнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|vo-sem-NAD-tsaht'}}</div> || '''ווֹסֵם-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 19 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|девятнадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|de-vyat-NAD-tsaht'}}</div> || '''דֵוויאטדֵוויַאט-נאדנַד-צַט' '''
|-
| 20 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двадцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DVAD-tsaht'}}</div> || '''דוואדדווַד-צַט' '''
|-
| 21 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двадцать один}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DVAD-tsaht’ o-DEEN}}</div> || '''דוואדדווַד-צַט' אוֹדיןאוֹ-דין'''
|-
| 22 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двадцать два}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DVAD-tsaht’ dva}}</div> || '''דוואדדווַד-צַט' דווהדווַה'''
|-
| 23 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двадцать три}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DVAD-tsaht’ tri}}</div> || '''דוואדדווַד-צַט' טריטרִי'''
|-
| 30 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|тридцать}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TRID-tsaht’}}</div> || '''טְרֵיד-צַט' '''
| 40 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|сорок}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SO-rok}}</div> || '''סוֹ-רוֹק'''
|-
| 50 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|пятьдесят}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pyat'-de-SYAHT}}</div> || '''פיאט'-דֵסיאטדֵסיַאט'''
|-
| 60 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|шестьдесят}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|shest'de-SYAHT}}</div> || '''שֵסט'-דֵסייאטדֵסיַאט'''
|-
| 70 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|семьдесят}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SYEM’-de-syaht}}</div> || '''סֵם-דֵסיאטדֵסיַאט'''
|-
| 80 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|восемьдесят}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VO-sem-de-syaht’}}</div> || '''וו-סֵם-דֵסיאטדֵסיַאט'''
|-
| 90 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|девяносто}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|de-vya-NO-sto}}</div> || '''דֵ-ויאויַא-נוֹ-סטוֹ'''
|-
| 100 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|сто}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|sto}}</div> || '''סטוֹ'''
|-
| 200 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|двести}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DVE-sti}}</div> || '''דבֵה-סטיסטִי'''
|-
| 300 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|триста}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TRI-sta}}</div> || '''טרִי-סטַה'''
|-
| 1000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|тысяча}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TYY-sya-cha}}</div> || '''טייטיִי-סיהסיַה-צָ'ה'''
|-
| 2000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|две тысячи}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dve TYY-sya-chi}}</div> || '''דבֵה טייטיִי-סיהסיַה-צִ'י'''
|-
| 1,000,000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|миллион}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|mi-lli-ON}}</div> || '''מילְליוֹן'''

תפריט ניווט